zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL Sklep II Cp 1255/2018VSL0001444623.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSEPritožnikova vloga je po pravilni ugotovitvi sodišča prve stopnje opozarjala na spremenjene okoliščine in povečane pritožnikove življenjske stroške zaradi pogojnega odpusta. Podatkov in izjav, zahtevanih v 12. in 12.a členu ZST-1, v njej ni bilo. Zato ga je sodišče pravilno pozvalo k dopolnitvi vloge. Povzelo je relevantne zakonske določbe o tem, kaj vse mora vloga vsebovati. S tem je...predlog za oprostitev plačila sodne takse - spremenjene okoliščine - ponovni predlog za oprostitev plačila sodne takse - poziv na dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - nepopolna vloga - dopolnitev vloge - zavrženje nepopolne vloge
VSL Sodba I Cp 1327/2018VSL0001443818.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer se skladno s četrtim odstavkom 142. člena ZPP vročitev šteje za opravljeno po poteku roka, v katerem mora naslovnik pisanje dvigniti, ne glede na to, ali je bilo slednje vrnjeno sodišču ali puščeno v predalčniku, je ob ugotovitvi, da je bilo prvo obvestilo pravilno puščeno tožencu na vratih bivališča, vročitev pravilno opravljena. To pa pomeni, da je sodišče utemeljeno uporabilo...spor majhne vrednosti - vročanje sodnih pisanj - osebno vročanje - vročitev tožbe - vročanje v hišni predalčnik - obvestilo o pošiljki - fikcija vročitve - pravilna vročitev tožbe - sodba na podlagi pripoznave
VSL Sodba in sklep I Cp 551/2018VSL0001445716.08.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - PRAVO DRUŽBTudi opustitev dolžnega ravnanja je lahko vzrok škodi samo v primeru, da je vplivala na nastanek škode, ne pa že sama po sebi. Res je v drugem odstavku 42. člena ZFPPIPP določena domneva vzročne zveze, ki pa jo je mogoče izpodbijati, kar je storila tudi druga toženka v tej pravdi.odgovornost družbenikov za obveznosti družbe - odškodninska odgovornost članov poslovodstva - spregled pravne osebnosti - zloraba pravne osebe - nastanek škode - opustitev dolžnega ravnanja - vzročna zveza - domneva vzročne zveze - priznana dejstva - neprerekana dejstva - dokaz z izvedencem - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL Sklep II Cp 922/2018VSL0001444826.07.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVOIzpodbijani del sklepa (IV. točka izreka sklepa) vsebuje ugotovitev, da je oporočni dedič C. C. svoj del zapuščine odstopil Zavodu B. in se v ničemer ne nanaša na pritožnico, pač pa na oporočnega dediča C. C. Sodišče je namreč izvedlo dedovanje na podlagi oporok, pritožnica na pristnost in pravno veljavnost oporok ni imela pripomb in tudi ni uveljavljala pravice do nujnega deleža....oporočno dedovanje - pravni interes za pritožbo - izjava o odstopu dednega deleža - nedovoljena pritožba - rok za vložitev pritožbe - prepozna pritožba
VSL Sklep II Cp 1158/2018VSL0001565629.08.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOIz toženčevih trditev in podatkov spisa je razvidno, da je bilo 1. 6. 2017 v predalčniku toženca puščeno obvestilo (in ne zamudna sodba), zato je zaključek sodišča, da je toženec za zamudo izvedel dne 1. 6. 2017, kar je bilo utemeljeno z dnevom prevzema zamudne sodbe, napačen. Kot izhaja iz vročilnice, je bilo namreč tožencu pisanje, to je zamudna sodba, puščeno v hišnem predalčniku...predlog za vrnitev v prejšnje stanje - zamuda roka - prepozen predlog za vrnitev v prejšnje stanje - zavrženje predloga za vrnitev v prejšnje stanje - vročanje - vročitev zamudne sodbe - obvestilo o prispelem pisanju
VSL Sklep I Cp 1376/2018VSL0001562826.09.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVOKer v konkretnem primeru med udeleženci ni spora niti o predmetu delitve niti o velikosti njihovih deležev, za prekinitev postopka do pravnomočno končanega pravdnega postopka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, ni bilo razlogov. Ker pa bi utegnil biti s sodno odločbo, izdano v obravnavanem postopku, prizadet pravni interes A. A., ji je sodišče prve stopnje dovolilo udeležbo.solastnina - udeležba v postopku - delitev solastne stvari - prekinitev nepravdnega postopka za delitev stvari - spor o velikosti deležev in predmetu delitve - pravni interes - nedovoljena pritožba - zavrženje nedovoljene pritožbe
VSL Sklep I Cp 964/2018VSL0001556527.09.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVODokazni postopek za ugotovitev procesne sposobnosti stranke, ki ga uvede in izvede sodišče po uradni dolžnosti, mora biti izveden upoštevaje vse procesne kavtele, enako kot dokazni postopek, ki ga sodišče izvaja v okviru trditvene in dokazne podlage strank.postavitev skrbnika za poseben primer - pravdna in procesna sposobnost - poslovna sposobnost - dvom v procesno sposobnost stranke - dokazni postopek - izvedensko mnenje - izvedenec medicinske stroke - pravica do izjave - načelo kontradiktornosti - odobritev opravljenih pravdnih dejanj
VSL Sodba I Cp 1618/2018VSL0001544626.09.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOVse posle tožnice je, dokler sta bila zakonita zastopnica tožnice in toženec še v zakonski zvezi, vodil toženec, zakonita zastopnica pa se s pravnimi in finančnimi zadevami svoje družbe ni ukvarjala. Sodišče je zavrnilo ugovore toženca, da je bil predmet sporne pogodbe zgolj odkup "adaptacije" ordinacije, in na podlagi dejanskega ozadja zadeve in odnosov med pogodbenima strankama v času...pravica do izvedbe predlaganih dokazov - zavrnitev dokaznih predlogov - obrazložitev zavrnitve dokaznih predlogov - kupoprodajna pogodba - predmet pogodbe - bistvene sestavine pogodbe - nakup poslovne nepremičnine - razlaga nejasnih določil pogodbe - skupen namen pogodbenih strank - ničnost - ničnost pogodbe - razpravno načelo - trditveno breme - trditvena podlaga - podlaga pogodbe - prepozne trditve
VSL Sodba II Cp 2619/2017VSL0001557705.09.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAUporaba 190. člena ZPP tožnikovega položaja ne zavaruje pri tožbah glede stvarnih pravic na nepremičninah. Za učinkovito varstvo pred nevarnostjo, da toženec med pravdo prenese stvarno pravico na nepremičnini, se tožnik pri tožbah glede stvarnih pravic na nepremičnini ne more zanesti na 190. člen ZPP, pač pa na institut zaznambe spora po 79. in naslednjih členih ZZK-1. Dobra vera se...služnostna pravica - priposestvovanje služnosti - omejitve priposestvovanja - dobra vera - domneva dobre vere - zaznamba spora - subjektivna sprememba tožbe - zaupanje v zemljiško knjigo - zemljiškoknjižno stanje - dokazno breme - kupoprodajna pogodba
VSL Sodba I Cp 2853/2017VSL0001567912.09.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOIzvršljiv notarski zapis potrjuje, da je bila izjava z vsebino, kot je zapisana v notarskem zapisu dana, ne potrjuje pa resničnosti te izjave.notarski zapis - izvršljiv notarski sporazum - neposredna izvršljivost notarskega zapisa - ničnost notarskega zapisa - izjava volje - resničnost izjave - grožnja - napake volje - trditveno in dokazno breme
VSL Sklep II Cp 1453/2018VSL0001561619.09.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVONasprotna udeleženka ni uspela izkazati upravičenega interesa po pridobitvi vseh obravnavanih nepremičnin. Iz ugotovitev sodišča prve stopnje tako izhaja, da nasprotna udeleženka parcele, na kateri se nahaja novejša stanovanjska hiša, ne potrebuje za rešitev stanovanjskega problema, niti ji parcela ni potrebna za opravljanje kmetijske dejavnosti. Ob pomanjkanju upravičenega interesa nasprotne...solastnina - delitev stvari v solastnini - način delitve - zaščitena kmetija - upravičen interes za prevzem solastnih nepremičnin - upravičen interes solastnika - nedovoljene pritožbene novote - dokaz z izvedencem - izvedensko mnenje
VSL Sklep I Cp 968/2018VSL0001557422.08.2018Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVOTožniki niso zgolj imetniki, ki naj bi izvrševali dejansko oblast nad spornimi nepremičninami za toženko (prvi odstavek 26. člena SPZ). Celo če bi bila njihova posest res pridobljena s silo ali na skrivaj, kot poskuša prikazati toženka, se na to dejstvo ne bi mogla več uspešno sklicevati, saj se očitno ni pravočasno poslužila dovoljene samopomoči (drugi odstavek 33. člena v zvezi z...motenje posesti - sodno varstvo posesti - posestno varstvo - pravica do posesti - prekarij - imetnik - posestnik - dejanska oblast nad stvarjo
VSL Sklep I Cp 1190/2018VSL0001566426.09.2018Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOKer se s sklepom o ureditvi meje ureja razmerje med vsemi lastniki parcel, ki se jih meja dotika, mora po stališču sodišča prve stopnje predlagatelj v predlogu navesti lastnike vseh nepremičnin, na katere se ureditev meje nanaša.sodna ureditev meje - predlog za sodno ureditev meje - zavrženje predloga za sodno ureditev meje - nepopoln predlog
VSL Sklep IV Cp 1823/2018VSL0001566326.09.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOIzdaja regulacijske odločbe oziroma ureditvene začasne odredbe je omejena na izjemne situacije, ko je zaradi varstva otroka potrebno nujno ukrepanje, da se prepreči nesorazmerno težko popravljiva škoda ali nasilje. Regulacijsko odredbo je mogoče izdati le v primerih, če bi brez njene izdaje med postopkom prišlo do ravnanja, da sodno varstvo ne bi več moglo doseči svojega namena. Vendar pa...razmerja med starši in otroki - začasna odredba - regulacijska začasna odredba - otrokova korist - spremenjene okoliščine - preživnina - znižanje preživnine - pridobitne zmožnosti zavezanca
VSL Sklep II Cp 118/2018VSL0001567005.09.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOKer pravdni stranki pisnega izvedenskega mnenja nista sprejeli brez pripomb, niti se obravnavanju tega dokaza na naroku nista odpovedali, bi izvedenec svoj izvid in mnenje moral podati tudi ustno na obravnavi.dokaz z izvedencem - izvedensko mnenje - pisno izvedensko mnenje - ustno podajanje izvedenskega mnenja - ustno zaslišanje izvedenca - nagrada izvedenca - zahtevno izvedensko mnenje - materialni stroški izvedenca - kontradiktornost postopka
VSL Sklep IV Cp 1728/2018VSL0001561304.10.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOSodišče prve stopnje se je, čeprav je ugotovilo, da je bila sodna poravnava neprilagojena dejanskim potrebam otrok, ukvarjalo s spremenjenimi okoliščinami ter opravilo primerjavo podatkov o sedanjih okoliščinah s podatki o odločilnih okoliščinah v času določitve preživnine. Tako ravnanje je ob zgoraj pojasnjenem stališču materialnopravno zmotno, posledica pa je nasprotje med razlogi...sodna poravnava - preživnina - otrokova korist - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - potrebe otroka - preživninske zmožnosti staršev - potrebe preživninskega upravičenca - spremenjene okoliščine - porazdelitev preživninskega bremena - trditvena podlaga - nova dejstva in novi dokazi
VSL Sklep II Cp 741/2018VSL0001557525.09.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOJasno je, da lahko razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti odločbe predlaga samo stranka postopka, v katerem je bila izdana odločba. Predlagatelja v tej pravdi nista bila udeležena, zato nista upravičena predlagati razveljavitve spornega potrdila. Neutemeljen je tudi njun pritožbeni očitek, da bi sodišče potrdilo moralo razveljaviti po uradni dolžnosti. Sodišče po drugem...potrdilo o izvršljivosti - potrdilo o pravnomočnosti - neutemeljeno izdano potrdilo o izvršljivosti - potrdilo o pravnomočnosti in izvršljivosti - predlog za razveljavitev potrdila o pravnomočnosti in izvršljivosti - pravno sredstvo - pravni interes - stranka postopka
VSL Sklep I Cp 888/2018VSL0001565712.09.2018Civilni oddelekDEDNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVOStališče, da predlagatelj, ki trdi, da je dedič zemljiškoknjižnega lastnika, ne more biti udeleženec postopka za ureditev meje, je napačno oziroma vsaj zaenkrat ni ničesar takšnega, kar bi kazalo na njegovo pravilnost - sodišče prve stopnje namreč ne ugotavlja, da predlagatelj ne bi sodil v krog dedičev ali da bi se odpovedal dedovanju. Tudi če na strani umrlega zemljiškoknjižnega...predlog za sodno ureditev meje - mejni spor - zavrženje predloga za sodno ureditev meje - zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine - zapuščinski postopek - pravno nasledstvo - dedič - pravni naslednik zapustnika - aktivna legitimacija dediča - zaščitena kmetija - nujno sosporništvo - udeležba mejašev v postopku
VSL Sodba I Cp 1404/2018VSL0001548203.10.2018Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOV sporih majhne vrednosti je število vlog omejeno.spor majhne vrednosti - omejeno število vlog - omejeno število vlog v sporu majhne vrednosti - dopolnitev tožbe - pripravljalna vloga
VSL Sklep I Cp 1253/2018VSL0001555614.09.2018Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOKdaj je podan utemeljen razlog, zaradi katerega je potrebno določeni osebi odvzeti poslovno sposobnost, je treba presojati v povezavi s 44. členom ZNP. Po tej določbi sodišče odloča o delnem ali popolnem odvzemu poslovne sposobnosti osebam, ki zaradi duševne bolezni, duševne zaostalosti, odvisnosti od alkohola ali mamil, ali drugega vzroka, ki vpliva na psihofizično stanje, niso sposobne...odvzem poslovne sposobnosti - delni odvzem poslovne sposobnosti - uvedba postopka po uradni dolžnosti - sklep o uvedbi postopka - pritožba zoper sklep o uvedbi postopka - razlogi za odvzem poslovne sposobnosti - psihiatrično izvedensko mnenje
 izberi vse

izbrane: izvozi

V podobnih zadevah je treba enako soditi.
De simibilis idem est iudicandum.