zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cp 1312/2004VSL5060301.06.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoNapačno je stališče sodišča prve stopnje, da je tožba nesklepčna. Za uspešnost zahtevka po 219. členu ZOR je treba res izkazati korist na strani tistega, ki solastno stvar uporablja, ter prikrajšanje na strani tistega, ki solastne stvari ne uporablja. V konkretnem primeru je tožnica zatrjevala kot korist na strani tožene stranke uporabo tožničinega solastninskega dela brez njenega...solastnina - uporaba tuje stvari v svojo korist - prikrajšanje
VSL sodba I Cp 619/2005VSL5060413.04.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoKadar navidezna pogodba prikriva kakšno drugo pogodbo, velja ta druga pogodba, vendar le, če so izpolnjeni pogoji za njeno pravno veljavnost. Ker mora biti podnajemna pogodba za poslovni prostor sklenjena v pismeni obliki, morebitni ustni dogovor o podnajemu spornega prostora torej ni bil veljaven.   navidezna pogodba - podnajemna pogodba
VSL sklep I Cp 2208/2004VSL5060522.06.2005Civilni oddelekstvarno pravoPosestna tožba je dajatvena tožba in tudi sklep sodišča, s katerim se odloča o posestnem varstvu, mora biti dajatven, saj se z njim uresničuje posestno varstvo (79. člen ZTLR).   motenje posesti
VSL sklep I Cp 1680/2004VSL5060601.06.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoTudi iz zamudne sodbe mora biti iz njene obrazložitve razvidno, katera pravno pomembna dejstva iz tožbe je vzelo sodišče kot dejansko podlago svoje odločitve in na katero pravno normo jo je oprlo. Sicer sodbe ni mogoče preizkusiti.   zamudna sodba - obrazložitev sodbe
VSL sklep I Cp 1443/2004VSL5060723.02.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoSodišče prve stopnje prezre določilo 623. člena ZOR, po katerem je naročnik dolžan plačati za opravljeno delo in sicer takšno (tolikšno) plačilo, kot je bilo določeno s pogodbo (če ni kakšnega obveznega akta ali tarife, ki bi določalo višino plačila), če plačilo ni bilo določeno, pa ga določi sodišče tako, da ustreza vrednosti del, za tak posel normalno potrebnemu času kot...pogodba o delu - določitev plačila in izplačila
VSL sklep I Cp 147/2005VSL5060813.04.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽBPravilno je stališče sodišča prve stopnje, da je rok iz 2. odstavka 394. člena ZGD, v katerem morajo upniki uveljaviti svoje terjatve do družbenikov izbrisane družbe, prekluzivne narave. Navedeno zakonsko določilo določa tudi začetek teka tega roka in to je, kot pravilno opozarja pritožba, objava izbrisa družbe iz registra in ne pravnomočnost sklepa o izbrisu. Ker pa se po določilu 2....izbris iz sodnega registra - terjatev zoper družbenika - zavrženje
VSL sklep I Cp 1746/2004VSL5060913.04.2004Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOSklep o dedovanju je sodišče prve stopnje pritožnici poslalo na naslov, ki ga navaja tudi sama v pritožbi. Pošiljka se je vrnila sodišču z oznako, da je naslovnica po predhodnih obvestilih v skladu s 1. odstavkom 140. člena in 1. odstavkom 141. člena ZPP v zvezi s 163. členom ZD ni dvignila. Drugo obvestilo je bilo naslovnici puščeno dne 1.6.2004 in se torej po 2. odstavku 141. člena...vročitev sklepa - fikcija vročitve - pritožba - pravočasnost
VSL sodba I Cp 1555/2004VSL5061013.04.2005Civilni oddelekstvarno pravo - civilno procesno pravoDa na mestu, kjer poteka služnostna pot, že desetletja obstoji kolovoz do širine približno 2,5 m in ne steza, se je sodišče prepričalo s pomočjo aeroposnetkov, mnenja in izpovedbe izvedenca. Gre za objektivna dokazna sredstva in zato pritožba z vztrajanjem, da je bila na tem mestu le steza, ne more biti uspešna. Pritožbeno sodišče povsem sprejema dokazno oceno sodišča prve stopnje,...stvarna služnost - priposestvovanje - dokazna ocena
VSL sodba I Cp 1210/2004VSL5061116.02.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravoStranke morajo navesti vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, in predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo (1. odstavek 7. člena ZPP). Dokazni predlog stranke mora biti vedno podan opredeljeno: navesti mora, katero pravno relevantno dejstvo želi s predlaganim dokazom dokazati. Tožeča stranka v pritožbi dokazuje določena dejstva z dokazi, ki jih je v postopku pred sodiščem...nova dejstva in novi dokazi v pritožbi - neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - preživljanje otrok
VSL sodba I Cp 742/2004VSL5061205.01.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPravnomočno je zavrnjen zahtevek na ugotovitev, da je najemno razmerje prenehalo, kar pomeni, da še vedno traja. Iz samega pojma najemne pogodbe (567. člen ZOR) izhaja, da zakupnik sme uporabljati tujo (zakupodajalčevo) stvar v skladu s sklenjeno pogodbo (581. člen ZOR), zakupnik pa mu mora za to plačevati določeno zakupnino (583. člen ZOR). Ker mu pravica uporabljati tujo stvar pripada po...najemna pogodba - zakup - neupravičena pridobitev
VSL sklep I Cp 1722/2005VSL5061325.05.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVOUpniki, ki zahtevajo ločitev zapuščine, morajo verjetno izkazati, da imajo terjatev proti zapustniku, ni pa jim treba izkazati, da obstaja nevarnost za njihove interese, t.j., da ne bodo poplačani. Takšno je tudi stališče teorije (Karel Zupančič: Dedno pravo). Ne glede na to, da je sodišče prve stopnje zahtevalo od upnikov, da izkažeta tudi obstoj drugega pogoja, pa je ugotovilo, da...izločitev dela zapuščine - pogoj - verjetnost obstoja denarne terjatve
VSL sodba I Cp 1643/2003VSL5061403.12.2003Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOOdgovornost delodajalca za škodo, ki jo delavec pretrpi na delu ali v zvezi z delom, ni nujno objektivna, saj Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja v 73. členu (v zvezi z 245. členom Zakon o delovnih razmerjih) napotuje na splošna načela o odškodninski odgovornosti. Tožnica je v času nesreče opravljala računovodska dela. Delo oziroma dejavnost, ki jo je opravljala pri toženi...odškodninska terjatev - odgovornost delodajalca - nedopustno ravnanje - krivdna odgovornost - dokazno breme
VSL sodba I Cp 1395/2005VSL5061513.04.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - stvarno pravoSlužnosti ni mogoče priposestvovati, če služnostna ravnanja lastnika gospodujoče nepremičnine v korist le-te niso zaznavna navzven.   priposestvovanje stvarne služnosti
VSL sodba I Cp 2105/2004VSL5061616.11.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVOZakon predpisuje napotitev na pravdo z zahtevkom za nedopustnost izvršbe le v primerih, ko se ugovor nanaša na samo terjatev, bodisi da je ta prenehala na podlagi dejstva, ki je nastopilo po izvršljivosti odločbe ali je ta zastarala, ali je bila izpolnitev obveznosti odložena za čas, ki še ni iztekel. Ocena vrednosti stvari po določilu 215. člena ZIZ oziroma spor o pravilnosti te cenitve...nedopustnost izvršbe - nenadomestljiva škoda
VSL sodba I Cp 2619/2005VSL5061725.01.2006Civilni oddelekobligacijsko pravoPrivolitev ene stranke v dvostranski pogodbi v odstop pogodbe druge stranke nekomu tretjemu, ki postane s tem imetnik vseh njenih pravic in obveznosti iz te pogodbe, je lahko podana tudi s konkludentnimi dejanji, kadar za odstopljeno pogodbo, ki je bila sicer pismena, ni predpisana obličnost.   odstop pogodbe
VSL sklep I Cp 749/2005VSL5061823.11.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe stranka na narok ne pride iz vzroka, ki ga pravočasno sporoči sodišču, in ne zato, ker ne bi hotela razpravljati ali ker bi s svojim izostankom konkludentno izrazila voljo, da se (začasno) preneha z nadaljnimi procesnimi dejanji, niso izpolnjeni pogoji za mirovanje postopka. Mirovanje postopka namreč vselej nastopi po (izrecno ali konkludentno izraženi) volji obeh pravdnih strank.   mirovanje postopka - ustavitev postopka
VSL sklep I Cp 4252/2005VSL5061930.11.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer ima pritožnica izkazan interes za glavno intervencijo na podlagi določbe 193. člena ZPP, s trditvami, ki po vsebini utemeljujejo terjatev iz glavne intervencije, ne more uveljaviti stranskega intervencijskega interesa.   stranska intervencija - pogoj
VSL sodba in sklep I Cp 1031/2004VSL5062008.06.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoDoločba 2. odstavka 394. člena ZGD veže enoletni rok uveljavljanja terjatev upnikov do družbenikov na objavo izbrisa družbe iz registra, kar pomeni, da veže rok na 35. člen ZFPPod.   rok za prijavo terjatev - pasivna legitimacija - odstop terjatve
VSL sodba I Cp 5381/2005VSL5062116.11.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoPo določbi 1. odst. 5. člena ZPP mora sodišče dati vsaki stranki možnost, da se izjavi o zahtevkih in navedbah nasprotne stranke. Spoštovanje načela kontradiktornosti in pravice do izjave v postopku je zagotovljeno le v primeru, če je zagotovljena pravica do informacije. Ta pa je izkazana le tedaj, če je bilo stranki vročeno vse dokazno in drugo gradivo, ki ga je sodišče uporabilo v...vročanje - pravica
VSL sklep I Cp 3616/2005VSL5062223.11.2005Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAV zemljiškoknjižnem postopku je zaradi načela formalnosti postopka izključeno razpravljanje o pravilnosti listine, ki je podlaga za vpis v zemljiško knjigo. Sodba, opremljena s klavzulo pravnomočnosti, je listina, na podlagi katere lahko predlagatelj uspešno zahteva vknjižbo lastninske pravice.   zemljiška knjiga - pravnomočnost - formalna oblika
 izberi vse

izbrane: izvozi

Brez krivde je, kdor ve, pa ne more preprečiti.
Culpa caret qui scit, sed prohibere non potest.