zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL Sodba I Cp 407/2017VSL0000201223.08.2017Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVOZavarovalno kritje po sporni polici je prenehalo. To nakazuje tudi dejstvo, da prva toženka po škodnem dogodku ni obnovila sporne police, temveč je sklenila novo zavarovanje odgovornosti. Ker je tako do škodnega dogodka prišlo po izteku zavarovalnega kritja, pasivna legitimacija druge toženke za vtoževano odškodnino ni podana. Obveznost zavarovalnice, da izplača v pogodbi dogovorjeno vsoto,...ugovor pasivne legitimacije - zavarovalna pogodba - prenehanje zavarovalnega kritja - obveznost zavarovalnice - odškodninska odgovornost - dejavnost gostinstva - zastrupitev - protipravno ravnanje - višina denarna odškodnine - odmera odškodnine za telesne bolečine - odmera odškodnine za strah
VSL Sodba I Cp 433/2017VSL0000201002.08.2017Civilni oddelekSTVARNO PRAVOSkladno s prvim odstavkom 99. člena SPZ lahko solastnik, kolikor ga pri njegovi dogovorjeni uporabi določenega dela solastne stvari drugi solastnik protipravno vznemirja, z negatorno tožbo zahteva prenehanje vznemirjanja in prepoved bodočega vznemirjanja. Že s tem, da drugi solastnik spremeni dogovorjeni oziroma dosedanji način rabe, je podan element protipravnosti.solastnina - etažna lastnina - nastanek etažne lastnine - varstvo solastnine - varstvo med solastniki - negatorna tožba - vznemirjanje solastninske pravice - protipravno vznemirjanje - poseg v zasebnost
VSL Sodba I Cp 1031/2017VSL0000200909.08.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOZahtevek za povrnitev materialnih stroškov prevozov k zdravniku in na rehabilitacijo v znesku 250,00 EUR je prvostopenjsko sodišče zavrnilo, ker je ugotovilo, da je nesklepčen, saj utemeljenost tega dela zahtevka ne izhaja iz dejstev, ki so navedena v tožbi. Drži, da je tožnica v tožbi zgolj opisala poškodbe in potek zdravljenja, glede stroškov prevozov pa je navedla samo, da jih zahteva...zamudna sodba - zavrnilna zamudna sodba - nesklepčna tožba - odpravljiva nesklepčnost tožbe - poprava nesklepčne tožbe - relativna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - uradni preizkus pritožbenega sodišča - odmera odškodnine za nepremoženjska škodo - odškodnina za strah
VSL Sodba II Cp 1057/2017VSL0000200823.08.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOPri izdaji končne odločbe o odškodnini za nepremoženjsko škodo morebitni predhodni predlog poravnave sodnika ne veže.denarna odškodnina za premoženjsko in nepremoženjsko škodo - denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo - odmera denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo - telesne bolečine in nevšečnosti med zdravljenjem - duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti - zelo hud primer po Fischerjevi lestvici - poškodba ob porodu - prevozni stroški - predlog za poravnavo - duševne bolečine zaradi skaženosti
VSL Sodba II Cpg 679/2017VSL0000200729.08.2017Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOOdločitev o tem, kateri račun je tožena stranka z navedenim plačilom plačala, v predmetni zadevi ni relevantna. Oba računa sta namreč zapadla v plačilo na isti dan. Od tega dne dalje so tako tekle zakonske zamudne obresti od zneskov po obeh vtoževanih računih. Ne glede na to, kateri od zneskov se je z izvršenim plačilom znižal, so zato slednje ostale enake. Tako je, neodvisno od tega,...poplačilo istočasno zapadlih terjatev - vračunavanje izpolnitve - vrstni red vračunavanja
VSL Sodba II Cpg 681/2017VSL0000200629.08.2017Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOSodišču ni treba izvesti vseh dokazov, ki jih stranke predlagajo. Z utemeljenimi razlogi lahko njihovo izvedbo zavrne. Eden od takšnih utemeljenih razlogov je, da stranka, ki dokaz predlaga, sploh ne poda (dovolj konkretnih) trditev, ki bi se z njegovo izvedbo potrjevale.gospodarski spor majhne vrednosti - pavšalen ugovor - (ne)izvedba predlaganih dokazov - dokazi ne morejo nadomestiti manjkajočih trditev
VSL sodba Cpg 465/93VSL0000221.04.1993Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOBrž ko je bila tožba spremenjena tako, da je bil kot podlaga tožbenega zahtevka postavljen sporazum strank o prenehanju najemnega razmerja (po 1. odst. 23. čl. Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), ki ima glede ureditve medsebojnih pravic in obveznosti pravno naravo poravnave po 1. odst. 1089. čl. ZOR, je postalo vprašanje utemeljenosti zahtevka na plačilo posameznih faktur nepomembno.poslovni prostori - prenehanje najemnega razmerja - plačilo - sprememba tožbe
VSL Sklep II Cp 1812/2017VSL0000198501.08.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVSodišče prve stopnje je pravilno presodilo, da odločanje v postopkih zavarovanja na podlagi določila 2. točke prvega odstavka 83. člena ZS spada med nujne zadeve, za katere procesni roki tudi med sodnimi počitnicami tečejo. Res je, da je določilo tretjega odstavka 83. člena ZS, da v času sodnih počitnic procesni roki tečejo samo v nujnih zadevah, izjema od splošnega pravila (ki ga...postopek zavarovanja z začasno odredbo - rok za vložitev ugovora - prekluzivni rok - sodne počitnice - tek roka med sodnimi počitnicami - nujna zadeva - narok v postopku za izdajo začasne odredbe
VSL Sklep II Cp 1299/2017VSL0000194503.08.2017Civilni oddelekDEDNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJEUredba EU o dedovanju se uporablja za dedovanje po osebah, ki umrejo na ali po 17. avgustu 2015, zato je sodišče prve stopnje imelo vso podlago, da na podlagi 67. člena Uredbe o dedovanju in 227.b člena Zakona o dedovanju izda sklep, katerega priloga je evropsko potrdilo o dedovanju. Predmet dedovanja je bila namreč tudi nepremičnina, ki leži v Republiki Hrvaški.evropsko potrdilo o dedovanju - mednarodni element - premoženje v tujini
VSL Sodba in sklep II Cp 806/2017VSL0000194219.07.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STVARNO PRAVOZahtevka na zmanjšanje frčad sodišče prve stopnje ni zavrnilo iz razloga, ker bi ugotovilo, da je tožnica z njim soglašala, ampak ker je presodilo, da poseg kljub odsotnosti njenega soglasja ni predstavljal tistega pravno-relevantnega vznemirjanja, glede katerega bi bilo uveljavljanje negatornega varstva utemeljeno. Z ozirom na to, da pritožba tem za odločitev o omenjenem zahtevku ključnim...dokazna ocena - negatorno varstvo - protipravno vznemirjanje lastnika
VSL Sklep IV Cp 1119/2017VSL0000194101.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOOdločitev v paternitetnih sporih ima daljnosežen pomen, zlasti za otroka, zato je treba biti v teh postopkih pri zavrnitvi posameznih predlaganih dokazov še posebej previden, predvsem ko gre za dokaz z izvedbo z DNK analizo, ki ima, kot je splošno znano, praktično 100 % zanesljivost. To seveda ne pomeni, da v teh sporih brez tega dokaza ni mogoče odločiti, a je treba skrbno pretehtati razloge,...tožba na ugotovitev očetovstva - ugotavljanje očetovstva - dokaz z analizo DNK - neizvedba dokaza - nemogoča izvedba dokaza - odvzem možnosti obravnavanja pred sodiščem
VSL Sodba II Cp 118/2017VSL0000193922.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVOV skladu z določbo 193. člena OZ se mora ob vračanju neupravičeno pridobljenega plačati tudi zamudne obresti, in sicer, če je bil pridobitelj nepošten, od dneva pridobitve, drugače pa od dneva vložitve tožbe. Nepoštenost je treba izrecno zatrjevati in dokazovati in se ne domneva. Takih trditev pa tožnika v postopku nista postavila in šele v pritožbi trdita, da so toženci v slabi veri,...neupravičena pridobitev - zahtevek za plačilo uporabnine - višina uporabnine - obseg vrnitve pri neupravičeni obogatitvi - tek zakonskih zamudnih obresti - dokaz z izvedencem - postavitev drugega izvedenca
VSL Sklep II Cp 857/2017VSL0000193712.07.2017Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVOKer je sodišče prve stopnje verjelo tožnici in sinovoma, da je toženec nad tožnico izvajal psihično in fizično nasilje, je stališče izpodbijane sodbe, da zatrjevano nasilje, ogroženost in strah ne pomenijo razloga, da se tožnica ne bi mogla na toženca obrniti z zahtevo za souporabo stanovanja in z njim stanovanje souporabljati, materialnopravno zmotno. Zaradi tega so materialnopravno...neupravičena pridobitev - zahtevek za plačilo uporabnine - skupno premoženje - nezmožnost uporabe nepremičnine - zahteva za souporabo nepremičnine - izselitev iz skupnega stanovanja - izselitev iz skupnega stanovanja zaradi nasilja - privolitev v prikrajšanje
VSL Sklep II Cp 1758/2017VSL0000193520.07.2017Civilni oddelekNEPRAVDNO PRAVOProblem prezasedenosti varovanih oddelkov socialno varstvenih zavodov je sodiščem znan in nanj opozarjajo pristojne institucije. Vsekakor pa problem prezasedenosti ni razlog, da sodišče ne bi upoštevalo zakonodaje in ne bi izdajalo odločb o sprejemu oseb, ki tako obravnavo potrebujejo, v varovani oddelek socialno varstvenih zavodov.pridržanje na zdravljenju na oddelku pod posebnim nadzorom - pridržanje v socialnovarstvenem zavodu brez privolitve - sprejem v varovani oddelek socialno varstvenega zavoda brez privolitve - pogoji za sprejem v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda brez privolitve - socialno varstveni zavod
VSL Sklep VII Kp 19307/2016VSL0000193426.04.2017Kazenski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVOV obravnavani zadevi je po presoji pritožbenega sodišča kot bistvene potrebno upoštevati objektivne okoliščine, da sta obdolženca iz zabojnika družbe H. d. o. o. odtujila kar 150 kosov rabljenih oblačil, med drugim več parov čevljev in dve torbici (skupno je bilo zaseženih šest velikih vreč in en kovček rabljenih stvari), kar je kljub majhni vrednosti velika količina odtujenih kosov....tatvina - majhna vrednost ukradene stvari - nesorazmernost med majhnim pomenom kaznivega dejanja ter posledicami, ki bi jih povzročila obsodba - dejanje majhnega pomena - olajševalne okoliščine - neznatna družbena nevarnost - nevarnost in teža kaznivega dejanja - teža kaznivega dejanja - sodni opomin - pogoji za izrek sodnega opomina
VSL Sklep I Cp 1691/2017VSL0000193219.07.2017Civilni oddelekZAVAROVANJE TERJATEVUpnik mora za obstoj subjektivne nevarnosti v smislu drugega odstavka 270. člena ZIZ zatrjevati in dokazati konkretno dolžnikovo ravnanje, katerega posledica je zmanjševanje njegovega premoženja in s tem zmanjševanje možnosti za upnikovo uspešno uveljavljanje denarne terjatve. Tožeča stranka je predlagala izdajo začasne odredbe s prepovedjo obremenitve in odtujitve solastnega dela...začasna odredba za zavarovanje denarne terjatve - nevarnost, da bo uveljavitev terjatve onemogočena ali precej otežena - subjektivna nevarnost, da bo terjatev onemogočena ali precej otežena - neznatna škoda
VSL Sodba in sklep I Cp 1009/2017VSL0000193116.08.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVOSodišče prve stopnje je imelo neposreden kontakt s pričo in pritožbeno sodišče ne dvomi v njegovo oceno, da je priča glede na svojo starost (74 let) in zdravstveno stanje, upravičeno opravila pot na zaslišanje z osebnim vozilom, in ji tako pripada pravica do povrnitve stroškov za prevožene kilometre (drugi odstavek 9. člena v zvezi s četrtim in petim odstavkom tega člena ter prvim in...povrnitev potnih stroškov priči - plačilo kilometrine - povračilo stroškov javnega prevoza - plačilo najemnine
VSL Sodba II Cp 788/2017VSL0000193005.07.2017Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVOKonkretna sprožitev (najprej) pravdnega postopka in kasneje na podlagi izdane pravnomočne sodbe še izvršilnega postopka s strani obdarjenca zoper darovalca, ni nemoralno (zavržno) postopanje oziroma ne ustreza dejanskemu stanu hude nehvaležnosti v smislu prvega odstavka 540. člena OZ.preklic darila - pogoji za preklic darila - preklic darila zaradi velike nehvaležnosti - huda nehvaležnost obdarjenca - nemoralno ravnanje
VSL Sodba in sklep I Cp 823/2017VSL0000192826.07.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOUgotavljanje deležev na skupnem premoženju ni matematična operacija v smislu določbe 59. člena ZZZDR, ampak je treba celokupno upoštevati vse okoliščine primera.skupno premoženje zunajzakonskih partnerjev - delež na skupnem premoženju - določitev deležev na skupnem premoženju - matematična operacija - dokazna ocena - sprememba tožbe - smotrnost spremembe tožbe
VSL Sklep I Cp 365/2017VSL0000192614.06.2017Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZAVAROVALNO PRAVOSplošno znano je, da je mogoče vsako ključavnico (tudi takšno s sistemskim cilindričnim vložkom in zatiči na obeh straneh) odpreti s posebnimi vlomilskimi pripomočki, ki ne puščajo nobenih zaznavnih sledov odpiranja. Ni mogoče izključiti možnosti, da je bilo tudi v obravnavanem primeru uporabljeno takšno vlomilsko orodje. Gre za strokovno vprašanje, na katerega bi lahko odgovoril samo...zavarovalna polica - zavarovalni pogoji - ravnanje s potrebno skrbnostjo - uporaba prisilnih ukrepov - prisilna privedba priče - dokazovanje z izvedencem - strokovno znanje izvedenca - neizveden dokaz
 izberi vse

izbrane: izvozi

Šteje se, da vsak pozna zakon.
Nemo censetur ignorare legem.