zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

  • Zemljiška knjiga

  • COVL - izvršba

  • Izračun zamudnih obresti

  • Obravnave

  • Sodna praksa

obvestila o piškotkih

Naša spletna stran uporablja tehnologijo piškotkov (cookies). Piškotki omogočajo uporabo naprednih, uporabniku prikrojenih možnosti. Omogočajo nam tudi spremljanje statistik obiska, s čimer pridobivamo prepotrebne podatke za nenehno izboljševanje strani. Če zapisa piškotkov ne boste dovolili, boste prikrajšani za možnosti, kakršni sta ogled video posnetkov in komentiranje objav prek družbenih omrežij.

Več informacij o piškotkih na sodisce.si


sprejmi piškotke | zavrni piškotke

vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL Sklep II Cp 2133/2018VSL0002584822.05.2019Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVONi nujno, da se dospelost menice ujema z dnem zapadlosti terjatve, ki je podlaga za izdajo bianco menice. To je odvisno od prave volje pogodbenih strank. Izdana menica ni bila indosirana in ni postala abstraktna, kavzalno je še vedno povezana s temeljnim poslom (s pogodbo o garanciji). V takem primeru so ugovori iz temeljnega posla dopustni (16. člen ZM in 233. člen OZ). Toženka je zaradi...garancijska pogodba - glavni dolžnik - porok in plačnik - solidarno poroštvo - pogodbena obveznost - poroštvena izjava - zavarovanje terjatve - bianco menica - menična obveznost - menični ugovor - ugovori iz temeljnega posla - zastaranje terjatve - pretrganje zastaranja terjatve - oprostitev poroka zaradi upnikovega zavlačevanja - obličnost
VSL Sodba II Cp 327/2019VSL0002680910.07.2019Civilni oddelekDRUŠTVA - OBLIGACIJSKO PRAVODruštvo je pravna oseba, lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost pod določenimi pogoji, kar je določeno v njenem temeljnem aktu. Tožena stranka se v postopku na ta akt ni opredeljeno sklicevala in tudi ni pojasnila, na podlagi katerih določb iz tega akta izhaja, da je podjemna pogodba, ki sta jo sklenili pravdni stranki, povezana z njeno pridobitno dejavnostjo. Tožena stranka torej ni dokazala,...ugovor zastaranja - zastaranje terjatve - terjatve iz gospodarskih pogodb - društvo - opravljanje pridobitne dejavnosti - splošni zastaralni rok - podjemna pogodba - pobotni ugovor
VSL Sklep II Cp 1337/2019VSL0002610114.08.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOTožnik, podobno kot v tožbi, tudi v vlogi, s katero je odgovoril na poziv za dopolnitev oziroma popravo tožbe, navaja različne zahtevke, pri čemer bi lahko bili nekateri nedenarni (zahteva za izbris nečesa iz zemljiške knjige, kar lahko meri na izbrisno tožbo), vendar pri tem nikjer ne postavi določnega in jasnega tožbenega zahtevka. Navaja tudi različne denarne zneske, tako da tudi...zavrženje tožbe - nepopolna tožba - nepopolna vloga - poprava tožbenega zahtevka - dopolnitev tožbenega zahtevka - poziv na dopolnitev tožbe - določnost tožbenega zahtevka - oblikovanje tožbenega zahtevka - pomanjkljiva tožba - nejasnost navedb
VSL Sodba II Cp 1081/2019VSL0002716318.09.2019Civilni oddelekDENACIONALIZACIJAOdločanje o enotni zahtevi denacionalizacijske upravičenke za vrnitev nacionalizirane nepremičnine je bilo dolgotrajno, predvsem pa razdrobljeno. Ob upoštevanju takega poteka postopka pa je prestrogo stališče, da bi moral prvi tožnik za del stavbe (ki v naravi predstavljajo le del kletnih prostorov) že v roku petih let po pravnomočnosti delne odločbe z dne 18. 10. 1995 vložiti tožbo, za...odškodnina zaradi nemožnosti uporabe denacionaliziranega premoženja - zastaranje tožbenega zahtevka - sprememba tožbe - solidarnost na upniški strani - odškodninska podlaga - prekinitev zastaranja - začetek teka zastaralnega roka - vrnitev denacionaliziranega premoženja - denacionalizacijska odločba - pasivna legitimacija - prepoved razpolaganja po ZDen - uporaba denacionalizirane nepremičnine - višina koristi - najemnina - hipotetična najemnina - zakonske zamudne obresti - nečista denarna terjatev
VSL Sodba I Cp 1056/2019VSL0002603417.07.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - VODEKer toženec izvajalca javne službe ni pisno obvestil o spremembi lastništva nepremičnine, je ostal zavezanec za plačilo teh storitev sam.oskrba s pitno vodo - plačilo stroškov - sprememba lastnika nepremičnine - zavezanec za plačilo - pasivna legitimacija - dolžnost obvestitve
VSL Sodba II Cp 908/2019VSL0002575914.08.2019Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVONobene podlage ni, po kateri bi toženec zaradi delnih plačil, ki jih je izvršil, postal solastnik prostorov. Pogodba je določala, da ima lizingodajemalec (šele) po tem, ko plača vse, kar je bilo s pogodbo določeno, pravico do uveljavljanja opcije odkupa. Ker se to ni zgodilo in ker je lizingodajalec odstopil od pogodbe v skladu z določili le-te, je pravilna ugotovitev, da lizingojemalec...pogodba o lizingu - vsebina pogodbe - izpolnitev obveznosti - posledice neizpolnitve - dolžnost izpolnitve obveznosti - odstop od pogodbe - opcija odkupa - delna plačila - odstop od pogodbe o leasingu
VSL Sklep II Cp 1330/2019VSL0002658928.08.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVOV zapuščinskem postopku lahko pritožbeno sodišče izjemoma upošteva tudi pritožbo, ki ni bila vložena pravočasno, če s tem niso prizadete pravice drugih oseb, ki se opirajo na sklep (tretji odstavek 173. člena ZD), pri čemer trditveno in dokazno breme v zvezi s tem nosi pritožnik. Tretja oseba, ki ni dedič, svojih pravic oziroma izločitvenih zahtevkov ne more uveljavljati v zapuščinskem...pritožba - prepozna pritožba - zavrženje pritožbe - nedovoljena pritožba - stranka postopka - stranka zapuščinskega postopka - tretja oseba - upnik kot stranka v zapuščinskem postopku - dedič - izločitev iz zapuščine - začasni skrbnik zapuščine
VSL Sklep IV Cp 1177/2019VSL0002587307.08.2019Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOStališče prvega sodišča, da je bila toženki zagotovljena pravica do izjave že z vložitvijo ugovorov zoper začasni odredbi in z njenim zaslišanjem na naroku 20. 7. 2018, je zmotno. V ugovornem postopku bi moralo prvo sodišče vročiti toženki tudi tožnikov predlog za začasno odredbo (začetni procesni akt), saj bi šele s tem bilo omogočeno toženki, da se seznani z vsemi tožnikovimi...predlog za začasno odredbo - sprememba odločbe o dodelitvi otroka - stiki z mladoletnim otrokom - izvršitev odločbe o stikih z otrokom - izrek denarne kazni - otrokova korist
VSL Sodba II Cp 519/2018VSL0002617814.08.2019Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOČe toženka ni uspela izničiti učinka javnopravnih omejitev na kupljeni nepremičnini (na kar je ob sklenitvi prodajne pogodbe računala) in zgraditi novega poslovno stanovanjskega objekta tudi na mestu gospodarskega poslopja, v katerem bi bil tudi poslovni prostor, v skladu s prodajno pogodbo namenjen tožniku, ter ob dejstvu, da je toženka kmalu po nakupu to nepremičnino obremenila z znatnimi...pogodbena odškodninska odgovornost - kršitev pogodbe - protipravno ravnanje - nemožnost izpolnitve pogodbe - načelo vestnosti in poštenja - ničnost pogodbe - odškodninski zahtevek zaradi neizpolnitve pogodbe - obseg in višina škode - izvedensko mnenje - javnopravna stvar - nepremična kulturna dediščina
VSL Sklep I Cp 700/2019VSL0002631014.06.2019Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVOPripadajoče zemljišče oziroma (prej) funkcionalno zemljišče sodi k stavbi, z njo tvori neločljivo celoto, ni v samostojnem pravnem prometu in po svoji naravi in vsebini ne more biti predmet delitve. Zato je sodišče prve stopnje postopek pravilno prekinilo, dokler se ne ugotovi, ali parcela št. 94/5 ali njen del predstavlja pripadajoče zemljišče (tudi) k stavbi št. 952, saj v tem primeru...ureditev razmerij med solastniki - delitev solastne stvari - funkcionalno zemljišče k več stavbam - deljivost stvari - prekinitev nepravdnega postopka
VSL Sodba II Cp 1580/2019VSL0002659309.09.2019Civilni oddelekMEDIJSKO PRAVOTemeljna predpostavka zahtevka za objavo popravka je, da je bila z obvestilom prizadeta pravica ali interes predlagatelja popravka. Pritožbeno sodišče soglaša z zaključkom sodišča prve stopnje, da informacije, na katere se z zahtevanim popravkom odziva tožeča stranka, v njene pravice in interese ne posegajo.objava popravka - pravica do popravka - prizadetost pravice ali interesa predlagatelja popravka
VSL Sodba I Cp 2467/2018VSL0002537326.06.2019Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOTožnica je rubež terjatve dolžnikovega dolžnika uveljavljala v izvršilnem postopku v skladu z določili ZIZ. Takšna vtoževana terjatev temelji na pravnomočnem sklepu o izvršbi, katerega pravilnosti in zakonitosti v predmetnem postopku ni moč presojati.dolžnost izpolnitve obveznosti - trenutek nastanka obveznosti - rubež terjatve - pobotna izjava - dolžnikov dolžnik
VSL Sodba II Cp 609/2019VSL0002867010.07.2019Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOPritožbene navedbe, da je sodišče kršilo postopkovna pravila, ker se ni izreklo o tožničinem soprispevku, ki sta ga toženi stranki v postopku zatrjevali, niso utemeljene. Sodišče se je s tem, ko je podrobno obrazložilo odgovornost prve tožene stranke zaradi ravnanja v nasprotju s profesionalno skrbnostjo in ko je prav njej pripisalo odgovornost za vso nastalo škodo tožnici, posredno...odškodninska odgovornost upravnika - podlage odškodninske odgovornosti - opustitev profesionalne skrbnosti - standard potrebne skrbnosti - trgovski center - dva vhoda - čiščenje pohodne površine - padec na spolzkih in poledenelih tleh - soprispevek oškodovanca - povrnitev nepremoženjske škode - višina denarne odškodnine - poškodba rame - telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - strah - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - vpliv prejšnjih degenerativnih sprememb na višino odškodnine - povrnitev premoženjske škode
VSL Sodba I Cp 900/2019VSL0002780611.09.2019Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOPritožnik pravilno navaja, da je v nakup in dograditev nepremičnine vložil velik delež prihrankov oziroma posebnega premoženja (tožnik v pritožbi navaja enkrat delež 86,53%, na drugem mestu 88,65%). Ker pa je sodišče prve stopnje ugotovilo, da je že v nakup nepremičnine tožnik vložil še 10.930,72 EUR iz naslova plače oziroma tekočih dohodkov, za dograditev hiše in opremo pa je moral...premoženjska razmerja med zakoncema - skupno premoženje - vložek posebnega premoženja - izpraznitev in izročitev nepremičnin - dejansko stanje
VSL Dopolnilni sklep II Cp 728/2019VSL0002777603.10.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOOdgovor na vloženo pritožbo je bil glede na njeno vsebino in razloge nepotrebna vloga. Ker je bil odgovor na pritožbo tudi glede na razloge izpodbijanega sklepa nekoristen in nepotreben, ga je šteti kot nepotreben strošek, ki ga stranka krije sama.dopolnilni sklep o stroških - stroški odgovora na pritožbo - nepotrebni stroški
VSL Sklep II Cp 1320/2019VSL0002780228.08.2019Civilni oddelekDEDNO PRAVOZa prekinitev zadošča, da spor obstaja le med dvema izmed več dedičev (konkretno med C. C. in pritožnico). Zato je odločitev sodišča prve stopnje, da je treba tudi zaradi tega prekiniti zapuščinski postopek, pravilna, čeprav med dvema drugima dedičema v zvezi s tem ni spora (konkretno med pritožnico in mamo, zapustnikovo vdovo).zapuščinski postopek - spor dedičev o obsegu zapuščine - prekinitev zapuščinskega postopka - stranka, katere pravica je manj verjetna
VSL Sodba I Cp 1130/2019VSL0002776603.10.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOIz pritožbenih navedb je mogoče smiselno razbrati grajanje dokazne ocene prvostopenjskega sodišča, kar pa v sporu majhne vrednosti ni dovoljen pritožbeni razlog. Zato pritožbeno sodišče navedb toženke, s katerimi ta izpodbija dejanske ugotovitve prvostopenjskega sodišča, ni presojalo.spor majhne vrednosti - pritožbeni razlogi v postopku v sporu majhne vrednosti - izpodbijanje dejanskega stanja v pritožbi - prodajna pogodba - odgovornost prodajalca za stvarne napake - odstop od pogodbe - obvestilo o napakah
VSL Sklep II Cp 1701/2019VSL0002775627.09.2019Civilni oddelekSODNE TAKSEDejstvo, da je stranka obremenjena z dolgovi, pa lahko sodišče prve stopnje skladno z določbami 11. člena ZST-1 upošteva tako, da zniža sodno takso, ali pa določi obročno ali odloženo plačilo sodne takse.predlog za oprostitev plačila sodne takse - premoženjsko stanje stranke - občutno zmanjšanje sredstev za preživljanje - dolgovi - likvidno stanje stranke
VSL Sklep I Cp 1756/2019VSL0002774010.10.2019Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPritožnica v pritožbi utemeljeno opozarja, da izpodbijani sklep ne vsebuje razlogov o odločilnih dejstvih, zaradi česar ga ni mogoče preizkusiti, s čimer je sodišče prve stopnje storilo absolutno bistveno kršitev določb postopka iz 14. točke drugega odstavka 399. člena ZPP.sodni tolmač - odmera nagrade sodnim tolmačem - neobrazložen sklep - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL Sklep I Cp 1470/2019VSL0002774611.09.2019Civilni oddelekSODNE TAKSEOprostitev plačila sodne takse je odraz načela socialne države, pravice do sodnega varstva in enakosti pred zakonom. Dolžnost države (in ne posameznika) je torej, da osebam slabega premoženjskega stanja omogoči sodno varstvo njihovih pravic in za to zagotavlja sredstva. Plačilo teh stroškov lahko prevali na nasprotno stranko, vendar načelo enakosti terja, da le v tistem obsegu, kot bi jih...plačilo sodne takse - uspeh pravdnih strank - načelo uspeha pravdnih strank - pritožba zoper sklep o ugovoru zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - napačen pravni pouk
 izberi vse

izbrane: izvozi

Pri otrocih ni mogoče najti krivde. Marcijan.
In parvulis nulla deprehenditur culpa.