zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.

pomembno

zapri pomembno

Obvestilo za stranke: Koronavirus COVID-19

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ. Na vhodu v poslopje sodišča upoštevajte navodila varnostne službe oz. pravosodnih policistov.

Priporočila za vabljene stranke:

 • če imate znake okužbe ali ste v karanteni, o tem pravočasno obvestite sodišče 
 • zaradi izvajanja preventivnih ukrepov pred okužbami pridite na sodišče 15 minut prej
 • ob vstopu v sodno stavbo razkužite roke
 • predlagamo gibanje izključno pred in v prostoru, ki je naveden na vabilu

Razen v nujnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 • ne smejo vstopati v sodne stavbe
 • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno
 • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur

Telefonske številke in elektronski naslovi so dostopni na spletnih podstraneh sodišč.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS00031831

Odločba:VSRS Sklep VIII DoR 6/2020-7
 ECLI:
Oddelek:Delovno-socialni oddelek
Datum seje senata:25.02.2020
Senat:mag. Marijan Debelak (preds.), Samo Puppis (poroč.), Borut Vukovič
Področje:DELOVNO PRAVO
Institut:predlog za dopustitev revizije - vojska - misija - dodatek k plači
Zveza:ZPP člen 367a, 367c. Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (2008) člen 8, 9, 10
JEDRO:
Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je glede na določbe Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami zavrnilo tožbeni zahtevek tožnika za prisojo dodatka za nevarnost na območju delovanja, dodatka za nevarne naloge in dodatka za posebne pogoje bivanja in delovanja.

IZREK:
Revizija se dopusti glede vprašanja, ali je sodišče druge stopnje pravilno uporabilo materialno pravo, ko je glede na določbe Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami zavrnilo tožbeni zahtevek tožnika za prisojo dodatka za nevarnost na območju delovanja, dodatka za nevarne naloge in dodatka za posebne pogoje bivanja in delovanja?

OBRAZLOŽITEV:

1. Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrglo tožbo v delu tožbenega zahtevka za ugotovitev delne nezakonitosti odločb tožene stranke z dne 18. 4. 2017, 19. 6. 2017, 19. 6. 2017 v zvezi z odločbo 20. 9. 2017 in da se v tem delu spremenijo. Zaradi delnega umika tožbe v zvezi z izplačilom 775,00 EUR dodatkov za julij 2016 je postopek ustavilo (I. in II. točka izreka). S sodbo je tožniku prisodilo vtoževane zneske iz naslova dodatka za nevarnost na območju delovanja, dodatka za nevarne naloge in dodatka za posebne pogoje bivanja in delovanja v času od 17. 6. 2016 do 30. 9. 2017 (III. točka izreka), zavrnilo pa je njegov tožbeni zahtevek za izplačilo premalo izplačanih zneskov nadomestila za prehrano v višini 4.360,07 EUR (IV. točka izreka). Odločilo je še, da je dolžna tožena stranka tožniku povrniti 81 % njegovih stroškov postopka, tožnik pa toženi stranki 19 % njenih stroškov postopka (V. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožene stranke ugodilo in ugodilni del sodbe ter odločitev o stroških spremenilo tako, da je zavrnilo tožbeni zahtevek tožnika iz naslova vtoževanih dodatkov in naložilo tožniku, da je dolžan toženi stranki povrniti njene stroške postopka na prvi stopnji ter pritožbene stroške.

3. Zoper pravnomočno sodbo sodišča druge stopnje je tožnik vložil predlog za dopustitev revizije, v katerem zastavlja sledeča vprašanja:

– ali je materialnopravno pravilno stališče sodišča druge stopnje, da lahko posameznemu pripadniku SV pripadajo dodatki v skladu z Uredbo o plačah in drugih prejemkih pripadnikov SV pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (v nadaljevanju Uredba), le v kolikor tako odloči minister, tudi če minister in Generalštab SV opustita svoje dolžnostno ravnanje in ne podata ocene razmer na posameznem območju delovanja;

– ali je ključno za upravičenost do dodatkov, ki predstavljajo del plače, da so bili dodatki priznani po predvidenih postopkih (po Uredbi), ali pa da delavec delo dejansko opravlja v pogojih, za katere je predvideno izplačilo dodatkov po Uredbi. Ob ugotovitvi dejanskega stanja s strani sodišča, da pripadnik SV v skladu z Uredbo sicer izpolnjuje pogoje za izplačilo dodatkov, ali je pravica do omenjenega dodatka pogojena oziroma vzpostavljena šele z ravnanjem ministra, ki ga predvideva Uredba, ali pa gre pravica do dodatka že na podlagi ugotovitve sodišča, da so sicer izpolnjeni pogoji po Uredbi, ker je delavec dejansko delal v takšnih pogojih, ki predpostavljajo izplačilo dodatka;

– ali lahko opustitev dolžnostnega ravnanja ministra, ki mora opraviti oceno razmer na posameznem območju, odvzame pravico do plačila po dejansko opravljenem delu;

– ali lahko zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ugotavljanja okoliščin (ocena razmer na posameznem območju) s strani ministra, v katerih pripadniku SV pripadajo, pod določenimi pogoji iz Uredbe, dodatki k plači, takšne okoliščine in upravičenost do dodatkov ugotavlja sodišče in delodajalcu naloži izplačilo pripadajočih dodatkov;

– ali dejstvo, da podzakonski akt (Uredba) določa, da mora minister ugotavljati izpolnjevanje kriterijev za izplačilo dodatkov po Uredbi, preprečuje pripadniku SV neposredno zahtevanje plačila po dejansko opravljenem delu pred sodiščem, če kriteriji s strani ministra niso bili ugotavljani;

– ali je za pridobitev pravice do dodatkov na podlagi 8., 9. in 10. člena Uredbe ključno, da je bila ta pravica priznana s strani ministra ali da bi pripadniku SV morala biti priznana, glede na dejanske okoliščine in mu jo lahko prisodi sodišče;

– ali je mogoče delavcu, v konkretnem primeru pripadniku SV, odreči del plače za delo - dodatkov, zaradi opustitve dolžnostnega ravnanja ministra?

4. Predlog je utemeljen.

5. Sodišče na podlagi prvega odstavka 367.a člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/99 in nadalj.; ZPP) dopusti revizijo, če je od odločitve vrhovnega sodišča mogoče pričakovati odločitev o pravnem vprašanju, ki je pomembno za zagotovitev pravne varnosti, enotne uporabe prava ali za razvoj prava preko sodne prakse. Sodišče dopusti revizijo zlasti v primerih: če gre za pravno vprašanje, glede katerega odločitev sodišča druge stopnje odstopa od sodne prakse vrhovnega sodišča, če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodne prakse vrhovnega sodišča ni, še zlasti, če sodna praksa višjih sodišč ni enotna; če gre za pravno vprašanje, glede katerega sodna praksa vrhovnega sodišča ni enotna.

6. Vrhovno sodišče ugotavlja, da so glede vprašanja, opredeljenega v izreku tega sklepa, izpolnjeni pogoji za dopustitev revizije iz prvega odstavka 367.a člena ZPP, zato je revizijo v tem obsegu dopustilo (tretji odstavek 367.c člena ZPP).

7. Vrhovno sodišče je odločitev sprejelo soglasno.Vse pravo obstaja zavoljo ljudi. Hermogenijan.
Hominum causa omne ius constitutum.