zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS41046

Odločba:Sklep G 6/2005
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:11.09.2007
Področje:PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV
Institut:zavarovalni nadzor - nezakonit pravni pouk - nedopustna tožba
Zveza:ZTVP-1 člen 325, 325/2-1, 325/3.
JEDRO:
Tožena stranka je zavrnila ugovor tožeče stranke proti odredbi. Pri tem je tožečo stranko poučila, da naj bi bilo proti njeni odločbi dopustno začeti postopek sodnega varstva na Vrhovnem sodišču. Vendar pa dani pravni pouk ni bil v skladu z določbo 1. točke drugega odstavka 325. člena ZTVP-1, po kateri proti odločbi, s katero tožena stranka odloči o ugovoru proti odredbi in ga zavrne, ni posebnega postopka sodnega varstva. Takšna odločba bi se namreč lahko izpodbijala šele s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki bi jo tožena stranka izdala, ker tožeča stranka kot subjekt nadzora ni ravnala v skladu z odredbo tožene stranke (tretji odstavek 325. člena ZTVP-1). Ker tožena stranka tožeči stranki ne more dati pravice, ki ji jo ne daje zakon, je tožba nedovoljena, s tem, da se je dopustnost tožbe kot procesna predpostavka presojala glede na okoliščine ob vložitvi tožbe. Proti izpodbijani odločbi tožene stranke se je namreč lahko vložilo samo tisto pravno sredstvo, ki ga je dopuščal ZTVP-1.

IZREK:
Tožba se z a v r ž e.

OBRAZLOŽITEV:
(1) Predsednik senata Agencije za zavarovalni nadzor (Agencije) je z uvodoma navedeno odredbo (Odredbo) odredil, da je tožeča stranka v roku šestih mesecev od dokončnosti odredbe dolžna odtujiti delnice borzno posredniške družbe G. Borzno posredniška družba d.d., z oznako G., ki naj bi jih pridobila v nasprotju s prvim odstavkom 82. člena ZTVP-1 (1. točka izreka); da je tožeča stranka v roku petih delovnih dni po preteku roka iz 1. točke izreka odredbe dolžna Agenciji za trg vrednostnih papirjev (Agenciji) predložiti poročilo o odtujitvi delnic z navedbo podatkov o pridobitelju oziroma pridobiteljih delnic in ji predložiti dokazilo o odtujitvi (2. točka izreka); ter da je tožeča stranka dolžna plačati 100.000,00 SIT pavšalnega nadomestila stroškov postopka, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi (3. točka izreka).

(2) Senat Agencije je z uvodoma navedeno odločbo zavrnil ugovor tožeče stranke proti Odredbi Agencije (1. točka izreka). Pri tem je tožeči stranki naložil plačilo 100.000,00 SIT takse za vložitev ugovora proti odredbi o odpravi kršitev, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi (2. točka izreka).

(3) Tožeča stranka je dne 13. 5. 2005 s tožbo v upravnem sporu zahtevala odpravo odločbe Agencije, s katero je bil zavrnjen njen ugovor proti odredbi o odpravi kršitev. Tožbo je vložila zaradi bistvene kršitve določb postopka in zmotne uporabe določb ZTVP-1.

(4) Tožba je bila vročena Agenciji, ki je v odgovoru (redna št. 9) kot neutemeljene prerekala tožbene navedbe in predlagala zavrnitev tožbe. V pripravljalni vlogi (redna št. 13) pa je obvestila naslovno sodišče, da je tožeča stranka že odsvojila vse delnice G. d.d. K., katerih imetnica je bila, torej tudi sporne delnice. Zato z odpravo izpodbijane odločbe "ne bi pridobila nobene pravne koristi".

(5) Tožba je bila vročena tudi Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, ki pa kot zastopnik javnega interesa ni prijavilo udeležbe v postopku.

Podatki sodnega registra.

(6) Agencija je s pripravljalno vlogo (redna št. 13) obvestila naslovno sodišče, da je tožeča stranka "spremenila firmo, sedež, poslovni naslov in zastopnika", kar izhaja iz priloženih listin. Navedeno izhaja tudi iz izpiska sodnega registra Okrožnega sodišča v Murski Soboti (matična št. ..., vložna št. ...) in iz izpiska Okrožnega sodišča v Ljubljani (matična št. ..., vložna št. ...). Vendar pa vpisane spremembe glede na svojo naravo niso ovira za odločitev o zadevnem sporu.

Materialno pravo, ki ga je treba uporabiti.

(7) Dne 11. 8. 2007 je začel veljati Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI; Uradni list RS, št. 67/2007). Vendar pa je Agencija v postopku nadzora že odločila pred uveljavitvijo ZTFI. Zato se predmetni postopek glede na določbo petega odstavka 583. člena ZTFI konča po ZTVP-1.

Tožba ni dovoljena.

(8) Agencija je z odločbo z dne 19. 4. 2005, opr. št. N-9, zavrnila ugovor tožeče stranke proti odredbi z dne 1. 3. 2005, opr. št. N-9/05. Pri tem je tožečo stranko poučila, da naj bi bilo proti njeni odločbi dopustno začeti postopek sodnega varstva na Vrhovnem sodišču.

(9) Vendar pa dani pravni pouk ni bil v skladu z določbo 1. točke drugega odstavka 325. člena ZTVP-1, po kateri proti odločbi, s katero Agencija odloči o ugovoru proti odredbi in ga zavrne, ni posebnega postopka sodnega varstva, česar se je zavedala tudi tožeča stranka (glej navedbe v I. točki njene tožbe). Takšna odločba bi se namreč lahko izpodbijala šele s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, ki bi jo Agencija izdala, ker tožeča stranka kot subjekt nadzora ni ravnala v skladu z Odredbo Agencije (tretji odstavek 325. člena ZTVP-1).

(10) Ker Agencija tožeči stranki ne more dati pravice, ki ji jo ne daje zakon, je obravnavana tožba nedovoljena, s tem, da se je dopustnost tožbe kot procesna predpostavka presojala glede na okoliščine ob vložitvi tožbe. Proti izpodbijani odločbi tožene stranke se je namreč lahko vložilo samo tisto pravno sredstvo, ki ga je dopuščal ZTVP-1.

(11) S tem je Vrhovno sodišče odgovorilo na navedbe strank, ki so bile (po njegovi pravni presoji) odločilnega pomena. (12) Glede na navedeno je Vrhovno sodišče tožbo na podlagi drugega odstavka 324. člena ZTVP-1 in 104. člena novega Zakona o upravnem sporu (ZUS-1; Uradni list RS, št. 105/2006) v zvezi s 3. točko prvega odstavka 34. člena starega Zakona o upravnem sporu (ZUS; Uradni list RS, št. 50/97, 65/97- popr. in 70/2000) kot nedovoljeno zavrglo. Izpodbijana odločba namreč ni odločba, ki bi se lahko (bila) izpodbijala v upravnem sporu.

Dobrim škoduje, kdor prizanaša slabim. Seneka.
Bonis nocet, qui malis parcet.