zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba I Cp 975/2005VSL5066414.09.2005Civilni oddelekstanovanjsko pravoS tem, ko določba 2. odstavka 41. člena SZ dolžnost sklenitve aneksa oziroma pravico najemodajalca, da odkloni sklenitev aneksa k najemni pogodbi zaradi povečanja števila oseb v njegovem stanovanju veže na število oseb, za katere se šteje stanovanje primerno, napotuje na določbo 5. člena SZ, ki določa definicijo primernega stanovanja. Ta pa ne določa le razporeditve prostorov v stanovanju,...stanovanjska najemna razmerja - aneks - najemna pogodba - stanovanje - ožji družinski član - izpraznitev stanovanja
VSL sodba I Cp 4400/2005VSL5066512.10.2005Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽBZ zaključkom stečaja obveznosti samostojnega podjetnika, ki so nastale do začetka postopka in izvirajo iz njegovega poslovanja, v celoti ugasnejo. Samostojni podjetnik je fizična oseba, zato ni odločilna okoliščina, da je v pogodbi označen le z imenom in priimkom, brez pristavka, da gre za samostojnega podjetnika.   samostojni podjetnik posameznik - stečaj - prenehanje obveznosti
VSL sodba I Cp 1614/2005VSL5066619.10.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPogodba o nadzoru nad gradnjo ima pravno naravo mandatne pogodbe (člen 749. ZOR in nadaljnji). Odgovornost za škodo, ki nastane naročniku zaradi nepravilne izpolnitve mandatarjeve storitvene obveznosti, ki ima značilnost obligacije prizadevanja, ima značilnost poslovne odškodninske obveznosti (analogna uporaba splošnih pravil o poslovni odškodninski obveznosti). Med predpostavkami mandatarjeve...gradbena pogodba
VSL sodba I Cp 1259/2004VSL5066725.05.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoDejstvo, da je sodišče v pravdi postavljenemu izvedencu naložilo, da oceni predpravdno izvedensko mnenje, na katero se v okviru svojih navedb sklicuje tožnik, toženec pa mu nasprotuje, lahko predstavlja le relativno procesno kršitev.   izvedensko mnenje
VSL sodba I Cp 2131/2005VSL5066823.11.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOBesedna zveza "sodelovanje z gestapom" namiguje na vojni zločin, zato je žaljiva.   vmesna sodba
VSL sklep I Cp 1753/2004VSL5066911.05.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPo Zakonu o vodah lahko fizična oseba pridobi pravico do rabe vode s pravnomočnim vodnogospodarskim dovoljenjem in tudi izvaja rabo in izkoriščanje vode v tem obsegu. Zato ni pravno pravilno stališče sodišča prve stopnje, ki meni, da je dovolj, da je koncesionar za izvajanje rabe vode prisilno odklopil toženca iz vaškega vodovoda in ga priklopil na javno obrežje ter da mora toženec za...civilnopravno razmerje
VSL sodba in sklep I Cp 1489/2004VSL5067008.06.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVODolžnik, ki od upnika zahteva povrnitev škode zaradi neutemeljene ali neopravičene začasne odredbe, mora izkazati vse elemente odškodninskega delikta.   povrnitev škode - začasna odredba - odškodninska odgovornost
VSL sklep I Cp 4032/2005VSL5067127.10.2005Civilni oddelekstvarno pravoVsakodnevno parkiranje, v daljšem obdobju, je opredeliti kot nadaljevano motilno ravnanje. Rok za vložitev motenjske tožbe začne teči prvi dan, ko je bilo takšno parkiranje opaženo in ko se je zvedelo, kdo parkira.   motenje posesti
VSL sklep I Cp 622/2004VSL5067208.06.2005Civilni oddelekpogodbeno pravoPravna teorija je izoblikovala stališče, da gre za ničnostno sankcijo zaradi nedopustnosti le v primeru, če bi bila nedopustnost predpisana v splošnem interesu, ne pa, kadar gre za relativno nedopustnost med strankami. Tedaj pridejo v poštev druge sankcije, kot npr. delna ničnost ali prilagoditev razmerja. Zakon za kršitev načela enakovrednosti dajatev predpisuje drugačne sankcije kot...ničnost - posredniška pogodba - denarna kazen
VSL sklep I Cp 2239/2005VSL5067315.09.2005Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPravnomočna sodba, s katero je sodišče osebi, proti kateri se sedaj predlaga vpis (nasprotnemu udeležencu) naložilo, da izstavi določeno zemljiškoknjižno dovolilo, pomeni, da je nasprotni udeleženec izpolnil dolžnost podati zemljiškoknjižno izjavo, z vsebino, kot jo vsebuje izrek te sodbe (238. člen ZIZ). Sodba torej za potrebe zemljiškoknjižnega postopka predstavlja zemljiškoknjižno...pravnomočna sodba - kmetijsko zemljišče - odobritev pravnega posla - vknjižba - predznamba
VSL sodba I Cp 1321/2004VSL5067401.06.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPodlaga ne obstaja, če je obveznost brez predmeta ali jo je nemogoče izvršiti. Toženec je priznal, da je sporni znesek prejel na svoj račun. Sporna pogodba torej ima podlago, zato ni nična.   podlaga - ničnost pogodbe
VSL sodba I Cp 1453/2004VSL5067502.03.2005Civilni oddelekstvarno pravoTožeča stranka v tožbi kumulira dva zahtevka, zahtevek na prenehanje vznemirjanja lastnika ali domnevnega lastnika in zahtevek na izročitev stvar. Prvi temelji na določilu 42. člena ZTLR, drugi pa na določilu 41. člena ZTLR (če bi šlo za zahtevek lastnika, bi temeljil na 37. členu ZTLR), saj se vznemirjanje (domnevnega) lastnika ne kaže v odvzemu stvari (1. odstavek 42. člena ZTLR). Za...tožba - pravni naslov - negatorna tožba
VSL sklep III Cp 1679/2005VSL5070811.05.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik mora povrnitev izvršilnih stroškov zahtevati izrecno v zakonsko predvidenih rokih, sicer do njihove povrnitve ni upravičen. Dokončni obračun stroškov v smislu 1. odstavka 38.c člena ZIZ namreč ureja le razmerje med upnikom in izvršiteljem. Le-ta predstavlja tudi podlago za stroškovno obremenitev dolžnika, vendar s to razliko, da je pri dolžniku vselej sodišče tisto, ki mu te...izvršilni stroški - sklep o stroških - nasprotna izvršba - stroški
VSL sklep III Cp 2463/2004VSL5070913.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - DAVKIKer predstavljata dolgovna seznama skladno z določbo 2. odstavka 44. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP) izvršilna naslova, v tem postopku ne morejo biti upoštevne dolžnikove pritožbene navedbe o uporabi nezakonite konformne metode pri izračunu zneskov zakonskih zamudnih obresti, navedenih v teh izvršilnih naslovih, in o nepravilnem poračunavanju že poravnanih obveznosti, saj v...izvršba - izvršilni naslov - dolgovni seznam
VSL sklep III Cp 1247/2005VSL5071006.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOV primeru preklica rubeža je izvršitelj upravičen do povrnitve stroškov za razpis in preklic rubeža, ni pa upravičen do nagrade določene v 4. odst. tarifne številke 1 Pravilnika o tarifi izvršiteljev.   izvršitelj - rubež - stroški izvršitelja
VSL sklep III Cp 2445/2004VSL5071113.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSodišče prve stopnje je zmotno uporabilo materialno pravo, ko je naložilo izvršitelju povrniti upnici 2.262,00 SIT stroškov s pripadki. Izvršitelj namreč ni stranka postopka in ZIZ ne določa, da bi moral izvršitelj strankam povrniti kakršnekoli stroške postopka. Šesti odstavek 38. člena ZIZ se namreč izrecno nanaša le na povrnitev stroškov dolžniku in tretjemu, argumenta a contrario...izvršilni stroški
VSL sklep III Cp 2563/2004VSL5071211.05.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOSodišče lahko odloži izvršbo, ki se je že začela, tudi na predlog upnika, če dolžnik ne nasprotuje takemu predlogu. Že zakon sam torej priznava dolžniku pravni interes, da nasprotuje odložitvi izvršbe, če se je izvršba že začela.   odlog izvršbe - odlog izvršbe na predlog upnika
VSL sklep III Cp 33/2005VSL5071323.03.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOUstavno sodišče je ugotovilo neskladje določbe 2. odstavka 189. člena ZIZ in v skladu z določbami Zakona o Ustavnem sodišču določilo način izvršitve odločbe U-I-93/03 v primerih, ko je kupec nepremičnine upnik, kupnina pa ne zadošča za poplačilo njegove terjatve. Če je kupec nepremičnine na drugi javni dražbi upnik, tedaj mora sodišče ugotoviti vrednost terjatve in upnika, v...izvršba na nepremičnine - javna dražba - prodaja nepremičnine - domik - prodajna cena
VSL sklep III Cp 2145/2005VSL5071411.05.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - PRAVO DRUŽBTo, da proti družbi že teče izvršilni postopek na podlagi istega izvršilnega naslova, ni razlog, ki bi preprečeval izvršbo zoper osebno odgovornega družbenika.   izvršba - izvršilni naslov
VSL sklep III Cp 1838/2005VSL5071520.04.2005Civilni oddelekzavarovanje terjatev - civilno procesno pravoV primeru vložene tožbe je za izdajo začasne odredbe pristojno sodišče, ki je pristojno za reševanje pravdne zadeve.   zavarovanje - začasna odredba - stvarna pristojnost
 izberi vse

izbrane: izvozi

Ni dopustno delati slabo, da bi iz tega izšlo dobro.
Non sunt facienda mala, ut eveniant bona.