zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS00028454

Odločba:VSRS Sklep II Ips 236/2018
 ECLI:
Oddelek:Civilni oddelek
Datum seje senata:10.10.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), mag. Nina Betetto (poroč.), dr. Ana Božič Penko, Karmen Iglič Stroligo, Vladimir Horvat
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:revizija - pravni interes za revizijo - priznanje terjatve v stečajnem postopku - umik revizije - stroški postopka
Zveza:ZPP člen 158, 158/2, 334, 334/2, 383
JEDRO:
Toženec je evizijo umaknil iz razloga neutemeljenosti oziroma pomanjkanja pravnega interesa.

IZREK:
I. Ugotovi se, da je toženec revizijo umaknil.

II. Toženec mora tožnici v roku 15 dni povrniti 2.225,28 EUR revizijskih stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od prvega naslednjega dne po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka, do plačila.

OBRAZLOŽITEV:

1. Sodišče prve stopnje je delno ustavilo postopek (I. točka izreka), sicer pa je zavrnilo tožbeni zahtevek glede 744.635,68 EUR ter tožnici naložilo v plačilo pravdne stroške v znesku 6.226,98 EUR (II. in III. točka izreka).

2. Sodišče druge stopnje je pritožbi tožnice ugodilo in izpodbijano sodbo v II. in III. točki izreka spremenilo tako, da je ugodilo tožbenemu zahtevku za 744.635,68 EUR. Temu je prilagodilo tudi stroškovno odločbo, po kateri mora toženec tožnici plačati 6.933,95 EUR pravdnih ter 1.447,83 EUR pritožbenih stroškov.

3. Postopek se ustavi.

4. Zoper sodbo sodišča druge stopnje je toženec vložil dovoljeno revizijo. Nekaj mesecev pozneje se je nad toženecem kot fizično osebo začel postopek osebnega stečaja St 2610/2018, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kjer je bil predlagan tudi odpust obveznosti. V opisanem postopku je bila prijavljena tudi predmetna terjatev, ki je bila s strani stečajne upraviteljice priznana in kot taka vključena v končni seznam preizkušenih terjatev ter v pravnomočen sklep o preizkusu terjatev.

5. Po pozivu Vrhovnega sodišča pravdnima strankama, naj se izrečeta o identiteti v stečajnem postopku priznane terjatve z vidika pomena za predmetni revizijski postopek, je toženec na Vrhovno sodišče naslovil dopis, s katerim je revizijo umaknil iz razloga neutemeljenosti oziroma pomanjkanja pravnega interesa.

6. Zakon o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP) v 383. členu določa, da se v revizijskem postopku smiselno uporabljajo določbe ZPP o pritožbi. Ker lahko stranka, dokler ni izdana odločba o glavni stvari, umakne že vloženo pritožbo, je Vrhovno sodišče revizijski postopek zaradi umika revizije ustavilo (drugi odstavek 334. člena ZPP).

7. Temu prilagojena je tudi stroškovna odločba. Toženec mora sam kriti svoje stroške postopka, tožnici pa povrniti njene (158. člen ZPP). Pri odmeri stroškov je Vrhovno sodišče uporabilo veljavno Odvetniško tarifo (v nadaljevanju OT). Vrhovno sodišče je tožnici priznalo priglašeni obseg stroškov v odgovoru na revizijo, razen postavke glede „prejema sodne odločbe in poročila stranki“, ki je že zajeta v tar. št. 21/3 OT. Toženec mora tako tožnici v roku 15 dni povrniti 2.225,28 EUR revizijskih stroškov, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila (313. člen ZPP, 378. člen Obligacijskega zakonika).Kdo bo varoval varuhe?
Quis custodiet custodes?