zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba in sklep I Cp 5848/2005VSL5064309.02.2006Civilni oddelekstvarno pravo - obligacijsko pravoDokazna ocena pomeni prizadevanje sodišča, da prouči ali obstoje ali ne obstoje pogoji, da se določeno dejstvo šteje za dokazano. Kot je bilo že navedeno, je na tožniku dokazno breme, da je šlo med njim in bratom za dvostransko obveznostno razmerje, po katerem naj bi tožnik nudil bratu pomoč v delu in sredstvih, ta pa naj bi se mu obvezal to vrniti. To dokazno breme še ostri stališče,...dvostransko obvezna pogodba - neupravičena pridobitev - vlaganje v nepremičnino - namen pogodbe - poslovodstvo brez naročila
VSL sklep I Cp 1594/2006VSL5064429.03.2006Civilni oddeleknepravdno pravoČeprav predlagateljico zaradi odvzete poslovne sposobnosti zastopa skrbnik kot zakoniti zastopnik, lahko predlagateljica samostojno pooblasti za zastopanje v postopku za vrnitev odvzete poslovne sposobnosti tudi koga drugega. V ta namen zadošča njena procesna sposobnost, ki ji jo priznava 2. odstavek 45. člena ZNP. Takšno pooblastilo namreč učinkuje le v tem postopku, zato se veljavnost pooblastila...odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti - poslovna sposobnost
VSL sklep I Cp 65/2006VSL5064522.02.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVOVsebina sklepa o dedovanju je predpisana v 2. odstavku 214. člena ZD. Če je del obrazložitve vsebovan že v izreku sklepa, je tak sklep napačen. To velja tudi za ugotovitev, da je RS dolžna poravnati dolgove zapustnika do višine vrednosti izročene zapuščine, tak zapis ne sodi v izrek odločbe, temveč je dovolj, da sodišče v obrazložitvi le opozori upnike, da lahko svojo terjatev...sklep o dedovanju - kaduciteta
VSL sklep I Cp 5419/2005VSL5064629.03.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoZoper sklep, s katerim predsednik senata zavrne predlog za prekinitev postopka, ni posebne pritožbe.   prekinitev postopka - zavrnitev predloga - pritožba zoper sklep
VSL sodba in sklep I Cp 4886/2005VSL5064717.05.2006Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVODokazno breme o tem, da priči nista bili navzoči pri zapisu oporoke, je na tožeči stranki. Obresti od pravdnih stroškov tečejo od poteka paricijskega roka.   pisna oporoka pred pričami - prosta presoja dokazov - tek zamudnih obresti
VSL sklep I Cp 3756/2005VSL5064817.05.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoFikcija vročitve ima le tiste pravne posledice, ki izhajajo iz izreka sodne odločbe, ki je na tak način vročena. Vsaka drugačna razlaga bi pomenila zlorabo instituta vročanja s fikcijo, posledično pa bi bila stranka prikrajšana za možnost obravnavanja pred sodiščem.   obnova postopka - vročanje - fikcija vročitve
VSL sodba I Cp 5566/2005VSL5064918.01.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoCesionar vstopi v celoti v položaj prvotnega upnika (odstopnika terjatve oziroma cedenta). Zato veljajo tudi za cedirano terjatev enaka pravila za njeno prenehanje (zastaranje), kot če bi terjatev uveljavljal prvotni upnik (člen 440 ZOR).   zastaranje terjatve - cesija
VSL sklep I Cp 5447/2005VSL5065022.02.2006Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAVknjižba v zemljiški knjigi se dovoli tudi na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Če je klavzula o pravnomočnosti sodne odločbe, na podlagi katere je zemljiškoknjižni referent dovolil vknjižbo, pozneje razveljavljena, to pomeni, da sodna odločba ob dovolitvi vknjižbe ni bila pravnomočna.   listina, primerna za vpis v zemljiško knjigo - pravnomočna sodna odločba
VSL sklep I Cp 5490/2005VSL5065122.03.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoMaterialnopravno je zmotno tudi naziranje, da življenjskega dogodka - tožnik se je usedel na termoakumulacijsko peč, na kateri je zaspal in dobil opekline v področje zadnjice - ni mogoče subsumirati pod pojem nezgode. Za nezgodo šteje vsak od zavarovančeve volje neodvisen dogodek, ki deluje nenadoma, od zunaj in mehanično ali kemično na zavarovančevo telo ter ima za posledico njegovo smrt,...zavarovalni primer
VSL sklep I Cp 6421/2005VSL5065201.02.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoKadar niso podani pogoji za obvezno prekinitev pravdnega postopka in je potrebno reševati predhodno vprašanje, lahko sodišče samo o njem odloča in v takem primeru na podlagi določb ZPP ni mogoče doseči prekinitve postopka zaradi rešitve predhodnega vprašanja v drugi pravdi. Zastavlja se lahko le vprašanje skladnosti take odločitve z načelom procesne ekonomije.   prekinitev postopka
VSL sodba in sklep I Cp 1853/2006VSL5065312.04.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOPolaganje linoleja z vnetljivim lepilom ni nevarna dejavnost, temveč delodajalec odgovarja krivdno zaradi kršitve varstvenih ukrepov. Višina odškodnine za smrt moža in očeta.   odškodninska odgovornost delodajalca - višina odškodnine
VSL sklep I Cp 3015/2005VSL5065422.03.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravo - mednarodno zasebno pravoUporaba določbe drugega odstavka 55. člena ZMZPP tudi za primer, ko zavarovalnica toži oškodovanca, torej za primer obraten izrecno zakonskemu predvidenemu, je v nasprotju z načelom in favor oškodovanca, pa tudi v nasprotju s pravilom, da v procesnem pravu ni analogije.   mednarodna pristojnost
VSL sklep I Cp 182/2006VSL5065515.02.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka kot pravna oseba ne more biti oproščena plačila sodne takse za odgovor na tožbo, saj je lahko po določbi 5. odst. 168. člena ZPP pravna oseba lahko oproščena plačila sodne takse le za vloge, ki so navedene v 105.a členu ZPP, med temi pa ni odgovora na tožbo. Tudi po določbi 13. člena ZST pravne osebe ni mogoče oprostiti plačila sodnih taks, saj je iz besedila te določbe...oprostitev plačila sodne takse - pravna oseba
VSL sodba I Cp 1657/2004VSL5065606.07.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoOb ugotovljenem dejanskem stanju o obsegu naročila in prevzemu izvršilnega dela, v katerega pritožbeno sodišče v povzetku v sporu majhne vrednosti ne sme posegati, je materialnopravno izhodišče sodišča prve stopnje o stvarnih napakah izvršilnega dela pravilno, očitek, da gre za neizpolnitev obveznosti in da bi moralo sodišče prve stopnje upoštevati ugovor sočasnosti izpolnitve pa neutemeljen.   jamčevanje za napake - neizpolnitev pogodbe - stvarna napaka
VSL sodba in sklep I Cp 2053/2004VSL5065726.01.2005Civilni oddelekPRAVO DRUŽBZa obveznosti družbe, ki ni uskladila kapitala in je zato prišlo do izbrisa družbe iz registra na podlagi 6. odst. 580. čl. ZGD v zvezi z ZFPPod, odgovarja tisti družbenik, ki je bil v času dolžnosti uskladitve kapitala njen družbenik in so v tem času nastale vtoževane obveznosti, čeprav v času izbrisa družbe iz registra ni bil več družbenik.   odgovornost
VSL sodba I Cp 1962/2004VSL5065826.01.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoToženec v pritožbi utemeljeno opozarja, da je sodišče prve stopnje nepravilno uporabilo določbe ZTLR, ki je začel veljati šele z dnem 1.9.1980, sporno razmerje pa je nastalo z gradnjo v letu 1973. Zato bi moralo sodišče prve stopnje presojati sporno razmerje upoštevajoč pravna pravila ODZ (uporabljiva na podlagi Zakona o razveljavitvi pravnih predpisov, izdanih pred 6. aprilom 1941 in med...gradnja na tujem zemljišču
VSL sklep I Cp 1739/2005VSL5065914.04.2005Civilni oddelekstanovanjsko pravoPoložitev zneskov, ki so na račun kupnine, po sklenjeni pogodbi zapadli v plačilo do vložitve tožbe, ali garancije zanje pri sodišču, je procesna predpostavka za vložitev tožbe zaradi kršitve predkupne pravice.   predkupna pravica - kršitev predkupne pravice - procesna predpostavka - zavrženje tožbe
VSL sodba in sklep I Cp 453/2005VSL5066006.04.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVOV primeru sklenitve pogodbe o dosmrtnem preživljanju tožnik ne more zahtevati, da se izročeno premoženje vrne v zapuščino, temveč mora zahtevati v pravdi z dajatvenim zahtevkom premoženje, če je prikrajšan njegov nujni delež.   zahtevek - pogodba o dosmrtnem preživljanju
VSL sodba I Cp 1574/2004VSL5066113.04.2005Civilni oddelekstvarno pravo - civilno procesno pravoLastnik služne stvari, ki zahteva, naj pravica stvarne služnosti preneha, mora zatrjevati in dokazati spremenjene okoliščine.   priposestvovanje služnosti - ukinitev služnosti - zaslišanje prič
VSL sodba in sklep I Cp 1900/2005VSL5066307.09.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoČe je gradbena pogodba izpolnjena v obsegu 94,7% del in plačana večina dogovorjenih del, od gradbene pogodbe ni možno odstopiti iz razloga manjkajočega gradbenega dovoljenja.   razdrtje pogodbe
 izberi vse

izbrane: izvozi

Nihče ne sme postati bogatejši na škodo drugega.
Nemo cum damno alterius locupletior fieri debet.