zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL Sklep I Cp 1107/2017VSL0000108618.05.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSESodišče je dejansko stanje glede višine taks v celoti ugotovilo pravilno, ker toženec v postopku ni uspel, pa je te takse skladno z določilom 15. člena ZST-1 dolžan poravnati namesto stranke, ki je v postopku uspela.stroški postopka - neuspeh v postopku
VSL Sodba II Cp 900/2017VSL0000108109.08.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOKer selitev tožnika in otrok v hišo tožnikove matere ni bila prostovoljna, temveč posledica toženkinih agresivnih groženj s sekiro, je sodišče prve stopnje utemeljeno zaključilo, da v konkretnem primeru ne gre za tožnikovo privolitev v neuporabo skupne nepremičnine.načelo konktradiktornosti - neupravičena pridobitev - plačilo uporabnine - uporabnina za stanovanjsko hišo v solastnini - privolitev v prikrajšanje - prostovoljna izselitev solastnika - višina uporabnine - povprečna tržna najemnina za uporabljeno stvar
VSL Sodba II Cp 589/2017VSL0000107910.05.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO - ODŠKODNINSKO PRAVOSodišče je zmotno uporabilo določbo 352. člena OZ, ki med drugim določa, da teče zastaranje od takrat, ko je oškodovanec izvedel za škodo in za storilca. Za škodo je tožnik izvedel, ko je pridobil izvedeniško mnenje in je izvedel višino škode.delna sodba na podlagi pripoznave - odvetniška napaka - povrnitev nepremoženjske škode - udarec v prsni koš - udarnina in odrgnina kolena - materialna škoda - subjektivni rok za zastaranje - materialno procesno vodstvo
VSL Sodba in sklep II Cp 794/2017VSL0000107605.07.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - USTAVNO PRAVOPrvi toženec se ni držal dogovorjenih pogojev, tožnik ga je na to opozoril in mu določil primeren dodatni rok za izpolnitev obveznosti. Prvi toženec tožnikove zahteve ni izpolnil, zato je ta upravičeno odstopil od pogodbe. Ta je bila razvezana po samem zakonu. Tožnik ima pravico do vrnitve tistega, kar je dal, ker je toženec s plačilom v zamudi, z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Pogodba...podjemna pogodba - neprerekana dejstva - odstop od pogodbe - dodatni rok za izpolnitev obveznosti - ugotovitvena in dajatvena tožba
VSL Sklep Cst 431/2017VSL0000107425.07.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOZPP daje izvedencu pravico, da od sodišča oziroma od stranke zahteva določena pojasnila. Smisel te njegove aktivnosti (ki ga legitimira kot sodnikovega pomočnika) je mogoče primerjati s smislom materialnega procesnega vodstva in se nanaša na vprašanja, ki zadevajo pravila znanosti, stroke in izkušenj. Izvedenec lahko poda ustrezno pobudo, kadar meni, da je treba ugotoviti določene okoliščine,...stečajni postopek - prisilna poravnava - kratkoročna plačilna nesposobnost - dolgoročna plačilna nesposobnost - finančno prestrukturiranje - načrt finančnega prestrukturiranja - določitev roka - izvedenec - izvedensko mnenje - listinska dokumentacija - materialno procesno vodstvo - stopnja verjetnosti - pravila o dokaznem bremenu - pravno varstvo
VSL Sodba in sklep II Cp 839/2017VSL0000107221.08.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOKer nobena od strank izvedbe naroka ni zahtevala, sodišče pa je o spornih vprašanjih lahko odločilo na osnovi listinskih dokazov, pritožnik neutemeljeno graja, da je bilo o spornem razmerju odločeno brez naroka.odločanje na podlagi pisnih dokazov - odločba brez razpisa naroka - osebni stečaj - odpust obveznosti - soglasje sodišča - izvedba naroka - vrnitev v prejšnje staje
VSL Sodba I Cp 978/2017VSL0000107011.05.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DENACIONALIZACIJA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODVETNIŠTVO - POGODBENO PRAVOV denacionalizacijskem postopku je bilo že pravnomočno odločeno, da so nepremičnine, ki so (deloma) predmet spornih pogodb, prešle v državno last na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene zaradi grožnje in sile predstavnikov tedanjih oblasti. Glede na to so lahko predmet denacionalizacijskega postopka. Kakšen bo izid tega postopka, pa za presojo o veljavnosti obravnavanih pogodb ni pomembno.dobra vera - denacionalizacija nepremičnin - ničnost pogodbe - opredelitev vrednosti spornega predmeta za vsakega od zahtevkov - vrednost spornega predmeta - povišanje nagrade za zastopanje več strank
VSL Sklep II Cp 1621/2017VSL0000106719.07.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVOTožeča stranka manjkajoče trditve lahko odpravi in s tem tudi nesklepčnost tožbe, sodišče pa jo je v skladu s tretjim odstavkom 318. člena ZPP na to dolžno pozvati in ji določiti rok za odpravo nesklepčnosti ter jo opozoriti na posledice, do katerih bi prišlo, če tako ne bo postopala.nesklepčnost - nesklepčnost tožbe - odpravljiva nesklepčnost tožbe - sklenitev prodajne pogodbe - tožbeni zahtevek
VSL Sodba I Cp 723/2017VSL0000106528.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVOOdvetnica A. A. (toženka) je registrirana kot odvetnica oziroma izvajalka svobodnega poklica po ZOdv. To ni s.p. ali odvetniška družba. To izhaja že iz oznak na dopisih odvetnice kot tudi iz njenih vlog. Zato ni pomembno, ali je v sodbi označena fizična oseba ali odvetnikpravilno poimenovanje pravdne stranke - odvetnik kot stranka
VSL Sodba I Cp 1074/2017VSL0000106417.08.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVOZaključek sodbe o neutemeljenosti ugovora zastaranja temelji na ugotovitvi, da je toženec s podpisom pogodbe o prevzemu dolga priznal obstoj celotnega dolga, ki je predmet pravde.odstop terjatev - zastaranje - pogodba o prevzemu dolga - spor majhne vrednosti
VSL Sklep II Cp 1035/2017VSL0000106222.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSESodna taksa mora biti plačana v roku, ki je določen v plačilnem nalogu. Rok je sicer mogoče podaljšati, a le s predlogom znotraj s plačilnim nalogom določenega roka, a tega tožnik ni predlagal.plačilni nalog - plačilo sodne takse - ugovor zoper plačilni nalog - podaljšanje roka
VSL Sklep I Cp 1016/2017VSL0000105912.07.2017Civilni oddelekDEDNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVOSodišče kljub neuspešno opravljenim poizvedbam ni imelo podlage za sprejeto odločitev, da pritožnica kot dedinja ne obstaja oziroma ni več živa. Postopek o razglasitvi pogrešanca za mrtvega in o ugotavljanju smrti je namreč posebej urejen v 8. poglavju ZNP. Gre za predlagalni postopek in se torej ne vodi po uradni dolžnosti, pri čemer v obravnavani zadevi predloga v tej smeri preostala...začasni zastopnik - objava oklica - ugotavljanje dedičev - smrt dediča - prvi dedni red
VSL Sodba II Cp 335/2017VSL0000105714.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVOPastorki niso zakoniti dediči, torej tudi ne nujni dediči. Tožnici je bila dana možnost razpravljanja pred sodiščem v jeziku, ki ga razume, saj je bila na naroku za glavno obravnavo navzoča sodna tolmačica za makedonski jezik.dediščinska tožba - pastorek - posvojitev - dedni (nujni) delež - uporaba jezika
VSL Sklep I Cp 2936/2016VSL0000105424.05.2017Civilni oddelekDEDNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - UPRAVNI POSTOPEKOdločba ZPIZ o vdovski pokojnini predstavlja le eno od dokaznih listin, ki jo je prvo sodišče presojalo skupaj z vsemi ostalimi relevantnimi dokazi oziroma okoliščinami pri odločanju o vprašanju, pravico katere stranke je šteti za manj verjetno zaradi napotitve na pravdo. Tisti, ki trdi, da obstaja določena pravica ali pravno razmerje, je to dolžan dokazati.obstoj zunajzakonske skupnosti - obstoj izvenzakonske skupnosti - napotitev na pravdo - pravica do vdovske pokojnine - predhodno vprašanje
VSL Sklep IV Cp 1102/2017VSL0000105215.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOPri otrocih, ki imajo razvojne posebnosti kot A. in B., je izražena odklonilnost do staršev običajno povsem iskrena (torej nepovzročena) in z visoko stopnjo verjetnosti temelji na njihovih dejanskih izkušnjah. Izvedenec je poudaril, da bi stiki deklic z očetom zanju predstavljali psihično obremenitev in zato ne bi bili v njuno korist tudi, če bi bil izid kazenskega postopka za predlagatelja...stiki med starši in otroki - sprememba odločbe o stikih med starši in otroki - nespremenjene okoliščine - pooblaščenec - državni pravniški izpit - sum spolne zlorabe
VSL Sodba in sklep I Cp 69/2017VSL0000105109.05.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŠTVASodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da je tožniku članstvo pri toženki nastopilo že 1. 1. 2014 in je zato po 1. 1. 2014 lahko šlo le za prenehanje članstva, kljub drugačni pravni razlagi toženke.članstvo v društvu - prenehanje članstva v lovski družini - upravni odbor - protispisnost
VSL Sklep IV Cp 1482/2017VSL0000105008.08.2017Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOTudi v tem postopku je prvostopenjsko sodišče ugotovilo, da deklica v odnosu do očeta ne doživlja stiske in s strani očeta ni ogrožena. Dekličine reakcije so posledica neurejenega starševskega odnosa.omejitev stikov - stiki - vezanost na zahtevek
VSL Sklep II Cp 655/2017VSL0000104914.06.2017Civilni oddelekDENACIONALIZACIJA - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVOPredlagateljičin položaj je drugačen od položaja zavezancev, ki so sicer upravičeni do odškodnine na podlagi 73. člena ZDen. Predlagateljica je bila ustanovljena z aktom ustavnopravnega ranga, to je z UZITUL-A, s katerim je bilo iz družbe A nanjo preneseno določeno premoženje, vključno s spornimi nepremičninami in se je že ob ustanovitvi vedelo, da gre za del premoženja, ki je predmet...prenos premoženja - banka - denarna odškodnina - denacionalizacija - pravica do odškodnine po 73. členu ZDen
VSL Sklep Cst 426/2017VSL0000104725.07.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOStečajni upravitelj mora kot organ sodišča tudi navzven dajati videz, da je vreden pravnega zaupanja vseh udeležencev v postopku. Po oceni višjega sodišča zato zakonska določba, ki v točno določenih primerih posega v zagotovljeni položaj stečajnega upravitelja, ni v nasprotju s 15. in 27. členom Ustave. Obstoj suma, da je kakšna oseba storila kaznivo dejanje pri opravljanju pristojnosti...razrešitev upravitelja - suspenz stečajnega upravitelja - odvzem dovoljenja za opravljanje funkcije stečajnega upravitelja - svoboda dela - enakost pred zakonom - načelo pravne države
VSL Sklep V Kp 5499/2017VSL0000104431.05.2017Kazenski oddelekKAZENSKO PROCESNO PRAVODokaze, ki so pomembni za odločitev o predlogu za izločitev dokazov kot nedovoljenih, mora predsednik senata izvesti na predobravnavnem naroku v prisotnosti strank, saj je le na ta način zadoščeno pravicam iz 22. člena Ustave (jamstvo enakega varstva pravic oziroma zahteva po kontradiktornosti mora biti spoštovana v vseh fazah postopka).izločitev dokazov - predobravnavni narok - predlog za izločitev dokazov - načelo kontradiktornosti - enako varstvo pravic - ugotavljanje dejanskega stanja
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dobrim škoduje, kdor prizanaša slabim. Seneka.
Bonis nocet, qui malis parcet.