zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL Sklep II Cp 1456/2018VSL0001432930.07.2018Civilni oddelekSODNE TAKSENa podlagi določila četrtega odstavka 15. člena ZST-1 mora stranka, ki je bila oproščena plačila sodnih taks, če v postopku delno uspe in na podlagi pravnomočnega izvršilnega naslova pridobi premoženje, ki presega del takse, ki bi jo morala plačati, če ne bi bila oproščena plačila taks, plačati ta del takse. Pogoj za uporabo navedenega zakonskega določila pa ni le dejstvo, da je...taksna obveznost - oprostitev plačila sodne takse - povrnitev sodne takse - delni uspeh v postopku - pridobitev premoženja - premoženjsko stanje prosilca
VSL Sodba IV Cp 1414/2018VSL0001387718.07.2018Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVONe drži očitek toženke, da bi moralo sodišče upoštevati le najnujnejše dobrine. Kot potrebno se upošteva toliko stvarnih, dejanskih in koristnih izdatkov, kolikor so lahko kriti z zmožnostmi staršev. Ocena sodišča prve stopnje o potrebah tožnice je v realnih okvirih vsote denarja, ki ga imata oba tožničina roditelja na razpolago zanjo in za druge svoje otroke, ki sta jih dolžna preživljati.sprememba preživnine - zvišanje preživnine - porazdelitev preživninskega bremena - preživninske potrebe - zmožnosti preživninskega zavezanca - spremenjene pridobitne sposobnosti - štipendija
VSL Sklep I Cp 71/2018VSL0001444111.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - RAZLASTITEVV cenitvah, ki ju je sodišče upoštevalo, sta bili parceli ocenjeni po stanju pred spremembo namembnosti za razlastitveni namen. Po namenski rabi zemljišč parceli ležita na območju kmetijskih zemljišč in gozdov in ne na območju stavbnih zemljišč. Parceli se nahajata v trasi že rekonstruiranega odcepa državne ceste. Ker je nasprotna udeleženka trdila, da bi morali biti parceli ocenjeni...razlastitev - denarna odškodnina za razlaščeno nepremičnino - ocena vrednosti - višina odškodnine - nedopustne pritožbene novote - namenska raba zemljišč - kmetijsko zemljišče - gozdno zemljišče
VSL Sklep I Cp 1984/2017VSL0001314406.06.2018Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVOKot je že ugotovilo sodišče prve stopnje načeloma ni ovire, da bi se v istem postopku odločalo o vzpostavitvi etažne lastnine na dveh stavbah, vendar ne v okoliščinah konkretnega primera, ko že teče postopek vzpostavitve etažne lastnine po določbah ZVEtL za drugo stavbo (v kateri se nahaja skupna kotlovnica), ki pa (v času odločanja) še ni (bil) končan.vzpostavitev etažne lastnine - postopek za vzpostavitev etažne lastnine - skupni del stavbe - skupni deli stavbe v etažni lastnini - skupna kotlovnica več objektov - litispendenca
VSL Sklep I Cp 1911/2017VSL0001359614.06.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOIzvedenec pridobi pravico do plačila svojega dela takrat, ko v celoti izpolni svojo nalogo, naloženo s sklepom sodišča.sklep o postavitvi izvedenca - nagrada in stroški izvedenca za opravljeno izvedensko delo - uporaba izvedenskega mnenja iz druge pravde - uporaba izvedenskega mnenja, izdelanega v drugem postopku - nepotrebno opravljeno delo - dodatna dokumentacija - materialni stroški v zvezi z izvedenskim delom
VSL Sklep I Cp 2068/2019VSL0003116429.01.2020Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVOStranka na napotitveni sklep zapuščinskega sodišča ni vezana, saj je z napotitvenim sklepom tožniku podeljen zgolj pravni interes za vložitev ugotovitvene tožbe v smislu 181. člena ZPP, kar pomeni, da bo moral tožnik, ne glede na vsebino napotitvenega sklepa, sam poskrbeti za materialnopravno pravilno oblikovanje tožbenega zahtevka.prekinitev zapuščinskega postopka - napotitev dediča na pravdo - manj verjetna pravica - manj verjetna pravica dediča - spor o dejstvih - pravni interes za ugotovitveno tožbo - oblikovanje tožbenega zahtevka - odplačen pravni posel - neodplačen pravni posel - darilna pogodba - vračunanje darila - prikrajšanje nujnega deleža
VSL Sklep II Cp 2877/2017VSL0001218130.05.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOZgolj nestrinjanje stranke z izvedenskim mnenjem ni razlog za postavitev novega izvedenca. Očitek protispisnosti je podan zgolj takrat, ko je o odločilnih dejstvih nasprotje med tem, kar je navedeno v obrazložitvi sodbe o vsebini listin in samimi temi listinami. To pomeni, da mora pritožnik ob uveljavljanju navedene kršitve navesti konkretno mesto v listini, iz katere naj bi bil podatek o...denarna odškodnina - ustanovitev služnosti v javno korist - služnost plinovoda - zmanjšanje vrednosti nepremičnine - izgubljeni dohodek - varnostni pas - dokazovanje z izvedencem - postavitev novega izvedenca - pravica do izjave - protispisnost - zakonske zamudne obresti od stroškov postopka
VSL Sklep II Cp 105/2018VSL0001363318.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVORazmerje med solastniki glede uporabe, ki ga oblikuje sodišče s svojo odločbo, je po svoji naravi začasnega značaja, saj ga solastniki lahko kadarkoli sporazumno uredijo drugače. Če ne prej, način uporabe, kot je oblikovan s sklepom, neha veljati z delitvijo. Vendar pa takšen začasen značaj ne more pomeniti, da ima solastnik, če se okoliščine, ki jih je sodišče upoštevalo, ko je...stanovanje v solastnini - postopek za ureditev razmerij med solastniki - način uporabe - res iudicata - res transacta - stroški uporabe - denarno nadomestilo - bistveno spremenjene okoliščine - pravica do uporabe solastne stvari - delitev stvari
VSL Sklep II Cp 829/2018VSL0001369411.07.2018Civilni oddelekDEDNO PRAVOZD poplačila dolgov iz zapuščine ne predvideva v zapuščinskem postopku.zapuščinski postopek - predmet postopka - dedna izjava - vsebina sklepa o dedovanju - izločitev v korist potomcev - obligacijskopravni zahtevek - stroški prevoza - skrb za zapustnika - odgovornost dediča za dolgove zapustnika - delitev zapuščine - pravica do delitve
VSL Sklep II Cp 21/2018VSL0001367418.07.2018Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOUgotovitev, da nasprotna udeleženka še prepoznava osebe, s katerimi je v pogostih stikih in z njimi verbalno komunicira, ne izkazuje njene sposobnosti samostojnega nastopanja v vseh drugih nepredvidljivih situacijah.odvzem poslovne sposobnosti - postopek za odvzem poslovne sposobnosti - razlogi za odvzem poslovne sposobnosti - depresivne motnje - demenca - skrbnik za poseben primer - pravica do izjave - zaslišanje osebe, ki naj se ji odvzame poslovna sposobnost
VSL Sklep IV Cp 1630/2018VSL0001370502.08.2018Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVOPri psihičnem nasilju je predvsem pomembno, kako ravnanje ali vedenje povzročitelja nasilja dojema žrtev nasilja. Načelo sorazmernosti je eno izmed temeljnih načel ZPND, ki ima dva pomembna cilja. Na eni strani državne organe zavezuje, da žrtve ustrezno zaščitijo, na drugi strani pa tem organom postavlja meje pri poseganju v zasebnost posameznikov oziroma njihove medsebojne odnose.nasilje v družini - psihično nasilje - ukrepi za zagotovitev varnosti žrtve - trajanje ukrepa - načelo sorazmernosti - stroški postopka - prosti preudarek
VSL Sklep II Cp 729/2018VSL0001362230.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVOKer predlagatelj sodišču ni sporočil, da je bila nepremičnina prodana, sodišče ni imelo nobene podlage, da ne bi smiselno uporabilo prvega odstavka 158. člena ZPP, ki določa, da v primeru umika tožbe (v nepravdnem postopku predloga), stroške nosi tožeča stranka (v nepravdnem postopku predlagatelj).stroški postopka - postopek za ureditev meje - umik predloga - ustavitev postopka - izpolnitev zahtevka - lastništvo nepremičnin - javna dražba nepremičnin
VSL Sklep I Cp 503/2018VSL0001364106.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOStranka lahko svoje pomisleke glede vodenja in izvedbe dokaznega postopka oziroma načina ugotavljanja dejanskega stanja uveljavlja v pritožbi zoper sodbo, ki jo sodišče prve stopnje izda po zaključku glavne obravnave.nedovoljena pritožba - vodstvo glavne obravnave - ugovor zoper zapisnik z glavne obravnave - pravočasnost ugovora - udeležba intervenienta - pravica do izjave - dopustitev intervencije - posebna pritožba - pritožba zoper končno odločbo - izločitev sodnika - zavrnitev zahtevka
VSL Sklep I Cp 1041/2018VSL0001452929.08.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVODokler traja prekinitev postopka, sodišče prve stopnje ne more opravljati nobenih pravdnih dejanj, zato v času prekinitve postopka tudi ne more odločati o ugovoru toženca glede stvarne (ne)pristojnosti.aktivna procesna legitimacija - samostojni podjetnik posameznik - prekinitev postopka - pogoji za prekinitev postopka - identično dejansko stanje - predhodno vprašanje - kazenski postopek - odškodninska odgovornost delavca - ekonomičnost postopka - stvarna pristojnost - ugovor stvarne pristojnosti
VSL Sodba II Cp 787/2018VSL0001367324.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - POGODBENO PRAVOPritožnik s pritožbenimi navedbami o dne 26. 10. 2017 izvedenem plačilu 103,92 EUR podaja ugovor (delne) izpolnitve, ki bi, če bi bil podan pravočasno, lahko imel za posledico ukinitev oziroma prenehanje tožnikove pravice terjati plačilo. Vendar s takim ugovorom v tem postopku ne more uspeti. Pritožbeno sodišče ga namreč ne more upoštevati iz dveh razlogov. Prvič zato, ker na ta način...postopek v sporu majhne vrednosti - izpodbijanje dejanskega stanja - nedopustna pritožbena novota - gola pritožba - najemna pogodba - grob - učinki pogodbe med pogodbenikoma in njunimi pravnimi nasledniki - izpolnitev pogodbene obveznosti in posledice neizpolnitve - najemnina - zamuda dolžnika - zakonite zamudne obresti - ugovor delne izpolnitve - ugovori v izvršilnem postopku
VSL Sodba II Cp 308/2018VSL0001372413.06.2018Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOPri opustitvah dolžnega ravnanja se vprašanje protipravnosti ravnanja prepleta s krivdo oziroma vprašanjem, ali je oseba, ki je opustila dolžno ravnanje, ravnala malomarno. Ugotoviti je treba, ali je potencialni oškodovalec kljub opustitvi ravnal običajno oziroma normalno glede na ugotovljene okoliščine primera: torej ali je ravnal v skladu z zahtevanim standardom skrbnosti.zavarovanje pred odgovornostjo - neposlovna odškodninska odgovornost - denarna odškodnina za premoženjsko in nepremoženjsko škodo - krivdna odgovornost - stanovanjska hiša - padec na mokrih in spolzkih tleh - krivdno ravnanje (opustitev) - protipravnost opustitve - čiščenje pohodne površine - objektivna predvidljivost nastanka škode - skrbnost povprečnega človeka
VSL Sklep I Cp 1191/2018VSL0001370701.08.2018Civilni oddelekSODNE TAKSEPredlog za oprostitev plačila sodne takse za pritožbeni postopek je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo, ker je bilo o taksni obveznosti tožnikov v tem postopku že odločeno s sklepom z dne 19. 4. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 2923/2017 z dne 16. 4. 2018, spremenjenih okoliščin pa tožeča stranka v novo vloženem predlogu ni zatrjevala.oprostitev plačila sodnih taks - obseg veljavnosti sklepa o oprostitvi plačila sodne takse - nov predlog za oprostitev plačila sodnih taks - spremenjene okoliščine - zavrženje predloga - vrednost spornega predmeta
VSL Sodba IV Cp 591/2018VSL0001371624.05.2018Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOMaterialne in pridobitne zmožnosti zavezanca so pravni pojem, ki mu v dejanskem življenju ustreza vse tisto zavezančevo premoženje, ki po svoji naravi lahko denarno krije stroške za življenjske potrebe otroka, s katerimi se zagotavlja uspešen telesni in duševni razvoj otroka.preživnina za otroka - višina preživnine - materialne in pridobitne možnosti zavezanca - informativni izračun dohodnine - dejanski prejemki - pridobitna sposobnost - ogroženo lastno preživljanje - štipendija - potrebe preživljanca - porazdelitev stroškov preživljanja med staršema
VSL Sodba I Cp 962/2018VSL0001365623.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOČe sodišče v sporih majhne vrednosti ugotovi, da je o spornem dejanskem stanju mogoče odločiti že na podlagi predloženih pisnih dokazov, nobena od strank pa izvedbe naroka v tožbi, odgovoru na tožbo oziroma pripravljalnih vlogah ni zahtevala, lahko odloči brez razpisa naroka (drugi odstavek 454. člena ZPP).postopek v sporu majhne vrednosti - pisno izvedena pravdna dejanja - narok v sporih majhne vrednosti - pravica do izjave - identično dejansko stanje
VSL Sklep I Cp 13/2018VSL0001361411.07.2018Civilni oddelekDEDNO PRAVOV primeru, če sodišče razpolaga z naslovi dedičev iz predhodnega zapuščinskega postopka in se izkaže, da ti niso ustrezni, si mora z ustrezno skrbnostjo prizadevati, da pridobi nove naslove.zapuščina brez dediča - neznani dediči - vabilo - oklic - predhodni postopek - Centralni register prebivalstva (CRP) - ugotavljanje dejanskega stalnega prebivališča
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nihče ne more prenesti na drugega več pravic, kot jih ima sam.
Nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse habet.