zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba Cpg 136/93VSL0012820.05.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVONa strani tožeče stranke je prišlo med pravdo samo do preimenovanja, ne pa do statusnih sprememb, zato ugovor aktivne legitimacije ni bil utemeljen. Pritožbena navedba, da sodišče prve stopnje ni preizkusilo višine pogodbene obrestne mere, je pritožbena novota, tožena stranka pa niti ne zatrjuje, da dejstev o tem iz opravičenih razlogov ne bi mogla navesti do konca glavne obravnave.aktivna legitimacija - statusne spremembe - pritožba - nova dejstva v pritožbi
VSL sodba Cpg 1881/92VSL0002520.05.1993Gospodarski oddelekUZANCE - OBLIGACIJSKO PRAVOOdločitev sodišča glede škode, nastale toženi stranki zaradi zamrznitve temenola v mesecu novembru 1989, je povsem pravilna in ni v nasprotju z 92. člena PGU.pogodba o delu - zamuda z izvedbo del - odgovornost izvajalca - plačilo - podaljšanje roka - odstop od pogodbe - povrnitev škode - naročilo
VSL sodba Cpg 220/93VSL0008420.05.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOČe terjatev preneha na podlagi multilateralne kompenzacije, ni mogoče uporabiti določila 318. člena ZOR glede časa izpolnitve. Izrek sodbe, izdane po delnem ugovoru (za delni znesek) zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, s katero je odločeno le o ugovarjanem delu zahtevka, ni nejasen in nerazumljiv in nima pomanjkljivosti.prenehanje denarne obveznosti - verižna kompenzacija - izvršba na podlagi verodostojne listine - delni ugovor - izrek sodbe
VSL sklep Cpg 200/93VSL0005725.05.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoPodjetje odgovarja tretjim ne samo v okviru pooblastil, ki jih je preneslo na svoje delavce na temelju izrecnih pooblastil, temveč tudi na temelju pooblastil, ki izvirajo iz posameznega položaja, na katerega je delavec postavljen. Tako je delavec, ki je pooblaščen skleniti pogodbo o nakupu blaga oziroma prevzeti kupljeno blago s tem pooblaščen tudi, da se dogovori o višini obrestne mere za...pogodbene obresti
VSL sklep Cpg 637/93VSL0009025.05.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOPripoznava tožbenega zahtevka v pravdnem postopku je enaka priznanju prijavljene terjatve v stečajnem postopku. Zato se takšno priznanje lahko prekliče. Pripoznavo tožbenega zahtevka je v pravdnem postopku možno preklicati do izdaje sodbe, s katero se odloči o utemeljenosti tožbenega zahtevka, zaradi katerega se je pravda začela; priznanje prijavljene terjatve v stečajnem postopku pa je...preklic priznanja prijavljene terjatve - ločitvena pravica
VSL sodba Cpg 212/93VSL0006025.05.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOKer tožena stranka torej ni izkazala, da je o "napaki" pravočasno in pravilno obvestila tožečo stranko, ni mogoče govoriti o tem, da ji gredo pravice iz 1. odst. 488. čl. ZOR (tožena stranka namreč ni uveljavljala škode iz 2. odst. 488. čl. ZOR niti nadaljnje škode iz 3. odst. 488. čl. ZOR).prodajna pogodba - plačilo - program za izračun obresti - napake
VSL sodba Cpg 231/93VSL0002926.05.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoStranki se s pogodbo ne moreta dogovoriti za drugačno obrestno mero zamudnih obresti kot je določena z zakonom.   zamudne obresti - obrestna mera - pogodbeno dogovorjena obrestna mera zamudnih obresti
VSL sodba Cpg 145/93VSL0013326.05.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoUpnik ne more zahtevati obresti od obrestnih obresti.   obrestne obresti
VSL sklep Cpg 150/93VSL0013426.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoStroški tožeče stranke za vložitev utemeljene mandatne tožbe so bili enaki kot stroški tožene stranke za vložitev utemeljenega ugovora zoper plačilni nalog, zato je odločitev sodišča prve stopnje, da po umiku tožbe za glavnico (ki pa ni bil izjavljen takoj po izpolnitvi zahtevka), vsaka stranka nosi svoje pravdne stroške, pravilna. Pri tem ni pomembno, kako je sodišče odločilo o...pravdni stroški - umik tožbe - uspeh - potrebni stroški
VSL sklep Cpg 151/93VSL0013526.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoRazlog smotrnosti in ekonomičnosti postopka ne more preprečiti nastanka zakonske domneve o umiku tožbe zaradi izostanka obeh pravdnih strank z dveh zaporednih narokov za glavno obravnavo.   umik tožbe - izostanek strank z dveh zaporednih narokov
VSL sklep Cpg 311/93VSL0013926.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe stranka umakne pritožbo, pritožbeno sodišče take pritožbe ne zavrže, ampak le ugotovi njen umik. Stranka, ki umakne pritožbo, mora nasprotni stranki povrniti stroške odgovora na pritožbo samo, če bi bili za pravdo pomembni, če pritožba ne bi bila umaknjena.   pravdni stroški - umik pritožbe - odgovor na pritožbo - potrebni stroški
VSL sodba in sklep I Cp 2113/93VSL4072926.05.1993Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVOPravne posledice izvenzakonske skupnosti ne morejo nastati, če gre za zvezo polnoletne osebe z mladoletno osebo.   izvenzakonska skupnost - dalj časa trajajoča življenjska skupnost - mladoletnik
VSL sodba Cpg 204/93VSL0003226.05.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOVprašanje višine obrestne mere je sicer vprašanje pravilne uporabe materialnega prava, vendar pa navedba o tem, da niso bile dogovorjene pogodbene obresti in da zato veljajo le zakonite zamudne obresti, pomeni izpodbijanje dejanskega stanja, v zvezi s katerim so pritožbene novote dovoljene le pod pogoji iz 1. odst. 496.a člena ZPP.pogodbene obresti - višina obrestne mere - pritožba - nova dejstva v pritožbi
VSL sodba Cpg 1973/92VSL0003927.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV primeru, da sodišče na podlagi izvedenih dokazov ne more zanesljivo ugotoviti kakega dejstva, sklepa o njem na podlagi pravila o dokaznem bremenu   dokazno breme
VSL sodba Cpg 636/93VSL0005927.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoStranka nima pravnega interesa za ugotovitveno tožbo v primeru, da v stečajnem postopku ni bila s sklepom napotena na pravdo. V takšnem primeru je potrebno njen ugotovitveni zahtevek po 2. odstavku 288. člena ZPP zavreči.   ugotovitvena tožba - pravni interes - napotitev na pravdo - izvajanje dokazov
VSL sodba Cpg 52/93VSL0011627.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoSodišče mora v sodbi utemeljiti obstoj vzročne zveze in nastale škode in ne zadošča, če se obstoj teh elementov zgolj zatrjuje.   bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 179/93VSL0011827.05.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe stranka spremeni tožbo, tako da poleg plačila najemnine zahteva tudi izpraznitev poslovnega prostora, potem je treba odločiti o dovoljenosti spremembe tožbe, kateri se nasprotna stranka izrecno upira. Šele, če bi sodišče dovolilo spremembo tožbe, lahko to zavrže zaradi litispendence.   sprememba tožbe - zavrženje tožbe - litispendenca
VSL sklep Cpg 92/93VSL0003102.06.1993Gospodarski oddelekobligacijsko pravoPrenos obveznosti na drugega - sprememba dolžnika ni dopusten, če ni privolitve upnika oz. domneve, da je upnik dal svojo privolitev.   prevzem obveznosti izpolnitve - sprememba dolžnika
VSL sodba Cpg 652/93VSL0004002.06.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka do konca glavne obravnave ni ponudila nobenega dokaza za svoje trditve, zato dejansko stanje ni ostalo nepopolno ugotovljeno, ko je sodišče upoštevalo le dokaze tožeče stranke.   dokazno breme
VSL sklep Cpg 678/93VSL0008502.06.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnikove pritožbene trditve, da je dolžnikov ugovor zoper sklep o izvršbi, izdan na podlagi verodostojne listine, neutemeljen, ne vplivajo na pravilnost sklepa, izdanega po 2. odst. 55.a člena ZIP.   izvršba na podlagi verodostojne listine - sklep - ugovor - postopek kot pri ugovoru zoper plačilni nalog
 izberi vse

izbrane: izvozi

Močnejši je položaj toženca.
Potior est condicio defendetis.