zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS00028123

Odločba:VSRS Sklep II Ips 55/2019
 ECLI:
Oddelek:Civilni oddelek
Datum seje senata:17.10.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Tomaž Pavčnik (poroč.), dr. Ana Božič Penko, dr. Mateja Končina Peternel, Jan Zobec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - direktna revizija - dopustitev revizije - novela ZPP-E - zavrženje revizije
Zveza:ZPP-E člen 125. ZPP člen 367, 374, 374/2, 377
JEDRO:
Sodišče prve stopnje je prvo sodbo v predmetnem postopku res izdalo 8. 12. 2016, a je bila razveljavljena. Postopek pred sodiščem prve stopnje se zato z njeno izdajo ni končal. Sodba, s katero se je konkretni postopek pred sodiščem prve stopnje končal, je bila izdana šele 29. 3. 2018. To je po začetku uporabe novele ZPP-E.

IZREK:
I. Revizija se zavrže.

II. Odločitev o revizijskih stroških se pridrži za končno odločbo.

OBRAZLOŽITEV:

Dosedanji potek postopka

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo primarni tožbeni zahtevek za ugotovitev, da sta v notarskem zapisu sklenjena kreditna pogodba in sporazum o zavarovanju denarne terjatve nična ter za ugotovitev, da je neveljavna vknjižba hipoteke v korist tožene stranke, za kar naj se ta izbriše (I. točka izreka). V preostalem delu (glede zahtevka, koliko je tožeča stranka dolžna plačati toženi stranki) je primarni zahtevek zavrglo (I. točka izreka sklepa). Odločitev o podrednem zahtevku je pridržalo do pravnomočnosti te odločbe (II. točka izreka sklepa), odločitev o stroških pa do končne odločbe (III. točka izreka).

2. Višje sodišče je zavrnilo tožnikovo pritožbo in sodbo sodišča prve stopnje potrdilo. Odločitev o stroških je pridržalo za končno odločbo.

3. Zoper takšno odločbo (v zvezi z odločbo sodišča prve stopnje) tožeča stranka vlaga direktno revizijo. Vrhovnemu sodišču predlaga, da ji ugodi in odločitvi nižjih sodišč spremeni tako, da tožbenemu zahtevku v celoti ugodi. Podredno predlaga razveljavitev obeh odločb in vrnitev zadeve sodišču prve stopnje v novo sojenje.

4. Tožena stranka primarno predlaga zavrženje revizije, kljub temu pa na revizijske očitke tudi vsebinsko odgovarja.

Odločitev o reviziji

5. Revizija ni dovoljena.

6. Novela Zakona o pravdnem postopku - E (v nadaljevanju ZPP‑E) se je začela uporabljati 14. 9. 2017. V njenih prehodnih in končnih določbah (125. člen) je določeno, da se postopek, ki se je začel pred začetkom uporabe tega zakona, pred sodiščem druge stopnje in pred Vrhovnim sodiščem nadaljuje po določbah tega zakona, če je odločba, s katero se postopek pred sodiščem prve stopnje konča, izdana po začetku uporabe tega zakona.

7. V konkretnem primeru je sodišče prve stopnje prvo sodbo izdalo pred uveljavitvijo citirane novele (8. 12. 2016). A je bila ta kasneje razveljavljena. Postopek pred sodiščem prve stopnje se zato z njeno izdajo ni končal. Sodba, s katero se je konkretni postopek glede primarnega tožbenega zahtevka pred sodiščem prve stopnje končal, je bila izdana šele 29. 3. 2018.1 To je po začetku uporabe novele ZPP-E. Glede na določilo 125. člena ZPP-E se zato postopek pred Vrhovnim sodiščem nadaljuje po določbah Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), kot veljajo po uveljavitvi novele.2

8. Citirana novela direktno revizijo ukinja. Ta je po novem dovoljena le, če jo Vrhovno sodišče pred tem dopusti (smiselno drugi odstavek 374. člena ZPP). V konkretnem primeru revizija ni bila dopuščena, zato jo je Vrhovno sodišče zavrglo (377. člen ZPP).

9. Ker je z izpodbijanima odločbama odločeno le o primarnem tožbenem zahtevku in torej postopek še ni v celoti zaključen, končni uspeh strank v postopku še ni znan. Vrhovno sodišče je zato odločitev o revizijskih stroških pridržalo za končno odločbo.

10. Vrhovno sodišče je odločalo v senatu, navedenem v uvodu sklepa. Odločitev je sprejelo soglasno.

-------------------------------
1 Ob tem velja dodati, da je vsaka delna sodba končna sodba o delu zahtevka ali o enem izmed zahtevkov. Je samostojna sodba, s samostojno pravnomočnostjo, proti kateri se vlagajo samostojna pravna sredstva (četrti odstavek 314. člena ZPP).
2 Podobno stališče je VSRS zavzelo že v sklepih III Ips 14/2019 in II Ips 76/2019.Premisliti je treba mnogokrat, uzakoniti enkrat.
Deliberandum est saepe, statuendum est semel.