zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 911/93VSL0009321.07.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSpor je izviral iz samoupravnega sporazuma o začasnem financiranju DSSS, zato je za odločitev o sporu stvarno pristojno sodišče združenega dela. Krajevno pristojno je tisto sodišče združenega dela, na katerega območju je sedež subjekta nasproti kateremu teče postopek, če ni s samoupravnim sporazumom drugače dogovorjeno.stvarna pristojnost - pristojnost sodišča združenega dela - delovna razmerja - spor iz samoupravnega sporazuma
VSL sodba Cpg 298/93VSL0009421.07.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče je pravilno zaključilo, da iz dejstev, ki jih je v tožbi navedla tožeča stranka izhaja, da je zahtevek za plačilo izdobavljenega blaga utemeljen.prodajna pogodba - plačilo - dokazovanje
VSL sklep Cpg 842/93VSL0009522.07.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODolžnik je ugovor proti sklepu o izvršbi poslal sodišču po pošti navadno in ga je sodišče prepozno prejelo, ker je zadnji dan osemdnevnega roka potekel že štiri dni prej. Ugovora dolžnika, da ni bila zakonita vročitev sklepa o izvršbi, sodišče ni moglo upoštevati, ker je s poizvedbami ugotovilo, da je povratnico podpisala pooblaščenka za sprejem in je bila vročitev...vročanje - pravna oseba - zamuda roka - zavrženje ugovora
VSL sklep Cpg 373/93VSL0009910.08.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOSodišče odloča o tožbenem zahtevku praviloma na podlagi ustnega, neposrednega in javnega obravnavanja. Sodišče druge stopnje ocenjuje, da so bile pripombe dane na pisno izvedensko mnenje takšne in da bi sodišče moralo zaradi pravilne ocene vseh okoliščin in dejstev za ugotovitev vzrokov za okvaro na vodovodu slediti predlogu za neposredno zaslišanje izvedenca. Sodišče je kršilo načelo...povrnitev gmotne škode - odgovornost izvajalca - odgovornost investitorja - odgovornost upravljalca - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - načelo neposrednosti - zaslišanje izvedenca
VSL sklep Cpg 1072/93VSL0015512.08.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZa zavarovanje izplačila prerekane terjatve se upniku v sklepu o glavni razdelitvi rezervirajo sredstva, če je terjatev pravočasno prijavil in v danem roku vložil tožbo na njeno ugotovitev ter o tem obvestil stečajni senat. Če so izpolnjeni pogoji za rezervacijo sredstev, jih stečajni senat mora rezervirati in pri odločanju o tem ne sme presojati utemeljenosti prijavljene terjatve. Upnik...glavna razdelitev - rezervacija sredstev - pravočasna prijava terjatve - pravočasna vložitev tožbe - nedovoljena pritožba - pravni interes
VSL sklep Cpg 1144/93VSL0015620.08.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOČe je dolžnik prišel do akceptnega naloga proti volji upnika, ne obstoji naročilo (nalog) za njegovo izpolnitev in vnovčenje, kar kaže na verjetnost terjatve na njegovo vrnitev.   začasna odredba - nedenarna terjatev - akceptni nalog - naročilo
VSL sodba Cpg 301/93VSL0010327.08.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoNe gre za popravo tožbe, ker je tožeča stranka po ugovoru pasivne legitimacije kot toženo stranko označila drugo pravno osebo kot je bila označena v tožbi.   sprememba tožbe - poprava tožbe
VSL sodba Cpg 307/93VSL0009727.08.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVTožeča stranka ni zatrjevala, da ima sama kakšno pravico na nepremičninah, na katerih je v zemljiški knjigi kot imetnik pravice uporabe vknjižena tožena stranka. Odlok IS RS o ustanovitvi tožeče stranke, na katerega se je tožeča stranka sklicevala, pa te pravice ni uredil drugače kot je urejena v zakonu, zato je sodišče zahtevek na prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnin zavrnilo.javno podjetje - pravica uporabe na nepremičnini - zavarovanje terjatve - prepoved odtujitve in obremenitve
VSL sklep Cpg 1172/93VSL0009801.09.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOZačasna odredba je sredstvo zavarovanja bodoče terjatve in z njo ni mogoče meritorno odločiti o zadevi. Ker upnik ni izkazal, da je plačal nesporni del prevoznine, sporni del pa položil pri sodišču, ni verjetno izkazana terjatev zoper prevoznika na izročitev blaga.   prevozna pogodba - zahtevek za izročitev blaga prejemniku - višina prevoznine - sodni polog spornega zneska - začasna odredba - nedenarna terjatev - identičnost s tožbenim zahtevkom
VSL sklep Cpg 299/93VSL0010001.09.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOO upnikovi pravici do poplačila v stečajnem postopku se odloča s sklepom o glavni razdelitvi. Odločitev o tej pravici je predhodno vprašanje za pravdno sodišče. S pravnomočnostjo sklepa o glavni razdelitvi, v katerem upnikova prerekana terjatev ni upoštevana, nima upnik več pravnega interesa na ugotovitveni tožbi. Morebitna razveljavitev ali sprememba sklepa o glavni razdelitvi na podlagi...ugotovitvena tožba - pravni interes - predhodno vprašanje - pravica upnika do poplačila v stečajnem postopku
VSL sklep Cpg 297/93VSL0010101.09.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOO upnikovi pravici do poplačila v stečajnem postopku se odloča s sklepom o glavni razdelitvi. Odločitev o tej pravici je predhodno vprašanje za pravdno sodišče. S pravnomočnostjo sklepa o glavni razdelitvi, v katerem upnikova prerekana terjatev ni upoštevana, nima upnik več pravnega interesa na ugotovitveni tožbi. Morebitna razveljavitev ali sprememba sklepa o glavni razdelitvi na podlagi...ugotovitvena tožba - pravni interes - predhodno vprašanje - pravica upnika do poplačila v stečajnem postopku
VSL sklep Cpg 271/93VSL0015701.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe tožena stranka v ugovoru zoper sklep o izvršbi ne navede dejstev in dokazov, s katerimi izpodbija trditve tožeče stranke, to še ne pomeni, da je dejansko stanje med strankama nesporno in da lahko sodišče v gospodarskem sporu izda odločbo brez razpisa naroka za glavno obravnavo.   gospodarski spor - izdaja odločbe brez razpisa naroka - bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 408/93VSL0029007.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožnik, ki umakne tožbo, mora povrniti nasprotni stranki pravdne stroške. Takšne stroškovne posledice pa ne nastopijo samo pri izrečnem umiku tožbe, ampak tudi vselej, kadar velja tožba po samem zakonu za umaknjeno.   pravdni stroški - umik tožbe - domneva umika tožbe
VSL sklep Cpg 1166/93VSL0046007.09.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOInterpretacijska pravila se uporabljajo le subsidiarno, šele takrat, ko splošna pravila o razlagi nejasnih določb (iz 99. člena ZOR) odpovedo V ponovljenem postopku bo tako likvidacijski senat moral ugotoviti, ali sta A. in AB. s sporazumno razdelitvijo terjatev in obveznosti iz 3. in 4. člena aneksa št. 5 k Pogodbi o ureditvi medsebojnih razmerij mislili na sporazum iz 15. člena pogodbe...likvidacija - prevzem premoženja likvidacijske mase - odgovornost prevzemnika premoženja - naknadno ugotovljene terjatve in obveznosti - razlaga pogodbe
VSL sodba Cpg 118/93VSL0030207.09.1993Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVOpovrnitev gmotne škode - pooblastila tržne inšpekcije - prepoved opravljanje gospodarske dejavnosti - odprava pomanjkljivosti - uporabno dovoljenje pooblastilo tržne inšpekcije iz 4. člena zakona o tržni inšpekciji, da z odločbo prepove opravljanje gospodarske dejavnosti do odprave pomanjkljivosti, še ne pomeni, da je pristojna tudi za izdajo odločbe po 147. členu zakona o podjetj
VSL sklep Cpg 399/93VSL0004708.09.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik ni izkazal verjetnosti obstoja nevarnosti, da bo dolžnik ravnal tako, da bo onemogočil ali precej otežil izterjavo, zato je bil predlog za izdajo začasne odredbe zavrnjen.   začasna odredba - denarna terjatev - prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme izplačati terjatve - verjetnost obstoja subjektivne nevarnosti
VSL sklep Cpg 316/93VSL0015908.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka je ugovarjala, da je bila z večstranskim pobotom njena obveznost plačila obresti do tožeče stranke v celoti, ne pa samo delno poravnana, ker je terjatev, od katere so bile obračunane obresti, prenehala z medsebojnim pobotom, o čemer pa sodba sodišča prve stopnje ni imela razlogov. S tem je podana bistvena kršitev določb pravdnega postopka po 13. točki 2. odst. 354. čl. ZPP.   bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi sodbe
VSL sklep Cpg 317/93VSL0016008.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV tožbenem zahtevku ni bila navedena denarna enota, v kateri naj bi tožena stranka plačala denarni zahtevek, zaradi česar je sodišče prve stopnje tožbo zavrglo kot nerazumljivo, čeprav je bila tožba vložena leta 1990, ko je bila v SFRJ edina denarna enota dinar. Zato tožba ni bila nerazumljiva in je bilo treba prvostopni sklep razveljaviti.   poprava tožbe
VSL sodba Cpg 327/93VSL0016108.09.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoV primeru, da je rok plačila 15 dni, dolžnik pa plačilo zavaruje z manico, ki zapade v plačilo v daljšem roku, je upnik upravičen do zamudnih, ne pa samo do meničnih obresti.   zamudne obresti - zavarovanje plačila - menica
VSL sklep Cpg 354/93VSL0025108.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV primeru, če sodišče predlogu za vrnitev v prejšnje stanje ugodi po 1. odstavku 117. člena ZPP, velja, da je pritožba vložena pravočasno v primeru, da jo predlagatelj vloži obenem, ko vloži predlog za vrnitev v prejšnje stanje (4. odstavek 118. člena ZPP).   vrnitev v prejšnje stanje
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kdo bo varoval varuhe?
Quis custodiet custodes?