zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS00028120

Odločba:VSRS Sklep II Ips 76/2019
 ECLI:
Oddelek:Civilni oddelek
Datum seje senata:03.10.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), Tomaž Pavčnik (poroč.), mag. Nina Betetto, dr. Ana Božič Penko, Jan Zobec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - dopustitev revizije - novela ZPP-E - zavrženje revizije
Zveza:ZPP-E člen 125. ZPP člen 367, 374, 377
JEDRO:
Sodišče prve stopnje je prvo sodbo v predmetnem postopku res izdalo 25. 4. 2013, a je bila razveljavljena. Postopek pred sodiščem prve stopnje se zato z njeno izdajo ni končal. Sodba, s katero se je konkretni postopek pred sodiščem prve stopnje končal, je bila izdana šele 18. 1. 2018. To je po začetku uporabe novele ZPP-E.

IZREK:
I. Revizija se zavrže.

II. Tožena stranka je dolžna tožeči povrniti 1.440,00 EUR stroškov odgovora na revizijo, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

OBRAZLOŽITEV:

Dosedanji potek postopka

1. Sodišče prve stopnje je ugotovilo, katero premoženje spada v zapuščino po pokojnem A. A. (I. točka izreka). Kar je tožnica zahtevala več, je zavrnilo (II. točka izreka). Toženki je v plačilo naložilo tožničine pravdne stroške (III. točka izreka).

2. Višje sodišče je pritožbi toženke delno ugodilo in sodbo sodišča prve stopnje spremenilo tako, da je obseg premoženja, ki spada v zapuščino, zmanjšalo in odločilo, da vsaka stranka krije svoje pravdne stroške (I. točka izreka). V preostalem delu je pritožbi obeh pravdnih strank zavrnilo (II. točka izreka). Odločilo je, da vsaka krije svoje pritožbene stroške (III. točka izreka).

3. Zoper takšno sodbo (v zvezi s sodbo sodišča prve stopnje) tožena stranka vlaga direktno revizijo. Vrhovnemu sodišču predlaga, da ji ugodi in izpodbijani sodbi spremeni tako, da tožbeni zahtevek v celoti zavrne.

4. Tožeča stranka v odgovoru na revizijo predlaga njeno zavrženje. Trdi, da revizija ni dovoljena. Podredno predlaga zavrnitev revizije.

Odločitev o reviziji

5. Revizija ni dovoljena.

6. Revidentkino stališče, da določil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP-E) ni mogoče uporabiti, ker je sodišče prve stopnje v tem postopku prvič odločilo že 25. 4. 2013, je zmotno. Novela ZPP‑E se je začela uporabljati 14. 9. 2017. V njenih prehodnih in končnih določbah (125. člen ZPP-E) je določeno, da se postopek, ki se je začel pred začetkom uporabe tega zakona, pred sodiščem druge stopnje in pred Vrhovnim sodiščem nadaljuje po določbah tega zakona, če je odločba, s katero se postopek pred sodiščem prve stopnje konča, izdana po začetku uporabe tega zakona. V konkretnem primeru je bila sodba sodišča prve stopnje v prvem sojenju res izdana 25. 4. 2013, a je bila kasneje razveljavljena. Postopek pred sodiščem prve stopnje se zato z njeno izdajo ni končal. Sodba, s katero se je konkretni postopek pred sodiščem prve stopnje končal, je bila izdana šele 18. 1. 2018. To je po začetku uporabe novele ZPP-E. Glede na določilo 125. člena ZPP-E se zato postopek pred Vrhovnim sodiščem nadaljuje po določbah Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju ZPP), kot veljajo po uveljavitvi novele.1

7. Citirana novela direktno revizijo ukinja. Ta je po novem dovoljena le, če jo Vrhovno sodišče pred tem dopusti (smiselno drugi odstavek 374. člena ZPP). V konkretnem primeru revizija ni bila dopuščena, zato jo je Vrhovno sodišče zavrglo (377. člen ZPP).

8. Tožena stranka z revizijo ni uspela, zato mora tožnici povrniti stroške odgovora nanjo. Ti so odmerjeni skladno s priglašenim stroškovnikom in ob upoštevanju Odvetniške tarife. Vrhovno sodišče je tako tožnici priznalo 2400 točk nagrade za odgovor na revizijo, kar bo upoštevanju, da vrednost ene točke znaša 0,60 EUR, pomeni 1.440,00 EUR.

-------------------------------
1 Podobno stališče je VSRS zavzelo že v sklepu III Ips 14/2019.Dobri zakoni se rodijo iz slabih navad. Makrobij.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.