zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS41036

Odločba:Sklep III R 18/2007
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:28.08.2007
Področje:IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:spor o pristojnosti - prekinitev postopka - nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom - ustalitev pristojnosti
Zveza:ZPP člen 17, 17/3, 207, 207/2.ZIZ člen 34, 34/3, 35. ZIZ-E člen 11, 78.
JEDRO:
Prekinitev postopka (zaradi stečaja toženke) ni ovira za odločitev v (predloženem) sporu o pristojnosti, v katerem gre za reševanje vprašanja izvedbe postopka, ki v ničemer ne prizadene pravice strank do izjave, varstvu katere so pravila ZPP o prekinitvi postopka v prvi vrsti namenjena.

Z določbo 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 115/2006, v nadaljevanju ZIZ-E), je (historični) zakonodajalec sicer res nameraval odpraviti navedeno stališče o brezizjemni ustalitvi pristojnosti (primerjaj Poročevalec DZ RS, št. 92, 8.9.2006, str. 28-29), toda novelirana ureditev je začela veljati šele dne 25.11.2006 (78. člen ZIZ-E). Upnica je predlagala izvršbo z dodatnim sredstvom izvršbe dne 17.3.2006, torej še pred uveljavitvijo ZIZ-E, zato stališče po novelirani ureditvi v tej zadevi še ni moglo veljati.

IZREK:
Za odločanje v tej zadevi je krajevno pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.

OBRAZLOŽITEV:
(1) Dne 27. 6. 2005 je upnica vložila predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine. S sklepom o izvršbi z dne 27. 9. 2005 je Okrajno sodišče v Mariboru dovolilo predlagano izvršbo s prenosom dolžničinih sredstev pri organizacijah za plačilni promet. Dne 17. 3. 2006 je upnica (zaradi dotlej domnevno neuspešne izvršbe) istemu sodišču predlagala, naj dovoli in opravi še izvršbo na dolžničine nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi, ki jo vodi Okrajno sodišče v Celju. S sklepom z dne 19. 10. 2006 je Okrajno sodišče v Mariboru dovolilo izvršbo z novim izvršilnim sredstvom. Po opravljenem vpisu tega sklepa v zemljiško knjigo (zemljiškoknjižno Okrajno sodišče v Celju je dne 20. 11. 2006 odredilo zaznambo sklepa o izvršbi in vpis hipoteke na dolžničinih nepremičninah) se je Okrajno sodišče v Mariboru s sklepom z dne 15. 3. 2007 izreklo za krajevno nepristojno za opravo izvršbe na dolžničino nepremičnino in opravo izvršbe odstopilo Okrajnemu sodišču v Celju.

(2) Okrajno sodišče v Celju pristojnosti ni sprejelo in je dne 18. 6. 2007 predlagalo, da v sporu o pristojnosti odloči Vrhovno sodišče.

(3) Za odločanje v tej zadevi je krajevno pristojno Okrajno sodišče v Mariboru.

(4) Vrhovno sodišče je ob vpogledu v sodni register ugotovilo, da je Okrožno sodišče v Mariboru dne 29. 9. 2006 izdalo sklep o začetku stečajnega postopka nad dolžnico. Izvršilni postopek je zato od tega dne prekinjen na podlagi 4. točke prvega odstavka 205. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007 - uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju ZPP) - ZPP se v tej zadevi smiselno uporablja na podlagi 15. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/1998 do 67/2007, v nadaljevanju ZIZ) - v zvezi z drugim odstavkom 111. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/1993 do 10/2006). Vendar prekinitev postopka ni ovira za odločitev v (predloženem) sporu o pristojnosti, v katerem gre za reševanje vprašanja izvedbe postopka, ki v ničemer ne prizadene pravice strank do izjave, varstvu katere so pravila ZPP o prekinitvi postopka v prvi vrsti namenjena.

(5) Razlogi, ki jih je predlagajoče Okrajno sodišče v Celju navedlo v prid stališču, da se je krajevna pristojnost na podlagi smiselno uporabljene določbe tretjega odstavka 17. člena ZPP ustalila pri Okrajnem sodišču v Mariboru, ker je slednje že izdalo sklep o izvršbi, se povsem prilegajo razlogom v sodni praksi Vrhovnega sodišča že utrjenega stališča, da ob naknadnem kopičenju izvršilnih sredstev (takšen pa je tudi zgoraj povzeti položaj v predloženi zadevi) zaradi ustalitve pristojnosti ostane pristojno sodišče, ki je že izdalo sklep o izvršbi. Razlogi za to stališče so popolno in izčrpno podani v sklepu Vrhovnega sodišča, opr št. I R 50/2001 z dne 6. 9. 2001, zato se Vrhovno sodišče nanje sklicuje tudi v tej obrazložitvi.

(6) Z določbo 11. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Uradni list RS, št. 115/2006, v nadaljevanju ZIZ-E), je (historični) zakonodajalec sicer res nameraval odpraviti navedeno stališče o brezizjemni ustalitvi pristojnosti (primerjaj Poročevalec DZ RS, št. 92, 8. 9. 2006, str. 28-29), toda novelirana ureditev je začela veljati šele dne 25. 11. 2006 (78. člen ZIZ-E).

(7) Upnica je predlagala izvršbo z dodatnim sredstvom izvršbe dne 17. 3. 2006, torej še pred uveljavitvijo ZIZ-E, zato stališče po novelirani ureditvi v tej zadevi še ni moglo veljati. Glede na prejšnjo ureditev, ki jo je treba v predloženem sporu uporabiti, pa se je pristojnost ustalila pri Okrajnem sodišču v Mariboru.

(8) Vrhovno sodišče je zato na podlagi drugega odstavka 25. člena ZPP sklenilo, da Okrajno sodišče v Mariboru ostaja pristojno še naprej.

Splošno ne razveljavlja posebnega.
Generalia specialibus non derogant.