zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

VS00024274

Odločba:VSRS Sklep Uv 3/2019-2
 ECLI:
Oddelek:Upravni oddelek
Datum seje senata:13.06.2019
Senat:mag. Tatjana Steinman (preds.), Brigita Domjan Pavlin (poroč.), Marko Prijatelj
Področje:UPRAVNI SPOR - VOLITVE
Institut:dovoljenost pritožbe - volitve v Evropski parlament - varstvo volilne pravice - pristojnost Vrhovnega sodišča - pristojnost Ustavnega sodišča
Zveza:ZUS-1 člen 12. ZVPEP člen 5, 7, 7/1, 23, 23/1
JEDRO:
Vrhovno sodišče je pristojno za odločanje o volilnih sporih le v primerih, za katere ga pooblašča zakon. Poleg tega pa je Vrhovno sodišče lahko volilni sodnik samo v tistih fazah volilnih opravil, kjer tako določa zakon, in sicer v fazi potrditve kandidatur, v kasnejših fazah po končanih volitvah pa je volilni sodnik Ustavno sodišče. Ne v ZVPEP ne v Zakonu o volitvah v državni zbor (ZVDZ), namreč pristojnost Vrhovnega sodišča za presojo zakonitosti rezultata volitev ni določena.

IZREK:
Pritožba se zavrže.

OBRAZLOŽITEV:

1. Stranka G. in A. A. kot kandidat te stranke ter kot volivec (v nadaljevanju pritožnika) sta zoper izid volitev in potrditev mandatov (pravilno: potrditev izvolitev) na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament z dne 26. 5. 2019 vložila pritožbo. V pritožbi navajata, da jo vlagata zaradi neenakopravne obravnavane njihove politične stranke, njenih kandidatov in volivcev na volitvah poslancev iz Republike Slovenje v Evropski parlament, v primerjavi s parlamentarnimi političnimi strankami, njihovimi kandidati in volivci.

2. Vrhovno sodišče najprej ugotavlja, da je pritožbi priložen zapisnik 75. seje Državne volilne komisije (v nadaljevanju DVK) z dne 6. 6. 2019 o postopku ugotavljanja izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki so bile 26. 5. 2019. Z Zapisnikom o ugotovitvi izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, št. 041-1/2019/21 z dne 6. 6. 2019, je (med drugim) na podlagi 13. in 22. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (v nadaljevanju ZVPEP) in na podlagi ugotovljenega izda glasovanja, DVK ugotovila pripadajoče število mandatov posameznim listam in katere poslanke in poslanci iz republike Slovenije so bili izvoljeni v Evropski parlament.

3. Pritožba ni dovoljena.

4. Vrhovno sodišče je pristojno za odločanje o volilnih sporih le v primerih, za katere ga pooblašča zakon (stvarna pristojnost je določena v prvem odstavku 12. člena Zakona o upravnem sporu in v 5. členu ZVPEP). Poleg tega pa je Vrhovno sodišče lahko volilni sodnik samo v tistih fazah volilnih opravil, kjer tako določa zakon, in sicer v fazi potrditve kandidatur, v kasnejših fazah po končanih volitvah pa je volilni sodnik Ustavno sodišče. Ne v ZVPEP ne v Zakonu o volitvah v državni zbor (v nadaljevanju ZVDZ, ki se na podlagi prvega odstavka 7. člena ZVPEP smiselno uporablja glede vprašanj, ki z ZVPEP niso posebej urejena) namreč pristojnost Vrhovnega sodišča za presojo zakonitosti rezultata volitev ni določena.

5. Kot izhaja iz zakonske ureditve (prvi odstavek 23. člena ZVPEP), se varstvo volilne pravice po volitvah lahko uveljavlja pred Državnim zborom in Ustavnim sodiščem. Tako mora skladno z navedenim členim Državni zbor potrditi izvolitev poslancev, proti odločitvi Državnega zbora pa je mogoča pritožba na Ustavno sodišče. To pomeni, da ima pooblastilo za nadzor nad volitvami po dnevu volitev Državni zbor, zoper njegovo odločitev pa je sodno varstvo zagotovljeno s pritožbo na Ustavno sodišče, ki tako postane volilni sodnik na prvi in zadnji stopnji.

6. Enako velja glede pritožbe v delu, v katerem se uveljavlja razveljavitev potrditve mandatov (pravilno: potrditve izvolitve). Kot je bilo že pojasnjeno, Državni zbor potrdi izvolitev poslancev (prvi odstavek 23. člena ZVPEP), zoper to potrditev pa je na podlagi izrecne določbe možno sodno varstvo pred Ustavnim sodiščem.

7. Glede na navedeno Vrhovno sodišče v obravnavani zadevi ni pristojno odločati, zato je pritožbo zavrglo (ob primerni uporabi 4. točke prvega odstavka 36. člena Zakona o upravnem sporu v zvezi s 105. členom ZVDZ in prvim odstavkom 7. člena ZVPEP).Kdor molči, nikakor ne priznava, vendar pa je res, da ne zanika.
Qui tacet, non utique fatetur: sed tamenverum est eum non negare.