zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS00032933

Odločba:VSRS Sklep II DoR 645/2019
 ECLI:
Oddelek:Civilni oddelek
Datum seje senata:12.03.2020
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Tomaž Pavčnik (poroč.), Jan Zobec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO
Institut:dopuščena revizija - izbrisna tožba - aktivna legitimacija - ničnost pogodbe - pogodba, ki nasprotuje moralnim načelom - ničnostni razlog - vzpostavitev prejšnjega stanja v zemljiški knjigi - status nepremičnine - funkcionalno zemljišče k stavbi - nakup nepremičnine v stečajnem postopku - originarna pridobitev lastninske pravice - nedopustna kavza - nedopusten nagib
Zveza:ZFPPIPP člen 342, 342/2, 342/5. OZ člen 39, 40, 40/2, 86, 86/1
JEDRO:
Revizija se dopusti glede vprašanj:

- ali imajo eventualni upravičenci neke pravice na nepremičnini, ki je bila prodana v stečajnem postopku, po zaključku le tega pravico in legitimacijo uveljavljanja ničnosti pogodbe, s katero je kupec v stečaju, nepremičnino prodal naprej drugemu kupcu,

- ali vedenje nadaljnjega kupca, o nekem predhodnem lastninskem upravičenju na nepremičnini pred prodajo v stečajnem postopku, predstavlja razlog za ničnost prodajne pogodbe za nadaljnji prenos lastninske pravice na tej nepremičnini.

IZREK:
I. Predlogu se ugodi tako, da se revizija dopusti glede vprašanj:

1. Ali imajo eventualni upravičenci neke pravice na nepremičnini, ki je bila prodana v stečajnem postopku, po zaključku le tega pravico in legitimacijo uveljavljanja ničnosti pogodbe, s katero je kupec v stečaju, nepremičnino prodal naprej drugemu kupcu?

2. Ali vedenje nadaljnjega kupca, o nekem predhodnem lastninskem upravičenju na nepremičnini pred prodajo v stečajnem postopku, predstavlja razlog za ničnost prodajne pogodbe za nadaljnji prenos lastninske pravice na tej nepremičnini?

OBRAZLOŽITEV:

1. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, da je prodajna pogodba, ki sta jo 12. 9. 2012 sklenila toženca nična (II. točka izreka). Odločilo je, da je vknjižba lastninske pravice prvega toženca neveljavna, zato se vzpostavi prejšnje zemljiškoknjižno stanje tako, da se vknjiži lastninska pravica druge toženke. Tožbeni zahtevek zoper drugo toženko je v tem delu zavrnilo (III. točka izreka). Prav tako je zavrnilo zahtevek za vpis lastninske pravice vsakokratnih lastnikov posameznih delov stavb na sosednjih zemljiščih in na izstavitev zemljiškoknjižne listine, ki bi tak vpis omogočala (IV. točka izreka). Tožencema je naložilo še, da tožnikom povrneta pravdne stroške (V. točka izreka).

2. Višje sodišče je zavrnilo pritožbe tožnikov in obeh tožencev. Odločilo je, da vsak od njih krije svoje pritožbene stroške.

3. Zoper takšno sodbo (v zvezi s sodbo sodišča prve stopnje) predlog za dopustitev revizije pravočasno vlaga prvi toženec. Vrhovnemu sodišču dopustitev predlaga zaradi odločitve o vprašanjih:

1. Ali lahko predhodna lastninska upravičenja na nepremičnini in tudi konkretno v okviru domnevno funkcionalnega zemljišča stavbe, ob pridobitvi lastninske pravice na nepremičnini na originaren - izviren način in tudi konkretno po nakupu v stečajnem postopku, vplivajo na dosedanji prenos lastninske pravice na tej nepremičnini, med originarnim lastnikom in potem njegovim kupcem?

2. Ali lahko vedenje nadaljnjega kupca, o nekem predhodnem lastninskem upravičenju na nepremičnini pred prodajo v stečajnem postopku, predstavlja razlog ničnosti prodajne pogodbe za nadaljnji prenos lastninske pravice, po originarni - izvirni pridobitvi lastninske pravice na nepremičnini?

3. Ali imajo eventualni upravičenci neke pravice na nepremičnini, ki je bila prodana v stečajnem postopku, po zaključku le tega, brez pravočasnega uveljavljanja v stečajnem postopku pravico in legitimacijo izpodbijanja in uveljavljanje domnevne ničnosti pogodbe s katero je kupec v stečaju, nepremičnino prodal naprej drugemu kupcu?

4. Ali je vedenje kupca o nekih domnevnih upravičenjih na nepremičninah v korist tretjih, neuveljavljenih vse do prodaje v stečajnem postopku in ob vedenju, da je prodajalec nepremičnine kupil v stečajnem postopku in ob preverjenem dejstvu tudi vpisa prodajalca v zemljiško knjigo, mogoč očitek nedobrovernosti s sankcijo ničnosti pogodbe med novim kupcem in prodajalcem (kupcem v stečaju)?

5. Kakšna je sedaj lastninska pravica druge toženke na nepremičninah iz pogodbe oziroma ali ima z ugotovitvijo ničnosti vzpostavljena lastninska pravica drugo tožene stranke omejitve in kakšne?

6. Kakšen je glede konkretne zadeve pomen načela o zaupanju v zemljiško knjigo?

7. Ali je dopustno in zakonito, da sodišče preko vsebine zahtevka in navedb strank, odloči o ničnosti celotne prodajne pogodbe glede več predmetov prodaje, v kolikor ugotovi in obrazloži, da gre za ničnost prodaje zgolj pri enemu izmed predmetov prodaje (čeprav glede ostalih predmetov prodaje, prodajna pogodba niti ni sporna, niti ni bila predmet obravnavanja) zgolj iz razloga, ker gre pri vseh predmetih prodaje za skupaj zapisano ceno?

8. Ali je dopustno širiti obseg eventualne delne ničnosti na celotno pogodbo samostojno s strani sodišča, brez vsebinskega uveljavljanja tožnikov in ob sploh neobstoju nekih trditev za ostale predmete pogodbe glede katerih tudi ni izkazana aktivna legitimacija tožnikov?

9. Ali je skupni znesek kupnine v pogodbi res razlog za širitev eventualne delne ničnosti na zaključek, da gre za ničnost cele pogodbe?

4. Predlog je utemeljen.

5. Vrhovno sodišče dopusti revizijo, če je od njegove odločitve mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, pomembnem za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse (prvi odstavek 367. a člena ZPP). Ti pogoji so v obravnavanem primeru izpolnjeni glede vprašanj, navedenih v izreku tega sklepa. Vrhovno sodišče je zato revizijo v tem obsegu dopustilo.Veliki tatovi pogosto kaznujejo male.
Magni minores saepe fures puniunt.