zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep PRp 366/2010VSL006652701.04.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVODoločba 1. odstavka 46. člena ZP-1 je bila prav zaradi različnih razlag o dovoljenosti pravnih sredstev, vključno s pristojnostjo za odločanje o njih, z ZP-1E, ki je v veljavi od 5. 3. 2008, dopolnjena zaradi jasnosti tako, da je sedaj nedvoumno določeno, da je zoper vse odločitve prekrškovnega organa dopustno vložiti le pravna sredstva, določena v ZP-1, ne pa tudi pravnih sredstev,...odločba – izločitev uradne osebe – zahteva za sodno varstvo
VSL sodba PRp 377/2010VSL006652801.04.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO – VARNOST CESTNEGA PROMETAUstavno sodišče RS je že ugotovilo, da glede na način preverjanja izpolnjevanja pogojev za vožnjo (npr. stopnja alkoholiziranosti, ustrezni dokumenti, itd.) tega nadzora ni mogoče vezati na noben zunanji vnaprej viden znak ali npr. razloge za sum, zato so neutemeljene pritožbene navedbe, da za pritožnikovo ustavljanje, kontroliranje in nadziranje ter zaseg vozila ni bilo pogojev, ker med...zaseg predmetov – odvzem predmetov – odvzem motornega vozila – solastništvo predmeta – javnost sojenja – načelo javnosti – obrazložitev – splošna pravila za odmero sankcij – preverjanje psihofizičnega stanja
VSL sodba PRp 406/2010VSL006652915.04.2010Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETAGlede na 2. odstavek 131. člena ZVCP-1 se šteje, da je pod vplivom snovi iz 1. odstavka 131. člena ZVCP-1 (torej med drugim pod vplivom mamil) voznik, pri katerem se s posebnimi sredstvi, napravami ali s strokovnim pregledom ugotovi prisotnost takih snovi v organizmu. Zgolj prisotnost v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog navedene prepovedane droge ima za posledico, da...preverjanje psihofizičnega stanja – strokovni pregled – mamila
VSL sklep PRp 455/2010VSL006653006.07.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOZdravstveno stanje kot takšno ne more biti razlog, da bi bila storilcu prikrajšana pravica do nadomestitve plačila globe z opravo določenih nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti, ker so kljub okoliščini, da je invalid III. kategorije s številnimi omejitvami, vseeno številna dela, ki jih lahko opravlja, zaradi česar okoliščina, da mu center za socialno delo ne...uklonilni zapor – nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti – prisilna izterjava globe
VSL sodba PRp 477/2010VSL006653107.05.2010Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETAStrokovni pregled v skladu s 133. členom ZVCP-1 obsega tako zdravniški pregled kot odvzem vzorcev telesnih tekočin, pri čemer se obseg odvzema vzorca določi glede na potrebe preiskave, s katero se ugotavlja prisotnost prepovedanih snovi v organizmu, tako da sicer zadostuje tudi odvzem le ene od navedenih telesnih tekočin, vendar pa mora udeleženec v cestnem prometu pri strokovnem pregledu...preverjanje psihofizičnega stanja – strokovni pregled
VSL sklep PRp 501/2010VSL006653207.05.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOV točki 17. odločbe št. U-I-56/06 z dne 15. 3. 2007 je Ustavno sodišče RS izrecno navedlo, da gre v primeru odločanja o zahtevi za sodno varstvo za odločanje v okviru enotnega upravno-kaznovalnega postopka, v katerem opravljajo okrajna sodišča vlogo instančnega organa in hkrati zagotavljajo sodno varstvo. Pritožnik zgolj na podlagi tega, da je poslal opravičilo za...vsebina zahteve za sodno varstvo – odločanje sodišča – zaslišanje obdolženca – opravičilo izostanka - umik zahteve za sodno varstvo - domneva umika zahteve za sodno varstvo
VSL sklep PRp 537/2010VSL006653307.05.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKINačelo neposrednosti v postopku o prekršku ni določeno v takem obsegu, kot to velja za kazenski postopek. Tako v ZP-1 to načelo dejansko velja v primeru izvedbe ustne obravnave po določbi 125. člena ZP-1, kjer se smiselno uporabljajo določbe ZKP o glavni obravnavni v skrajšanem postopku pred okrajnim sodiščem, medtem ko sicer za redni sodni postopek o prekršku, ki se odvija kot niz narokov,...smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku – načelo neposrednosti – ustna obravnava – predodelitev zadev – postopek proti mladoletnikom – krajevna pristojnost
VSL sodba PRp 550/2010VSL006653407.05.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOS tem, ko sodišče prve stopnje ni upoštevalo obdolženčevega zagovora, ni podana kršitev določb postopka iz 3. alinee 1. odstavka 155. člena ZP-1, saj je ta kršitev podana le v primeru, če obdolženec ni bil zaslišan pred izdajo sodbe o prekršku. Glede zasliševanja prič se v rednem sodnem postopku smiselno uporabljajo določbe ZKP (67. člen ZP-1), ZKP pa v 235....zaslišanje obdolženca – bistvena kršitev določb postopka – smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku – zasliševanje prič
VSL sodba PRp 572/2010VSL006653507.05.2010Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETA – PREKRŠKIPrometna nesreča, pri kateri je nastala samo materialna škoda, torej prometna nesreča I. kategorije, se v primeru, da je vzrok tej prometni nesreči prekršek, za katerega je predpisana samo globa, šteje kot prometna nesreča z neznatno nevarnostjo, za katero ni mogoče uporabiti določbe 234. člena ZVCP-1, ki določa sankcije za t.i. kvalificirani prekršek. V izreku...vožnja z vozilom po cesti – vključevanje v promet, sprememba smeri in premiki z vozilom – povzročitev prometne nesreče – prometna nesreča z neznatno nevarnostjo – kršitev materialnih določb zakona
VSL sodba PRp 637/2010VSL006653625.05.2010Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETALastnik vozila mora za svoje trditve, da ni bil voznik vozila, navesti pravno relevantne dokaze, pri čemer mora tako obstoj kot tudi pravno relevantnost predlaganega dokaza utemeljiti s potrebno stopnjo verjetnosti (le v takem primeru je namreč izvedba dokaza obvezna), zgolj z izjavo, da je vozil J. iz Ria, pa obdolženec ni zadostil temu dokaznemu bremenu, saj ni predložil nobenih dokazov, da...odgovornost lastnika vozila
VSL sklep PRp 643/2010VSL006653725.05.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOUklonilni zapor je sredstvo, s katerim naj se storilca, ki deloma ali v celoti ne plača globe v določenem roku, prisili k plačilu tako, da se mu določi uklonilni zapor.rok za plačilo globe – zamuda s plačilom posameznega obroka – uklonilni zapor
VSL sodba PRp 652/2010VSL006653825.05.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOObdolženčeva pravica v postopku o prekršku, da se izjavi o vseh dejanskih in pravnih vidikih zadeve, je zagotovljena že z 22. členom Ustave. Upoštevajoč navedeno določbo in določila ZP-1 glede vabljenja obdolženca na zaslišanje, mora tako biti v vabilu na podajo pisnega zagovora obdolženec izrecno opozorjen o pravici, da lahko namesto predložitve pisnega zagovora zahteva ustno zaslišanje,...enako varstvo pravic – pravna jamstva v kazenskem postopku – načelo materialne resnice – smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku – zaslišanje obdolženca – pisni zagovor – pravica do poštenega sojenja – pravica do zaslišanja obremenilnih prič – zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja – nova dejstva in dokazi – omilitev sankcij
VSL sodba PRp 672/2010VSL006653925.05.2010Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETANe ZVCP-1 ne Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu ne predpisujeta vodenja zapisnika o ugotovljeni prekoračitvi hitrosti, temveč je vodenje zapisnika predpisano le z internim aktom policije. Pravilnik pa glede dokumentiranja v 15. členu določa le, da je za dokumentiranje meritev obvezna uporaba naprav za slikovno dokumentiranje, ki zagotavljajo nedvoumno...hitrost vožnje – meroslovne zahteve za merilnike hitrosti - zapisnik
VSL sodba PRp 704/2010VSL006654007.06.2010Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETA – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO – PREKRŠKINi mogoče sprejeti pritožbenega dokaznega predloga za zaslišanje izvedenca cestnoprometne stroke, saj pritožnik v nasprotju s 3. odstavkom 157. člena ZP-1 ne navede utemeljenih razlogov, zakaj obdolženec tega dokaznega predloga brez svoje krivde ni mogel podati že v postopku pred sodiščem prve stopnje. Zgolj navedba, da je obdolženec pravni laik in da ne razume posameznih pravnih poukov,...neprilagojena hitrost vožnje – ovira – smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku – izvedenstvo – zmotna in nepopolna ugotovitev dejanskega stanja – nova dejstva in dokazi – odgovornost vzdrževalca ceste
VSL sklep PRp 711/2010VSL006654102.06.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOČe naslovnika ni najti na naslovu, nastopi pravna domneva, da je bila vročitev opravljena s potekom petnajstdnevnega roka od dneva, ko vročevalec pusti obvestilo. Nedelja in drugi dela prosti dnevi nimajo vpliva na tek roka, temveč le na iztek pritožbenega roka.redni postopek – vročanje – smiselna uporaba določb zakona o splošnem upravnem postopku – roki – smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku
VSL sklep PRp 743/2010VSL006654214.06.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO - PREKRŠKIOdločitev sodišča prve stopnje o obdolženčevi odgovornosti za obravnavano kršitev, ki temelji izključno na zaključkih v postopku postavljenega sodnega izvedenca, katerega neposredno zaslišanje sodišče prve stopnje obdolžencu ni omogočilo, čeprav gre za obremenilni dokaz, temelji na bistveni kršitvi določb postopka iz 6. točke 155. člena ZP-1, ki določa, da je ta bistvena kršitev...pravica do poštenega sojenja – pravica do zaslišanja obremenilnih prič – pravna jamstva v kazenskem postopku – smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku – bistvena kršitev določb postopka – nedovoljen dokaz – izvedenstvo
VSL sodba PRp 787/2010VSL006654322.06.2010Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETA – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOIz opisa dejanja v izreku sodbe, da obdolženka hitrosti vožnje ni prilagodila vožnji v desni pregledni ovinek in svojim sposobnostim (voznica začetnica), zaradi česar jo je najprej zaneslo v levo, čez levi rob vozišča in je z zadnjim levim kolesom trčila oviro, in sicer v betonski robnik, od tam pa jo je odbilo v desno in je vozilo drselo v desno izven vozišča tako, da je s sprednjimi...neprilagojena hitrost vožnje – ovira – prometna nesreča – kršitev materialnih določb zakona
VSL sodba PRp 806/2010VSL006654422.06.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOSodišče ni dolžno izvesti vsakega dokaza, ki ga predlaga obramba, temveč le tistega, ki je materialnopravno relevanten in čigar obstoj ter pravno relevantnost je obramba utemeljila s potrebno stopnjo verjetnosti. Obdolženec, ki je v zagovoru med drugim izpovedal, da je pred vključitvijo v promet videl mopedista v stranskem ogledalu na razdaljo 200 metrov in, ker je imel...uporaba določb kazenskega zakonika – dejanska zmota – neopravičljiva dejanska zmota – pravice obdolženca
VSL sodba PRp 824/2010VSL006654506.07.2010Oddelek za prekrškePREKRŠKI – VARNOST CESTNEGA PROMETAZahtevek, podan v obdolžilnem predlogu, je prekoračen tedaj, kadar med dejanjem, opisanim v obdolžilnem predlogu, in tistim, ki ga je sodišče sprejelo v sodbo, ni objektivne identitete, in tudi tedaj, ko se sodba o prekršku nanaša na neko drugo osebo kot pa obdolžilni predlog, ko torej ni podana subjektivna identiteta. V opisu dejanja v izreku sodbe se obdolžencu očita, da je kot voznik...identiteta med obdolžilnim predlogom in sodbo – preverjanje psihofizičnega stanja – vožnja pod vplivom alkohola – odklonitev preizkusa z etilometrom
VSL sodba PRp 836/2010VSL006654619.08.2010Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETAOb ugotovitvah, ko je prvotno izmerjeni rezultat preizkusa z elektronskim alkotestom pokazal vsebnost 0,71 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, kar ob upoštevanju tolerance proizvajalca 0,05 pomeni vsebnost 0,66 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka, ter ob ugotovitvi, da je rezultat strokovnega pregleda pokazal 1,66 grama alkohola na kilogram krvi, je torej za obdolženca rezultat...preverjanje psihofizičnega stanja – preizkus alkoholiziranosti – strokovni pregled
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nihče ni, razen pred Bogom, dolžan obtoževati samega sebe.
Acusare nemo se debet nisi coram Deo.