zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije za obdobje 30 dni, je 19.10.2020 predsednik Vrhovnega sodišča izdal odredbo o posebnih ukrepih iz 83. člena Zakona o sodiščih. V tem času procesni in materialni roki tečejo, sodišča pa opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Opozarjamo pa, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep PRp 140/2010VSL006658402.02.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOPredlog za vrnitev v prejšnje stanje mora biti podan hkrati z vloženo pritožbo, ne pa šele naknadno s pritožbo zoper odločitev o zavrženju prepozno vložene pritožbe.odločanje in izdaja sodbe v skrajšanem postopku – smiselna uporaba določb zakona o splošnem upravnem postopku – vročanje – domneva vročitve – smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku – roki – prepozna pritožba – vrnitev v prejšnje stanje
VSL sodba PRp 163/2011VSL006658516.02.2011Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETA – PREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOUstavno sodišče RS je v odločbi U-I-295/05-38 z dne 19. 06. 2008 že presodilo, da 1. odstavek 233. člena ZVCP-1 ne določa, da mora obdolženec z dokazi prepričati sodišče o tem, da ni storilec prekrška, temveč lastniku oziroma imetniku pravice uporabe vozila nalaga, da predloži razbremenilne dokaze, pri čemer zgolj zatrjevanje alibija ne zadošča. Če bo želel v postopku uspeti, bo...odgovornost lastnika vozila – domneva nedolžnosti – obrnjeno dokazno breme – dokazni predlog – pravice obdolženca – pravna jamstva v kazenskem postopku
VSL sklep PRp 203/2011VSL006658622.02.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOZP-1 ne določa, da stroški v zvezi s hrambo zaseženih in odvzetih predmetov, nastali po pravnomočno končanem postopku o prekršku, ali stroški, ki nastanejo s prodajo odvzetih predmetov, izrečenih kot stranska sankcija, sodijo med stroške postopka, ki jih je dolžan plačati tisti, ki mu je izrečena sankcija za prekršek. Nepravilna je tudi odločitev sodišča prve stopnje, da se vsi...stroški postopka – izdatki za hrambo odvzetih predmetov – prodaja odvzetih predmetov – plačnik stroškov postopka – pravnomočnost odločb – izvrševanje
VSL sodba PRp 40/2011VSL006658716.02.2011Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETA –- PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOPred podpisom zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti z alkotestom policist obdolžencu ni dolžan dati pravnega pouka po 4. odstavku 148. člena ZKP, saj se redni sodni postopek v zadevah prekrškov začne na podlagi pisnega obdolžilnega predloga. V postopku o prekršku se koncentracija alkohola v organizmu voznika dokazuje na podlagi zapisnika o preizkusu alkoholiziranosti z...preverjanje psihofizičnega stanja – preizkus alkoholiziranosti – zapisnik o preizkusu alkoholiziranosti – elektronski alkotest kot indikator alkoholiziranosti – pravna jamstva v kazenskem postopku – privilegij zoper samoobtožbo – smiselna uporaba določb zakona o kazenskem postopku – predkazenski postopek – izjava policistom – pravice obdolženca – dovoljen dokaz
VSL sklep PRp 226/2011VSL006658822.02.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOV skladu z določbo 1. odstavka 106. člena ZP-1 je mogoče zavreči obdolžilni predlog zgolj zaradi nepristojnosti predlagatelja ali v primeru, če predlagatelj nepopoln ali nerazumljiv predlog v zahtevanem roku ne dopolni oziroma popravi, sodišče prve stopnje pa za obdolženo pravno osebo sploh ni ugotovilo pomanjkljivosti, ki bi jih moral predlagatelj v zahtevanem roku odpraviti. ...odgovornost pravne osebe – odgovornost odgovorne osebe – temelji odgovornosti pravne osebe – postopek zoper pravno in odgovorno osebo – obdolžilni predlog – postopek z obdolžilnim predlogom
VSL sodba in sklep PRp 297/2011VSL006658909.03.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKI – VARNOST CESTNEGA PROMETAZakonski pogoji za ravnanje v skrajni sili niso bili izpolnjeni že iz razloga, ker je imel obdolženec v zgolj z njegove strani zatrjevani situaciji, ko naj bi se počutil življenjsko ogroženega zaradi zdravstvenih težav, vso možnost nastalo nevarnost odvrniti tudi drugače, in sicer s klicem na številko klica v sili, npr. 112, kjer bi mu bila nudena ustrezna medicinska pomoč, ne pa da se je...vožnja pod vplivom alkohola – uporaba določb kazenskega zakonika – skrajna sila
VSL sodba PRp 311/2011VSL006659015.03.2011Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETA – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOTHC-COOH niti z Uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog niti z Odločbo o seznamu mamil ni uvrščen med prepovedane droge in sam po sebi ne pomeni nujno prisotnosti mamila v organizmu, ampak se to dokazuje v povezavi z drugimi, za stanje pod vplivom mamil, značilnimi znaki, katere pa je ugotovil zdravnik, ki je v oceni vpliva mamil in psihoaktivnih zdravil ocenil, da je vpliv mamil zaznaven.pravna jamstva v kazenskem postopku – preverjanje psihofizičnega stanja – strokovni pregled – mamila – tetrahidrokanabinol – metabolit tetrahidrokanabinola – pregledovanje spisov – rok za vložitev pritožbe - zapisniki
VSL sodba PRp 365/2011VSL006659112.04.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOTako kaznivo dejanje kot obravnavani prekršek je mogoče (smiselno) storiti le z naklepom, poleg tega kazenski postopek ni bil ustavljen zaradi kakega drugega razloga (morda zaradi majhnega pomena dejanja ali zastaranja pregona), temveč zato, ker je bilo s preiskovalnimi dejanji ugotovljeno, da storilcu ni mogoče očitati organiziranja ljudi z namenom, da bi preprečili pokop pokojnice, kar je...prekršek in kaznivo dejanje – zavrženje kazenske ovadbe – okoliščine, ki izključujejo postopek o prekršku – ustavitev postopka – kršitev materialnih določb zakona
VSL sodba PRp 415/2011VSL006659225.05.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO – DAVKIRazlog, zakaj je pravna oseba prikazala nepravilno davčno osnovo tudi v davčnem obračunu za leto 2007, na vprašanje dopustnosti postopka za prekršek nima vpliva, saj je neutemeljena pritožbena navedba, da predložitev davčnega obračuna dne 30. 3. 2008 ne predstavlja samostojnega prekrška, ker gre zgolj za pojavljanje posledice z dne 30. 3. 2006. ZP-1 in ZOPOKD odgovornosti...milejši predpis – kršitev materialnih določb zakona – zastaranje pregona – daljši rok za zastaranje – meje preizkusa odločbe prekrškovnega organa – posebno hudi davčni prekrški – načelo dolžnosti dajanja podatkov – odgovornost pravne osebe – odgovornost odgovorne osebe – uporaba določb kazenskega zakonika – eventualni naklep – dejanska zmota – stroški v postopku s pravnimi sredstvi
VSL sklep PRp 778/2011VSL006659323.06.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOIz obrazložitve sklepa o zavrnitvi ugovora storilca kot neutemeljenega izhaja, da sodišče navedb v ugovoru storilca ni preverilo niti se ni do njih opredelilo, čeprav je storilec z ugovoru priloženo dokumentacijo izkazal okoliščine, ki brez dvoma kažejo na izjemno težko situacijo v družini in torej kažejo, da izvršitev uklonilnega zapora ne bi bila v skladu z namenom določitve uklonilnega...uklonilni zapor – postopek določitve uklonilnega zapora – ugovor zoper sklep o določitvi uklonilnega zapora – namen določitve uklonilnega zapora – osebne okoliščine na strani storilca
VSL sklep PRp 930/2010VSL006659423.06.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOČe storilec ponujene alternativne možnosti plačila globe ne izkoristi (tako da naloge v splošno korist ne opravi v celotnem obsegu ur, določenih s sklepom), se globa izterja v celoti. Prvostopnemu sodišču je prepuščeno, da nadaljuje s postopkom in storilcu določi uklonilni zapor (če ugotovi spremenjene – boljše premoženjske razmere, glede na to, da storilec v...uklonilni zapor – nadomestitev globe z nalogami v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti – vštetje opravljenih delovnih ur
VSL sklep PRp 6/2011VSL006659525.05.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKI - PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOPredsednik višjega sodišča je s sklepom prenesel pristojnost za odločanje v zadevi o prekršku po obdolžilnem predlogu PP Grosuplje na Okrajno sodišče v Kočevju, ki se je s sklepom izreklo za nepristojno, ker so v zadevi podani pogoji za odločanje prekrškovnega organa v hitrem postopku. O sporu o pristojnosti med prekrškovnim organom in sodiščem je odločilo Ustavno sodišče RS. Za...prenos pristojnosti - spor o pristojnosti - začetek postopka o prekršku - pristojnost za odločanje o zahtevi za sodno varstvo - krajevna pristojnost sodišč
VSL sklep EPVDp 284/2011VSL006659609.11.2011Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO – VARNOST CESTNEGA PROMETAPri izrekanju prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja ob doseženi ali preseženi določeni vsoti kazenskih točk se upošteva le pravnomočne odločbe o prekršku, vendar pa je odločilna okoliščina za ugotovitev, ali je bila predpisana vsota dosežena ali presežena v obdobju treh let, le čas storitve prekrškov.sankcije za prekršek – kazenske točke v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja – vsota doseženih kazenskih točk – čas storitve prekrška – pravnomočnost odločbe
VSL sklep PRp 489/2012VSL006659709.05.2012Oddelek za prekrškePREKRŠKI – PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVOStroške upravljanja in hrambe predmetov za čas do izročitve pristojnemu državnemu tožilstvu oziroma sodišču plača ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, stroške upravljanja in hrambe za čas po izročitvi predmetov in stroške uničenja izročenih predmetov pa pristojno državno tožilstvo oziroma sodišče, ki so mu predmeti bili izročeni, iz proračunskih sredstev, pri čemer se glede...zaseg in odvzem predmetov – hramba predmetov – stroški postopka – stroški upravljanja in hrambe predmetov
VSL sodba PRp 998/2008VSL006650129.04.2008Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETAPravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu v 7. členu med delovnimi pogoji opredeljuje minimalne pogoje, ki jih mora izpolnjevati merilnik hitrosti, da Urad za meroslovje lahko začne postopek preverjanja skladnosti merila z zahtevami meroslovnih predpisov ter odobritve konkretnega tipa merila za uporabo na območju Republike Slovenije. Ker posamezne naprave omogočajo...hitrost vožnje – merilniki hitrosti v cestnem prometu - meroslovne zahteve za merilnike hitrosti – okoliška temperatura
VSL sodba PRp 1641/2008VSL006650222.07.2008Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETAV primeru, če preiskovanec sodeluje pri zdravniški preiskavi, prisotnost alkohola pa je mogoče ugotoviti na podlagi odvzetega vzorca urina, ni mogoče šteti, da je udeleženec cestnega prometa oziroma preiskovanec strokovni pregled odklonil oziroma ravnal v nasprotju z odredbo policista iz 3. odstavka 132. člena ZVCP-1. Inštitut za sodno medicino je že pojasnil, da...preverjanje prisotnosti alkohola – sodelovanje pri zdravniški preiskavi - odklonitev strokovnega pregleda koncentracija alkohola v krvi – koncentracija alkohola v urinu – odvzem vzorca urina
VSL sodba PRp 2198/2008VSL006650323.02.2009Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO – PREKRŠKI – VARNOST CESTNEGA PROMETAIz sklepa okrožnega državnega tožilstva izhaja, da je kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti po 1. odstavku 325. člena KZ zavržena, ker je osumljenec v roku, določenem v sklepu o odložitvi kazenskega pregona, ravnal po navodilu pomočnice okrožne državne tožilke, pri čemer je bilo obdolžencu očitano le, da naj bi vozil osebni avtomobil...izključitev postopka o prekršku in sankcije – povzročitev prometne nesreče – vožnja pod vplivom alkohola – preverjanje psihofizičnega stanja
VSL sodba PRp 2272/2008VSL006650414.11.2008Oddelek za prekrškeVARNOST CESTNEGA PROMETA – PREKRŠKIPo določbi 1. odstavka 30. člena ZVCP-1 mora voznik voziti s takšno hitrostjo, da vozilo ves čas obvladuje in da ga lahko ustavi pred oviro, ki jo glede na okoliščine lahko pričakuje. Po določbi 2. odstavka navedenega določila pa mora voznik hitrost in način svoje vožnje prilagoditi svojim sposobnostim, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim...prekršek - neprilagojena hitrost vožnje – ovira – kršitev materialnih določb zakona – prilagoditev hitrosti in načina vožnje
VSL sodba PRp 2288/2008VSL006650523.02.2009Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO – VARNOST CESTNEGA PROMETA – PREKRŠKIObdolženec v pritožbi ne navede, kako naj bi zatrjevana kršitev, da sodnik obdolžencu ob zaslišanju ni točno predočil, zaradi katerega prekrška je obravnavan, pri čemer je zaslišanje trajalo največ deset minut, vplivala na zakonitost sodbe, v zvezi z očitanim prekrškom pa je podal zagovor, iz katerega vsebine jasno izhaja, da je bil seznanjen, da se mu v tem postopku očita vožnja pod...zaslišanje obdolženca – kršitev materialnih določb zakona – milejši predpis – voznik začetnik
VSL sodba PRp 2478/2008VSL006650617.12.2009Oddelek za prekrškePREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO – PREKRŠKI – VARNOST CESTNEGA PROMETASodišče prve stopnje ni upoštevalo določbe 12. člena ZP-1, ki določa izključitev postopka o prekršku in sankcij med drugim v primeru, če je podan sum storitve kaznivega dejanja, ki ima tudi vse znake prekrška, vse dokler ni končan postopek v zvezi s kaznivim dejanjem. Kraj, čas in zakonski znaki prekrška po d) točki 4. odstavka 130. člena ZVCP-1, za katerega je bil obdolženec...izključitev postopka o prekršku in sankcije – povzročitev prometne nesreče – vožnja pod vplivom alkohola – kršitev materialnih določb zakona – postopek pred sodiščem za kaznivo dejanje, ki ima tudi znake prekrška
 izberi vse

izbrane: izvozi

Žar jeze ne opravičuje delikta. Dioklecijan.
Calor iracundiae non excusat a delicto.