zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 

pomembno

zapri pomembno

Spoštovani obiskovalci spletišča,

v soboto in nedeljo, 27. in 28. februarja 2021 bodo na spletiščih sodisce.si in sodnapraksa.si potekala vzdrževalna dela na strežniški infrastrukturi, zato lahko pride do občasnih motenj v delovanju obeh spletišč.

Hvala za razumevanje,
Uredništvo spletnih strani Sodstva Republike Slovenije

 


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 472/95VSL0049530.05.1995Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOVerodostojna listina, na podlagi katere se lahko dovoli izvršba za uveljavitev denarne terjatve, je tudi izpisek iz poslovnih knjig. Za takšen izpisek zadostuje, da je interno overjen (z žigom upnice in podpisom njene odgovorne osebe), saj je na ta način potrjena resničnost in verodostojnost listine oziroma njene vsebine.   verodostojna listina - izpisek iz poslovnih knjig
VSL sklep Cpg 462/96VSL0071505.03.1998Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe so vse sestavine vabila na narok za glavno obravnavo pravilno izpolnjene, napačno je zapisan samo znesek vtoževanega denarnega zahtevka, se pravdna stranka ne more sklicevati na to, da na narok ni bila pravilno povabljena, ker ni vedela, za kaj gre.   vabilo na narok
VSL sklep Cpg 449/93VSL0023915.09.1993Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOTožbe s predlogom za izdajo plačilnega naloga sodišče ne sme zavreči, če je tožbo vložila tožeča stranka kot obrtnica. V takem primeru niso podani pogoji za izvršbo na podlagi verodostojne listine (21. člen ZIP). Predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine lahko vloži le pravna oseba zoper pravno ali fizično osebo.izvršba na podlagi verodostojne listine - obrtnik - izdaja plačilnega naloga - zavrženje tožbe
VSL sklep Cpg 440/96VSL0060803.04.1996Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČe terjatev upnika izvira iz pravnega razmerja med njim in stečajnim dolžnikom izpred nastanka pravnih posledic začetka stečajnega postopka, nastane pa po izteku roka dveh mesecev od dneva objave oklica o začetku stečajnega postopka v uradnem listu iz 1. odst. 137. člena ZPPSL, potem prijave take terjatve ni moč zavreči kot prepozne samo zato, ker je bila vložena po izteku tega roka.   prijava terjatve - rok
VSL sklep Cpg 439/95VSL0051309.05.1995Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOObveznost izročiti akceptni nalog je kavzalna obveznost. Plačilo katere obveznosti se z izročitvijo akceptnega naloga zavaruje, je stvar dogovora. To pomeni, da ni ovire, da se ne bi moglo zavarovati tudi plačilo neke tuje obveznosti. Vendar pa se lahko v zavarovanje izročeni bianco akceptni nalog izpolni samo v skladu z dogovorom. Akceptni nalog je namenjen za zavarovanje plačila točno...začasna odredba - akceptni nalog - obveznosti prevzemnika - zamenjava
VSL sklep Cpg 434/95VSL0050625.04.1995Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - STVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOProdajalec ne more prenesti pravice, ki je niti sam nima. Vendar ima kupec možnost, da pravico na kupljeni nepremičnini pridobi originarno - v posebnih okoliščinah. Če kdo kupi tujo nepremičnino, ne da bi že na podlagi zakona pridobil lastninsko pravico, je pogodba vendarle veljavna. Prodaja tuje nepremičnine se ne šteje za nemogočo, ker nemožnost ni absolutna. Prodajalec še lahko pregovori...začasna odredba - prodaja tuje stvari - napake
VSL sklep Cpg 426/93VSL0022718.01.1994Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoV sporu med Univerzitetnim zavodom za rehabilitacijo - SOČA iz Ljubljane in Agrotehniko Trgovino d.o.o. Ljubljana, zaradi plačila ortopedskih storitev za delavca, ki se je ponesrečil pri delu, gre za razmerje med izvajalcem in uporabnikom zdravstvenih storitev, ko sta torej stranki spora udeleženki svobodne menjave dela, ne pa obligacijskega razmerja. Za reševanje tovrstnih zadev pa niso pristojna...stvarna pristojnost - relativna nepristojnost
VSL sklep Cpg 425/93VSL0025205.10.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoZ nastankom novih držav iz republik nekdanje SFRJ in z uvedbo lastnega denarja v teh državah je dinar kot valuta države SFRJ prenehal obstajati. Tožbeni zahtevek na plačilo v dinarjih je tako nedoločen oziroma nejasen, sodba, ki se glasi na tako valuto, pa je tudi nejasna in nerazumljiva.   nerazumljiv izrek sodbe - bistvena kršitev določb pravdnega postopka
VSL sklep Cpg 423/93VSL0010628.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoPravdno sodišče lahko ocenjuje vsebino akta in na podlagi ugotovitve, ali gre za samoupravni sporazum ali za pogodbo, odloči o svoji pristojnosti. To pa zato, ker ni nujno, da bi bil vsak akt, ki nosi naziv "samoupravni sporazum", po vsebini res to, ampak je lahko pogodba in obratno. Če so v samoupravnem sporazumu bili urejeni določeni odnosi v prometu blaga in storitev brez udeležbe pogodbenih...stvarna pristojnost rednega ali samoupravnega sodišča
VSL sklep Cpg 422/95VSL0052212.04.1995Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoČe pravna oseba kot dolžnik v pritožbi navede, da sklep o izvršbi ni bil vročen njegovemu pooblaščencu ali delavcu v njegovi pisarni ali poslovnem prostoru, ampak vratarju v poslovni stavbi, v kateri je več pravnih oseb, je s tem podan dvom v pravilnost vročitve sklepa. Zaradi ugotovitve pravočasnosti vložitve ugovora je zato treba te okoliščine raziskati že pred zavrženjem ugovora...vročanje pisanj pravni osebi
VSL sklep Cpg 419/93VSL0033013.01.1994Gospodarski oddelekPRAVO INTELEKTUALNE LASTNINE - STVARNO PRAVONi pogojev za lastninsko tožbo, če je sporen pravni naslov (titulus) in mora "bodoči lastnik" najprej doseči izpolnitev pogodbe od svoje pogodbene stranke. V takem primeru ima le zahtevek na izpolnitev pogodbe. Pogodba o avtorskem delu mora biti sklenjena v pisni obliki, če je realizirana pogodba, ki je bila sklenjena ustno, pa lahko tudi velja. Načela konvalidacije pa ni možno uporabiti...pogodba - kinematografsko delo - obličnost - konvalidacija - izpolnitev pogodbe - avtorsko delo - izročitev premičnin - tožbeni zahtevek - nepopolna vloga - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - lastninska tožba - pravni naslov
VSL sklep Cpg 418/95VSL0049216.05.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSETaksni zavezanec je dolžnik prisilne poravnave, v čigar korist je bilo dogovorjeno znižanje obveznosti do upnikov in odložitev njihove izpolnitve. Povprečna taksa se plača od seštevka zneskov znižanih (in ne ugotovljenih) terjatev, saj je z njimi bila dosežena prisilna poravnava. Ena od pravnih posledic začetka postopka prisilne poravnave je ta, da vse dolžnikove obveznosti postanejo...prisilna poravnava - taksni zavezanec - sodne takse - povprečna sodna taksa
VSL sklep Cpg 411/96VSL0060903.04.1996Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPo ugotovitvi izločitvene pravice se stečajni dolžnik ne more upreti izdaji sklepa o izročitvi dela premoženja, na katerem obstoji priznana izločitvena pravica, upniku (na primer z ugovorom, da je pridobil pridržno pravico ali z začasno odredbo o zasegu istega premoženja upniku in izročitvi v hrambo stečajnemu dolžniku).   izločitvena pravica - izročitev stvari
VSL sklep Cpg 410/94VSL0036607.04.1994Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOProti sklepu, s katerim je v sporu zaradi motenja posesti zavrnjen predlog za izdajo začasne odredbe, je dovoljena posebna pritožba. Le kadar sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog stranke izda začasno odredbo po 442. čl. ZPP, zoper takšen sklep ni dovoljena posebna pritožba. Veljavnost izdane začasne odredbe ne more biti pogojena z založitvijo varščine, saj je takšen (nedopusten)...motenje posesti - varščina kot pogoj za začasno odredbo - neizpolnitev - zamuda - pogodbena odškodninska odgovornost
VSL sklep Cpg 408/93VSL0029007.09.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoTožnik, ki umakne tožbo, mora povrniti nasprotni stranki pravdne stroške. Takšne stroškovne posledice pa ne nastopijo samo pri izrečnem umiku tožbe, ampak tudi vselej, kadar velja tožba po samem zakonu za umaknjeno.   pravdni stroški - umik tožbe - domneva umika tožbe
VSL sklep Cpg 407/93VSL0024807.10.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOObveznost vrnitve kredita je denarna obveznost, zato kreditodajalec ne more zavrniti predčasne izpolnitve kredita, ima pa pravico do odškodnine. Dejansko stanje glede odškodninskega zahtevka tožene stranke je bilo nepopolno ugotovljeno tudi zato, ker sodišče prve stopnje ni uporabilo določbe 298. člena ZPP.kreditna pogodba - predčasna vrnitev kredita - zavrnitev izpolnitve - odškodnina - zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja
VSL sklep Cpg 40/94VSL0038925.01.1994Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČe je bila terjatev, ki je bila prijavljena po poteku roka, ki je bil določen za njeno prijavo, vendar pred zaključitvijo naroka za obravnavanje osnutka glavne razdelitve, prerekana, se ne upošteva pri glavni razdelitvi, razen če je pravnomočno ugotovljena do zaključitve glavnega razdelitvenega naroka.   terjatev - prerekanje terjatve po poteku roka, določenega za njeno prijavo
VSL sklep Cpg 4/94VSL0029812.01.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče prve stopnje se je pravilno izreklo za krajevno nepristojno za postopek izvršbe po predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine stečajnega upnika zoper dolžnika, ki ima sedež v drugem kraju kot stečajni upnik.krajevna pristojnost - izvršilni postopek - izvršba na podlagi verodostojne listine - spor, ki nastane med stečajnim postopkom
VSL sklep Cpg 399/93VSL0004708.09.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik ni izkazal verjetnosti obstoja nevarnosti, da bo dolžnik ravnal tako, da bo onemogočil ali precej otežil izterjavo, zato je bil predlog za izdajo začasne odredbe zavrnjen.   začasna odredba - denarna terjatev - prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme izplačati terjatve - verjetnost obstoja subjektivne nevarnosti
VSL sklep Cpg 394/93VSL0025307.10.1993Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoZa pritožbo zoper sklepe o stroških je predpisana taksa po 1. odstavku tarifne št. 1, torej enojna taksa, ne pa dvojna (tar. št. 3/2 Zakona o sodnih taksah).   zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanskega stanja - nova dejstva
 izberi vse

izbrane: izvozi

Splošno ne razveljavlja posebnega.
Generalia specialibus non derogant.