zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cp 5418/2005VSL5062309.11.2005Civilni oddeleknepravdno pravoPostopek pridržanja po določbah ZNP ni predviden niti za zadrž(ev)anje neozdravljivih oseb, niti za pridržanje s privolitvijo pridržane osebe, niti za varstvo takih oseb, še posebej ne ko gre za neozdravljivo duševno bolezen ali duševno stanje (npr. starostno demenco), ko je izključena možnost (o)zdravljenja. Četudi morebiti pravni položaj oz. status oseb, navedenih v 70. čl. ZNP (oseb,...postopek
VSL sodba I Cp 4342/2005VSL5062411.01.2006Civilni oddelekstvarno pravoV negatorni konfesorni tožbi mora tožnik dokazati obstoj svoje služnostne pravice in dejstvo, da ga toženec ovira pri njenem izvrševanju. Aktivno legitimiran za tožbo je le lastnik gospodujoče stvari, pasivno pa vsak, ki krši služnostno pravico in ne le lastnik služnega zemljišča.   stvarna služnost - tožba - legitimacija
VSL sklep I Cp 502/2006VSL5062509.02.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe se vrednost spornega predmeta po vložitvi tožbe, vendar pred vročitvijo tožbe toženi stranka, zmanjša pod 2.000.000,00 SIT, ostane okrožno sodiče, ki je bilo stvarno pristojno ob vložitvi tožbe, še naprej pristojno.   stvarna pristojnost - pristojnost - delni umik tožbe
VSL sklep I Cp 6007/2005VSL5062604.01.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoV primeru, da sodišče smatra, da niso podani pogoji za izdajo plačilnega naloga, ne more zavreči predloga, temveč mora v odločbi odločiti, da se predlogu za izdajo plačilnega naloga ne ugodi in postopek nadaljuje s tožbo.   izdaja plačilnega naloga
VSL sklep I Cp 5425/2005VSL5062716.11.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoToženec je z zamudo poslal še en izvod odgovora na tožbo, zato je nastopila posledica (sodišče prve stopnje je odgovor na tožbo zavrglo), na katero je bil prej opozorjen.   odgovor na tožbo - zavrženje
VSL sodba I Cp 6036/2005VSL5062801.02.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravo1. Določba 190. člena ZPP se veže na litispendenco tako za tožečo kot tudi za toženo stranko (primerjaj Jože Juhart, komentar ZPP, Ljubljana 1974, stran 233). Neutemeljena je zato pritožbena navedba, da tožeča stranka obdrži procesno legitimacijo že od vložitve tožbe dalje. 2. Procesno (pravdno) legitimiran je tisti, ki zatrjuje, da ima neko pravico. Pravdno upravičenje se lahko s...odtujitev stvari med pravdo - litispendenca - odpoved najemne pogodbe
VSL sklep I Cp 3507/2005VSL5062918.01.2006Civilni oddelekstvarno pravoIz podatkov v spisu izhaja, da je tožeča stranka obravnavano tožbo vložila dne 11.12.2002, torej še pred uveljavitvijo Stvarnopravnega zakonika, ki je pričel veljati 1.1.2003. Zato pravno podlago za odločitev o tožbenem zahtevku tožeče stranke predstavljajo določbe ZTLR oziroma Pravna pravila, ki so se razvila na podlagi ODZ, saj tožnik s tožbo zahteva ugotovitev, da je s priposestvovanjem,...uporaba zakona
VSL sodba I Cp 2109/2004VSL5063026.10.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoTerjatev, ki je odvisna od razveznega pogoja, se lahko pobota, če se pogoj izpolni, se pobotanje spet razveže.   pobot
VSL sodba I Cp 5641/2005VSL5063118.01.2006Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOLastnik javne peš poti je krivdno odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo utrpi pešec zaradi neočiščene (poledenele) te poti, če ne dokaže, da je škoda nastala brez njegove krivde.   pešec - odškodninska odgovornost
VSL sklep I Cp 207/2005VSL5063214.12.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - osebnostne praviceGlede na to, da sta ustavodajalec in zakonodajalec uredila varstvo osebnostnih pravic v obliki generalne klavzule (tim. doktrina o splošni osebnostni pravici), mora tožnik v tožbi konkretizirati posamezno osebnostno pravico in očitano kršitev le-te. S tem, ko je sodišče prve stopnje presojalo kršitev pravice do zasebnosti in raznašanja neresničnih trditev, česar tožeča stranka ni zatrjevala,...tožbeni zahtevek - pravica do obrambe
VSL sodba I Cp 5445/2005VSL5063307.12.2005Civilni oddelekstvarno pravoZ adaptacijo se ne more pridobiti lastninska pravica na podlagi zatrjevanja o gradnji na tujem svetu. Na priposestvovanje se ne more sklicevati tisti, ki uporablja nepremičnino na podlagi dogovora.   pridobitev lastninske pravice - gradnja na tujem zemljišču - priposestvovanje
VSL sklep I Cp 4251/2005VSL5063414.12.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoV 1. odst. 142. člena ZPP je določeno, da je potrebno tožbo vročiti stranki osebno. Pri tem ZPP ne navaja, da je potrebno tožbo in druga pisanja, ki se vročajo osebno, stranki vročati prav na naslovu njenega stalnega prebivališča. Fizični osebi se namreč po 2. odst. 139. člena ZPP vroča v stanovanju ali na njenem delovnem mestu, ali pa na sodišču, če je tam, če pa takšna vročitev...vročitev tožbe - zamudna sodba
VSL sodba I Cp 949/2004VSL5063508.06.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoDejstvo, da je sodba proti tožencu postala pravnomočna, ne pomeni, da je toženkina obveznost (posojilo se je zavezala vrniti solidarno s tožencem) prenehala. Toženka ne bi odgovarjala, če bi toženec s sodbo naloženo obveznost tudi izpolnil.   posojilo - solidarna odgovornost
VSL sodba I Cp 5423/2005VSL5063618.01.2006Civilni oddelekobligacijsko pravo - pravo intelektualne lastnineAvtorski honorar, ki ga pooblaščena kolektivna organizacija avtorjev terja na podlagi Pravilnika o javni priobčitvi glasbenih del (Ur. list RS, štev. 29/98) za uporabo glasbe v gostinskem obratu (lokalu), brez izdanega dovoljena, in zapade mesečno v plačilo, predstavlja občasno terjatev, za katero velja triletni zastaralni rok.   zastaranje terjatve - avtorski honorar
VSL sklep I Cp 1692/2004VSL5063730.11.2005Civilni oddeleknepravdno pravoSkupne stroške postopka za delitev stvari v solastnini predstavljajo tudi sodne takse za predlog in za sklep.   solastnina - stroški postopka
VSL sklep I Cp 101/2006VSL5063801.02.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoZa presojo sodne pristojnosti ni dovolj le upoštevanje kriterija, da gre za spor med pravnimi osebami civilnega prava. Pri odločanju o zahtevku pripadnika verske skupnosti do verske skupnosti je potrebno upoštevati tudi načelo ločenosti cerkve in države ter ustavno načelo svobodnega delovanja verske skupnosti. Za odločanje o sodni pristojnosti v teh sporih je torej odločilno, ali gre za...sodna pristojnost
VSL sklep I Cp 6038/2005VSL5063931.01.2006Civilni oddelekobligacijsko pravo - nepravdno pravoČe je predmet obveznosti izročitev stanovanjske hiše, pa je upnik noče sprejeti, dolžnik ne more zahtevati, da sodišče sprejme v hrambo ključe od vhodnih vrat stanovanjske hiše, ampak lahko zahteva od sodišča, da določi osebo, kateri bo na stroške in na račun upnika izročil stvar v hrambo.   depozit
VSL sodba I Cp 3511/2005VSL5064015.03.2006Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - LOVSTVO - USTAVNO PRAVOZa odločitev o zahtevku tožeče stranke, da jo je tožena stranka - lovska družina dolžna sprejeti med svoje člane, je stvarno pristojno sodišče. Tožena stranka - lovska družina je dolžna vsakega, ki želi postati njen član in izpolnjuje vse pogoje za včlanitev, sprejeti med svoje člane. To pa kljub temu, da ostali njeni člani tega ne želijo, saj bi bila v nasprotnem primeru kršena...članstvo - stvarna pristojnost
VSL sodba I Cp 72/2006VSL5064101.03.2006Civilni oddelekcivilno procesno pravoČeprav novi Zakon o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) sodnega varstva v primerih izključitve in sprejema v članstvo v lovskih družinah posebej ne ureja in se v tem razlikuje od predhodnega ZVGLD, je vprašanje prenehanja članstva v društvu, kamor sodi tudi lovska družina, glede na samo naravo pravice do članstva v društvu kot pravice do združevanja kot temeljne človekove pravice in svoboščine, tako...sodna pristojnost
VSL sklep I Cp 777/2006VSL5064205.04.2006Civilni oddelekzdravstveno zavarovanjeRazen nujne medicinske pomoči, zdravstveni zavod ne sme nuditi zdravstvene storitve na račun zavoda osebi, ki ne predloži pravilno potrjene zdravstvene kartice, čeprav ima ta sicer lastnost zavarovane osebe.   varstvo pravic iz zdravstvenega zavarovanja
 izberi vse

izbrane: izvozi

Isto je, česar ni in kar ne pride na dan.
Idem est non esse et non apparere.