zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 916/93VSL0015230.06.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOSklep o zavrnitvi predloga za začasno odredbo mora imeti razloge o tem, kakšna terjatev naj bi bila z začasno odredbo zavarovana, če ne je podana bistvena kršitev določb postopka za zavarovanje terjatev po 13. točki 2. odst. 354. čl. ZPP v zvezi s 14. čl. ZIP. Pravno sredstvo zoper sklep o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe je pritožba, ne pa ugovor.sklep o zavrnitvi predloga za izdajo začasne odredbe - razlogi o odločilnih dejstvih - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravno sredstvo
VSL sklep Cpg 867/93VSL0007806.07.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoVsi členi, ki so obravnavali varščino za pravdne stroške so iz ZPP-a črtani, ker so posebej urejeni z Zakonom o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih (Ur.l. SFRJ št. 43/82; ZMZP). Zato je potrebno v sporih z mednarodnim elementom glede varščine za pravdne stroške upoštevati določila ZMZP.   varščina za pravdne stroške
VSL sklep Cpg 928/93VSL0015406.07.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPosest je dejanska fizična oblast nad stvarjo. Posestnik je v takem razmerju do stvari, da stvar rabi, in to ne glede na to, ali ima pravico stvar rabiti. Namesto klasične formule corpus + animus = possessio zadostuje za posest že dejanska oblast nad stvarjo. Vendar pa mora biti ta dejanska oblast navzven nedvoumno manifestirana, izključujoča in takšna, da ima posestnik, kadar to hoče, vedno...glavna razdelitev - rezervacija sredstev - pravočasna prijava terjatve - pravočasna vložitev tožbe - ugovor zoper osnutek glavne razdelitve
VSL sodba Cpg 879/93VSL0007406.07.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOKer roki javne prodaje nepremičnin v ZPPSL niso posebej določeni, se smiselno uporabijo določila ZIP-a. Rok 30 dni mora preteči od dneva razglasitve odredbe o prodaji na sodni deski do dneva prodaje, ne pa od dneva objave v dnevnem tisku (4. odst. 156. čl. ZIP).stečajni postopek - vnovčevanje premoženja stečajnega dolžnika - javna prodaja nepremičnin - rok - začetek teka roka
VSL sodba Cpg 973/93VSL0007213.07.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoZakon o obligacijskih razmerjih določa splošno načelo o prepovedi obračunavanja obrestnih obresti. Izjema od tega pravila velja le za kreditno poslovanje bank in drugih finančnih organizacij ter za t.im. procesne obresti, torej obresti od vtoževanih zapadlih pa ne plačanih pogodbenih oziroma zamudnih obresti. Če ne gre za izjemo, gre za nično pogodbeno določilo, ki kot tako ne more...obrestne obresti
VSL sklep Cpg 950/93VSL0008313.07.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZa izdajo začasne odredbe ne zadošča vsakršna subjektivna nevarnost, ampak mora upnik izkazati, da poskuša dolžnik s konkretnimi dejanji oz. opustitvami onemogočiti oz. znatno otežkočiti izterjavo. To pomeni, da ne zadostuje zgolj možnost takih dejanj, ampak da se zahteva aktivno ravnanje dolžnika v tej smeri, to je da bo v posledici takšnih (konkretnih) dejanj uveljavitev terjatve...začasna odredba - denarna terjatev - nevarnost
VSL sklep Cpg 929/93VSL0008213.07.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - STVARNO PRAVOPosest je dejanska fizična oblast nad stvarjo. Posestnik je v takem razmerju do stvari, da stvar rabi, in to ne glede na to, ali ima pravico stvar rabiti. Namesto klasične formule corpus + animus = possessio zadostuje za posest že dejanska oblast nad stvarjo. Vendar pa mora biti ta dejanska oblast navzven nedvoumno manifestirana, izključujoča in takšna, da ima posestnik, kadar to hoče, vedno...začasna odredba v zavarovanje nedenarne terjatve - motenje posesti - posest - skupnost stanovalcev - soposest - varstvo posesti - parkirno mesto
VSL sodba Cpg 936/93VSL0004213.07.1993Gospodarski oddelekSTATUSNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOStatusne spremembe na strani dolžnika, ki so nastale po sklenitvi obravnavanih pogodb, nimajo proti upniku (tretjemu) nobenega pravnega učinka. Podjetja, ki so nastala z razdelitvijo pravnega prednika, so solidarno odgovorna za obveznosti podjetja, ki se je razdelilo (in s tem prenehalo), in sicer za njegovo celotno obveznost. Zato pa ima dolžnik, ki je izpolnil obveznost, pravico zahtevati od...razdelitev podjetje - odgovornost za obveznosti - solidarna odgovornost
VSL sklep Cpg 350/93VSL0004315.07.1993Gospodarski oddeleksodne takseZa pritožbo zoper sklepe o stroških je predpisana taksa po 1. odstavku tarifne št. 1, torej enojna taksa, ne pa dvojna (tar. št. 3/2 Zakona o sodnih taksah).   taksa
VSL sodba Cpg 338/93VSL0005015.07.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoV primeru posojilne pogodbe mora posojilojemalec v dogovorjenem roku vrniti posojilodajalcu enako količino stvari iste vrste in kakovosti, kot se mu bile izročene (557. in 562. člen ZOR-a). V primeru, da je bila upniku izročena stvar na posodo, nima pridržne pravice, če zahteva dolžnik vrnitev stvari (287. člen ZOR).   posojilna pogodba - pridržna pravica
VSL sklep Cpg 1005/93VSL0011915.07.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOTerjatev za stroške izvršilnega postopka, ki je nastala dolžniku, preden je bil uveden za upnika stečajni postopek, je treba prijaviti v stečajnem postopku. Če je v stečajnem postopku prerekana, se uveljavlja v nadaljevanju prekinjenega postopka izvršbe kot ugotovitveni zahtevek.stroški izvršilnega postopka - začetek stečajnega postopka - prijava terjatve - napotitev na pravdo
VSL sklep Cpg 927/93VSL0004915.07.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVOVišina pogodbenih obresti med drugimi osebami zaenkrat po ZOR-u ni limitirana. Zato je mogoče uspešno ugovarjati previsoko obrestno mero pogodbenih obresti samo na podlagi določb, ki na splošno urejajo veljavnost pogodb oziroma posameznih njihovih določil. Anatocizem je dopusten v korist upnika, ki se lahko ukvarja z denarnimi oziroma kreditnimi posli. Stranka nima pravnega interesa za...kreditna pogodba - pogodbene obresti - višina obrestne mere - anatocizem - stečajni postopek - prijava terjatve - napotitev na pravdo - ugotovitvena tožba - pravni interes
VSL sklep Cpg 980/93VSL0012215.07.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOKljub dejstvu, da mora biti najemna pogodba za poslovne prostore sklenjena v pismeni obliki, pa ni potrebna pismena oblika za soglasje najemodajalca k obnovi poslovnih prostorov oziroma stavbe. Odločitev o ugovoru pasivne legitimacije ne sodi v izrek sodbe, temveč med njene razloge.najemna pogodba - poslovni prostori - obnova poslovnih prostorov - soglasje najemodajalca - obličnost - izrek sodbe - ugovor pasivne legitimacije
VSL sodba Cpg 194/93VSL0012115.07.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOV primeru vračanja premoženjske koristi v stečajno maso tečejo zamudne obresti od dne, ko je novi upnik prejel plačilo po odstopljeni terjatvi in ne od dne, ko je bila sklenjena pogodba o cesiji. Stranka, ki ni zahtevala povrnitve pravdnih stroškov do konca glavne obravnave, ne more teh zahtevati v novem postopku, ki začne teči po razveljavitvi sodbe, izdane po koncu te glavne obravnave -...stečajna masa - cesija - vrnitev premoženjske koristi - zamudne obresti - začetek teka zamudnih obresti - povrnitev stroškov postopka - prijava stroškov postopka
VSL sklep Cpg 1018/93VSL0004821.07.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOV primeru, da stečajni senat ugotovi, da dolžnikovo premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne bi zadoščalo niti za stroške postopka, oziroma, da je neznatne vrednosti lahko odloči, da stečajni postopek začne, vendar ne izvede. V tem primeru izda sklep, s katerim se stečajni postopek zaključi. Na takšno odločitev ne more vplivati dejstvo, da imajo posamezni upniki zoper stečajnega...začetek in zaključek stečajnega postopka
VSL sodba Cpg 294/93VSL0009621.07.1993Gospodarski oddelekpogodbeno pravoDavčni zavezanec za davek od prometa storitev je pravna oseba ali zasebnik, ki opravi storitev - oddaja poslovnega prostora v najem. Najemnik je dolžan plačati prometni davek od oddaje poslovnih prostorov v najem, če ni s pogodbo med njim in najemojemalcem drugače dogovorjeno.   najemnina - plačilo prometnega davka
VSL sklep Cpg 1039/93VSL0012321.07.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik, ki zatrjuje, da se je prijavil na javni razpis za oddajo del in da ima zato terjatev na sklenitev pogodbe, je izkazal verjeten obstoj terjatve, ki je eden od pogojev za izdajo začasne odredbe.   začasna odredba - nedenarna terjatev - obstoj terjatve
VSL sklep Cpg 1035/93VSL0012521.07.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVNe glede na določilo 1. odstavka 17. člena Zakona o finančnem poslovanju, da izroči dolžnik akceptni nalog z vpisanim datumom dospelosti, sme datum po dogovoru naknadno vpisati tudi sam upnik.začasna odreda v zavarovanje denarne terjatve - akceptni nalog - prepoved vnovčenja
VSL sklep Cpg 1038/93VSL0012421.07.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV - CIVILNO PROCESNO PRAVODoločilo 442. člena ZPP vsebuje enake zahteve za izdajo začasne odredbe kot določilo 1. in 2. odstavka 267. člena ZIP; daje pa možnost, da sodišče začasno odredbo izda po uradni dolžnosti.začasna odreda v zavarovanje nedenarne terjatve - motenje posesti - nastanek nenadomestljive škode
VSL sklep Cpg 112/93VSL0024621.07.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOPravilo o dokaznem bremenu določa, da naj sodišče odloči v škodo tiste stranke, ki se je sklicevala na nedokazano trditev in ki je zato tudi nosila dokazno breme za njeno resničnost. Vendar pa lahko sodišče o takem dejstvu sklepa na podlagi pravila o dokaznem bremenu šele, če ga na podlagi izvedenih dokazov ne more zanesljivo ugotoviti. Katera dejstva je šteti za dokazana, pa odloči...načelo proste presoje dokazov - trditveno in dokazno breme
 izberi vse

izbrane: izvozi

Bolj greši avtor kot storilec.
Plus peccat auctor quam actor.