zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS41015

Odločba:Sklep G 8/2004
 ECLI:
Oddelek:Gospodarski oddelek
Datum seje senata:24.04.2007
Področje:ZAVAROVALNO PRAVO
Institut:pravica do sodnega varstva po ZZavar - odločba o ugovoru proti odredbi o odpravi kršitev - procesne predpostavke za tožbo
Zveza:ZZavar člen 282, 282/2-1, 282/3. ZZavar-B člen 126.
JEDRO:
Ker je bila predmetna tožba vložena dne 14.4.1994, kar je pred spremembo določb drugega in tretjega odstavka 282. člena ZZavar (dne 7.5.2004), so se proti odločbi tožene stranke lahko vložila samo tista pravna sredstva, ki jih je dopuščal stari zakon. Dopustnost tožbe kot procesna predpostavka se namreč presoja glede na okoliščine ob vložitvi tožbe. Takrat pa Zavarovalnica glede na izrecno določbo 1. točke 2. odstavka 282. člena ZZavar ni imela pravice do sodnega varstva proti odločbi, s katero je Agencija zavrnila ugovor Zavarovalnice proti odredbi Agencije o odpravi ugotovljenih kršitev.

IZREK:
Tožba se zavrže.

OBRAZLOŽITEV:
(1) Agencija za zavarovalni nadzor (Agencija) je z odredbo, št. 3 z dne 31. 12. 2003, ugotovila, da S. d.d. (Zavarovalnica), krši določbe ZZavar, na njegovi podlagi izdane predpise ter določbe drugih zakonov in predpisov, ki urejajo poslovanje zavarovalnic (1. točka izreka). Zato je odredilo ukrepe za odpravo ugotovljenih kršitev (3. točka izreka). Agencija je z navedeno odredbo tudi ugotovila, da Zavarovalnica huje krši pravila o obvladovanju tveganj (2. točka izreka). Zato je odredilo dodatne ukrepe za odpravo ugotovljenih kršitev (4. točka izreka).

(2) Agencija je z odločbo, št. 30 z dne 29. 3. 2004, odpravila 1.2. in 3.2. točko izreka odredbe o odpravi kršitev (1. točka izreka), medtem ko je ugovor v preostalem delu zavrnila (2. točka izreka).

(3) Zavarovalnica je v postopku sodnega varstva s tožbo v upravnem sporu zahtevala, da naslovno sodišče opravi glavno obravnavo ter da v delu, v katerem ni uspela, odpravi odločbo in odredbo Agencije.

(4) Tožba je bila vročena Državnemu pravobranilstvu Republike Slovenije, ki kot zastopnik javnega interesa ni prijavilo udeležbe v postopku, in Agenciji, ki je nanjo odgovorila. V odgovoru (redna št. 8) je prvenstveno predlagala zavrženje tožbe (kot nedovoljene), podredno pa njeno zavrnitev (kot neutemeljene).

Podatki sodnega registra.

(5) Iz podatkov sodnega registra Okrožnega sodišča v Ljubljani (matična št. ..., vložna št. ...) in Okrožnega sodišča v Kopru (matična št. ..., vložna št. ...) izhaja, da je bila S.d.d. L. izbrisana zaradi pripojitve k A. S. d.d. K. (na podlagi pogodbe o pripojitvi z dne 18. 5. 2005 in sklepa o pripojitvi, opr. št. Srg 14780/2005 z dne 29. 12. 2005, ki je postal pravnomočen dne 10. 3. 2006).

(6) Pripojitev se je opravila s prenosom celotnega premoženja ene družbe (prevzete družbe) na drugo družbo (prevzemno družba) - 456. člen v zvezi z drugim odstavkom 511. člena takrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (ZGD). Prevzeta družba je z združitvijo (pripojitvijo) prenehala, ne da bi bila prej opravljena njena likvidacija (456. člen v zvezi s četrtim odstavkom 511. člena ZGD). Z združitvijo (pripojitvijo) je na prevzemno družbo prešlo vse premoženje ter pravice in obveznosti prevzete družbe, s tem da je prevzemna družba kot univerzalna pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja, katerih subjekt je bila prevzeta družba (456. člen v zvezi s šestim odstavkom 511. člena ZGD).

(7) S. d.d. L. je s tem, ko je bila izbrisana iz sodnega registra (s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Srg 03913/2006 z dne 27.3.2006) zaradi pripojitve k A. S. d.d. K., prenehala obstajati. Zato je Vrhovno sodišče pozvalo A. S. d.d. K. kot njeno univerzalno pravno naslednico, da se izjavi, ali prevzema postopek sodnega varstva in ali vztraja pri vloženi tožbi. Prevzemna družba je odgovorila pritrdilno (redna št. 11).

(8) Postopek glede tožeče stranke je bil torej prekinjen (po 3. točki prvega odstavka 205. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP)). Vendar pa se je prekinjeni postopek nadaljeval (po prvem odstavku 208. člena ZPP), ko je A. S. d.d. K. prevzela postopek sodnega varstva. Zato (čeprav nista bila izdana deklaratorna sklepa o prekinitvi in nadaljevanju postopka) ni bilo ovire za izdajo predmetne odločbe.

Tožba v upravnem sporu.

(9) Agencija je z odločbo, št. 30 z dne 29. 3. 2004, odpravila 1.2. in 3.2. točko izreka odredbe o odpravi kršitev, medtem ko je ugovor v preostalem delu zavrnila. Pri tem je Zavarovalnico poučila, da v skladu s 1. točko drugega odstavka 282. člena ZZavar proti tej odločbi ni sodnega varstva, saj se odločba o ugovoru proti odredbi o odpravi kršitev lahko izpodbija le s tožbo v postopku sodnega varstva proti odločbi, katero Agencija izda, ker subjekt nadzora ni ravnal v skladu z odredbo Agencije.

(10) Navedeni pravni pouk je bil v skladu z določbama drugega in tretjega odstavka 282. člena takrat veljavnega ZZavar (Uradni list RS, št. 13/2000, 91/2000 - popravek, 21/2002 in 29/2003 - odločba Ustavnega sodišča, št. U-I-131/00-22). Ti določbi sta bili sicer naknadno, s 126. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-B; Uradni list RS, št. 50/2004), spremenjeni tako, da je mogoča tožba tudi proti odločbi, s katero je Agencija odločila o ugovoru proti odredbi in ga (zavrgla) zavrnila (ali spremenila odredbo), vendar pa je ZZavar-B začel veljati šele dne 7. 5. 2004.

(11) Ker je bila predmetna tožba vložena dne 14. 4. 1994, kar je pred spremembo določb drugega in tretjega odstavka 282. člena ZZavar (dne 7. 5. 2004), so se proti odločbi tožene stranke lahko vložila samo tista pravna sredstva, ki jih je dopuščal stari zakon. Dopustnost tožbe kot procesna predpostavka se namreč presoja glede na okoliščine ob vložitvi tožbe. Takrat pa Zavarovalnica glede na izrecno določbo 1. točke drugega odstavka 282. člena ZZavar ni imela pravice do sodnega varstva proti izpodbijani 2. točki izreka odločbe, s katero je Agencija v pretežnem delu zavrnila ugovor Zavarovalnice proti odredbi Agencije o odpravi ugotovljenih kršitev.

(12) Tožeča stranka pa tudi ni imela pravice do sodnega varstva proti odredbi Agencije, št. 3 z dne 31. 12. 2003. Pravno sredstvo proti odredbi je bil namreč ugovor (prvi odstavek 311. člena ZZavar), o katerem pa je Agencija odločila z odločbo, št. 30 z dne 29. 3. 2004 (četrti odstavek 311. člena v zvezi s prvim in drugim odstavkom 315. člena ZZavar).

(13) Zato je Vrhovno sodišče tožbo na podlagi na podlagi drugega odstavka 281. člena ZZavar v zvezi s prvim odstavkom 105. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1 - Uradni list RS, št. 105/2006) ter 3. točko prvega odstavka 34. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS - Uradni list RS, št. 50/97, 65/97 - popravek in 70/2000) zavrglo.

Interes ne obstaja le iz povzročene škode, temveč tudi iz izgubljenega dobička. Justinijan.
Id, quod interest, non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante.