zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS41025

Odločba:Sklep III Ips 167/2006
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:24.04.2007
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vrednost spornega predmeta - kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije
Zveza:ZPP člen 39, 41, 490.
JEDRO:
V 41. členu ZPP je urejena določitev stvarne pristojnosti sodišča, če se v eni tožbi uveljavlja več tožbenih zahtevkov. Če imajo zahtevki v tožbi različno dejansko ali pravno podlago, se določi pristojnost sodišča po vrednosti vsakega posameznega zahtevka (2. odstavek 41. člena ZPP). Ta določba hkrati ureja vrednost spornega predmeta, saj je 41. člen ZPP uvrščen v poglavje z naslovom "Ugotovitev vrednosti spornega predmeta" in vsebinsko dopolnjuje 39. člen kot temeljno določbo tega poglavja, 39. člen ZPP pa se izrecno nanaša tudi na ugotovitev pravice do revizije. Dolgoletna sodna praksa Vrhovnega sodišča zato uporablja 41. člen ZPP tudi za odločitev, ali je revizija v zvezi s posameznim zahtevkom dovoljena ali ne.

IZREK:
Revizija se zavrže.

Vsaka stranka nosi svoje revizijske stroške.

OBRAZLOŽITEV:
1. Tožeča stranka je sprva s predlogom za izvršbo na temelju verodostojne listine, po dolžnikovem ugovoru pa v pravdnem postopku zahtevala plačilo naslednjih petih zneskov:– 803.136,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 6. 2002 naprej do plačila, – 1.389.696,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 7. 2002 naprej do plačila, – 1.142.400,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 8. 2002 naprej do plačila, – 1.449.600,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 9. 2002 naprej do plačila, – 1.214.400,00 SIT z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 10. 2002 naprej do plačila.

2. Okrožno sodišče je tožbeni zahtevek zavrnilo. Pritožba tožeče stranke je ostala brez uspeha. Tožena stranka je odgovorila na revizijo.

3. Revizija ni dovoljena in se zavrže (377. člen, četrti odstavek 384. člena in 490. člen ZPP).

4. Tožeča stranka je trdila, da je za toženo stranko opravljala delo na gradbišču C. Za opravljeno delo je izstavila 5 različnih računov. Priloge k vsakemu predloženemu računu so bile listine, ki se imenujejo "prevoznica naročilnica". K vsakemu računu je bilo priloženih več takšnih listin. Po trditvah tožeče stranke naj bi jih podpisal zastopnik tožene stranke na gradbišču.

5. Tožeča stranka ni trdila, da bi bilo delo, ki naj bi ga bila opravila, dogovorjeno že z naročilnico tožene stranke št. 37/02 z dne 6. 3. 2002. Ta naročilnica naj bi bila po njenih lastnih zatrjevanjih "odprta".

6. Tožeča stranka bi torej lahko glede na lastne trditve opravila dela le na temelju naročil, ki jih je dala tožena stranka s posameznimi "prevoznicami naročilnicami". To izhaja iz sodbe okrožnega sodišča str. 2 in 3 (l. št. 39), in glede tega vsebinsko enake pripravljalne vloge tožeče stranke z dne 6. 2. 2004 (l. št. 24). Le "prevoznice naročilnice" bi torej lahko bile pravni temelj za terjatve tožeče stranke, saj so v obliki naročila konkretno opredelile opravljeno delo. Brez soglasja o tem pa bi podjemna ali gradbena pogodba, ki naj bi obstajala med pravdnima strankama, če se sledi navedbam tožeče stranke, ne mogla biti sklenjena (619. in 649. člen OZ).

7. Tožeča stranka je torej v pravdnem postopku uveljavljala več tožbenih zahtevkov. V 41. členu ZPP je urejena določitev stvarne pristojnosti sodišča, če se v eni tožbi uveljavlja več tožbenih zahtevkov. Če imajo zahtevki v tožbi različno dejansko ali pravno podlago, se določi pristojnost sodišča po vrednosti vsakega posameznega zahtevka (drugi odstavek 41. člena ZPP). Ta določba hkrati ureja vrednost spornega predmeta, saj je 41. člen ZPP uvrščen v poglavje z naslovom "Ugotovitev vrednosti spornega predmeta" in vsebinsko dopolnjuje 39. člen kot temeljno določbo tega poglavja, 39. člen ZPP pa se izrecno nanaša tudi na ugotovitev pravice do revizije. Dolgoletna sodna praksa Vrhovnega sodišča zato uporablja 41. člen ZPP tudi za odločitev, ali je revizija v zvezi s posameznim zahtevkom dovoljena ali ne (glej na primer odločbe z opr. št. III Ips 28/2000, II Ips 271/2001, III Ips 94/2002, II Ips 471/2003, III Ips 94/2005 in III Ips 80/2006). V gospodarskih sporih je torej dovoljena le, če vrednost spornega predmeta posameznega zahtevka presega 20.864,63 EUR.

8. Ker že iz navedb tožeče stranke izhaja, da dejanska podlaga za terjatve tožeče stranke ni bila enaka, je potrebno presojati dovoljenost revizije v zvezi z vsako "prevoznico naročilnico" posebej. Tožeča stranka je sama zahtevala plačilo s petimi računi, od katerih vsak temelji na domnevno opravljenih delih po več naročilnicah. Še najvišji znesek, ki ga tako zahteva tožeča stranka, znaša 6.049,07 EUR (prej: 1.449.600,00 SIT). Čeprav pomenijo računi sami vsoto več posameznih terjatev, niti noben račun ne presega 20.864,63 EUR. Da so terjatve, katerih temelj je posamezna "prevoznica naročilnica", vse nižje od navedenega zneska, je razumljivo. Zato revizija ni dovoljena glede nobene od teh terjatev.

9. Tožena stranka je zahtevala povrnitev stroškov, ki jih je imela z revizijo. Vrhovno sodišče temu zahtevku ni ugodilo. Odgovor na revizijo, ki jo je po ustaljeni sodni praksi potrebno zavreči, namreč ni potreben (prvi odstavek 155. člena ZPP in prvi odstavek 165. člena ZPP).

10. Neutemeljen je tudi zahtevek tožeče stranke za povrnitev revizijskih stroškov. Ker z revizijo ni uspela, njihove povrnitve ne more zahtevati (prvi odstavek 154. člena ZPP in prvi odstavek 165. člena ZPP).

Priznanje ni dokaz.
Confessio non est probatio.