zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
Sodba III Ips 141/2005VS4089326.09.2006Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOKer poravnava terjatve z "verižnim pobotom" ni bila vnaprej dogovorjena z gradbeno pogodbo (iz katere je tožeča stranka dolgovala toženi stranki), predstavlja "verižni pobot" neobičajen način izpolnitve terjatve tožene stranke. izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - neobičajen način izpolnitve terjatve - verižni pobot (kompenzacija)
Sodba in sklep III Ips 36/2005VS4089215.02.2006Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOOderuštvo je podano, če sta hkrati podana dva elementa dejanskega stanu, to je stvarna (objektivna) in osebna (subjektivna). Stvarna predpostavka je očitno nesorazmerje dajatev (ali storitev) obeh pogodbenikov, osebna predpostavka je izkoriščanje sopogodbenikovega težkega položaja. Zadošča, da je poleg stvarne predpostavke podan eden od znakov osebnega dejanskega stanu: bodisi stiska, bodisi...oderuška pogodba - elementi oderuštva - trditveno breme
Sklep Cpg 1/2006VS4089131.01.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOZ dopolnilnim sklepom sodišče ne more preizkušati pravilnost lastne odločitve o stroških. sodne takse - dopolnilni sklep
Sklep III Ips 26/2005VS4089026.01.2006Gospodarski oddelekMEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - SOCIALNO ZAVAROVANJES prvim odstavkom 35. člena Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialnem zavarovanju je določeno le pravo, ki se uporabi za prehod odškodninskega zahtevka z oškodovanca na nosilca socialnega zavarovanja. Z navedeno določbo pa še ni določeno pravo, na katerem temelji sam odškodninski zahtevek. To pravo se določi glede na okoliščine...socialno zavarovanje - pravo, ki se uporabi za prehod zahtevkov nemškega nosilca socialnega zavarovanja
Sodba G 20/2003VS4088914.02.2006Gospodarski oddelekUPRAVNI SPORPostopek sodnega varstva po ZRev-1 ni spor polne jurisdikcije, saj vrhovno sodišče v upravnem sporu presoja samo zakonitost odločbe inštituta, ne odloča pa meritorno o stvari sami, torej o pravici, obveznosti ali pravni koristi. V upravnem sporu o zakonitosti vrhovno sodišče preizkusi odločbo inštituta glede pravilnosti uporabe procesnega in materialnega prava ter glede pravilnosti ugotovljenega...revidiranje - upravni spor o zakonitosti odločbe - odvzem dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij - neizvršitev izrečenega ukrepa
Sodba III Ips 103/2004VS4088807.03.2006Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOPri plačilu z asignacijo se poplačata dva dolga, saj dolžnik pooblasti svojega dolžnika (dolžnikovega dolžnika), da dolg namesto njemu izpolni upniku, medtem ko upnika pooblasti, da sprejme izpolnitev od njegovega (to je dolžnikovega) dolžnika. Asignacija (nakazilo) je namreč po svoji pravni naravi dvojna pooblastitev. Sestavljata jo dva enostranska pravna posla. S prvim asignant pooblasti...nakazilo (asignacija) - dvojna pooblastitev - obstoj pravne osebe - nakazovalca
Sklep in sodba III Ips 39/2005VS4088728.02.2006Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOAsignaciji (nakazili) nista le izpolnitveni dejanji za vrnitev istega dolga. Zato se vrednost spornega predmeta določi po vrednosti vsakega posameznega zahtevka. Pravno dejanje po zakonskih določbah ni pojem, ki je identičen pojmu pravnega posla. Je lahko pravni posel, celo več pravnih poslov, če skupno oblikujejo neko dejanje, samo določeno dejanje iz nekega pravnega posla ali pa dejanje...izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika - asignacija - predmet izpodbijanja - objektivna predpostavka izpodbijanja - dejanska ali pravna vprašanja - dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije
Sklep III Ips 136/2005VS4088631.01.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽBDružba je tiha družba le, če imetnik podjetja (nosilec tihe družbe) tudi po sklenitvi družbene pogodbe še naprej nastopa kot imetnik podjetja. Odločilno za odločitev, ali je nastala tiha družba ali družba zasebnega prava je torej, ali je imetnik podjetja še naprej edini upravičen, da opravlja pravnoposlovna ravnanja v razmerju do tretjih. Če je, je nastala tiha družba. Imetnik podjetja...vrednost spornega predmeta - zavrženje revizije - gospodarski spor - tiha družba
Sklep III Ips 12/2005VS4088531.01.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOZahtevki iz desetih pogodb, sklenjenih na različne dni v obdobju med 3.6. in 25.11.1992, z različnimi zneski, nimajo enake dejanske podlage. Čeprav je bilo vseh deset terjatev odstopljenih z eno pogodbo o odstopu, se zaradi tega terjatve niso spojile v eno samo. Terjatve so ostale še naprej enake, saj cesija načeloma spremeni zgolj upnikovo osebo, v ostalem pa terjatev načeloma ni spremenjena. ...dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - odstop terjatve - objektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije
Sodba III Ips 6/2005VS4088407.02.2006Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVONačin plačila, ki ni običajen, ni predpostavka izpodbojnosti pravnega dejanja, ampak samo domneve obstoja subjektivnega elementa dejanskega stanu izpodbijanja. Izpolnitev obveznosti na način, ki ni običajen, je relevantna samo za ugotovitev obstoja domneve, da je nasprotnica izpodbijanja vedela oziroma morala vedeti za dolžničino slabo ekonomsko-finančno stanje. Zato je lahko nasprotnica...izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - asignacija - vednost oziroma zakrivljena nevednost o dolžničinem slabem ekonomsko-finančnem stanju - izpodbojnost domneve
Sodba III Ips 129/2004VS4088307.02.2006Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODa bi bila ločitvena pravica izpodbojna, bi moral biti poleg objektivnega elementa izpodbojnosti (sklenitve sporazuma o zavarovanju denarne terjatve v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa brez dovoljenja poravnalnega senata) podan tudi subjektivni element izpodbojnosti (da tožena stranka ni vedela niti morala vedeti, da tožeča stranka za sklenitev sporazuma o zavarovanju z ustanovitvijo...prisilna poravnava - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - pravni posli, sklenjeni brez dovoljenja poravnalnega senata
Sklep III Ips 92/2005VS4088210.01.2006Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB - STEČAJNO PRAVOUvedeni, in še ne začeti stečajni postopek se ne more začeti toliko časa, dokler ni sklep o začetku postopka izbrisa razveljavljen (3. točka drugega odstavka 31. člena ZFPPod). Dokler v izbrisnem postopku ni odločeno o ugovoru, mora stečajno sodišče počakati z odločitvijo o izdaji sklepa o začetku stečajnega postopka (drugi odstavek 97. člena ZPPSL). zahteva za varstvo zakonitosti - izbris družbe po ZFPPod - začetek stečajnega postopka
Sklep in sodba III Ips 127/2004VS4088131.01.2006Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOKer je odpadla pravna podlaga za unovčenje (bianco) akceptnih nalogov, je nastala vrnitvena obveznost (iz naslova neupravičene obogatitve). Revizije proti sklepu o pravdnih stroških ni mogoče vložiti, ko je odločitev o njih sprejeta skupaj s sodbo, niti, ko je sprejeta povsem samostojno. zavarovanje plačila z akceptnim nalogom - odpadla pravna podlaga - neupravičena pridobitev - zastaranje - dovoljenost revizije zoper sklep o pravdnih stroških - zavrženje revizije
Sklep III Ips 128/2004VS4088031.01.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOČe je vrednost spornega predmeta navedena v tujem denarju, se za izračun vrednosti spornega predmeta v SIT uporabi tečaj tujega denarja, kot je obstajal na dan vložitve tožbe (drugi odstavek 180. člena ZPP). Če je tako izračunana vrednost spornega predmeta nižja od meje revizibilnosti (490. člen ZPP), se revizija zavrže. dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - denarna terjatev v tuji valuti - zavrženje revizije
Sodba G 11/2005VS4087823.12.2005Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽB - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEVPravica do novo izdanih delnic (kot posebno premoženjsko upravičenje, samostojna obligacijskopravna terjatev) pripada tistim osebam (delničarjem), v korist katerih so bile nematerializirane delnice vpisane v centralnem registru. Presečni dan kot institut, ki je značilen samo za nematerializirane vrednostne papirje, namreč označuje časovni trenutek, v katerem se šteje, da so se vsi imetniki...presečni dan - povečanje osnovnega kapitala iz sredstev delniške družbe - izdaja novih nematerializiranih delnic - nepopoln predlog
Sodba III Ips 89/2004VS4087717.01.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPretežni del revizije je moč strniti v očitek, da nižji sodišči nista upoštevali dokaznih predlogov revidentke in da posledično nista ocenili predlaganega dokaznega gradiva, zaradi česar naj bi zmotno in nepopolno ugotovili dejansko stanje. Pri tem je (večkrat) obširno pojasnjeno, kaj vse naj bi nižja sodišča z vpogledom v posamezni pravdni spis ugotovila. Vendar pa gre v tem primeru...razlogi za revizijo - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - dokazna ocena
Sodba III Ips 91/2004VS4087631.01.2006Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOZastaranja ne pretrga vsaka dejavnost, ki je usmerjena v izterjavo terjatve. Pravno odločilna je le tista, ki jo začne upnik proti dolžniku pred pristojnim organom. Pravdni stranki sta se dogovorili, da morebitne spore o tehničnih ali drugih vprašanjih rešuje arbitražna komisija, s tem da z odločitvijo nezadovoljna stranka lahko sproži spor pred pristojnim sodiščem. Vendar ta člen...zastaranje - pretrganje zastaranja - dogovor o alternativnem reševanju sporov
Sklep G 21/2002, enako tudi G 22/2002VS4087524.01.2006Gospodarski oddelekUPRAVNI SPORTožnici dovoljenje za opravljanje funkcije članice uprave ni prenehalo na podlagi izpodbijane odločbe. Iz navedenega izhaja, da tudi morebitna odprava izpodbijane odločbe ali njena sprememba ne bi izboljšala tožničinega pravnega položaja, zato za vložitev tožbe nima pravnega interesa. zavarovalni nadzor - dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave - zavrnitev zahteve za izdajo dovoljenja - postopek sodnega varstva - pravni interes za tožbo
Sklep III Ips 14/2005VS4087411.10.2005Gospodarski oddelekPRAVO DRUŽBSodne pristojnosti za imenovanje poslovodje v družbi z omejeno odgovornostjo ni. zahteva za varstvo zakonitosti - pravna praznina - zakonska analogija - poslovodja družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) - sodno imenovanje poslovodje - pravna analogija - uporaba 251. člena ZGD za d.o.o.
Sodba III Ips 13/2004VS4087329.11.2005Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKadar jamstveni in preživninski sklad RS uveljavlja regres za plačila obveznosti delavcem stečajnega dolžnika, se pri ugotavljanju dovoljenosti revizije vrednost spornega predmeta presoja po vrednosti plačila vsakemu delavcu posebej. dovoljenost revizije - gospodarski spor - vrednost spornega predmeta - kumulacija tožbenih zahtevkov - regresni zahtevki delavcev - zavrženje revizije
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nepoznavanje prava škoduje.
Ignorantia iuris nocet.