zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Delovno-socialni oddelek
Gospodarski oddelek
Kazenski oddelek
Upravni oddelek

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj

12345678910 od 2942naslednja › zadnja »

izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSRS Sklep X Ips 24/2020-25VS0004141521.12.2020Upravni oddelekDAVKI - UPRAVNI SPOR - USTAVNO PRAVORevizijski postopek se prekine do odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o zahtevi za oceno ustavnosti četrtega odstavka 74. člena Zakona o davčnem postopku in Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H,...postopek za oceno ustavnosti - davek od dohodka iz kapitala - izogibanje plačilu davka - davčna zloraba - davčne obveznosti - delno poplačilo - načelo davčne pravičnosti - zahteva za oceno ustavnosti določb zakona - protiustavna pravna praznina
VSRS Sklep II DoR 603/2020VS0004185418.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOVrhovno sodišče ugotavlja, da je laično vlogo vložil pooblaščenec prisilno hospitalizirane osebe in ne prisilno hospitalizirana oseba sama. Ker hospitalizirana oseba vloge ni vložila sama, njegov pooblaščenec pa ni izkazal, da je odvetnik, jo je Vrhovno sodišče kot nedovoljeno zavrglo.postopek za sprejem na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom - pritožba vložena po pooblaščencu - laična vloga - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje pritožbe
VSRS Sklep II DoR 564/2020VS0004185518.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - premoženjsko zavarovanje - razlaga splošnih zavarovalnih pogojev - nejasno pogodbeno določilo - varstvo šibkejše stranke - vinkulacija - prenos pogodbe - pogodbeno nasledstvo - plačilo zavarovalne premije - zavarovalno kritje - obvestilo o neplačilu premije - prekluzija pri uveljavljanju procesne kršitve - zavrnitev predloga
VSRS Sklep I R 171/2020VS0004154418.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožnikove navedbe o preteklem krivičnem, pristranskem oziroma protizakonitem odločanju pristojnega pritožbenega sodišča so povsem pavšalne narave in zaradi dokazne nepodprtosti pomenijo zgolj njegovo subjektivno doživljanje spora. Predloga za prenos pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišče zato ne morejo utemeljevati.predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - obrazložitev predloga - pavšalne navedbe - zavrnitev predloga
VSRS Sklep I R 185/2020VS0004159718.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer mora sodišče po drugem odstavku 319. člena ZPP ves čas po uradni dolžnosti paziti, ali je stvar pravnomočno razsojena, okoliščina, da je tako, predstavlja oviro za novo sojenje o pravno identični vlogi. Takšno vlogo je bilo zato treba zavreči. Enako posledico utemeljuje tudi obveznost sodišča, da onemogoči zlorabo pravic, ki jih imajo stranke v postopku ter da si prizadeva, da se...predlog za določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - ponoven predlog - pravnomočnost - zavrženje predloga
VSRS Sklep II DoR 558/2020VS0004154318.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOPogoji iz prvega odstavka 367.a člena ZPP niso izpolnjeni.predlog za dopustitev revizije - poslovno sodelovanje - mandatno razmerje - obveznost prizadevanja - edicijska dolžnost - povrnitev stroškov - substanciranje dokaznega predloga - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sodba U 7/2020-8VS0004103814.12.2020Upravni oddelekRAZREŠITVE IN IMENOVANJA - SODSTVO - UPRAVNI SPORUtemeljitev izbire najboljšega kandidata od Sodnega sveta ne terja, da opravi primerjavo med vsemi kandidati, saj kandidati, ki sodelujejo v izbirnem postopku, zasledujejo vsak svoj interes in se vsak zase in s sebi lastnimi značilnostmi potegujejo za isto sodniško mesto - postopek izbire kandidata za mesto sodnika tudi nima narave spora med kandidati za sodniško mesto. Tudi sicer tožnica ne...imenovanje na sodniško mesto - Sodni svet - prosta presoja Sodnega sveta - možnost preizkusa odločitve - zakonitost postopka izbire - obseg obrazložitve - merila za izbiro - ocena sodniške službe - zavrnitev tožbe
VSRS Sklep II DoR 536/2020, enako tudi VSRS Sklep II DoR 562/2020VS0004154011.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPredlagateljica sama vlaga vlogo, pri tem pa ne izkaže, da ima opravljen pravniški državni izpit. Njen predlog zato ni dovoljen in ga je Vrhovno sodišče zavrglo (367.č člen ZPP v zvezi s 15. členom ZIZ).predlog za dopustitev revizije - vloga, ki jo vloži stranka sama - laična vloga - postulacijska sposobnost - opravljen pravniški državni izpit - zavrženje predloga
VSRS Sklep II DoR 76/2020VS0004154611.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer je upnica predloga za dopustitev revizije umaknila, je Vrhovno sodišče odločilo, da se postopek nadaljuje. Prekinjeni postopek se namreč nadaljuje v vseh primerih na predlog stranke, takoj ko preneha razlog za prekinitev (tretji odstavek 208. člena ZPP). Vrhovno sodišče v obravnavani zadevi do umika predloga za dopustitev revizije upnice o njem še ni odločilo, zato je takšno razpolaganje...umik predloga za dopustitev revizije - nadaljevanje prekinjenega postopka - prenehanje razloga za prekinitev - zahteva za presojo ustavnosti - presoja ustavnosti ZFPPIPP
VSRS Sklep II DoR 318/2020VS0004104611.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja ali je sodišče pravilno uporabilo določbe o fikciji vročitve ter ali je kršilo toženčevo pravico do sodelovanja v postopku.dopuščena revizija - zamudna sodba - pravica do sodelovanja v postopku - fikcija vročitve - vročanje v tujino - vročilnica - listina v tujem jeziku - dokazna ocena - metodološki napotek
VSRS Sklep II DoR 519/2020VS0004104711.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja ali sta sodišči prve in druge stopnje kršili 362. člen ZPP in 22. člen Ustave RS, s tem, ko sta v okoliščinah konkretnega primera dopustili nova dejstva in izvedbo novih dokazov, ki so bila navedena in predlagana po prvem naroku za glavno obravnavo (gre za dejstva in dokaze, predlagane v četrti pripravljalni vlogi tožeče stranke z dne 29. 10. 2019 in z...dopuščena revizija - dokazna ocena - metodološki napotek - prekluzija - pravilo sočasne izpolnitve
VSRS Sklep I R 183/2020VS0004093311.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOGlavni namen prenosa krajevne pristojnosti na drugo stvarno pristojno sodišče je v skladu s temeljnim načelom ekonomičnosti postopka zagotoviti njegovo večjo smotrnost in Vrhovno sodišče ocenjuje, da je ta razlog v obravnavani zadevi podan glede na to, da obe stranki živita na območju Okrajnega sodišča v Ljubljani in glede na toženkino zdravstveno stanje in vezanost na invalidski voziček....določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz razloga smotrnosti - invalidnost stranke - stalno prebivališče
VSRS Sklep II DoR 563/2020VS0004091611.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV postopku z izrednimi pravnimi sredstvi lahko stranka opravlja pravdna dejanja samo po pooblaščencu, ki je odvetnik, razen če ima sama ali njen zakoniti zastopnik opravljen pravniški državni izpit (tretji in četrti odstavek 86. člena ZPP). Predlagatelj predloga ni vložil po pooblaščencu, ki je odvetnik, temveč po skrbnici, pri čemer nista niti zatrjevala niti izkazala, da ima skrbnica...dovoljenost predloga za dopustitev revizije - nedovoljen predlog - opravljen pravniški državni izpit - skrbnik stranke - zavrženje predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 529/2020VS0004090511.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja ali je sodišče ob ugotovljenem minimalnem preseganju mejnih vrednosti hrupa po uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju poiskalo pravično ravnovesje med nasprotujočimi si interesi posameznika in širše skupnosti.dopuščena revizija - povrnitev škode - imisije - hrup zaradi tovornega prometa - interes države - prizadetost posameznikovih interesov
VSRS Sklep I R 177/2020VS0004094311.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOkoliščine obravnavane zadeve predstavljajo tehten razlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča. Ključno je, da strojepiska, katere mož je dolžnik v izvršilnem postopku, že vrsto let dela prav na izvršilnem oddelku ter ima dostop do vseh izvršilnih zadev, predvsem pa po obrazložitvi predsednice sodišča po odredbi sodnika, strokovnega sodelavca ali referentke opravlja opravila...določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti sodišča - zakonec uslužbenca pristojnega sodišča kot stranka v postopku - strojepiska - ugoditev predlogu
VSRS Sklep II DoR 502/2020VS0004090711.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - dedovanje zaščitene kmetije - prevzemnik kmetije - nujni dedič - izjeme - status zemljišča - stavbno zemljišče - izjema - nadaljnji razvoj kmetije - zavrnitev predloga
VSRS Sklep II DoR 189/2020VS0004090611.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPredlog se zavrne.predlog za dopustitev revizije - krivdna odgovornost - poškodba smučarja - skrbnost organizatorja prireditve - postavitev zaščitne mreže - dokazovanje - izvedenec - izvedensko mnenje - zavrnitev predloga za dopustitev revizije
VSRS Sklep II DoR 543/2020VS0004090411.12.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVORevizija se dopusti glede vprašanja, ali je dopustno pogojevanje ponovnega vodenja izvršilnega postopka zoper dolžnika z istimi izvršilnimi sredstvi oziroma predmeti izvršbe (vključno z izvršbo na nepremičnine dolžnika), glede katerih je bila izvršba že dovoljena, vendar iz različnih razlogov (vključno zaradi neuspešne prodaje nepremičnin na drugi javni dražbi) ni bila uspešna, z...dopuščena revizija - nepremičninska izvršba - ustavitev izvršilnega postopka - neuspešna prodaja nepremičnine - pravnomočnost sklepa o ustavitvi izvršbe - nov predlog za izvršbo - isto izvršilno sredstvo in isti predmet - učinki pravnomočnosti - spremenjene okoliščine - pravni interes
VSRS Sklep X Ips 120/2020VS0004143109.12.2020Upravni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO VIZUMOV, AZILA IN PRISELJEVANJA - UPRAVNI SPOR - USTAVNO PRAVOOdločanje brez glavne obravnave v primeru, ko stranke nasprotujejo dejanskemu stanju, ugotovljenemu v upravnem postopku, čeprav le z nedovoljenimi novimi navedbami in novimi dokazi ali z novimi navedbami in dokazi, ki se nanašajo na nebistvena dejstva za odločitev, krši strankino pravico do glavne obravnave iz 22. člena Ustave. Na njej mora biti namreč odločeno o celotnem dokaznem gradivu.dopuščena revizija - prošnja za priznanje mednarodne zaščite - pogoji za priznanje mednarodne zaščite - resna škoda v smislu 28. člena ZMZ - zdravstveno stanje - sporno dejansko stanje - nedovoljene tožbene novote - glavna obravnava v upravnem sporu - neizvedba glavne obravnave - odločitev brez glavne obravnave - zavrnitev dokaznih predlogov - enako varstvo pravic - ugoditev reviziji
VSRS Sklep X DoR 304/2020-4VS0004141609.12.2020Upravni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - UPRAVNI SPOR - USTAVNO PRAVO - ŠOLSTVORevizija se dopusti glede vprašanj: I. Ali je Upravno sodišče Republike Slovenije s tem, ko je odločilo brez glavne obravnave, kršilo 59. člen Zakona o upravnem sporu ter tožnikovo pravico do glavne obravnave iz 22. člena Ustave Republike Slovenije in 6. člena Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin? II. Ali je z vidika prvega odstavka 136. člena in 151. člena...predlog za dopustitev revizije - osnovna šola - prestop - starševska skrb - soglasje staršev - odločanje brez glavne obravnave - neizvedba glavne obravnave - dopuščena revizija - pomembno pravno vprašanje izkazano - odstop od sodne prakse Vrhovnega sodišča - vprašanje, pomembno za razvoj prava prek sodne prakse
 izberi vse

izbrane: izvozi

12345678910 od 2942naslednja › zadnja »

Nihče ne more biti kaznovan za svoje misli. Ulpijan.
Cogitationis poenam nemo patitur.