zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 247/93VSL0014616.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče lahko o predhodnem vprašanju odloči samo ali počaka na odločitev pristojnega sodišča ali drugega organa ter do te odločitve prekine postopek. Če o tem ni sklepalo in sodba v tej smeri nima razlogov, gre za bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odst. 354. čl. ZPP.   predhodno vprašanje - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - razlogi sodbe o predhodnem vprašanju
VSL sodba Cpg 248/93VSL0014916.06.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPri odločitvi o obveznosti tožene stranke, zoper katero je bila sklenjena prisilna poravnava, mora sodišče tako poravnavo upoštevati po uradni dolžnosti in mora zato pripoznan tožbeni zahtevek tožeči stranki (ki se ni udeležila postopka prisilne poravnave, njena terjatev pa je nastala pred uvedbo postopka prisilne poravnave) prisoditi le v skladu s pogoji iz sklenjene prisilne poravnave,...prisilna poravnava - uradna dolžnost - zmotna uporaba materialnega prava
VSL sodba in sklep II Cp 2202/93VSL4081316.06.1993Civilni oddelekstanovanjsko pravoLastnik stanovanja, ki se želi vseliti v svoje stanovanje v smislu 155/1 člena SZ, ne more zahtevati od pravne osebe iz 155/2 člena SZ, da njemu dodeli primerno stanovanje, saj se takšno stanovanje lahko dodeli le imetniku pravice do uporabe. Istočasno mora biti podana zahteva za izselitev imetnika pravice do uporabe.   imetnik pravice do uporabe - primerno stanovanje - aktivna legitimacija
VSL sklep Cpg 157/93VSL0007516.06.1993Gospodarski oddelekSODNI REGISTERV novem postopku bo sodišče prve stopnje moralo ugotoviti, ali je bil v času sklepanja ustanovitvene pogodbe (31.10.1991) pooblaščenec za zastopanje podjetja, kdo so bili soustanovitelji tožene stranke in ali so podani razlogi zaradi katerih so se le ti lahko zanesli na stanje vpisano v sodnem registru. Šele po ugotovitvi teh odločilnih dejstev bo sodišče prve stopnje lahko pravilno...ustanovitev podjetja - pogodba o ustanovitvi podjetja - ničnost vpisa v sodni register - zastopanje podjetja - zakoniti zastopnik - razrešitev direktorja - prekoračitev pooblastil
VSL sklep Cpg 259/93VSL0015016.06.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOOdpovedni in izpraznitveni razlog ni samo neplačevanje ali prepozno plačevanje najemnine, bistveno je, da je najemnik še dva meseca od opomina v zamudi s plačilom zapadle najemnine.poslovni prostor - izpraznitev poslovnega prostora - odpoved najemne pogodbe - plačilo najemnine - zamuda s plačilom - odpovedni rok
VSL sodba Cpg 168/93VSL0006616.06.1993Gospodarski oddelekPOGODBENO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVOČasopisni članki so bili opozorilo toženi stranki, da bi pred sklenitvijo cesijske pogodbe morala preveriti ekonomsko-finančno stanje tožeče stranke in je s tem podan subjektivni element izpodbojnosti. Aktivno legitimacijo za vložitev izpodbojne tožbe ima stečajni dolžnik in ne stečajni upravitelj. Stranki sta sklenili cesijsko pogodbo in ne mandatne pogodbe, zato določilo 770. člena...izpodbijanje pravdnih dejanj stečajnega dolžnika - cesija - subjektivi pogoj izpodbojnosti - dokazovanje - aktivna legitimacija
VSL sodba Cpg 260/93VSL0015116.06.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOOkoliščina, da se tožena stranka zaradi selitve ni udeležila glavne obravnave, zaradi česar ni navedla dejstev in predložila dokazov, ni razlog, zaradi katerega bi pritožbeno sodišče obravnavalo ta dejstva in dokaze. Pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti pazi na pravilno uporabo določbe 2. odst. 279. čl. ZOR o obrestnih obrestih.udeležba na naroku za glavno obravnavo - dokazovanje - posojilo - vrnitev posojila - procesne obresti
VSL sklep Cpg 291/93VSL0008917.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoO upnikovi pravici do poplačila v stečajnem postopku se odloča s sklepom o glavni razdelitvi. Odločitev o tej pravici je predhodno vprašanje za pravdno sodišče. S pravnomočnostjo sklepa o glavni razdelitvi, v katerem upnikova prerekana terjatev ni upoštevana, nima upnik več pravnega interesa na ugotovitveni tožbi. Morebitna razveljavitev ali sprememba sklepa o glavni razdelitvi na podlagi...izgubljeni zaslužek - višina škode
VSL sodba Cpg 13/93VSL0009217.06.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVONi mogoče šteti, da je stranka oz. njen pooblaščenec ravnal malomarno, ko ni izkoristil prvega izmed petnajstih dni za pritožbo - za naslednje dni pa je z uradnim potrdilom o nezmožnosti za delo izkazan opravičljiv razlog. Po določilu 138 ZPP je opravljena vročitev tistega dne, ko je vročena strankinemu pooblaščencu. Tudi, če bi sodišče poslalo sodbo neposredno stranki, teče pritožbeni...izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - cesija
VSL sklep Cpg 869/93VSL0014723.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVODolžnik je predložil na vnovčenje akceptni nalog, ki ga je dobil po kreditni pogodbi, za poplačilo po pogodbi o inženiringu. S tem je zlorabil mandat za izpolnitev in predložitev akceptnega naloga na vnovčenje, čeprav sta obe pogodbi v tesni zvezi. Zato je izkazana verjetnost obstoja terjatve na vrnitev akceptnega naloga. V primeru vnovčenja akceptnega naloga bo seveda onemogočena njegova...začasna odredba - vrnitev akceptnega naloga - nedenarna terjatev - verjetnost obstoja terjatve - nevarnost
VSL sklep Cpg 824/93VSL0014823.06.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOStečajni senat je napačno ugotovil, da je upnik prijavil denarno terjatev, ki jo je nato tudi preizkusil in za njeno ugotovitev napotil upnika na pravdo, pri čemer pa je upnik prijavil izločitveno pravico in z dopolnitvijo prijave terjatve le označil denarno vrednost te pravice.   prijava terjatve - preizkus terjatev - napotitev na pravdo
VSL sodba Cpg 261/93VSL0017823.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoOb pavšalnem ugovoru tožene stranke, da med njo in tožečo stranko ni bila sklenjena nobena pogodba, sodišču prve stopnje ni bilo treba raziskovati ali in čigava pravna naslednika sta pravdni stranki. Novih dejstev o tem vprašanju, navedenih šele v pritožbi, sodišče druge stopnje ne more upoštevati, ker tožena stranka ni niti poskusila izkazati za verjetno, da jih ni mogla navesti do...gospodarski spor - pritožba - nova dejstva
VSL sodba Cpg 296/93VSL0003623.06.1993Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINETožeča stranka ni dokazala, da je tožena stranka javno - preko radia v svojih poslovnih prostorih - predvajala avtorska glasbena dela, zato je sodišče tožbeni zahtevek za plačilo avtorskega honorarja zavrnilo. Zahtevek za plačilo avtorskega honorarja "videousluge" se lahko vloži le s pooblastilom avtorja.avtorska pravica - male avtorske pravice - varstvo avtorske pravice - javno predvajanje glasbenih del - nadomestilo - pooblastilo za vložitev tožbe
VSL sklep Cpg 306/93VSL0004130.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoZaključek sodišča, da obračun obresti ne dokazuje vtoževane terjatve, je bil v nasprotju z vsebino priloženega obračuna obresti, kar predstavlja bistveno kršitev določb pravdnega postopka iz 13. tč. 2. odst. 354. čl. ZPP.   spor majhne vrednosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje med razlogi sodbe o vsebini listine in listino samo
VSL sklep Cpg 908/93VSL0007930.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOTrditve tožeče stranke, da obstoji nevarnost, da bo tožena stranka ravnala tako, da bo onemogočila ali precej otežila izterjavo, so bile presplošne in prikazane kot neka objektivna nevarnost, zato ni bilo pogojev za izdajo začasne odredbe. Dejstvo, da je vtoževana terjatev zelo visoka, ne predpostavlja obstoja nevarnosti.   začasna odredba - denarna terjatev - nevarnost
VSL sklep Cpg 923/93VSL0004430.06.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOV primeru spora o obstoju izločitvene pravice ni mogoče uporabiti določb 124. do 127. člena ZPPSL. Sklep, s katerim je sodišče pozvalo izločitvenega upnika, da obvesti stečajni senat o tem, ali bo začel postopek za uveljavitev izločitvene pravice, ima značaj sklepa procesnega vodstva, zoper katerega ni posebne pritožbe.   likvidacija - izločitvena pravica - prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku - prerekanje pravice - napotitev na pravdo - sklep procesnega vodstva
VSL sklep Cpg 304/93VSL0007130.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoRazlogi sodbe o vsebini virmanskih nalogov so bili v nasprotju z vsebino teh nalogov, zato je podan pritožbeni razlog bistvene kršitve določb pravdnega postopka iz 13. točke 2. odstavka 354. člena ZPP.   spor majhne vrednosti - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje med navedbami o vsebini listin in samimi listinami
VSL sklep Cpg 302/93VSL0007630.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka je s podpisom povratnice potrdila prejem vabila za glavno obravnavo in ni izkazala, da v pošiljki ni bilo vabila za glavno obravnavo.   vrnitev v prejšnje stanje - zamuda naroka za glavno obravnavo - nesprejem vabila za glavno obravnavo
VSL sklep Cpg 901/93VSL0015330.06.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOV likvidacijskem postopku ni mogoče s smiselno uporabo 1. odst. 234. čl. ZPP drugi osebi s sklepom naložiti, naj predloži listino.   likvidacija - zahtevek drugi osebi na predložitev listine
VSL sodba Cpg 272/93VSL0017730.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoObračun obresti, ki vsebuje vse potrebne podatke, je ob splošnem ugovoru toženca, da ugovarja zaradi neupravičenega obračunavanja obresti, zadostna podlaga za ugoditev tožbenemu zahtevku.   obračun obresti - splošen ugovor - dokazna ocena listine
 izberi vse

izbrane: izvozi

Šteje se, da so viseči plodovi del zemljišča.
Fructus pendetes pars fundi videntur.