zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
Sodba III Ips 18/2006VS4095303.10.2006Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - KONCESIJEZa koncesijsko pogodbo je mogoče smiselno uporabiti določbe zasebnega pogodbenega prava. Ker je za tožečo stranko nastala škoda zaradi kršitve pogodbenih obveznosti, je pravni temelj za njen zahtevek prvi odstavek 262. člena ZOR in ne prvi odstavek 154. člena ZOR. ničnost - koncesijska pogodba - odškodninska odgovornost zaradi kršitve pogodbene obveznosti
Sodba III Ips 144/2005VS4095203.10.2006Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOOdškodninska odgovornost upnika zaradi tega, ker je zahteval izdajo začasne odredbe zoper dolžnika, je mogoča. Če obstajata za nastanek škode dva alternativna vzroka, in je tožena stranka v vzročni zvezi le z enim od obeh, je odškodninska odgovornost tožene stranke izključena. Razlog za to je, da bi škoda nastala celo, če bi ne bilo vzroka, s katerim je tožena stranka v vzročni...alternativna vzročnost - zahteva za izdajo začasne odredbe - odškodninska odgovornost upnika
Sklep III R 26/2006VS4095103.10.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSpor v smislu 63. člena ZPP ne nastane takrat, ko se začne pravdni postopek. Spor nastane takrat, ko nastanejo dejstva, na katera se opira terjatev tožeče stranke. Zveza s stečajnim postopkom je podana, če je uveljavljanje terjatve v vzročni zvezi s stečajnim postopkom. Takšna zveza obstaja zlasti, če je terjatev v stečajnem postopku prerekana, in zato upnik uveljavlja terjatev v...spor o pristojnosti - spori v zvezi s stečajnim postopkom - krajevna pristojnost
Sklep III Ips 86/2006VS4095029.08.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOVrednost spornega predmeta je enaka vrednosti glavnice (39. člen ZPP), to je 1.876.609,33 SIT. Ker ne dosega mejne vrednosti za dovoljenost revizije, revizija ni dovoljena. dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - gospodarski spor
Sklep III Ips 91/2006VS4094929.08.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožeča stranka z revizijo izpodbija pravnomočno odločitev o zavrnitvi zahtevka za povrnitev izgubljenega dobička zaradi neizkoriščenosti dveh traktorjev in o zavrnitvi zahtevka za povrnitev navadne škode, nastale zaradi plačevanja plač in prispevkov delavcem. Gre za dva zahtevka, ki temeljita na različni pravni in dejanski podlagi, zaradi česar je treba dovoljenost revizije presojati za...dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - uveljavljanje več zahtevkov z različno dejansko in pravno podlago - zavrženje revizije - gospodarski spor
Sklep III Ips 61/2006VS4094828.08.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPredmet izpodbijane sodbe ni en zahtevek iz naslova povrnitve potrebnih stroškov, temveč toliko zahtevkov, kolikor je bilo naknadnih obračunov na podlagi posameznih carinskih deklaracij. Ker ima vsak od zahtevkov drugo dejansko podlago (obračun na podlagi druge carinske deklaracije), je za ugotovitev dovoljenosti revizije odločilen znesek vsakega zahtevka posebej (primerjaj določbo prvega in...dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - uveljavljanje več zahtevkov z različno dejansko podlago - zavrženje revizije - gospodarski spor
Sodba in sklep III Ips 118/2005VS4094729.08.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOVročilnica je javna listina. Z njo je vročitev dokazana. Dokaz nasprotnega je dopusten. Dokazno breme je na osebi, glede katere je vročilnica dokaz o vročitvi. vročanje - vročilnica - dokazno breme - vročitev pravni osebi - dovoljenost revizije - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - gospodarski spor
Sodba in sklep III Ips 108/2005VS4094629.08.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONaloga revizijskega sodišča je, da primerja revizijske razloge z razlogi v izpodbijani sodbi. Če strankina obrazložitev ni dovolj določna, revizijsko sodišče preizkusa ne more opraviti. revizija - obrazložitev revizije
Sklep III Ips 4/2005VS4094503.10.2006Gospodarski oddelekSODNI REGISTERPravni interes za sodno varstvo kot procesna predpostavka mora biti podan za vsebinsko obravnavo tožbe (na ugotovitev ničnosti vpisa v sodni register). Pravni interes je v ugotovitvi, da bi ugoditev zahtevku tožeče stranke zanjo pomenila določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogla doseči. Gre za pravno korist, to je materialna korist, ki temelji na pravnem predpisu. Če je ta podana,...zahteva za varstvo zakonitosti - pravni interes - sodni register - tožba na ugotovitev ničnosti vpisa
Sodba III Ips 14/2006VS4094426.09.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTrditveno in dokazno breme za ugovor delne neizpolnitve in napak pri opravi del nosi tožena stranka. gradbena pogodba - trditveno in dokazno breme - ugovor delne neizpolnitve pogodbe - uveljavljanje napak pri izvedbi del
Sodba III Ips 56/2005VS4094317.10.2006Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOStranki sta se z najemno pogodbo dogovorili, da stroški investicijskega vzdrževanja bremenijo toženo stranko (najemodajalca), ki je z vlaganji tožeče stranke soglašala. Zato ji je po prenehanju najemne pogodbe dolžna vrniti vlaganja (tretji odstavek 210. člena ZOR). najem poslovnega prostora - prenehanje najema - neupravičena pridobitev - povrnitev investicijskih vlaganj -
Sklep III Ips 34/2006, enako tudi III Ips 32/2006VS4094224.08.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOČe z zahtevo za varstvo zakonitosti ni mogoče odpraviti razloga, zaradi katerega je bila vložena, zahteva za varstvo zakonitosti ni dovoljena. pravni interes - dovoljenost zahteve za varstvo zakonitosti
Sodba in sklep G 8/2006VS4094125.09.2006Gospodarski oddelekZAVAROVALNO PRAVO - ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE - UPRAVNI SPORTožeča stranka je resda uskladila statut z določbami ZZVZZ-H (glej 13. in 14. člen ZZVZZ-H), toda organiziranost skupščine kot skupščine zastopnikov je ostala do izteka njihovega mandata, to je do dne 15.4.2007. V času nastopa veljavnosti ZZVZZ-I je imela (statutarno in de facto) skupščino organizirano kot skupščino zastopnikov, zaradi česar se določba 2. člena ZZVZZ-I nanjo neposredno...zavarovalni nadzor - družba za vzajemno zavarovanje - organiziranost skupščine družbe za vzajemno zavarovanje
Sodba III Ips 129/2005VS4094022.08.2006Gospodarski oddelekZAVAROVALNO PRAVOMorebitna napačna prijava vrednosti blaga carinski oblasti ne vpliva na višino škode, nastale na zavarovanem blagu. Prav tako sama po sebi ne vpliva na obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe, da plača odškodnino. zavarovalna pogodba - obveznosti zavarovalnice - plačilo odškodnine - uničenje zavarovanega blaga
Sodba III Ips 109/2005VS4093929.08.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZmotna uporaba pravil logičnega mišljenja v okviru pravnega silogizma pomeni zmotno uporabo materialnega prava. zmotna uporaba materialnega prava
Sodba III Ips 49/2005VS4093813.06.2006Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEKTožeča stranka je plačala komunalni prispevek in zato dobila gradbeno dovoljenje. Čeprav je bila odločba upravnega organa, s katero je bil komunalni prispevek odmerjen, odpravljena in zadeva vrnjena v ponovni postopek, s tem ni pridobila podlage za zahtevek za vrnitev plačanega prispevka. Zahtevek na vrnitev (dela) plačanega prispevka bo pridobila šele, potem ko bo v upravnem postopku končno...upravni postopek - razveljavitev upravne odločbe - vračilo komunalnega prispevka - neupravičena pridobitev - odpadla pravna podlaga - pravica do odškodnine - vrnitev upravne zadeve v ponovno odločanje
Sodba in sklep III Ips 98/2005VS4093720.06.2006Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOČe upnik, ki izpodbija dolžnikovo pravno dejanje po 255. členu in naslednjih OZ, trdi, da ni nikoli zatrjeval, da svoje terjatve do dolžnika ne more realizirati in da mu je dolžnik povzročil škodo, ker zaradi tega ne more izpolniti obveznosti do svojih upnikov v stečajnem postopku, je že na prvi pogled jasno, da ne more uspeti z zahtevkom na izpodbijanje dolžnikovega pravnega dejanja. izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - zapadlost terjatve - odškodnina - trditveno in dokazno breme - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - gospodarski spor - zavrženje revizije
Sodba III Ips 30/2005VS4093620.06.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVOPri revizijskem očitku, da je sodišče izračun tečajnih razlik utemeljevalo zgolj na enostranskih listinah in izračunih stranke, namesto da bi si pomagalo s sodnim izvedencem finančne stroke, gre vsebinsko za nedopustno izpodbijanje pravilnosti ugotovljenega dejanskega stanja oziroma dokazne ocene nižjih sodišč. Ker iz vsebine pogodbe, ki sta jo ugotovili nižji sodišči, ne izhaja dogovor...nedovoljeno izpodbijanje dejanskega stanja - pravo, ki ga je treba uporabiti - pravo posojilodajalke - vrnitev posojila - valutna klavzula - tečajna lista
Sodba III Ips 2/2005VS4093522.08.2006Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVODogovor v poroštveni pogodbi, da bo porok plačal že zapadlo obveznost dolžnika, če ta tega ne bo storil v določenem roku po podpisu poroštvene pogodbe, ne predstavlja dogovora o subsidiarnem poroštvu. Zato v takem primeru porok za obveznost iz gospodarske pogodbe odgovarja kot porok in plačnik. poroštvo - solidarno poroštvo - zastaranje
Sodba in sklep III Ips 97/2006VS4093422.08.2006Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB - OBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOZGD je v 416. členu urejal predkupno pravico družbenikov kot obliko zakonite predkupne pravice pri nakupu poslovnega deleža, ki pa ni bila določena kogentno, s tem da so se za zakonito predkupno pravico glede na četrti odstavek 533. člena ZOR smiselno uporabljala pravila o prodaji s predkupno pravico (iz njegovega 527. - 533. člena). Tako se je smiselno uporabljalo tudi pravilo iz prvega...odsvojitev (enotnega) poslovnega deleža - predkupna pravica družbenikov - enotno sosporništvo
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dokazovati mora tožnik.
Petitori incumbit probatio.