zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.

pomembno

zapri pomembno

S 1.6.2020 procesni roki v nenujnih zadevah spet tečejo.
Nadaljujejo in opravljajo se tudi vsa izvršilna dejanja.

Dne 27.5.2020 je predsednik Vrhovnega sodišča RS mag. Damijan Florjančič odločil o preklicu Odredbe o posebnih ukrepih zaradi nastanka pogojev iz prvega odstavka 83.a člena Zakona o sodiščih in razlogov iz 1. člena ZZUSUDJZ. Preklic Odredbe predsednika Vrhovnega sodišča RS, objavljen v Uradnem listu RS, bo začel veljati dne 31.5.2020. S 1.6.2020 tako začnejo teči procesni roki, nehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, nadaljujejo se vse izvršbe in opravljajo vsa izvršilna dejanja.

Vse stranke opozarjamo naj upoštevajo, da:

  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih je rok pričel teči že pred epidemijo, se tek roka s 1. junijem 2020 nadaljuje in ne začne teči znova od začetka,
  • v tistih nenujnih zadevah, v katerih so bile med epidemijo opravljene vročitve, začnejo roki v zvezi z vročenimi pisanji teči od začetka s 1. junijem 2020.

Z zgoraj navedenim datumom bodo sodišča začela poslovati kot pred epidemijo, vendar vsem strankam še vedno priporočamo, da se na sodišče, če ni nujno, odpravijo le, če nimajo znakov okužbe, oziroma, če je prihod nujen, o znakih okužbe obvestijo sodišče.

Morebitna natančnejša pravila vstopanja, zadrževanja in vedenja na sodiščih bodo objavljena na vidnem mestu v sodni zgradbi posameznega sodišča.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep II Cp 7437/2006VSL5246409.05.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoZamuda z umikom tožbe ni vplivala na stroške tožene stranke, kajti vsi stroški tožene stranke so nastali prej.   izpolnitev zahtevka - nepravočasen umik tožbe - stroški postopka
VSL sodba II Cp 6577/2006VSL5246311.04.2007Civilni oddelekobligacijsko pravoNeobstoječa pogodba nima potrebnih predpostavk za obstoj ne z dejanskega ne s pravnega aspekta. Pri nični pogodbi pa pogoji za veljavnost po zunanji obliki sicer obstajajo, vendar pa zaradi nespoštovanja prisilnih predpisov, niso izpolnjeni, zato tak posel (pogodba) ne velja. Razlika med neobstoječim in ničnim poslom je torej v tem, da neobstoječega posla tudi dejansko ni, medtem ko ničen...ničnost - izpodbojnost - neobstoječa pogodba
VSL sodba II Cp 196/2007VSL5246207.03.2007Civilni oddelekDEDNO PRAVOVolilo ne predstavlja posebnega dela premoženja, ki ne bi spadal v zapuščino. Naša ureditev dednega prava namreč ne pozna vindikacijskega legata, ki bi omogočal volilojemniku, da pridobi takoj ob smrti zapustnikov ex lege lastninsko pravico na nepremičnini oziroma iz premoženja, ki bi imelo ločen status do zapuščinskega premoženja in torej ne bi predstavljalo premoženja zapustnika. V...volilo - učinki volila - obseg zapuščine - razlaga oporoke
VSL sklep II Cp 759/2007VSL5246114.02.2007Civilni oddelekmednarodno zasebno pravoNi izkazana jurisdikcija domačega sodišča v primeru regresnega zahtevka J. j. in p. s. RS zoper toženca (državljana BiH), ki nima stalnega ali začasnega prebivališča v RS.   jurisdikcija domačega sodišča - regresni zahtevek
VSL sklep I Cp 951/2007VSL5245921.02.2007Civilni oddelekcivilno procesno pravoKreditne obveznosti predlagatelja pri odločanju o oprostitvi plačila sodnih taks se ne upoštevajo.   oprostitev stroškov postopka - kredit
VSL sklep II Cp 6320/2005VSL5245824.05.2006Civilni oddelekstvarno pravoGlede na to, da ima stanovanjska hiša nesporno le ena vhodna vrata, skozi katera se lahko pride v hišo, in da imajo poleg tožnika le še vsi trije toženci ključ ključavnice vhodnih vrat, je tožbeni zahtevek tožnika utemeljen zoper vse tri tožence, čeprav se ne da ugotoviti, kdo od tožencev je obravnavanega dne z notranje strani vrat pustil ključ v ključavnici. Ne glede na to, kdo od...posest - soposest - motenje posesti - varstvo med več posestniki
VSL sklep II Cp 2573/2006VSL5245723.08.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVOUveljavljena bistvena kršitev določb postopka iz 8. točke drugega odstavka 339. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju, je podana v primeru, ko sodišče stranki z nezakonitim postopanjem, zlasti z opustitvijo vročanja, odvzame možnost obravnavanja pred sodiščem. Vendar se po oceni pritožbenega sodišča nanjo utemeljeno sklicuje le oseba, ki te možnosti...kršitev načela kontradiktornosti
VSL sodba II Cp 5006/2006VSL5245624.01.2007Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOR. S. ni odgovorna za škodo, nastalo z uporabo bombe, ki jo je povzročitelj škode pridobil na nedovoljen način od pripadnika teritorialne obrambe.   škoda - odškodninska odgovornost države
VSL sklep II Cp 6832/2006VSL5245510.01.2007Civilni oddelekstvarno pravo - civilno procesno pravoV sporu zaradi motenja posesti ni dovoljena sprememba tožbe na podlagi novega zahtevka, s katerim tožnik zahteva ugotovitev stvarne pravice.   motenje posesti - sprememba tožbe v spisu zaradi motenja posesti - naknadna eventuelna objektivna sprememba tožbe
VSL sodba II Cp 2837/2006VSL5245430.08.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOV. s. RS s tem, ko je po spremembi sodbe v revizijskem postopku vse stroške postopka ponovno odmerilo ter tožnici od tako priznanih stroškov priznalo zakonske zamudne obresti šele od dneva izdaje svoje odločbe dalje, in ne, kot je zahtevala tožnica, ločeno od prvostopnih ter od pritožbenih stroškov, ni storilo protipravnega ravnanja, ki bi lahko bilo podlaga za odškodninsko odgovornost države.   odgovornost države za delo sodstva - odškodninska odgovornost države - protipravnost ravnanja - stroškovna odločitev vrhovnega sodišča - odstop od utečene sodne prakse
VSL sklep II Cp 5012/2006VSL5245315.11.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVOPritožbene trditve, da predstavlja premoženje, ki je kot zapuščina ugotovljeno v izpodbijanem sklepu kot skupno premoženje pritožnika in pokojne zapustnice vsakega do 1/2 ter da v zapuščino torej lahko sodi le polovico tega premoženja, pomenijo pritožbeno novoto, ki pa jo glede na določila 337. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju ni mogoče v tej...zapuščina - stvarnopravni zahtevek - skupno premoženje - zapuščinski postopek
VSL sodba II Cp 4854/2006VSL5245213.12.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVOGlede na ugovor tožene stranke, da gre za nameščeno nesrečo (zavarovalniško goljufijo), ne zadošča, da tožnik dokaže le, da je do prometne nesreče prišlo, ampak tudi, da je do nje prišlo na določeno zatrjevan način. V dokaznem postopku se zato preverjajo tožbene navedbe glede poteka prometne nezgode NE samo s stališča kdo je odgovoren za nastanek prometne nezgode, ampak TUDI s...škoda - dokazno breme - zavarovalni primer
VSL sodba II Cp 3828/2006VSL5245109.08.2006Civilni oddelekstvarno pravoCesionar pridobi zastavno pravico, ko se vpiše v zemljiško knjigo.   hipoteka - zemljiška knjiga - cesija
VSL sklep II Cp 2868/2006VSL5245026.07.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVONa tožeči stranki je, da dokaže, da se je prometna nezgoda zgodila na način kot to zatrjuje.   škoda - prometna nesreča - dokazno breme
VSL sodba II Cp 3257/2006VSL5244909.08.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOV primeru, da denacionalizacijski postopek še ni pravnomočno končan, oškodovanec ne more vložiti tožbe, saj škoda še ni znana, niti se ne more sklicevati, da je delo organa protipravno, ker ni izdal odločbe v enem letu od vložitve zahteve.   odškodninska odgovornost države za protipravno delovanje državnih organov
VSL sklep II Cp 2393/2006VSL5244819.07.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoNasprotna udeleženka pravilno opozarja na določbo petega odstavka 35. člena ZNP. V tej zadevi je predlagatelj namreč enostransko umaknil predlog za razdelitev solastnine, tako da do meritorne odločitve ni prišlo. V tem primeru pa je pritrditi pritožnici, da je predlagatelj povzročil nasprotni udeleženki stroške po svoji krivdi, zato jih je le-tej dolžan povrniti.   stroški postopka - nepravdni postopek - umik predloga
VSL sodba II Cp 3998/2006VSL5244723.08.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoPritožbeni očitek, da naj bi do zaključka glavne obravnave natekle zamudne obresti dosegle prisojeno glavnico, je tako materialnopravnega kot tudi dejanskega značaja. Materialnopravni del predstavlja sklicevanje na zakonsko ureditev iz določbe 376. člena OZ, ki določa omenjeno omejitev teka zamudnih obresti (prepoved ultra alterum tantum). Dejstveni substrat ugovora pa predstavlja prvenstveno...zamudne obresti - prepoved ultra alterum tantum
VSL sodba II Cp 4711/2006VSL5244513.09.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoZa obstoj pravnega standarda prikrajšanja v smislu določbe 219. člena ZOR v zvezi z 210. členom ZOR, ki predstavljata odločilno pravno podlago razrešitvi spornega razmerja, ne zadostuje, da prikrajšani zgolj ne uživa koristi oziroma uporabne vrednosti stvari, do katere je sicer upravičen, temveč je potrebno izkazati tudi preprečitev realizacije konkretnega interesa, ki ga prikrajšani...neupravičena pridobitev - uporaba solastnega premoženja
VSL sklep II Cp 578/2006VSL5244408.11.2006Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOV primeru neodplačnega razpolaganja zakon določa ne izpodbijano domnevo, da je dolžnik vedel ali bi moral vedeti, da z dejanjem škoduje upniku. V škodo upnika sklenjene neodplačne pogodbe je torej mogoče izpodbiti, čeprav nobena od strank ni imela namena, da bi upnika oškodovala oziroma ni vedela, da z dejanjem škoduje upniku. Tudi ni važno, kdaj je upnikova terjatev nastala. Terjatev...darilna pogodba - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - izpodbijanje neodplačnih razpolaganj
VSL sklep II Cp 2171/2006VSL5244325.04.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoToženka je v predlogu za obnovo postopka navajala, da je bila tudi v času prejema sodbe zaradi duševne motnje pravdno nesposobna. Odločanje o pravočasnosti predloga za obnovo postopka je tako odvisna od vprašanja, ali je bila toženka v času prejema sodbe pravdno sposobna, saj rok za vložitev predloga za obnovo postopka ne more začeti teči, dokler oseba, ki je v postopku ni zastopal zakoniti...predlog za obnovo postopka - pravočasnost - pravdna nesposobnost - vročitev sodbe
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kdo bo varoval varuhe?
Quis custodiet custodes?