zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Ip 267/2008VSL005325412.03.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOKadar dolžnik v izvršilnem postopku uveljavlja pobot, je potrebno ločiti, ali uveljavlja pobotni ugovor (procesni pobot) ali ugovor prenehanja terjatve zaradi pobotanja (materialnopravni pobot). Z izvršilnim pobotnim ugovorom, dolžnik od izvršilnega sodišča zahteva, da ugovoru ugodi in izda odločbo o pobotu, s katero pobota dolžnikov terjatev do upnika s tistim, kar ta terja od dolžnika....procesni pobot - ugovor prenehanja terjatve zaradi pobotanja - litispendenca
VSL sklep I Ip 520/2008VSL005325502.04.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOUpnik je pridobil zastavno pravico na nepremičnini (hipoteko), ki se pridobi na podlagi pravnega posla ali sodne odločbe z vpisom v javno knjigo, kar pomeni, da sme hipotekarni upnik zahtevati poravnavo svoje terjatve iz vrednosti obremenjene nepremičnine na način, ki je predviden z zakonom. Dolžnik v pravdnem postopku ni uspel dokazati, da bi pridobljena zastavna pravica prenehala veljati,...zastavna pravica - izločitvena pravica zakonca - predkupna pravica
VSL sklep I Ip 383/2008VSL005325626.03.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOIzvršilno sodišče pri izvrševanju odločbe o stikih ne sme (ponovno) ugotavljati, ali so v izvršilnem naslovu določeni stiki v korist otroka, saj bi s tem poseglo v izvršilni naslov in ga spreminjalo. Pri izvrševanju odločbe o stikih tudi ni mogoče slediti vsakokratnim željam otroka, kot je pravilno poudarilo že sodišče prve stopnje. Končni cilj določitve stikov je zdrav in vsestranski...izvršilni naslov - načelo formalne legalitete - stiki z otroki
VSL sklep I Ip 644/2008VSL005325726.03.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOPo presoji pritožbenega sodišča nemožnost vzpostavitve prejšnjega stanja v primeru prodaje nepremičnine, ne more predstavljati škode v smislu 71. člena ZIZ. Ob stališču, da je nezmožnost vzpostavitve prejšnjega stanja nenadomestljiva škoda ali težko nadomestljiva škoda iz prvega odstavka 71. člena ZIZ, bi moralo sodišče predlogu za odlog, ki bi se opiral na ta razlog (in bi izpolnjeval...odlog izvršbe - škoda - prodaja nepremičnine - vzpostavitev prejšnjega stanja
VSL sklep II Ip 1220/2008VSL005325815.07.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOMaksimalna hipoteka je posebna oblika hipoteke, s katero se določi najvišji znesek, do katerega za zavarovanje terjatve ali terjatev jamči nepremičnina. Služi zavarovanju terjatev, ki nastanejo iz določenega razmerja, pri čemer pa višina teh terjatev ob ustanovitvi hipoteke ni določena. Tako maksimalna hipoteka omogoča tudi zavarovanje bodočih in pogojnih terjatev. Enotno stališče teorije...maksimalna hipoteka - neposredno izvršljiv notarski zapis - maksimalna hipoteka v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa - bodoča terjatev - pogojna terjatev - zavarovanje bodoče terjatve - zavarovanje pogojne terjatve - soglasje dolžnika
VSL sklep I Ip 3785/2007VSL005266109.01.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOV izvršilnem postopku res velja načelo stroge formalne legalitete, po katerem izvršilno sodišče upniku ne more prisoditi kaj drugega, kot izhaja iz izvršilnega naslova, prav tako pa tudi ne more presojati njegove pravilnosti in zakonitosti ter vanj posegati. Izvršilni postopek je v tem smislu res namenjen le realizaciji upnikove terjatve, ki je ugotovljena v predhodnem pravdnem postopku,...načelo formalne legalitete - izpolnitev nedenarne obveznosti
VSL sklep I Ip 4393/2007VSL005266230.01.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOPo določbi tretjega odstavka 34. člena ZIZ lahko sodišče do konca izvršilnega postopka na predlog upnika dovoli poleg že dovoljenih sredstev oziroma predmetov izvršbo še z drugimi sredstvi in na drugih predmetih oziroma namesto že dovoljenih sredstev in predmetov z drugimi sredstvi oziroma drugimi predmeti. Predlog, podan pred pravnomočnostjo sklepa o ustavitvi izvršbe, je pravočasen. Preklic...pravočasnost predloga za nadaljevanje izvršbe z novim izvršilnim sredstvom - pravnomočnost sklepa o ustavitvi izvršbe - generalno pooblastilo - preklic pooblastila
VSL sklep I Ip 224/2008VSL005266301.02.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOVerjeten izkaz nevarnosti, da bo dolžnik odtujil, skrival ali kako drugače razpolagal s premoženjem na način, da bo uveljavitev upničine terjatve onemogočena ali precej otežena, mora biti verjetno izkazana na način, da za upnico predstavlja subjektivno nevarnost, ne pa zgolj objektivne nevarnosti. To pomeni, da mora biti za verjetno izkazano subjektivno delovanje dolžnika na način, da...začasna odredba v zavarovanje denarne terjatve - verjeten izkaz nevarnosti - neznatna škoda
VSL sklep I Ip 4351/2007VSL005266406.02.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeOBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOOdločba Ustavnega sodišča RS št. U-I-300/04 z dne 2. 3. 2006 je s svojo uveljavitvijo dne 18. 3. 2006 postala del zakonodaje in s tem materialno pravno zavezujoča. Izvršilni naslov je bil izdan po začetku veljave navedene ustavne odločbe, zato jo je bilo kot del materialnopravne podlage dolžno pri odločanju upoštevati (že) pravdno sodišče. Slednje pa tega ni storilo in zakonskih zamudnih...izvršilni naslov - vezanost na izvršilni naslov - vezanost na obstoj in višino terjatve - zakonske zamudne obresti - prenehanje teka zakonskih zamudnih obresti
VSL sklep I Ip 4448/2007VSL005266506.02.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDRUŽINSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODolžnik je od dneva, ko je izvedel, da je otrokova preživninska terjatev prešla na Sklad kot sedanjega upnika, dalje svojo obveznost dolžan izpolniti le Skladu in le takšna izpolnitev je veljavna. Izjemoma je veljavna tudi izpolnitev, opravljena tretjemu (npr. preživninskim zavezancem), a le pod pogojem, da jo je upnik pozneje odobril ali izkoristil.   preživnina - prehod terjatev - subrogacija - obvestilo o subrogaciji in vstopu sklada v položaj otroka - prenehanje obveznosti - izpolnitev - upravičenec za sprejem izpolnitve
VSL sklep I Ip 4362/2007VSL005266617.01.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeSTVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOUpnika sta lastnika le 48/100 predmetne nepremičnine, kar pomeni, da izselitve iz celotne nepremičnine brez soglasja ostalih solastnikov ne moreta zahtevati. Prav tako pa ne moreta zahtevati izselitve iz 48/100 nepremičnine, dokler le ta ni razdeljena (primerjaj 70. člen SPZ) oziroma dokler ni jasno, kateri del nepremičnine v naravi predstavlja dolžničin delež, katerega je dolžna izseliti...izvršba na nepremičnine - izročitev nepremičnine kupcu - izselitev iz nerazdeljene stanovanjske hiše - solastnina
VSL sklep I Ip 371/2008VSL005266705.03.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOPoseg v dolžnikovo lastninsko pravico bi bil bistveno večji od posega v kupčevo pričakovalno pravico, predvsem zato, ker sta bili nepremičnini predmet izvršilnega postopka zaradi poravnave upnikove denarne terjatve, upnik pa je v konkretni zadevi kupec teh nepremičnin in je bil tudi oproščen plačila kupnine na podlagi obračuna terjatve, opravljenega pred začetkom učinkovanja ustavne...izvršba na nepremičnine - domik - pričakovalna pravica kupca - obseg izvršbe - obresti
VSL sklep I Ip 4562/2007VSL005266809.01.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOV seznamu izvršilnih naslovov mora biti za posamezni izvršilni naslov naveden datum izvršljivosti ter znesek davka in zamudnih obresti za vsako vrsto davka posebej, pri čemer določbe ni mogoče razumeti drugače, kot da morajo biti v seznamu izvršilnih naslovov navedeni tudi posamezni izvršilni naslovi.   seznam izvršilnih naslovov - vsebina - prispevki za socialno varnost
VSL sklep II Ip 694/2008VSL005266909.04.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOCentralna informatizirana baza sodnega registra s 1. 2. 2008 postane sestavni del poslovnega registra in ga z istim dnem začne upravljati Agencija za javnopravne evidence - AJPES kot upravljavka poslovnega registra.   postopek prisilne poravnave kot ovira za začetek postopka izvršbe in zavarovanja - vpogled v informatizirano bazo sodnega registra
VSL sklep I Ip 3796/2007VSL005267013.11.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOPogodbo o prodaji terjatev, sklenjeno v zadnjem letu pred dnem začetka stečajnega postopka, bi lahko iz razloga oškodovanja stečajnih upnikov na podlagi 125. člena ZPPSL izpodbijali le stečajni upniki in stečajni upravitelj, kar pa dolžnik ni.   prehod terjatve - ničnost pogodbe o prodaji terjatve - začetek stečajnega postopka - izvršilni naslov - načelo formalne legalitete - zakonske zamudne obresti
VSL Sklep II Ip 4433/2007VSL005267106.02.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOIzvršitelju v primeru neizvedbe rubeža pripada plačilo v višini 25 % postavke le v primeru, če je izvršitelj sicer poskusil opraviti rubež, pa to dejansko ni bilo mogoče iz razlogov na strani drugih (upnika, dolžnika ali tretje osebe). Ker je bilo torej upnikovo procesno dejanje (umik izvršbe) opravljeno v primernem roku pred razpisanim rubežem, zaradi česar je izvršitelj svojo aktivnost...izvršilni stroški - preklic rubeža - umik predloga
VSL sklep II Ip 4030/2007VSL005267206.02.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeDEDNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STATUSNO PRAVOSmrt edinega družbenika družbe z omejeno odgovornostjo na pravno subjektiviteto takrat še obstoječe družbe ne vpliva, je pa z njegovo smrtjo v zapuščinsko maso vključen njegov poslovni delež v tej družbi, z vsemi korporacijskimi pravicami, ki iz tega deleža izhajajo. Ker preide v trenutku zapustnikove smrti pokojnikova zapuščina po samem zakonu na njegove dediče, je s smrtjo družbenika...dedovanje poslovnega deleža - prenehanje družbe - izbris družbe po uradni dolžnosti - pravno nasledstvo - prehod obveznosti - nadaljevanje izvršbe zoper novega dolžnika
VSL sklep I Ip 3351/2007VSL005267313.02.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOPo določbi 128. čl. ZD se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti prejete pomoči, lastnina Republike Slovenije, če se je pomoč financirala iz proračuna Republike Slovenije, oziroma lastnina občine, če se...stranka postopka - omejitev dedovanja - izročitev zapuščine občini ustavitev izvršilnega postopka - stranka postopka - omejitev dedovanja - izročitev zapuščine občini ustavitev izvršilnega postopka
VSL sklep I Ip 176/2008VSL005267506.02.2008Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOPredlog za izvršbo je bil vložen zaradi izterjave denarne terjatve na podlagi verodostojne listine, noben zakon pa ne predpisuje roka za vložitev takšnega predloga, prav tako tudi ne gre za vprašanje roka zastaranja terjatve. Predlog za izvršbo je bil torej vložen, ko je bil izročen pristojnemu sodišču, to je 3. 1. 2008, takrat pa je že veljala izključna krajevna pristojnost Okrajnega...krajevna pristojnost - vložitev predloga za izvršbo - rok
VSL sklep I Ip 4343/2007VSL005267619.12.2007Oddelek za individualne in kolektivne delovne sporeIZVRŠILNO PRAVOOdlog izvršbe predstavlja začasni zastoj izvršilnega postopka in dokler traja, se izvršilna dejanja ne opravljajo. Enako kot pri prekinitvi postopka v času odloga ne tečejo ne zakonski ne sodni roki, sodišče tudi ne more opravljati procesnih dejanj, procesna dejanja strank nimajo nasproti drugi stranki nobenih pravnih učinkov   odlog izvršbe - pravne posledice odloga izvršbe
 izberi vse

izbrane: izvozi

Uporaba je življenje pravnega pravila.
Applicatio est vita regulae.