zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS41050

Odločba:Sodba III Ips 100/2005
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:03.09.2007
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:razlogi za revizijo - izpodbijanje dokazne ocene z revizijo
Zveza:ZPP člen 370, 370/3.
JEDRO:
Revidentka je ugovarjala, da sodišče (prve stopnje) ni izvedlo predlaganega dokaza z izvedencem gradbene stroke. Vendar pa gre pri tem za nedopustno izpodbijanje ugotovljenega dejanskega stanja, ne pa morda za upoštevno postopkovno kršitev.

IZREK:
1. Revizija se z a v r n e.

2. Revidentka sama krije stroške revizije.

OBRAZLOŽITEV:
(1) Okrožno sodišče v Kopru (sodišče prve stopnje) je z uvodoma navedeno sodbo razsodilo, da se sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Postojni z dne 12. 9. 2003, opr. št. Ig 98/2003, v celoti razveljavi v 1. in 3. točki izreka ter se tožbeni zahtevek na plačilo 5,368.697,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 7.1.2003 do plačila ter na povrnitev 78.067,00 SIT izvršilnih stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 12. 9. 2003 do plačila zavrne (prvi odstavek izreka). Istočasno je sklenilo (glej tudi uvodoma navedeni popravni sklep), da je tožeča stranka dolžna toženi stranki povrniti 201.213,10 SIT pravdnih stroškov (druga točka izreka).

(2) Višje sodišče v Kopru (sodišče druge stopnje) je z uvodoma navedeno sodbo zavrnilo pritožbo tožeče stranke in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje.

(3) Tožeča stranka je proti sodbi sodišča druge stopnje vložila revizijo iz vseh revizijskih razlogov. Predlagala je ugoditev reviziji z razveljavitvijo sodb nižjih sodišč in vrnitvijo zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje. Pri tem je priglasila revizijske stroške.

(4) Revizija je bila vročena Vrhovnemu državnemu tožilstvu Republike Slovenije in toženi stranki, ki pa nanjo ni odgovorila.

Dejanske ugotovitve sodišča prve stopnje, ki so pomembne za odločitev in na katere je revizijsko sodišče vezano.

(5) Pravdni stranki sta dne 29. 6. 2002 sklenili gradbeno pogodbo št. 3/2002. Na podlagi te pogodbe se je tožeča stranka zavezala, da bo za toženo stranko izvedla določena gradbena dela (izdelala fasado) na stanovanjskem poslovnem objektu Lipovec v Logatcu, in sicer na podlagi predračuna z dne 16. 6. 2002, št. 1, za ceno 8,579.600,00 SIT. Pravdni stranki sta se dogovorili, da se bodo dela obračunavala na osnovi dejansko opravljenih količin posameznih del, po veljavnih gradbenih normativih, s knjigo računovodskih izmer ter na osnovi fiksnih enotnih cen iz predračuna. Tožena stranka je uspela dokazati, da je iz tega naslova tožeči stranki plačala 5,130.000,00 SIT (dne 3. 7. 2002 300.000,00 SIT in dne 5. 9. 2002 4,830.000,00 SIT). Prav tako je dokazala, da tožeča stranka dogovorjenih del ni opravila v celoti in brez napak. Iz poročila gradbenega tehnika B. M. z dne 30. 11. 2002 namreč izhaja, da je (upoštevaje pogodbena določila) na objektu opravila dela le za 2,271.177,90 SIT.

Odločilni materialnopravni razlogi sodišča prve stopnje.

(6) Tožeča stranka ni uspela dokazati, da ji tožena stranka dolguje znesek po računu z dne 29. 12. 2002, št. 6/2002. Zato je njen tožbeni zahtevek kot neutemeljen zavrnilo.

Odločilni materialnopravni razlogi sodišča druge stopnje (ob pravilno ugotovljenem dejanskem stanju s strani sodišča prve stopnje).

(7) Sodišče prve stopnje je pravilno upoštevalo zbrane dokaze (ki jih je predložila tožena stranka) in pravilno razsodilo po pravilu o dokaznem bremenu (v škodo tožeče stranke, ki ni uspela dokazati, da je izvršila dogovorjena dela v vrednosti 5,368.697,00 SIT). Pri tem pa poročila gradbenega tehnika B. M. ni uporabilo kot izvedenskega mnenja.

Revizija ni utemeljena.

(8) Revizija je izredno pravno sredstvo, namenjeno odstranjevanju pravnih in procesnih napak. Zato je v skladu z določbo tretjega odstavka 370. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) ni mogoče (utemeljeno) vložiti zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. Iz vsebine revizije (trditev o zmotnih ugotovitvah, nedokazanih dejstvih in napačnih ocenah) pa izhaja ravno to. Revidentka namreč oporeka dokazni vrednosti poročila gradbenega tehnika Boštjana Matjašiča in dokazni oceni, s tem pa izpodbija ugotovljeno dejansko stanje. Tudi formalno (smiselno) uveljavljana bistvena postopkovna kršitev iz 14. točke drugega odstavka 339. člena ZPP (nasprotje med tem, kar se o vsebini listin navaja v razlogih sodbe, in med samimi temi listinami) namreč vsebinsko predstavlja izpodbijanje ocene sodišč (prve in druge stopnje), katera dejstva se (na podlagi vpogledanih listin) štejejo za dokazana.

(9) Revidentka je še ugovarjala, da sodišče (prve stopnje) ni izvedlo predlaganega dokaza z izvedencem gradbene stroke. Vendar pa gre tudi pri tem za nedopustno izpodbijanje ugotovljenega dejanskega stanja, ne pa morda za upoštevno postopkovno kršitev. Sicer pa je pri tem dokaznem predlogu šlo za dokazni predlog tožene stranke (v ugovoru proti sklepu o dovolitvi izvršbe), ki ga je na naroku dne 22. 3. 2004 (smiselno) umaknila.

(10) Revidentka je tudi ugovarjala, da je sodišče (druge stopnje) "spregledalo bistveno pritožbeno navedbo, da tožena stranka v svojem ugovoru zoper sklep o izvršbi ni niti utemeljila niti konkretno navedla, katera dela, koliko in za kakšno ceno naj ne bi tožnik po izdanem računu opravil". Vendar pa v pritožbi ni takšne navedbe. Je le navedba, da "tožena stranka vse do vložitve ugovora na izvršilni predlog dejansko vtoževanemu računu ni ugovarjala zaradi slabe kvalitete izvedenih del ali napak, ki bi jih naj storila tožeča stranka", ki jo je pritožbeno sodišče povzelo (glej prvi odstavek obrazložitve na 2. strani njegove sodbe) ter nanjo tudi ustrezno in prepričljivo odgovorilo (glej zadnji odstavek obrazložitve na 2. strani njegove sodbe).

(11) S tem je Vrhovno sodišče odgovorilo na revizijske navedbe odločilnega pomena. Ker revizijski razlogi niso podani, je revizijo na podlagi 378. člena ZPP kot neutemeljeno zavrnilo (1. točka izreka).

(12) Ker tožeča stranka z revizijo ni uspela, na podlagi prvega odstavka 165. člena v zvezi s prvim odstavkom 154. člena ZPP sama krije revizijske stroške (2. točka izreka).

Naj se sliši tudi druga plat. Marcijan.
Audiatur et altera pars.