zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba PRp 757/2013VSL006607828.11.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - VARNOST CESTNEGA PROMETA – SODNE TAKSESodišče prve stopnje je na podlagi izvedenega dokaznega postopka ugotovilo vse okoliščine, ki so zakonski znaki prekrškov, tako obdolženec s pritožbenimi navedbami očitno podaja svoje videnje dogodka, ki se ne ujema z ugotovljenim dejanskim stanjem prekrškov. Višje sodišče obdolženca delno oprosti plačila sodne takse, če bi bila s plačilom celotnega...dokazna ocena - dejansko stanje - delna oprostitev plačila sodne takse
VSL sklep PRp 770/2013VSL006607928.11.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETA - SODNE TAKSEPrekrškovni organ mora začeti postopek o prekršku (hitri ali redni sodni postopek), ki je bil ugotovljen s tehničnimi sredstvi in storilec s kršitvijo ni bil seznanjen, v roku 30 dni od dneva storitve le-tega. Pri določbah procesnega prava je ključen trenutek opravljanja procesnega dejanja, zato se uporabijo tiste določbe, ki veljajo v času obravnavanja prekrška,...zastaranje pregona - milejši zakon - procesna predpostavka za začetek postopka - hitri ali redni sodni postopek
VSL sklep PRp 833/2013VSL006608011.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOS potekom 15 dnevnega roka od dneva, ko vročevalec pusti obvestilo o prispelem dokumentu, nastopi pravna domneva, da je bila vročitev opravljena.preizkus pravočasnosti zadeve pri sodišču - vročanje - smiselna uporaba ZUP
VSL sklep PRp 847/2013VSL006608128.11.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOStorilec je prijavil začasno prebivališče pred datumom izdaje poziva za nastop uklonilnega zapora, zato je sodišče napačno štelo, da mu je bil poziv vročen s fikcijo vročitve na naslovu stalnega prebivališča.vročanje - prijava začasnega prebivališča - naslov za vročanje - smiselna uporaba ZUP
VSL sklep PRp 886/2013VSL006608211.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOV postopku odločanja o predlogu za nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti sodišče razišče, ali storilec glede na svoje premoženjske razmere in preživninske obveznosti zmore plačati globo.uklonilni zapor - nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti - storilčeve premoženjske razmere in preživninske obveznosti
VSL sklep PRp 897/2013VSL006608319.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOStorilčev neopravičen izostanek z razgovora za pripravo predloga konkretne naloge za nadomestitev globe na centru za socialno delo se šteje za umik predloga za nadomestitev globe.nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti - neodziv vabilu centra za socialno delo na razgovor
VSL sklep PRp 900/2013VSL006608419.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJStorilec ni opravil družbeno koristnega dela in globe ni plačal, zato se, če uklonilni zapor ni bil določen ali izvršen, globa izterja prisilno.prisilna izterjava globe - neoprava družbeno koristnega dela
VSL sklep EPVDp 176/2013VSL006608519.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOSodišče prekliče odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, če storilec v roku, določenem v sklepu o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ne predloži dokazila o vključitvi v ustrezen program po ZVoz.odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja - dokončna odločitev o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja - predložitev dokazila o vključitvi v rehabilitacijski program
VSL sklep PRp 903/2013VSL006608609.01.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKIStorilec lahko vloži predlog za obročno plačilo globe do poteka roka za plačilo globe.rok plačila globe - predlog za obročno plačilo globe – rok za vložitev predloga za obročno plačilo globe
VSL sodba PRp 730/2013VSL006608710.10.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETASodišče je na podlagi izvedenskega mnenja, da je moral obdolženec vzeti bistveno večji odmerek zdravila, kot mu je bil predpisan, utemeljeno zaključilo, da je vozil vozilo v cestnem prometu pod vplivom psihoaktivnega zdravila alprazolam, ki je negativno vplivalo na njegove psihofizične sposobnosti.psihofizično stanje udeležencev cestnega prometa - psihoaktivna zdravila - izvedenstvo - dokazna ocena - nova dejstva v pritožbi
VSL sodba PRp 739/2013VSL006608810.10.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETAUdeležencu, ki odkloni preizkus z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku in podpis zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti, policist ni dolžan odrediti še preizkusa z etilometrom ali strokovnega pregledanačelo materialne resnice - nova dejstva - bistvena kršitev določb postopka - preverjanje psihofizičnega stanja - preizkus z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku - zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti - odklonitev preizkusa
VSL sklep PRp 823/2013VSL006608922.11.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJKer je storilec v celoti plačal izrečeno globo, je utemeljen ugovor zoper sklep o določitvi uklonilnega zapora in se le-ta razveljavi.postopek določitve uklonilnega zapora - plačilo globe – navedba sklica pri plačilu globe po položnicah sodišča
VSL sklep PRp 843/2013VSL006609011.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOČe se storilec ne zglasi na zaslišanje, na katero je bil pravilno vabljen, in izostanka ne opraviči, se šteje, da je umaknil zahtevo za sodno varstvo.hitri postopek o prekršku - zahteva za sodno varstvo – nezglasitev na zaslišanje - umik zahteve
VSL sodba PRp 871/2013VSL006609111.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - VARNOST CESTNEGA PROMETAOkoliščine storitve prekrška (vožnja na avtocesti v nasprotno smer v nočnem času) in okoliščine na strani storilca (stopnja odgovornosti, priznanje prekrška, opisovanje morebitnih posledic, nekaznovanost in navedbe, da kot tujec ne pozna odseka ceste) ne utemeljujejo izreka opomina.avtocesta in hitra cesta - vožnja v nasprotni smeri po avtocesti
VSL sklep PRp 882/2013VSL006609211.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVORok za vložitev pritožbe prekrškovnega organa zoper sodbo sodišča se računa od vročitve sodbe prekrškovnemu organu. vročanje odločb sodišča o zahtevi za sodno varstvo - pravica prekrškovnega organa do pritožbe - rok za vložitev pritožbe - štetje rokov
VSL sklep EPVDp 179/2013VSL006609319.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - VARNOST CESTNEGA PROMETAStorilec mora predložiti dokazilo o vključitvi v ustrezen rehabilitacijski program v roku, ki je določen v sklepu o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, in ne šele hkrati s pritožbo zoper sklep o preklicu odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja - preklic odložitve - predložitev dokazil o vključitvi v rehabilitacijski program
VSL sklep PRp 895/2013.VSL006609419.12.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKI – SODNE TAKSEZoper poziv za plačilo sodne takse ni dovoljeno pravno sredstvo.poziv za plačilo sodne takse – odmera sodne takse – ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse
VSL sklep EPVDp 183/2013VSL006609509.01.2014Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOPreizkusna doba začne teči naslednji dan, ko storilec prejme sklep o odložitvi izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Nov tretji odstavek 202.e člena ZP-1, ki je bil dodan z novelo ZP-1H, se uporablja za postopke odložitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, v katerih je bil sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja izdan...odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja - preizkusna doba - hujši prekršek - preklic odložitve
VSL sklep PRp 801/2013VSL006609614.11.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOKer obdolžencu vabilo na narok za zaslišanje (opremljeno z žigom sodišča in podpisom pristojne sodne osebe) sploh ni bilo odpravljeno, je podana absolutna bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz 3. točke prvega odstavka 155. člena ZP-1.bistvena kršitev določb postopka o prekršku - obramba obdolženca - zaslišanje obdolženca
VSL sklep PRp 808/2013VSL006609714.11.2013Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOStorilec se odloči, ali ga na razgovor na centru za socialno delo glede izbire izvajalske organizacije spremlja zagovornik. Na razgovoru je storilec odstopil od opravljanja nalog v splošno korist in s tem umaknil predlog za nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti - umik predloga za nadomestitev globe - razgovor na centru
 izberi vse

izbrane: izvozi

Večja krivda, težja kazen.
Graviore culpa gravior poena.