zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS00027963

Odločba:VSRS Sklep II Ips 43/2019
 ECLI:
Oddelek:Civilni oddelek
Datum seje senata:03.10.2019
Senat:mag. Rudi Štravs (preds.), dr. Ana Božič Penko (poroč.), mag. Nina Betetto, Tomaž Pavčnik, Jan Zobec
Področje:CIVILNO PROCESNO PRAVO
Institut:dovoljenost revizije - vložitev predloga za dopustitev revizije - procesna predpostavka - direktna revizija - zavrženje revizije
Zveza:ZPP člen 367, 367/1, 374, 377
JEDRO:
Ker tožnik ni izkazal, da bi bila vložena revizija s sklepom o dopustitvi dopuščena, jo je Vrhovno sodišče kot nedovoljeno zavrglo.

IZREK:
I. Revizija se zavrže.

II. Tožeča stranka mora v 15 dneh, od vročitve te sodbe, povrniti toženi stranki njene revizijske stroške v znesku 2.225,28 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo po izteku roka za izpolnitev obveznosti, določenega v tej točki izreka, do plačila.

OBRAZLOŽITEV:

1. Sodišče prve stopnje je zavrnilo tožbeni zahtevek, da je toženka dolžna tožniku plačati 2.250.000,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Odločilo je, da je tožnik dolžan toženki povrniti njene pravdne stroške.

2. Sodišče druge stopnje zavrnilo tožnikovo pritožbo in potrdilo sodbo sodišča prve stopnje ter odločilo, da toženka sama krije svoje stroške pritožbenega postopka.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje vlaga tožnik revizijo iz razloga bistvene kršitve določb pravdnega postopka in zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga razveljavitev sodbe sodišča druge stopnje.

4. Toženka je v odgovoru na revizijo predlagala, da naj jo Vrhovno sodišče zavrže oziroma zavrne. Meni, da v konkretnem primeru direktna revizija na podlagi tretjega odstavka 125. člena novele ZPP-E ni dovoljena, saj je bila sodba sodišča prve stopnje v ponovljenem postopku izdana 29. 6. 2018.

Presoja dovoljenosti revizije

5. Revizija ni dovoljena.

6. Po prehodni določbi iz tretjega odstavka 125. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju novela ZPP-E) se postopek, ki se je začel pred začetkom uporabe tega zakona, pred Vrhovnim sodiščem nadaljuje po določbah spremenjenega zakona, če je bila odločba, s katero se je postopek pred sodiščem prve stopnje končal, izdana po začetku njegove uporabe.1 V skladu s 132. členom ZPP-E se je novela v pretežnem delu začela uporabljati šest mesecev po njeni uveljavitvi, torej 14. 9. 2017.2 Ker je bila sodba sodišča prve stopnje izdana 29. 6. 2018, torej po 14. 9. 2017, ko se je začela uporabljati novela ZPP-E, bi lahko tožnik zoper izpodbijano sodbo sodišča druge stopnje vložil revizijo le v primeru, če bi bila ta najprej dopuščena s sklepom Vrhovnega sodišča. V konkretnem primeru je sklep o dopustitvi revizije procesna predpostavka za vložitev revizije (prvi odstavek 367. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP). Ker tožnik ni izkazal, da bi bila vložena revizija s sklepom o dopustitvi dopuščena, jo je Vrhovno sodišče kot nedovoljeno zavrglo (377. člen v zvezi s 374. členom ZPP).

Odločitev o revizijskih stroških

7. O revizijskih stroških je Vrhovno sodišče odločilo na podlagi prvega odstavka 165. člena ZPP. Ker tožnik z revizijo ni uspel, v skladu s prvim odstavkom 154. člena ZPP sam krije svoje revizijske stroške, medtem ko je toženki dolžan povrniti njene stroške revizijskega postopka (II. točka izreka). Ti so odmerjeni v skladu z Odvetniško tarifo3 (v nadaljevanju OT) in upoštevaje vrednost točke 0,60 EUR, ki velja v času odločanja Vrhovnega sodišča o reviziji, znašajo 2.225,28 EUR (odgovor na izredno pravno sredstvo po tar. št. 21/3 - 3.000 točk, materialni stroški po tretjem odstavku 11. člena OT - 40 točk, 22 % DDV). Odločitev o obveznosti plačila zamudnih obresti od dolgovanih stroškov temelji na 378. členu OZ, glede začetka teka zamudnih obresti pa na pravnem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča z dne 13. decembra 2006.

-------------------------------
1 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), Uradni list RS, št. 10/17.
2 Določba se glasi: Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne šest mesecev po njegovi uveljavitvi, razen 107., 108. in 109. člena tega zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem uveljavitve tega zakona.
3 Odvetniška tarifa (Uradni list RS, št. 2/15, 28/18, 22/19).Nihče ne more biti sam sebi sodnik.
Nemo iudex in sua causa.