zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep EPVDp 174/2013VSL006611819.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOStorilec je opravil kontrolni zdravniški pregled in predložil zdravniško spričevalo, zato je prenehal razlog za prekinitev postopka (odhod v tujino). Roka za predložitev potrdila o vključitvi v ustrezen program pri presoji odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ni mogoče podaljšati.odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja - dokončna odločitev o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja - prekinitev postopka zaradi odhoda v tujino - bistvena kršitev določb postopka – podaljšanje roka za predložitev potrdila o vključitvi v ustrezen program
VSL sodba PRp 879/2013VSL006611911.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - VARNOST CESTNEGA PROMETAPredkaznovanost za istovrstni prekršek in visoka stopnja alkohola v organizmu obdolženca utemeljujejo izrek globe za prekršek iz 4. točke tretjega odstavka 105. člena ZPrCP nad spodnjo predpisano mejo in odvzem njegovega osebnega avtomobila, s katerim je storil prekrške.splošna pravila za odmero sankcije - odvzem predmetov - psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa
VSL sodba PRp 910/2013VSL006612009.01.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETAUdeležencu cestnega prometa, ki oporeka rezultatu preizkusa z idnikatorjem alkohola v izdihanem zraku, izrecno ali tako, da odkloni podpis zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti, mora policist odrediti preizkus z etilometrom ali strokovni pregled.psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa - preverjanje psihofizičnega stanja - alkohol - preizkus z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku - preizkus z etilometrom - strokovni pregled
VSL sklep PRp 917/2013VSL006612124.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJSodišče prve stopnje mora pred izdajo poziva za nastop uklonilnega zapora odločiti o predlogu storilca za nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.uklonilni zapor - predlog za nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti - poziv za nastop uklonilnega zapora
VSL sklep PRp 32/2014VSL006612223.01.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVONa podlagi 3. člena novele ZP-1I se uklonilni zapor ne sme določiti, če neplačana globa ne presega 300,00 eurov.uklonilni zapor - prisilna izterjava globe
VSL sklep PRp 62/2014VSL006612328.01.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO – IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJSodišče prve stopnje kljub izrecni napotitvi višjega sodišča ni presojalo, ali je izvršitev uklonilnega zapora pri storilcu smotrna in v skladu z njegovim namenom, ampak je ponovno izdalo poziv za nastop uklonilnega zapora. V novem postopku naj zato ugotovi, ali so podane okoliščine, zaradi katerih izvršitev uklonilnega zapora ni bila smotrna.uklonilni zapor - namen določitve uklonilnega zapora - premoženjske in osebne okoliščine na strani storilca – izvrševanje uklonilnega zapora
VSL sodba PRp 115/2014VSL006612420.02.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - VARNOST CESTNEGA PROMETAObdolžencu - tujcu je bila zagotovljena pravica uporabe svojega jezika in zagotovljena pravica do obrambekršitev Ustave RS - bistvena kršitev določb postopka - pravica tujca do uporabe svojega jezika - psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa - potek postopka - preverjanje psihofizičnega stanja - priznanje prekrška
VSL sklep PRp 78/2014.VSL006612513.02.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOIzločitev sodnika je mogoče zahtevati do izdaje odločbe o prekršku.izločitev sodnika – rok za vložitev predloga za izločitev
VSL sklep PRp 16/2014VSL006612613.02.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOKljub zdravstvenim težavam storilec mora predložiti predlogu za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po ZVoz.odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja – predlog za odložitev – zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu po PO ZVoz
VSL sklep PRp 60/2014VSL006612705.02.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOSkrbnik psa, ki mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu, ni le njegov lastnik, ampak vsaka oseba, ki ima psa v posesti (npr. pelje psa na sprehod).skrbnik živali - fizično varstvo psa
VSL sodba PRp 76/2014VSL006612821.02.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - VARNOST CESTNEGA PROMETAKer državljan RS po izrečenem prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, le-tega ni ponovno pridobil v RS (izdano mu je bilo v BiH), v RS nima veljavnega vozniškega dovoljenja.pogoji za udeležbo voznikov motornih vozil v cestnem prometu - vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja - ponovna pridobitev vozniškega dovoljenja - vožnja z vozniškim dovoljenjem, izdanim v tujini
VSL sklep PRp 89/2014VSL006612913.02.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOSodišče in prekrškovni organ morata paziti na stvarno in personalno pristojnost za odločanje v postopku o prekrških.pristojnost in pooblastilo za postopek - stvarno pristojen organ za odločanje o prekrških - personalna pristojnost
VSL sklep PRp 105/2014VSL006613006.03.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOStorilec mora predložiti sodišču dokazila, na podlagi katerih lahko sodišče ugotovi, ali je izostanek z naroka za zaslišanje opravičen ali ne.umik zahteve za sodno varstvo - izostanek z naroka - dokazila za izostanek
VSL Sodba PRp 395/2017VSL0001453804.04.2018Oddelek za prekrškeENERGETIKA - PRAVO DRUŽB - PRAVO EVROPSKE UNIJE - PRAVO OMEJEVANJA KONKURENCE - PREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - VARSTVO KONKURENCEIz izreka odločbe o prekršku prekrškovnega organa nedvomno izhaja, da se očita storitev prekrška A. A. kot odgovorni osebi pravne osebe, ker je kot direktor postopal v imenu in na račun pravne osebe, pri čemer mora kot direktor pravne osebe razpolagati s posebnim znanjem, ki ga zahteva vodenje pravne osebe, in skrbeti za zakonito poslovanje pravne osebe ter je tako v izreku odločbe prekrškovnega...obstoj prekrška - prepoved zlorabe prevladujočega položaja - podjetje - pojem podjetja - sistemski operater distribucijskega omrežja - obvezna državna gospodarska javna služba - omrežnina - obračunavanje omrežnine - predlog za predhodno odločanje Sodišča Evropske unije - odgovornost za prekršek - odgovornost pravne osebe - odgovornost odgovorne osebe - pravica do pritožbe - hitri postopek - zahteva za sodno varstvo - pritožba zoper odločitev o zahtevi za sodno varstvo - globa, predpisana v razponu - razlogi za pritožbo
VSL sodba PRp 893/2013VSL006613130.01.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKIV primeru smiselne uporabe ZOPOKD mora biti v izreku odločbe o prekršku navedeno dolžnostno ravnanje odgovorne osebe (storilca), opustitev tega ravnanja in da je bilo prekršek mogoče preprečiti z izvajanjem dolžnega nadzorstva. Sodišče prve stopnje se mora opredeliti do navedb zahteve za sodno varstvo in siceršnjih navedb storilk (pravne in odgovorne osebe)....odločba o prekršku - opis prekrška - odgovornost pravne osebe - odgovornost odgovorne osebe - opustitev dolžnega nadzorstva - opredelitev do relevantnih navedb - pomanjkljiv izrek
VSL sklep PRp 83/2014VSL006613213.02.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOV postopku z zahtevo za sodno varstvo se zahteva sodelovanje storilca, zato mora storilec priti na narok za zaslišanje, kjer pa se lahko odloči, na kakšen način se bo branil.domneva umika zahteve za sodno varstvo – neprihod na narok – sodelovalna dolžnost
VSL sodba PRp 107/2014VSL006613321.02.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETAPreizkušanec lahko izrazi nestrinjanje z rezultatom elektronskega alkotesta z besedami ali tako, da odkloni podpis zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti. Preizkušanec krije stroške strokovnega pregleda le, če ima v organizmu višjo vsebnost alkohola od dovoljene.dokazna ocena - preverjanje psihofizičnega stanja - preizkus alkoholiziranosti - zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti
VSL sklep PRp 24/2014VSL006663923.01.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOV pravnem pouku prepisa izreka sodbe je med drugim navedeno, da je zoper sodbo dovoljena pritožba, ki pa jo je potrebno najprej napovedati v osmih dneh od vročitve prepisa izreka sodbe, sicer se bo štelo, da se je upravičenec odpovedal pravici do pritožbe. V tem roku je napoved pritožbe vložila le A. A., za katero se je kasneje izkazalo, da ni oseba, ki ima pravico vložiti pritožbo v imenu...obramba obdolženca - pravice obdolženca - zastopanje v postopku o prekršku - zagovornik - pritožba zoper sodbo o prekršku sodišča prve stopnje - razglasitev odločitve - prepis izreka sodbe brez obrazložitve - pravni pouk - napoved pritožbe - pravica do pritožbe - odpoved pravici do pritožbe - odločanje višjega sodišča o pritožbi - nedovoljena pritožba - zavrženje pritožbe
VSL sklep PRp 213/2015VSL006620203.12.2015Oddelek za prekrškePREKRŠKI - ZAPOSLOVANJEVarnostnik mora pridobiti službeno izkaznico in imeti sklenjeno delovno razmerje z imetnikom licence ali z izvajalcem internega varovanja.zasebno varovanje - pogoji za opravljanje zasebnega varovanja - opravljanje zasebnega varovanja - licenca za varovanje - zahteva za sodno varstvo - kršitev materialnih določb
VSL sklep PRp 299/2014VSL006662426.08.2014Oddelek za prekrškeUSTAVNO PRAVO – PREKRŠKI – CESTE IN CESTNI PROMET – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOUpoštevajoč sodbo Vrhovnega sodišča RS IV Ips 4/2014 z dne 8. 5. 2014 so po sprejeti razlagi 123.a člena ZCes-1 lastniki nepremičnin, po katerih potekajo obstoječe javne ceste, dolžni spoštovati prepovedi in omejitve iz 5. člena ZCes-1 le v času trajanja postopka iz 19. člena ZJC-B, torej v obdobju, v katerem občine s svojo aktivnostjo, usmerjeno v pridobitev teh nepremičnin, izkazujejo...obstoj prekrška – prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste – varstvo javnega interesa – obstoječe javne ceste – omejitev lastninske pravice – poseben postopek razlastitve – neustavni občinski odlok – postopek za oceno ustavnosti – ustavnost in zakonitost podzakonskih aktov – hitri postopek – zahteva za sodno varstvo – pravica do pritožbe
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kdor ima korist, mora nositi tudi bremena. Jurist Pavel.
Qui habet commoda, ferre debet onera.