zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS41037

Odločba:Sklep III R 20/2007
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:03.09.2007
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - stvarna pristojnost - pogodba o izobraževanju - vrnitev šolnine - pristojnost delovnega sodišča
Zveza:ZPP člen 25, 25/1.ZDSS-1 člen 5, 5/1, 5/1-b.
JEDRO:
Tožnik je v tožbi navedel, da je zaposlen pri toženki in da sta pravdni stranki dne 20.6.2006 podpisali pogodbo o izobraževanju. V tej fazi postopka ta dejstva kažejo na uporabo 172. člena ZDR-1, kar glede na določbo točke b prvega odstavka 5. člena ZDSS-1 utemeljuje pristojnost delovnega sodišča.

IZREK:
Za sojenje v tej zadevi je pristojno Delovno sodišče v Kopru.

OBRAZLOŽITEV:
(1) Tožeča stranka je s tožbo, vloženo dne 23. 11. 2006, zahtevala, da ji tožena stranka plača 1,510.000,00 SIT za šolnino, h plačilu katere naj bi se bila zavezala s pogodbo o izobraževanju z dne 20. 6. 2006. Po ugovoru tožene stranke v odgovoru na tožbo, da je tožnik član nadzornega sveta tožene stranke, se je Okrajno sodišče v Kopru izreklo za stvarno nepristojno in zadevo odstopilo Okrožnemu sodišču v Kopru, meneč, da je v tej zadevi treba uporabiti pravila o postopku v gospodarskih sporih. Okrožno sodišče v Kopru pristojnosti ni sprejelo. Njegovo stališče je, da tožeča stranka terja plačilo šolnine kot delavec, zaradi česar naj bi bilo treba uporabiti pravila delovnega prava. Nastali spor o pristojnosti je predložilo Višjemu sodišču v Kopru, ki je zadevo odstopilo Vrhovnemu sodišču.

(2) Za sojenje v tej zadevi je pristojno Delovno sodišče v Kopru.

(3) Delovno sodišče je stvarno pristojno za odločanje v individualnih delovnih sporih o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem (točka (b) prvega odstavka 5. člena Zakona o delovnih in socialnih sodiščih; Uradni list RS, št. 2/2004 in 10/2004; ZDSS-1). Z določbo prvega odstavka 172. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 do 46/2007; ZDR-1) je delavcu zagotovljena pravica do stalnega izobraževanja; določba tretjega odstavka istega člena pa med drugim predvideva, da se pravice pogodbenih strank med izobraževanjem in po njem določijo s pogodbo o izobraževanju. Ta člen je uvrščen v (III.) poglavje ZDR-1 o pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja.

(4) Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - uradno prečiščeno besedilo; ZPP) se pristojnost presodi na podlagi navedb v tožbi (in na podlagi dejstev, ki so sodišču znana). Tožnik je v tožbi navedel, da je zaposlen pri toženki in da sta pravdni stranki dne 20. 6. 2006 podpisali pogodbo o izobraževanju. V tej fazi postopka ta dejstva kažejo na uporabo 172. člena ZDR-1, kar glede na zgoraj navedeno določbo ZDSS-1 utemeljuje pristojnost delovnega sodišča. Zato je Vrhovno sodišče na podlagi drugega odstavka 25. člena ZPP odločilo, da je za odločanje stvarno pristojno delovno sodišče, in sicer po splošnem pravilu o krajevni pristojnosti (prvi odstavek 46. člena ZPP) - krajevno pristojno Delovno sodišče v Kopru.

Naj se sliši tudi druga plat. Marcijan.
Audiatur et altera pars.