zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba II Cp 826/2004VSL5094711.05.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoTožeča stranka je zaradi zloma podlahtnice v levem zapestj trpela 3 dni stalne hude bolečine, dva tedna srednje hude bolečine, štiri tedne občasne zmerne in lahke bolečine. Ob izvajanju fizioterapije (10 dni) so se boleine okrepile do srednje intenzivnosti, lahke pa je občutila ob vsakem razgibavanju nekaj mesecev. Tudi še sedaj ima občasne lažje bolečine pri poskusih večje obremenitve....odškodnina za nepremoženjsko škodo - telesne bolečine - zmanjšanje življenjske aktivnosti - denarna odškodnina
VSL sklep II Cp 3681/2005VSL5094818.08.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVOIzvedenec ne more dvakrat zahtevati nagrade za študij spisa, možno pa je dodatno zbiranje in proučevanje dodatne dokumentacije. Vendar pa bi moral izvedenec to postavko svoje nagrade v stroškovnem zahtevku ustrezno opredeliti, česar pa v obravnavanem primeru ni storil.   izvedensko mnenje
VSL sklep in sodba II Cp 3080/2005VSL5094926.10.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPrvotožena stranka neutemeljeno zatrjuje, da je pogodba z dne 20. 1. 1994 z naslovom "Pogodba o prenosu terjatve" po vsebini in namenu pogodba o cesiji in ne pogodba o prevzemu dolga, saj prav iz vsebine in namena te pogodbe izhaja, da gre za pogodbo o prevzemu dolga po določbah 446. - 450. člena ZOR. Sodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo tudi, da o zahtevku tožeče stranke zoper drugotoženo...kreditna pogodba - poroštvo - prevzem dolga
VSL sodba II Cp 449/2005VSL5095012.10.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOŠportni rekvizit, ki se ga uporablja v skladu z njegovim namenom pri športni vzgoji osnovnošolskih otrok ali pri njihovi igri, ni mogel predstavljati nevarne stvari, saj nevarnost ne izvira iz same stvari, kot to terja zakon. V konkretnem primeru je predmet postal nevaren šele z uporabo, ki je v nasprotju z njegovim namenom oziroma z nepravilno uporabo. Nastala škoda pa v takšnih primerih...nevarna stvar - objektivna odgovornost
VSL sodba II Cp 1701/2004VSL5095116.11.2005Civilni oddelekpogodbeno pravoSoglasje tretjega pri sklepanju pravnih poslov je možno v dveh oblikah, in sicer kot dovoljenje ali kot odobritev, razlika pa je v časovnem trenutku, v katerem mora biti soglasje dano. Dovoljenje mora biti dano prej, preden stranki skleneta pogodbo (sicer ta nima učinkov), odobritev pa se da naknadno, in v primeru, da je odobritev dana, šteje pogodba za sklenjeno od takrat, ko je med strankama doseženo...promet s kmetijskimi zemljišči - odobritev - soglasje strank
VSL sodba II Cp 2554/2005VSL5095222.06.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoDoločba 3. odstavka 281. člena ZOR uzakonja pravno fikcijo, da je pri neodplačnih razpolaganjih dolžnik vedel, da s takšnim razpolaganjem škoduje upnikom. Na takšno razumevanje zakonske določbe kaže samo besedilo navedene določbe, ki drugače kot predhodna določba 2. odstavka istega člena uporablja besedici da "se šteje", da je dolžnik vedel, da škoduje upnikom, in ne da se zgolj...izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj
VSL sodba II Cp 1581/2004VSL5095314.09.2005Civilni oddelekobligacijsko pravo - pogodbeno pravoSkladno z določbo 1. odst. 16. člena Zakona o potrošniških kreditih lahko potrošnik v primeru, če sklene kreditno pogodbo z namenom financiranja nabave stvari, proti dajalcu kredita ugovarja zavrnitev plačila kredita in uveljavlja druge ugovore, ki izvirajo iz pogodbe o prodaji stvari, če blago ni dobavljeno, v primeru, ko sta ta pogodba in kreditna pogodba med seboj povezani.   kreditna pogodba - prodajna pogodba
VSL sklep II Cp 1660/2005VSL5095408.11.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVO - STVARNO PRAVOO vračunanju daril se bo odločalo pri delitvi dediščine.   vračunanje daril - vsebina sklepa o dedovanju
VSL sodba II Cp 1878/2005VSL5095514.09.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoListina, ki jo tožena stranka označuje z izrazom "voucher", izhajajoč iz njene vsebine, ni turistična nakaznica (voucher), ampak potrdilo, s katerim je turistična agencija kot posrednik prevzela obveznost, da bo z organizatorjem potovanja sklenila pogodbo o organiziranju potovanja.   posredniška pogodba
VSL sklep II Cp 2315/2005VSL5095608.06.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoTudi delno sodbo je mogoče dopolniti z dopolnilno sodbo, če stranka to pravočasno predlaga.   dopolnilna sodba - delna sodba
VSL sodba II Cp 648/2004VSL5095718.08.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPosebna značilnost gradbene pogodbe (o gradbenih delih) je v tem, da je končni rezultat izvajalčevega izpolnitvenega ravnanja trajne narave oz. da postane sestavina trajne dobrine. Ta lastnost je vzrok določitve daljših jamčevalnih rokov za napake, vendar ne za vsakršnje napake (po določbi 641. čl. ZOR dve leti, enako kot pri podjemni pogodbi), pač pa le za take, ki škodujejo solidnosti...odgovornost izvajalca
VSL sodba II Cp 2366/2005VSL5095812.10.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOKer je tožena stranka po temelju, ki med strankama ni sporen, tožeči stranki odškodninsko odgovorna v celoti, torej za vso škodo, ki je tožeči stranki nastala zaradi prometne nezgode dne 27.1.1999, je sodišče prve stopnje zmotno uporabilo materialno pravo s tem, ko je odločilo, da je tožena stranka dolžna plačati tožeči stranki le 64,66% materialne škode. Ker bi bila izdelava...odškodnina - stroški postopka
VSL sodba II Cp 2142/2005VSL5095901.06.2005Civilni oddelekstanovanjsko pravoStanovanjska pravica prejšnjega imetnika te pravice preneha s sklenitvijo najemne pogodbe, s smrtjo najemnika pa ugasne tudi iz stanovanjske pravice transformirana pravica do neprofitne najemnine. Uporabnik stanovanja je v takem primeru upravičen terjati sklenitev najemne pogodbe za nedoločen čas, ne pa tudi za neprofitno najemnino.   sklenitev najemne pogodbe
VSL sklep II Cp 2670/2005VSL5096007.09.2005Civilni oddelekdenacionalizacijaČeprav se zemljišči, ki sta predmet denacionalizacije, nista v celotni površini parcele nahajali v 60 metrskem pasu ob javni dovozni poti, ki je bila priključena na javno cestno omrežje, velja pravna domneva, da je bilo zemljišči možno opremiti brez večjih stroškov, ob potrebnih drugih zahtevanih pogojih glede oddaljenosti od javnega vodovoda ali priključka za preskrbo s pitno vodo ter...odškodnina za neuporabo denacionalizacijskega premoženja - stavbno zemljišče
VSL sodba II Cp 564/05VSL5096114.09.2005Civilni oddelekzavarovalno pravoPravilen je zaključek sodišča prve stopnje, da povzročiteljevo vozilo, registrirano pri Zavarovalnici M. iz S., ki je na območju Republike Slovenije povzročilo škodo tožeči stranki, v razmerju do Republike Slovenije ni imelo veljavne mednarodne listine o zavarovanju proti avtomobilski odgovornosti. Materialnopravno pa je napačen nadaljnji zaključek sodišča prve stopnje v izpodbijani...nezavarovano vozilo - zavarovalnica - zavarovalni primer - zavarovalna družba
VSL sklep II Cp 3964/2005VSL5096205.10.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoTožnik meni, da glede na določbo 158. člena ZPP ni dolžan plačati toženki stroškov pravdnega postopka, saj je tožbo umaknil potem, ko je toženka njegov tožbeni zahtevek izpolnila. Sodišče prve stopnje je pravilno zaključilo, da tožba v tej zadevi ni bila potrebna, da je toženka sklenila s tožnikom prodajno pogodbo za parceli št. 199/13 in 196/8 k.o. R. na podlagi javnega zbiranja...prodajna pogodba - stroški postopka
VSL sodba II Cp 104/2005VSL5096305.10.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOTožeča stranka ni uspela dokazati, da je do nesreče prišlo zaradi višje sile.   sokrivda - objektivna odgovornost - višina odškodnine
VSL sodba in sklep II Cp 1351/2005VSL5096416.11.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOStarši, ki oskrbujejo polnoletno tožnico, nimajo pravice do rente kot bodoče škode v zvezi z oskrbo tožnice.   odškodnina za negmotno škodo - duševne bolečine - renta
VSL sodba II Cp 1915/2005VSL5096526.10.2005Civilni oddelekpogodbeno pravoPredpostavke za razvezo pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin so bile določene v 133. členu ZOR (ki ga je glede na čas sklenitve sponzorske pogodbe treba uporabiti tudi v tem sporu). Če nasprotna stranka ne soglaša z razvezo pogodbe, ki jo predlaga stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, lahko svojo zahtevo (če ni v pogodbi dogovorjeno drugače) uveljavlja le s sodno intervencijo,...razveza pogodbe zaradi spremenjenih okoliščin
VSL sklep II Cp 970/2005VSL5096620.07.2005Civilni oddelekdenacionalizacijaKer slovenski državljani v Republiki Hrvaški ne morejo biti denacionalizacijski upravičenci in zato ni podan pogoj vzajemnosti iz 3. odstavka 9. člena ZDEN, P. M. ne more biti denacionalizacijska upravičenka.   denacionalizacijski upravičenec - dejanska vzajemnost
 izberi vse

izbrane: izvozi

Interes ne obstaja le iz povzročene škode, temveč tudi iz izgubljenega dobička. Justinijan.
Id, quod interest, non solum ex damno dato constat, sed etiam ex lucro cessante.