zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

pomembno

zapri pomembno

S 1. 2. 2021 sodišča znova opravljajo naroke, odločajo in vročajo sodna pisanja v vseh zadevah

Tečejo tudi procesni in roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih. Razen v nujnih zadevah, ki jih določa tretji odstavek 83. člena Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

  • vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno,
  • za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, pridejo samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL vmesna sodba I Cp 590/2013VSL007166218.09.2013Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPojav pešca v danih okoliščinah ni nepričakovan in zato ni podan izključitveni razlog. Prispevek oškodovanca k nastanku škode se ugotavlja po načelu vzročnosti; pomemben je predvsem objektivni pomen škodljivih posledic oškodovančevega ravnanja. Deleža objektivno odgovorne osebe in oškodovančevega prispevka se ugotavljata ob upoštevanju okoliščin primera. Pri...prometna nesreča - objektivna odgovornost lastnika motornega vozila - prepoved nahajanja pešcev na avtocesti - prispevek oškodovanca k nastanku škode - oprostitev odgovornosti - predvidljivost dogodka - deljena odgovornost - načelo vzročnosti - skrbnost
VSL vmesna sodba I Cp 3518/2010VSL006150303.03.2011Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – ODŠKODNINSKO PRAVOOkoliščine, da se je zelo veliko gradbišče z vso gradbeno mehanizacijo skoraj dve leti nahajalo le približno 20 do 30 metrov od hiše tožnikov ter da so po cesti tik ob hiši vsakodnevno ves čas gradnje vozili težki in veliki kamioni, da je zato prah prihajal v hišo in onemogočal celo sušenje perila v sami hiši, ko se je hiša tresla tako, da so se tožeče stranke bale, da se bo porušila,...vir nevarnosti – imisije – škoda, ki presega običajno škodo – gradbišče – varstvo okolja – odškodninska odgovornost naročnika, izvajalca in podizvajalca – solidarna odgovornost
VSL vmesna sodba I Cp 1342/2004VSL5037305.10.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoKer je sodišče prve stopnje na podlagi ocene vseh izvedenih dokazov prišlo do ugotovitve, da je bilo stanovanje toženca prodano S. d.o.o., Ljubljana, na podlagi storitev in informacije, ki jih je posredovala tožnica G.-ju, je tožbeni zahtevek za plačilo provizije po temelju utemeljen. Vprašanje, ali se je toženec v času sklepanja prodajne pogodbe zavedal, da je stanovanje prodal zaradi...posredniška pogodba - provizija
VSL sodna in sklep I Cpg 953/2011VSL007460023.04.2013Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVONaročnik z obvestilom o napaki omogoči ne le izvajalcu, pač pa tudi projektantu, da sodeluje v postopku ugotavljanja napak oziroma razlogov za njihov nastanek. Sodišče se je zgolj oprlo na mnenje izvedenke, da prvotožena stranka kot izvajalec ni bila dolžna tako podrobno pregledati projektne dokumentacije in da bi bilo za kaj takega potrebno strokovno znanje statika, kar...gradbena pogodba – solidnost gradbe – odgovornost projektanta – odgovornost izvajalca – pravočasnost notifikacije napak – izvedensko mnenje – pravno vprašanje
VSL sodba, dopolnilna sodba in sklep I Cpg 563/2015VSL007790809.06.2015Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO – POGODBENO PRAVOV konkretnem primeru gre za procesno oziroma pravdno pobotanje, saj je tožnica te terjatve v pobot prvič uveljavljala v pravdi. Upoštevajoč, da gre za poslovno in ne večstanovanjsko stavbo, ni mogoče uporabiti določbe 6. točke 1. odstavka 355. člena OZ.dokazno breme – upravnik – plačila dobaviteljem – stroški upravljanja in obratovanja – pogodba o opravljanju storitev in poslov upravljanja – solastniški delež – poslovni prostor – poslovna stavba – izračun solastniškega deleža – vpogled v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami – uporaba skupnih naprav – stroški popravila dvigala – stroški ogrevanja – zastaranje terjatev upravnika – pobot – procesno pobotanje – izrek – dopolnilna sodba – predlog za izdajo dopolnilne sodbe
VSL Sodba X Kp 7731/2018VSL0003662429.07.2020Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVODruštvo lahko opravlja gospodarsko dejavnost, vendar pa sam namen ustanovitve društva ni pridobivanje dobička. Bistvena je le ocena, ali konkretna dejavnost društva pomeni pridobitno dejavnost, pri čemer pa ni pomembno, ali društvo posluje z dobičkom. Zaradi široke opredelitve pojma gospodarske dejavnosti je mogoče delovanje igralca šteti za opravljanje gospodarske dejavnosti, saj je proti...obstoj kaznivega dejanja - zakonski znaki kaznivega dejanja - nedovoljeno dajanje daril - gospodarska dejavnost - športno društvo - kršitev kazenskega zakona - izločitev listin, na katere se sodna odločba ne sme opirati - izločitev kazenske ovadbe - kazenska ovadba
VSL Sodba X Kp 49436/2015VSL0003078326.03.2019Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVOSodišče prve stopnje je zaključilo, da je obtoženi s svojim ravnanjem izpolnil objektivne in subjektivne zakonske znake očitanega mu kaznivega dejanja, da je dejanje storil z direktnim naklepom, posebej motiviranim, da doseže pridobitev velike premoženjske koristi, se dejanja zavedal, ga hotel storiti, na kar kaže dobro premišljen način izvršitve. Sodišče druge stopnje pritrjuje...davčna zatajitev - dokazna ocena - subjektivna odgovornost - direktni naklep - odločba o kazenski sankciji - pogojna obsodba - obteževalne in olajševalne okoliščine - stranska denarna kazen - koristoljubnost - odvzem premoženjske koristi
VSL Sodba X Kp 47710/2014VSL0002037612.02.2019Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVOObtoženec je z denarjem, za katerega je vedel, da ga je družba X. pridobila s kaznivim dejanjem, razpolagal tako, da je kot zastopnik družbe X. odrejal nakazila iz računa družbe X. na račun banke Z. v praviloma nekoliko zmanjšanih in razdrobljenih zneskih, da je izgledalo, kot da je družba X. sicer nezakonito pridobljen denar pridobila na zakonit način. S tem pa je uresničil znake nadaljevanega...prikrivanje - pranje denarja - zakonski znaki kaznivega dejanja - realni stek
VSL Sodba X Kp 44415/2010VSL0002639127.05.2019Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVOPodatek o telefonski številki je operativni podatek, ki ne posega v število in vsebino komunikacij kot tudi lokacij in vrsto komunikacij, tako da ne pomeni posega v pravico do komunikacijske zasebnosti imetnika telefonske številke. V prid navedenemu pravnemu naziranju govorita tako odločba Ustavnega sodišča R Nemčije IBvR 256/08, IBvR 586/08 in IBvR 263/08 z dne 2. 3. 2010, ki pri telefonski...neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog - hudodelsko združevanje - hudodelska združba - pripravljalno dejanje kot posebno kaznivo dejanje - razmerje subsidiarnosti - navidezen stek - sostorilstvo - pomoč - izločitev dokazov - komunikacijska zasebnost - telefonska številka - prikriti preiskovalni ukrepi
VSL Sodba X Kp 26592/2017VSL0003455208.05.2020Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVOKdaj je ob pomensko odprtem in tudi sicer v okviru določbe 175. člena KZ-1 nedefiniranem pojmu podano "izkoriščanje prostitucije", predstavlja dejansko vprašanje. Le-to se veže na podatke, dejstva in okoliščine, ki jih sodišče skladno z načelom proste presoje dokazov ugotavlja v okviru vsakega posameznega postopka in jih presoja tudi skozi prizmo konkretnih obtožbenih očitkov. Obtožba,...kaznivo dejanje zlorabe prostitucije - zakonski znaki kaznivega dejanja - izkoriščanje - izkoriščanje prostitucije - dejansko vprašanje - presoja dejanskega stanja - dejanje ni dokazano - oprostilna sodba
VSL Sodba X Kp 24744/2017VSL0003152025.04.2019Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVOPredlog zagovornika za izločitev predsednika senata predstavlja očitno neutemeljeno zahtevo za izločitev predsednika senata, saj je bila vložena iz istega razloga kot zahteva, o kateri je predsednik Okrožnega sodišča v Ljubljani že odločil. Vsak poseg v obtoženčeve pravice do varstva osebnega življenja še ni utemeljen razlog za izključitev javnosti z glavne obravnave, temveč samo,...kaznivo dejanje trgovine z ljudmi - podrejenost drugemu - odvisnost od drog - izkoriščanje - huda telesna poškodba - okužba s HIV - poskus - izločitev sodnika - procesno vodstvo glavne obravnave - videokonferenca - izključitev javnosti glavne obravnave - javnost glavne obravnave - navzočnost obdolženca na glavni obravnavi - kontradiktornost - predlog oškodovanca za pregon - tajni delavec - tajni policijski sodelavec - predlog za izločitev dokazov - zavrnitev dokaznih predlogov obrambe - pristransko sojenje - branje izvedenskega mnenja - predlog za postavitev novega izvedenca
VSL Sodba X Kp 13636/2016VSL0003577429.06.2020Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVOPravna dobrina, ki je zavarovana s kaznivim dejanjem po 175. členu KZ-1, je spolna samoodločba osebe, ki se prostituira, oziroma njena avtonomija v širšem smislu. Gre za posege v njeno ekonomsko svobodo in za posege v njeno splošnejšo svobodo odločanja in ravnanja. Za izkoriščanje prostitucije ni mogoče šteti zgolj kakršnokoli obliko sodelovanja pri prostituciji druge osebe, od katere...zloraba prostitucije - zakonski znaki kaznivega dejanja - izkoriščanje - izkoriščanje prostitucije - spolna samoodločba - avtonomija žrtve - trgovina z ljudmi - nedovoljena proizvodnja in promet orožja ali eksploziva - načelo individualizacije kazenskih sankcij
VSL Sodba X Kp 12733/2015VSL0002906113.11.2019Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVOSodišče druge stopnje se strinja s pritožnico, da je sodišče prve stopnje s tem, ko je kaznivo dejanje ponareditve ali uničenja poslovnih listin po drugem v zvezi s prvim odstavkom 235. člena KZ-1 po metodi inkluzije oziroma odnosu konsumpicje vključilo v kaznivo dejanje oškodovanja upnikov po drugem odstavku 227. členu KZ-1B, zagrešilo kršitev kazenskega zakona iz 1. točke 372. člena...oškodovanje upnikov - ponareditev ali uničenje poslovnih listin - uporaba ponarejene listine - načelo inkluzije - načelo konsumpcije - navidezni idealni stek - enovito kaznivo dejanje - nadaljevano kaznivo dejanje - kolektivno kaznivo dejanje - enoten naklep - izvršitvena ravnanja
VSL Sodba VII Kp 8857/2017VSL0001988006.02.2019Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVOZa izpolnitev zakonskih znakov kaznivega dejanja grožnje po prvem odstavku 135. člena KZ-1 ne zadošča, da se je oškodovanec počutil ogroženega, temveč mora iti za dejanje, ki je glede na njegovo naravo in intenziteto objektivno zmožno povzročiti občutek strahu za življenje ali telesno celovitost oškodovanca. Izpovedbe zaslišanih prič ne potrjujejo prvostopenjskega zaključka, da je...grožnja - zakonski znaki kaznivega dejanja - resna grožnja - zmotna ugotovitev dejanskega stanja
VSL sodba VII Kp 8846/2014VSL008610805.07.2016Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO – KAZENSKO PROCESNO PRAVODokazna presoja okoliščin, ali je obdolženec kot odgovorna oseba za varnost pri delu opustil dolžnost zagotoviti potrebne varovalne ukrepe, ki naj bi preprečili padce (s strehe) pri delu na višini.kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost – ogrožanje varnosti pri delu – kršitev pravic obrambe – zavrnitev dokaznega predloga – opustitev dolžnostnega ravnanja – odgovorna oseba za varnost pri delu – opustitev varovalnih ukrepov – dokazna ocena
VSL Sodba VII Kp 8821/2015VSL0000277112.07.2017Kazenski oddelekJAVNI RED IN MIR - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - USTAVNO PRAVOZoper isto osebo za kaznivo dejanje, o katerem že obstaja pravnomočna sodba (res iudicata), se ne sme znova meritorno odločati, v kolikor očitano dejanje temelji na identičnih ali enakih dejstvih, kot tista, ki so bila podlaga predhodno razsojene stvari. To jamstvo mora biti v temelju zagotovljeno tudi, kadar je zoper posameznika še pred uvedbo kazenskega postopka že tekel prekrškovni postopek,...prepoved ponovnega sojenja o isti stvari - res iudicata - prekršek in kaznivo dejanje - plačilni nalog prekrškovnega organa - kaznivo dejanje napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti - sprememba sodbe
VSL Sodba VII Kp 858/2017VSL0002021407.02.2019Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVOKaznivo dejanje odvzema mladoletne osebe po prvem odstavku 190. člena KZ-1 je sestavljeno iz izvršitvenega ravnanja, ki je v storilčevem onemogočanju, da bi se uresničila izvršljiva odločba glede mladoletne osebe, in iz posebnega storilčevega namena - zlonamernosti. Za zaključek o zlonamernosti ravnanja storilca ne zadostuje že sámo onemogočanje stikov, ampak še nekaj več, to je...odvzem mladoletne osebe - zakonski znaki kaznivega dejanja - zlonamernost - onemogočanje stikov z otrokom - zlonamerno onemogočanje uresničitve izvršljive odločbe glede mladoletne osebe - direktni naklep obarvan s posebnim namenom - opravičljivi razlogi
VSL sodba VII Kp 85640/2010VSL008617708.12.2015Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO – KAZENSKO PROCESNO PRAVO – USTAVNO PRAVOPrimerjava zakonskih opisov kaznivih dejanj iz 261. in 257. člena KZ-1 pokaže, da sta obe kaznivi dejanji umeščeni v poglavje kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, da gre pri obeh kaznivih dejanjih za enak objekt kazenskopravnega varstva, da iz opisa kaznivega dejanja jemanja podkupnine po tretjem odstavku 261. člena KZ-1 izhajajo tudi vsi zakonski znaki...kazniva dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva – kaznivo dejanje jemanja podkupnine – kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja – specialno kaznivo dejanje – eno kaznivo dejanje – odnos specialnosti – uradna oseba – skrajšani postopek pred okrajnim sodiščem – pravna jamstva v kazenskem postopku – pravica do sojenja v navzočnosti – nenavzočnost obdolženca na glavni obravnavi – pogoji za sojenje v nenavzočnosti obdolženca – izvajanje dokazov v korist obdolženca – odločba o kazenski sankciji – obteževalne okoliščine – zakonski znak kaznivega dejanja – direktni naklep – obvestilo o seji pritožbenega senata
VSL Sodba VII Kp 85640/2010VSL0003801716.09.2020Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO - SODSTVOKot posledica epidemije je bil sprejet ZZUSUDJZ, ki je začel veljati 29. 3. 2020. Ta je v prvem odstavku 3. člena (Ukrepi v sodnih zadevah) določal, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določenih z zakonom, ne tečejo; v drugem odstavku 3. člena pa, da roki v sodnih zadevah ne tečejo, razen v sodnih zadevah, ki se obravnavajo kot nujne. Določbe navedenega zakona so veljale...začasni ukrepi v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) - ukrepi v sodnih zadevah - tek rokov - nujne zadeve - postopek nove razsoje po razveljavitvi pravnomočne sodbe - tek in pretrganje zastaranja kazenskega pregona - zastaranje kazenskega pregona - zavrnilna sodba
VSL Sodba VII Kp 844/2013VSL0002851606.06.2017Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVOBrezuspešno pritožniki zatrjujejo, da je izrek pomanjkljiv, nejasen ter v nasprotju s konkretnimi razlogi sodbe, ker se sklicuje na določbo 358. člena ZKP brez navedbe točk in odstavka predmetne določbe, zato posledično ni mogoče razbrati konkretnega zakonskega razloga za izdajo oprostilne sodbe. Po določbi devetega odstavka 364. člena ZKP je potrebno v primeru, ko se obtoženca oprosti...javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti - zakonski znaki kaznivega dejanja - opis kaznivega dejanja - oprostilna sodba - izrek oprostilne sodbe - razlogi za oprostilno sodbo - obrazložitev sodbe - dejanje ni kaznivo dejanje - dejanje ni dokazano - bistvena kršitev določb kazenskega postopka - izločitev sodnika - nepristranskost sodnika - rok za zahtevo za izločitev sodnika
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nihče ne sme postati bogatejši na škodo drugega.
Nemo cum damno alterius locupletior fieri debet.