zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cpg 1066/95VSL0049721.09.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOS potekom roka za prijavo terjatev izgubi izločitveni upnik le pravico prijaviti in uveljaviti svojo terjatev v stečajnem postopku. Potek tega roka pa ne vpliva na njegovo lastninsko pravico, če jo ima. Izločitveni upnik zato lahko svojo pravico uveljavlja zoper stečajnega dolžnika po splošnih procesno-pravnih in materialno-pravnih predpisih. Za uveljavitev te pravice lahko tudi predlaga...izločitvena pravica - uveljavljanje v pravdi - začasna odredba
VSL sklep Cpg 1061/99VSL0139206.01.2000Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgovorni postopek je celota od vložitve ugovora do odločitve o (ne)utemeljenosti le-tega. Ugovora, ki je bil v času vložitve utemeljen, ni mogoče šteti za neutemeljenega zaradi tega, ker so se predpisi v času od vložitve do odločanja o ugovoru spremenili. Zato je utemeljenost dolžnikovega ugovora v takšnih primerih potrebno presojati po določbah ZIP in ne ZIZ.   sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - utemeljen ugovor - ugovorni postopek
VSL sklep Cpg 1060/94VSL0063111.09.1996Gospodarski oddelekcivilno procesno pravoStranka mora zahtevati povrnitev stroškov že v predlogu, o katerem naj sodišče odloči samo takrat, kadar je z zakonom predpisano in zato stranka ve (ali bi morala vedeti), da bo o njem odločeno brez obravnavanja, sicer pa v 15 dneh od takrat, ko zve, da bo sodišče v zadevi odločilo brez poprejšnjega obravnavanja, na primer po 496. členu ZPP.   pravdni stroški - rok za zahtevo za povrnitev stroškov
VSL sklep Cpg 1058/94VSL0040614.09.1994Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - LASTNINJENJEDružbeni pravobranilec samoupravljanja je upravičen vložiti tožbo na ugotovitev ničnosti pogodbe, zaradi izvršitve katere je prišlo do oškodovanja družbene lastnine, čeprav je bil ves družbeni kapital podjetja kasneje zakonito prenešen na Sklad RS za razvoj. Če je bila pogodba med družbo v mešani lastnini in družbo v privatni lastnini sklenjena iz nagiba, da se z njo prikrije...lastninjenje - oškodovanje družbenega premoženja - nagib za sklenitev pogodbe - ničnost - aktivna legitimacija - družbeni pravobranilec samoupravljanja
VSL sklep Cpg 1053/96VSL0074403.09.1998Gospodarski oddelekobligacijsko pravoPogodba o prodaji deviz je bila v času sklenitve v nasprotju s prisilnimi predpisi in zato nična. Zato bi bila nična tudi pogodba o naročilu, na podlagi katere je tožeča stranka toženi izročila akceptni nalog, če bi bil ta izročen v zavarovanje terjatve na izročitev kupljenih deviz in bi bil tožbeni zahtevek na vrnitev akceptnega naloga utemeljen. Če pa je bil akceptni nalog dan v...akceptni nalog - pogodba o naročilu - pogodba o prodaji deviz - ničnost
VSL sklep Cpg 1051/95VSL0049618.10.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOSmrt direktorja in edinega ustanovitelja družbe z omejeno odgovornostjo ni razlog za uporabo določb 83. čl. ZPP v zvezi s 14. čl. ZIP in za ustavitev postopka, pač pa je razlog za prekinitev postopka po 2. tč. 212. čl. ZPP v zvezi s 14. čl. ZIP.   izvršilni postopek - družba z omejeno odgovornostjo - smrt direktorja in edinega ustanovitelja - smrt stranke - ustavitev postopka - prekinitev postopka - sposobnost biti stranka
VSL sklep Cpg 1046/99VSL0283503.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOPo določbi 4. odst. 40. člena ZIZ se šteje, da je upnik predlog za izvršbo umaknil, če taksa ni plačana v roku, ki ga postavi sodišče in ne v primeru, če upnik v tem roku ne predloži dokazila o plačani taksi.   vsebina predloga za izvršbo - nepopolna vloga
VSL sklep Cpg 1039/99VSL0283403.11.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgovor mora biti po 2. odst. 53. člena ZIZ v zvezi s 5. odst. 62. člena ZIZ obrazložen. Na navedeno je bil dolžnik v pravnem pouku izpodbijanega sklepa posebej opozorjen, pa je kljub temu ugovarjal neobrazloženo. Za svoje navedbe o plačilu dolga namreč ni predložil prav nobenega dokaza.   sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - neobrazložen ugovor dolžnika
VSL sklep Cpg 1039/95VSL0049413.09.1995Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STVARNO PRAVORok 30 dni iz 1. tč. 2. odst. 137. čl. ZPPSL teče od dneva, ko je upnik prejel obvestilo stečajnega upravitelja, da odstopa od pogodbe le pri tistih pogodbah, pri katerih ni določen poseben način (sodni) odstopa oz. odpovedi pogodbe. Če poseben zakon določa sodno odpoved pogodbe, teče rok iz 1. tč. 2. odst. 137. čl. ZPPSL od dneva, ko je bila upniku vročena sodna odpoved pogodbe.   prijava terjatve - najem poslovnih prostorov - odstop od pogodbe - rok
VSL sklep Cpg 1039/93VSL0012321.07.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik, ki zatrjuje, da se je prijavil na javni razpis za oddajo del in da ima zato terjatev na sklenitev pogodbe, je izkazal verjeten obstoj terjatve, ki je eden od pogojev za izdajo začasne odredbe.   začasna odredba - nedenarna terjatev - obstoj terjatve
VSL sklep Cpg 1038/93VSL0012421.07.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV - CIVILNO PROCESNO PRAVODoločilo 442. člena ZPP vsebuje enake zahteve za izdajo začasne odredbe kot določilo 1. in 2. odstavka 267. člena ZIP; daje pa možnost, da sodišče začasno odredbo izda po uradni dolžnosti.začasna odreda v zavarovanje nedenarne terjatve - motenje posesti - nastanek nenadomestljive škode
VSL sklep Cpg 1035/93VSL0012521.07.1993Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEVNe glede na določilo 1. odstavka 17. člena Zakona o finančnem poslovanju, da izroči dolžnik akceptni nalog z vpisanim datumom dospelosti, sme datum po dogovoru naknadno vpisati tudi sam upnik.začasna odreda v zavarovanje denarne terjatve - akceptni nalog - prepoved vnovčenja
VSL sklep Cpg 1034/93VSL0026110.11.1993Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOStečajni upnik mora stroške pravdnega postopka prijaviti skupaj z glavnico in obrestmi v stečajnem postopku zaradi izjave stečajnega upravitelja o celotni upnikovi terjatvi. Izrek sodišča, s katerim nalaga toženi stranki, ki je v stečaju, naj tožeči stranki povrne pravdne stroške, je v nasprotju z določbami stečajnega zakona.stroški pravdnega postopka - prijava terjatve
VSL sklep Cpg 1033/99VSL0082526.10.1999Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgovor zoper sklep o izvršbi v postopku, ki sledi pravdnemu postopku, lahko dolžnik vloži iz razlogov, ki preprečujejo izvršbo in ki jih primeroma našteva 1. odst. 55. člena ZIZ. Noben od teh pa ni tak, da bi dopuščal ponovno presojo utemeljenosti terjatve, o kateri je že bilo pravnomočno odločeno.   sklep o izvršbi na podlagi izvršilnega naslova - neutemeljen ugovor
VSL sklep Cpg 1032/93VSL0034701.03.1994Gospodarski oddelekobligacijsko pravoSmisel instituta znižanja kupnine (kot enega od možnih jamčevalnih zahtevkov) je v tem, da dobi tožeča stranka razliko med vrednostjo, ki bi jo imelo izvršeno delo brez napake, in med vrednostjo, ki jo ima izvršeno delo z napako. Sodišče mora torej ugotavljati vrednost izvršenega dela z napako, pri čemer vrednost takega dela nikakor ne more biti enaka nič (sicer bi tožeča stranka...jamčevanje za napake - znižanje kupnine
VSL sklep Cpg 1030/99VSL0132906.01.2000Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVODolžnik je ugovor vložil po preteku zakonskega osemdnevnega roka, zato ga je sodišče prve stopnje pravilno zavrglo kot prepoznega.   sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - prepozen ugovor
VSL sklep Cpg 1027/94VSL0047611.01.1995Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOStranki se lahko med postopkom sporazumeta, da v gospodarskem sporu sodi sodnik posameznik ne glede na vrednost spornega predmeta. Vendar mora biti takšen sporazum jasen in izrečen. Volje za sklenitev navedenega sporazuma torej ni mogoče pravno veljavno izraziti s konkludentnimi dejanji, npr. s tem, da stranka tekom postopka na prvi stopnji ne ugovarja sojenju po sodniku posamezniku. Če dolžnik...sporazum o sodniku posamezniku - razdrtje pogodbe - razveza pogodbe zaradi neizpolnitve - pravočasna izpolnitev
VSL sklep Cpg 1026/95VSL0053806.09.1995Gospodarski oddelekSTVARNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVOOkoliščina, ali ima tožena stranka za gradnjo objekta, s katero vznemirja lastninsko pravico tožeče stranke, lokacijsko in gradbeno dovoljenje ali ne, za odločitev o verjetnosti obstoja terjatve na prenehanje vznemirjanja kot prvega pogoja za izdajo začasne odredbe v zavarovanje te terjatve, ni pomembna. Za verjetnost obstoja terjatve je treba verjetno ugotoviti, da je vznemirjanje neutemeljeno,...začasna odredba - nedenarna terjatev - varstvo lastninske pravice
VSL sklep Cpg 1024/94VSL0039806.07.1994Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUpnik v predlogu za izdajo začasne odredbe ne trdi, da predlaga začasno odredbo v zavarovanje kakšne terjatve, o kateri se odloča v sodnem postopku, niti ne zahteva zavarovanja kakšne svoje denarne terjatve, o kateri bi bilo odločeno ali bi se odločalo v upravnem postopku. Zato za odločitev o tem predlogu sodišče ni pristojno.   začasna odredba - sodna pristojnost
VSL sklep Cpg 1019/99VSL0084506.01.2000Gospodarski oddelekIZVRŠILNO PRAVOUgovorni postopek zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine je potrebno obravnavati kot celoto od izdaje sklepa o izvršbi, upoštevaje pri tem tudi pravni pouk, do odločitve o dolžničinem ugovoru. Ker je bil sklep o izvršbi izdan še v času veljavnosti ZIP in je dolžnica tudi dobila pravni pouk v skladu s 55.a čl. ZIP, je potrebno njen ugovor presojati po določbah ZIP.   sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine - utemeljen ugovor - ugovorni postopek
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dokazovati mora tožnik.
Petitori incumbit probatio.