zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS18712

Odločba:Sklep I Up 457/2007
 ECLI:
Odločba 2:Sklep UPRS (zunanji oddelek v Mariboru) U 163/2007
Oddelek:Upravni oddelek
Datum seje senata:05.07.2007
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - CARINE - UPRAVNI SPOR
Institut:pooblaščenec - pravna ali fizična oseba - odprava pomanjkljivosti - zavrženje tožbe
Zveza:ZUS-1 člen 22, 22/1, 76, 82.ZPP člen 87.
JEDRO:
Ker torej lahko pravno osebo zastopa v upravnem sporu v skladu s citirano določbo 3. odstavka 87. člena ZPP samo fizična oseba, je po presoji pritožbenega sodišča sodišče prve stopnje tožečo stranko pravilno pozvalo, da svojo nepopolno tožbo dopolni v odmerjenem roku. Ker tožeča stranka nepopolne tožbe ni dopolnila, je odločitev sodišča prve stopnje o tem, da se njena tožba zavrže, pravilna.

IZREK:
Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijani sklep.

OBRAZLOŽITEV:
Z izpodbijanim sklepom je sodišče prve stopnje na podlagi določbe 2. odstavka 31. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1, Uradni list RS, št. 105/2006) zavrglo tožbo tožeče stranke zoper odločbo carinskega organa prve stopnje z dne 14.4.2004.

V obrazložitvi izpodbijanega sklepa se sodišče prve stopnje sklicuje na določbe 3. odstavka 87. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) in 1. odstavka 22. člena ZUS-1. Ob ugotovitvi, da kot pooblaščenec tožeče stranke nastopa v upravnem sporu oseba, ki ne izkazuje izpolnjevanja pogojev iz 3. odstavka 87. člena ZPP, je sodišče prve stopnje tožečo stranko pozvalo, da navedene pomanjkljivosti tožbe odpravi tako, da določi novega pooblaščenca (odvetnika ali drugo osebo, ki je opravila pravniški državni izpit), ali pa da sodišču, če se želi zastopati sama, pošlje tri izvode tožbe z lastnoročnim podpisom. Opozorjena pa je bila tudi na pravne posledice, če tega ne stori. Ker tožeča stranka v roku, ki ga je postavilo sodišče v pozivu, ki ga je prejela dne 18.4.2007, pomanjkljivosti tožbe ni odpravila, je sodišče prve stopnje tožbo kot nepopolno zavrglo.

Pooblaščenka tožeče stranke vlaga pritožbo zoper izpodbijani sklep zaradi nepravilne uporabe materialnega prava in predlaga, da pritožbeno sodišče pritožbi ugodi. V pritožbi navaja, da je tožbo vložila kot stranski udeleženec v smislu 1. odstavka 17. člena ZUS-1. Sklicuje se na pooblastilo, ki je bilo dano po določilih carinske zakonodaje, kar pomeni, da je opravljala določena dejanja za deklaranta A. d.o.o., v postopku dokončnega carinjenja volne, uvožene zaradi aktivnega oplemenitenja. Ni imela pooblastila za zastopanje v smislu določb 3. odstavka 87. člena ZPP, temveč je tožbo vložila v svojem imenu kot stranski udeleženec s pravnim interesom. Sodišče prve stopnje je pritožnika zmotno opredelilo kot pooblaščenca v smislu 3. odstavka 87. člena ZPP, saj je vložil tožbo v svojem imenu.

Pritožba ni utemeljena.

Po 1. odstavku 22. člena ZUS-1 se za vprašanja postopka, ki niso urejena s tem zakonom, primerno uporabljajo določbe ZPP. Po 3. odstavku 87. člena ZPP je v postopku pred višjim sodiščem lahko pooblaščenec samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila pravniški državni izpit.

Kot izhaja iz predloženih spisov, je v obravnavani zadevi v tožbi navedena kot tožeča stranka A., d.o.o., kot njen pooblaščenec pa pravna oseba B. d.o.o.. Pravna oseba (razen odvetniške družbe) ne more biti pooblaščenec stranke v upravnem sporu, lahko pa je pooblaščenec na materialnopravnem področju. Ta ugotovitev izhaja neposredno iz 1. in 3. odstavka, a contrario pa tudi iz 4. odstavka 87. člena ZPP. Po naravi stvari ni mogoče, da bi pogoj, naveden v 3. odstavku 87. člena ZPP (opravo pravniškega državnega izpita), izpolnjevala pravna oseba. Da je pojem poslovne sposobnosti v smislu pogojev za pooblaščenca treba razumeti tako, da to po naravi stvari izključuje pravne osebe, je nedvoumno in enotno uveljavljeno stališče v sodni praksi. Ker torej lahko pravno osebo zastopa v upravnem sporu v skladu s citirano določbo 3. odstavka 87. člena ZPP samo fizična oseba, je po presoji pritožbenega sodišča sodišče prve stopnje tožečo stranko pravilno pozvalo, da svojo nepopolno tožbo dopolni v odmerjenem roku, v nasprotnem primeru pa bo njena tožba zavržena. Ker tožeča stranka nepopolne tožbe ni dopolnila, je odločitev sodišča prve stopnje o tem, da se njena tožba zavrže, pravilna in ima podlago v 2. odstavku 31. ZUS-1. Glede na podano obrazložitev pritožbeni ugovori o pooblastilu, ki je bilo dano pritožniku za dejanja v carinskem postopku, ne morejo vplivati na drugačno odločitev pritožbenega sodišča.

Glede na navedeno je Vrhovno sodišče Republike Slovenije kot pritožbeno sodišče na podlagi 76. v zvezi z 82. členom ZUS-1 zavrnilo pritožbo kot neutemeljeno in potrdilo izpodbijani sklep sodišča prve stopnje.

Nepoznavanje prava škoduje.
Ignorantia iuris nocet.