zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS00032323

Odločba:VSRS Sklep VIII DoR 14/2020-8
 ECLI:
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
Datum seje senata:09.03.2020
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Marjana Lubinič (poroč.), Borut Vukovič
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - izredna odpoved - možnost nadaljevanja delovnega razmerja
Zveza:ZPP člen 367.a. ZDR-1 člen 109, 109/1
JEDRO:
Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je v okoliščinah obravnavanega primera pravilna materialnopravna presoja, da za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi niso izpolnjeni pogoji iz 109. člena ZDR-1.

IZREK:
Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je v okoliščinah obravnavanega primera pravilna materialnopravna presoja, da za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi niso izpolnjeni pogoji iz 109. člena ZDR-1.

OBRAZLOŽITEV:

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo zahtevek za ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi z dne 28. 9. 2015. Ugotovilo je obstoj odpovednega razloga iz prve alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS št. 21/2013 in naslednji) za prvo očitano kršitev (da je tožnica direktorico toženke zmerjala in žalila ter ji grozila, da jo bo zadavila), ki ima znake kaznivega dejanja razžalitve iz prvega odstavka 158. člena Kazenskega zakonika (KZ-1, Ur. l. RS št. 55/2008 in naslednji), medtem ko je za drugo očitano kršitev (da je tožnica direktoričinega moža fizično napadla, pričela udarjati po sladoledni vitrini, ga obmetavala z vratci sladolednih vitrin in pri tem poškodovala njega in še enega delavca toženke) po pridobljenem izvedenskem mnenju zaključilo, da je bila storjena v stanju neprištevnosti in zato zanjo ne odgovarja. Ugotovilo je tudi obstoj okoliščin iz 109. člena ZDR-1.

2. Sodišče druge stopnje je soglašalo s presojo, da je podan odpovedni razlog iz prve alineje prvega odstavka 110. člena ZDR-1, ni pa se strinjalo z obstojem okoliščin iz 109. člena ZDR-1, ki bi utemeljevale izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ocenilo je, da tožničino ravnanje ni bilo takšno, da bi upravičevalo takojšnje prenehanje delovnega razmerja, saj bi morala toženka upoštevati okoliščine, ki so privedle do incidenta, da se je vse odvijalo zelo hitro in da se je v tem času psihično stanje tožnice spreminjalo od deloma zavestnega ravnanja do bistveno zmanjšane zmožnosti imeti v oblasti svoje ravnanje.

3. V pravočasnem predlogu za dopustitev revizije toženka izpostavlja naslednja vprašanja:

– ali lahko subjektivne okoliščine (osebni – zdravstveni razlogi) prevladajo pri vprašanju možnosti nadaljevanja delovnega razmerja v smislu določbe prvega odstavka 109. člena ZDR-1 pred dejanskimi objektivnimi okoliščinami na strani delodajalca, ki utemeljujejo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi;

- ali lahko zgolj zdravstveno stanje delavca in njegove osebne okoliščine predstavljajo razlog, da delodajalec ne izpolnjuje pogojev za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi;

- ali so v primeru podaje izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi pravno relevantne le okoliščine na strani delodajalca, zaradi katerih ta z delavcem ne more več nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka oziroma ali je treba upoštevati tudi okoliščine glede možnosti za nadaljevanje delovnega razmerja na strani delavca;

- ali je v okviru ugotavljanja pogojev za podajo izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi v smislu okoliščin iz 109. člena ZDR-1 pri presoji teže in narave storjenih kršitev dopustno upoštevati, da so bile povod za storjene kršitve predhodno storjene kršitve s strani delodajalca ter v kakšnih primerih in pod kakšnimi pogoji.

Meni, da je sodišče druge stopnje zmotno uporabilo materialno pravo glede razlage prvega odstavka 109. člena ZDR-1 in da je odločitev tudi v nasprotju s sodno prakso, ki šteje izgubo zaupanja in težo kršitve za bistvene okoliščine, zaradi katerih delovnega razmerja ni mogoče nadaljevati. Sodišču druge stopnje tudi očita, da je preveliko težo dalo okoliščinam na strani tožnice (osebnostne lastnosti in zdravstvene težave), praktično nobene teže pa okoliščinam na strani toženke.

4. Predlog je utemeljen.

5. Sodišče po prvem odstavku 367. a člena ZPP dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so pogoji iz 367. a člena ZPP izpolnjeni glede vprašanja, razvidnega iz izreka sklepa, zato je revizijo v tem obsegu dopustilo.

7. Vrhovno sodišče je v senatu, navedenem v uvodu sklepa, odločitev sprejelo soglasno.Isto je, česar ni in kar ne pride na dan.
Idem est non esse et non apparere.