zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS41039

Odločba:Sklep G 5/2006
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:11.09.2007
Področje:ZAVAROVALNO PRAVO - UPRAVNI SPOR
Institut:zavarovalni nadzor - zavarovalna družba - pripojitev zavarovalne družbe - pravica do sodelovanja v upravnem postopku lastnost stranke - lastnost stranske udeleženke - pravni interes za tožbo
Zveza:ZZavar člen 281, 281/2.ZUS-1 člen 104. ZUS člen 34, 34/1-4.
JEDRO:
Tožena stranka je sklenila, da se v upravnem postopku odločanja o izdaji dovoljenja za pripojitev tožeči stranki ne prizna lastnost stranke niti lastnost stranske udeleženke in s tem pravica do sodelovanja v postopku. Ker je bil postopek pripojitve končan in ustrezne pravne posledice vpisane v sodni register, tožeča stranka nima več pravnega interesa za odločitev o tožbi, saj morebitna odprava izpodbijane odločbe ne bi izboljšala njenega pravnega položaja.

IZREK:
Tožba se z a v r ž e.

OBRAZLOŽITEV:
(1) Agencija za zavarovalni nadzor (tožena stranka) je sklenila, da se v upravnem postopku odločanja o izdaji dovoljenja za pripojitev T. d.d. k Z. d.d., začetem dne 11. 11. 2005, V. d.v.z. (tožeči stranki) ne prizna lastnost stranke in s tem pravica do sodelovanja v postopku kot stranki (1. točka izreka izpodbijane odločbe) niti lastnost stranske udeleženke in s tem pravica do sodelovanja v postopku kot stranski udeleženki (2. točka izreka izpodbijane odločbe).

(2) Tožeča stranka je zato dne 16. 3. 2006 vložila tožbo v upravnem sporu pred naslovnim sodiščem, s katero je zahtevala odpravo sklepa tožene stranke.

(3) Tožba je bila vročena toženi stranki, ki je nanjo odgovorila (redna št. 6). Agencija za zavarovalni nadzor (Agencija) je prerekala tožbene navedbe in predlagala, da naslovno sodišče tožbo kot neutemeljeno zavrne.

(4) Tožba je bila vročena tudi Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, ki pa kot zastopnik javnega interesa ni prijavilo udeležbe v postopku.

Procesno pravo, ki ga je treba uporabiti.

(5) Tožba v tem sporu je bila vložena dne 16. 3. 2006, vendar o njej še ni bilo odločeno do uveljavitve Zakona o upravnem sporu (ZUS-1; Uradni list RS, št. 105/2006). Zato se na podlagi drugega odstavka 281. člena ZZavar v zvezi s 104. členom ZUS-1 glede vprašanja pravnega interesa uporabijo določbe Zakona o upravnem sporu (ZUS; Uradni list RS, št. 50/97, 65/97-popr. in 70/2000).

Pravni interes.

(6) Obstoj pravnega interesa je procesna predpostavka za vložitev tožbe v upravnem sporu. Ta mora biti podana ves čas postopka. ZUS namreč v prvem odstavku 4. člena določa, da je upravni spor dopusten, če tožnik uveljavlja, da je prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih zaradi upravnega akta ali zaradi tega, ker upravni akt ni bil izdan in mu vročen v predpisanem roku; v 4. točki prvega odstavka 34. člena pa določa, da sodišče zavrže tožbo, če upravni akt, ki se izpodbija s tožbo, očitno ne posega v tožnikovo pravico ali v njegovo neposredno, na zakon oprto korist.

(7) Za obstoj pravnega interesa mora tožnik izkazati, da bi ugoditev njegovi tožbi zanj pomenila določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči, oziroma da bi si v primeru ugoditve tožbi izboljšal svoj pravni položaj. Ne zadošča le možnost ugotovitve zakonitosti ali nezakonitosti upravnega akta (glej obrazložitev sklepa naslovnega sodišča z dne 24. 1. 2006, opr. št. G 21/2002).

(8) Iz podatkov sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani (matična št. ..., vložna št. ...) izhaja, da je bila dne 6. 6. 2006 vpisana pripojitev T. d.d., k Z. d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 28. 10. 2005. Iz podatkov sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani (matična št. ..., vložna št. ...) pa izhaja, da je bilo istega dne (to je dne 6. 6. 2006) vpisano prenehanje T. d.d., zaradi pripojitve k Z. d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 28. 10. 2005, in da je bila T. d.d.,. dne 29. 12. 2006 izbrisana, na podlagi sklepa o pripojitvi z dne 6. 6. 2006, ki je postal pravnomočen dne 24. 11. 2006.

(9) Na podlagi navedenih podatkov sodnega registra je mogoče zanesljivo zaključiti, da morebitna odprava izpodbijane odločbe ne bi izboljšala tožnikovega pravnega položaja, kar pomeni, da tožeča stranka nima več pravnega interesa za odločitev o tožbi.

Tožba ni dovoljena.

(10) Zato (ker je pravni interes procesna predpostavka za odločanje po ZZavar in ZUS) je Vrhovno sodišče tožbo na podlagi drugega odstavka 281. člena ZZavar v zvezi s 104. členom ZUS-1 in 4. točko prvega odstavka 34. člena ZUS kot nedovoljeno zavrglo, ne da bi odgovarjalo na druge navedbe strank.

Nihče ni, razen pred Bogom, dolžan obtoževati samega sebe.
Acusare nemo se debet nisi coram Deo.