zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba Cpg 257/93VSL0013702.06.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOV primeru, ko je upnik, ki je dal banki gotovinski kredit, namesto gotovine sprejel terjatev, ki jo je banka imela do drugega podjetja, je podana domneva, da je vedel ali bi moral vedeti za neugodno ekonomsko-finančno stanje banke, ker je svojo terjatev izterjal na neobičajen način. Domnevo tožena stranka lahko ovrže, vendar ji to v tem primeru ni uspelo.   izpodbijanje pravnih dejanj - odstop terjatve v izterjavo
VSL sodba Cpg 258/93VSL0013802.06.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOZa obstoj subjektivnega elementa izpodbojnosti pravnih dejanj zakon ne zahteva, da upnik mora ali bi moral vedeti, da je ekonomsko-finančni položaj dolžnika tako slab, da bo imel za posledico stečaj. V primeru, ko je upnik, ki je dal banki gotovinski kredit, namesto gotovine sprejel terjatev, ki jo je banka imela do drugega podjetja, je podana domneva, da je vedel ali bi moral vedeti za neugodno...izpodbijanje pravnih dejanj - odstop terjatve v izterjavo
VSL sklep Cpg 726/93VSL0014402.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgotovitvenega tožbenega zahtevka ni mogoče zavarovati z začasno odredbo.   začasna odredba - zavarovanje ugotovitvenega zahtevka
VSL sklep Cpg 704/93VSL0002602.06.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOEden o tožbenih zahtevkov je bil postavljen v tolarski protivrednosti določene vsote DEM, drugi pa ni bil denarni zahtevek, tožnik pa je navedel, da je pripravljen namesto izpolnitve sprejeti tolarsko protivrednost določene vsote DEM, zato je sodišče neutemeljeno pozvalo tožečo stranko, da navede vrednost spornega predmeta.ugotovitev vrednosti spornega predmeta - tožbeni zahtevek v tolarski protivrednosti tuje valute - tožbeni zahtevek na vrnitev stvari - poprava tožbe - ustavitev postopka.
VSL sklep Cpg 706/93VSL0006203.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZa izdajo začasne odredbe v zavarovanje denarne terjatve je treba izkazati verjeten obstoj terjatve in verjetno obstoječo nevarnost, da bo dolžnik sicer onemogočil ali otežil izterjavo terjatve. Pri tej nevarnosti gre za subjektivno nevarnost, ki jo je povzročil dolžnik s svojim ravnanjem. Ta subjektivna nevarnost pa mora biti konkretizirana, kar pomeni, da jo mora dolžnik povzročiti s...začasna odredba - zavarovanje denarne terjatve - pogoji za izdajo začasne odredbe
VSL sklep Cpg 688/93VSL0008603.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik uveljavlja od dolžnika terjatev, ki je ni mogel izterjati od podjetja, ki je preneslo poslovanje na dolžnika. Dolžnik je prvenstveno ugovarjal pasivni legitimaciji oziroma uporabi 1. in 4. člena Zakona o varstvu terjatev ter nepravilni uporabi 2. odstavka 2. člena Zakona o varstvu terjatev, ki se nanaša na prenos poslovanja.začasna odredba v zavarovanje denarne terjatve - varstvo terjatev - prenos poslovanja - prenos obveznosti - pasivna legitimacija
VSL sodba Cpg 1686/92VSL0003507.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče preloži narok, če to stranke predlagajo. Predlog pa mora biti utemeljen. Ali je razlog za preložitev upravičen, se presoja po subjektivnih okoliščinah predlagajoče stranke. Takšen razlog je na primer lahko bolezen stranke, zastopnika, pooblaščenca.   preložitev naroka - nova dejstva
VSL sodba Cpg 238/93VSL0006309.06.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoTožeča stranka bi imela pravico zahtevati vrnitev deviznih sredstev, ki so brez pravne podlage prešle v premoženje tožene stranke, zato ji je tožena stranka dolžna vrniti tolarsko protivrednost teh sredstev na dan plačila z zamudnimi obrestmi od dneva prehoda teh sredstev v premoženje tožene stranke, ker je bila tožena stranka nepoštena že ob pridobitvi. Sodišče je pravilno uporabilo...neupravičena pridobitev - prehod deviznih sredstev - vrnitev tolarske protivrednosti deviznih sredstev - zamudne obresti - vračunavanje izpolnitve
VSL sodba Cpg 221/93VSL0006509.06.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoPostopek se je začel z izvršilnim predlogom na podlagi verodostojne listine za izterjavo glavnice 2.504,00 din. Iz ugovora dolžnika je razvidno, da je ugovarjal le za del glavnice 300,50 din s pripadki. Tako je postal sklep o dovolitvi izvršbe opr. št. I Ig 4683/89-2 z dne 28.12.1989 pravnomočen za glavnico 2.203,50 din s pripadki. Ker je v tem obsegu o zahtevku pravnomočno odločeno, se sklep...izpolnitev obveznosti - vračunavanje izpolnitve - vračunanje obresti in stroškov
VSL sodba Cpg 244/93VSL0014509.06.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOPodlaga za plačilo cene po gradbeni pogodbi je opravljeno delo. Po 8. čl. ZPP sodišče ugotavlja dejstva po načelu proste presoje dokazov. Že zaradi tega načela ni mogoče sprejeti trditve, da je edini dokaz o obstoju terjatve na plačilo izvršenega dela dokončni obračun.gradbena pogodba - pogodbena cena - plačilo - končni obračun - dokazovanje - prosta presoja dokazov
VSL sodba Cpg 1898/92VSL0006910.06.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoOdgovornost za napake na objektu se presoja po specialnih pravilih o jamčevanju za stvarne napake gradbe, ne pa po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Pri regresnih zahtevkih projektant od nadzornega inženirja ne more zahtevati povrnitve škode, ki je nastala zaradi napak v projektu v primeru, da med njima ni sklenjena posebna pogodba. Nadzorni inženir odgovarja za napake, ki so...regres - povrnitev škode - gradbena pogodba
VSL sodba Cpg 1899/92VSL0007010.06.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoSporen je bil obseg pogodbenih del in kakšna je odgovornost tožene stranke kot izvajalca, ker rezultat dela ni ustrezal pričakovanju naročnika.   predmet gradbene pogodbe
VSL sklep Cpg 771/93VSL0011210.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOZ začasno odredbo lahko upnik zahteva samo zavarovanje verjetno izkazane terjatve in ne tudi realizacije te terjatve, to je izvršbe.   začasna odredba - nedenarna terjatev - verjetnost obstoja terjatve
VSL sodba Cpg 176/93VSL0011410.06.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoProdajalec, ki pri pisanju ponudbe pomotoma ne navede prave cene predmeta, se pozneje, ko kupec sprejme ponudbo, ne more sklicevati na zmoto, ker pri sklenitvi, oziroma pri pisanju ponudbe ni bil skrben, kot se zahteva v prometu. Potem, ko prodajalec kupcu vrne avans, kupec utemeljeno sklepa, da je pogodba razvezana in lahko opravi kritni kup pri drugem prodajalcu, od bivšega pa zahteva razliko v...prodajna pogodba - zmota - kritni kup
VSL sklep Cpg 174/93VSL0012010.06.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - UZANCEDoločilo 103. uzance za blagovni promet (franko državna meja) ureja razmerja med kupcem in prodajalcem in ga ni moč uporabiti pri skladiščni pogodbi.skladiščna pogodba - plačilo - dejansko stanje
VSL sodba Cpg 1631/92VSL0007310.06.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOJavni pravobranilec tako kot stranka ne more uveljavljati ničnosti pogodbe, če je ta sklenjena v nasprotju s 3. odstavkom 8. člena ZPN. Zakon mu namreč takšne pravice ne daje. Prav tako ne more tudi uveljavljati ničnost pogodbe po 66. členu ZOR-a.javni pravobranilec - zastopanje - stranka v postopku - aktivna legitimacija - promet z nepremičninami - ničnost pogodbe
VSL sklep Cpg 789/93VSL0011314.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVONi podlage za zavrnitev predloga začasne odredbe v primeru, ko upnik sprva vloži ugotovitveno tožbo in hkrati napove razširitev tožbe še za dajatveni del.predlog za izdajo začasne odredbe - ugotovitvena tožba - napoved spremembe tožbe
VSL sklep II Cp 1995/93VSL4075015.06.1993Civilni oddelekcivilno procesno pravoSodišče prve stopnje je vročilo sodbo toženi stranki dne 23.8.1993, torej je petnajstdnevni rok za pritožbo iztekel 7.9.1993 opolnoči. Tožena stranka je svojo pritožbo poslala po pošti z navadno poštno pošiljko. Ta je prispela neposredno k Višjemu sodišču v Ljubljani šele 9.9.1993, torej po preteku roka za pritožbo. Zato je sodišče druge stopnje po določilu 366. člena Zakona o...pravočasnost pritožbe
VSL sklep Cpg 765/93VSL0006716.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOSlabo finančno stanje dolžnika, izkazano s podatki o solventnosti dolžnika, ne izkazuje nevarnosti, da bo dolžnik onemogočil ali precej otežil izterjavo dolga. Namera lastnika tožene stranke (lastnika podjetja), da proda podjetje, ne izkazuje nevarnosti, da bo tožena stranka (podjetje) svoje premoženje oziroma svoja sredstva odtujila oziroma jih skrila ali kako drugače z njimi razpolagala...začasna odredba - zavarovanje denarne terjatve - nevarnost - slabo finančno stanje dolžnika - prodaja dolžnika
VSL sodba in sklep Cpg 218/93VSL0006816.06.1993Gospodarski oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOV primeru vračanja premoženjske koristi v stečajno maso tečejo zamudne obresti od dne, ko je novi upnik prejel plačilo po odstopljeni terjatvi in ne od dne, ko je bila sklenjena pogodba o cesiji. Stranka, ki ni zahtevala povrnitve pravdnih stroškov do konca glavne obravnave, ne more teh zahtevati v novem postopku, ki začne teči po razveljavitvi sodbe, izdane po koncu te glavne obravnave -...odškodnina - izgubljeni dobiček - dokazno breme
 izberi vse

izbrane: izvozi

Sam namen zagrešiti tatvino ne napravi tatu.
Sola cogitatio furti faciendi non facit furem.