zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cp 1610/2005VSL5056331.08.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVOPrvostopenjsko sodišče je pravilno ugotovilo dejansko stanje zapuščine na podlagi podatkov, s katerimi je razpolagalo. Upoštevalo je podatke o premoženju zapustnice, navedene v smrtovnici in to zapuščino ločilo od premoženja dedičev. V kolikor bo naknadno s sklepom o dedovanju ali dodatnim sklepom o dedovanju ugotovilo, da v zapuščino pokojne spada še kakšno drugo premoženje, bo tudi...izločitev dela zapuščine - pozneje najdeno premoženje
VSL sklep I Cp 2862/2005VSL5056422.06.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoOpustitev predložitve dokazila o plačilu dolžne sodne takse za tožbo predstavlja formalno pomanjkljivost tožbe, s katero zakonodajalec uresničuje načelo ekonomičnosti postopka in zagotavlja procesno disciplino strank. Ta pomanjkljivost pa ni takšne narave, da bi preprečevala vsebinsko obravnavanje tožbe, zato jo je mogoče odpraviti le do končanega predhodnega preizkusa tožbe, to je...tožba - sodna taksa - potrdilo o plačilu sodne takse
VSL sodba I Cp 2180/2004VSL5056513.07.2005Civilni oddelekobligacijsko pravo - pogodbeno pravo - mednarodno zasebno pravoO razmerju z mednarodnim elementom govorimo vselej, ko okoliščine pravnega razmerja segajo na različna pravna področja. Ker so kolizijske norme formalno pravo, je za presojo časovne veljavnosti splošnega pravnega akta, ki vsebuje kolizijska pravila, odločilen trenutek, ko pride do sodnega spora, natančneje do vložitve tožbe. Igra na srečo, imenovana fair-play, ki je bila podlaga, da je...razmerja z mednarodnim elementom - spor s tujim elementom - posojilna pogodba - igranje na srečo - podlaga obveznosti
VSL sodba I Cp 1781/2005VSL5056631.08.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoVsebinsko gledano izvedensko mnenje dr. B. ni bilo takšno, da bi narekovalo postavitev novega izvedenca, zato je sodišče prve stopnje dokazni predlog tožeče stranke v tej smeri utemeljeno zavrnilo. Sodišče namreč takemu predlogu ugodi le takrat, če je izvedensko mnenje nejasno, nepopolno ali v nasprotju samo s seboj ali z raziskanimi okoliščinami (2. odstavek 254. člena ZPP). Določitev...dokazi in izvajanje dokazov - izvedensko mnenje - izvedenec - načelo neposrednosti
VSL sklep I Cp 1849/2004VSL5056720.07.2005Civilni oddelekstanovanjsko pravoPravno podlago tožbenega zahtevka predstavlja 61. člen Stanovanjskega zakona (v nadaljevanju SZ, Ur. l. RS, št. 18/91 s spremembami), po katerem ima najemnik po izselitvi iz stanovanja pravico do povrnitve neamortiziranega dela koristnih vlaganj v stanovanju, ki jih je opravil s soglasjem lastnika, če se z njim drugače ne dogovori. Poleg te zakonske določbe pa mora sodišče upoštevati tudi...pravice in obveznosti iz najemnega razmerja - vlaganje v nepremičnino
VSL sklep I Cp 1812/2005VSL5056820.04.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - sodne takseNepravilno je stališče sodišča prve stopnje, da je bilo o predlogu stranke na oprostitev plačila sodnih taks že pravnomočno odločeno (predlog je bil zavrnjen), ker v ponovnem predlogu navaja iste razloge.   sodna taksa - pravnomočnost - oprostitev plačila sodne takse
VSL sklep I Cp 2860/2005VSL5056931.08.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - PRAVO DRUŽBPritožnika sta bila v času nastanka obveznosti in v času izbrisa družbe z neomejeno odgovornostjo iz sodnega registra, še vedno vpisana v sodni register kot družbenika, zato odgovarjata za dolgove družbe, glede na določbo 3. odstavka 101. člena Zakona o gospodarskih družbah, ki pravi, da družbenik odgovarja za obveznosti družbe vse do objave vpisa prenehanja članstva.   nadaljevanje postopka - odgovornost družbenikov
VSL sodba in sklep I Cp 1732/2004VSL5057024.08.2005Civilni oddelekobligacijsko pravo - mednarodno zasebno pravo - civilno procesno pravoV obravnavanem primeru pravdni stranki nista zatrjevali, da sta se dogovorili o uporabi prava, niti to ne izhaja iz drugih okoliščin primera. Če pogodbeni stranki nista izbrali prava, se po določbi 20. člena ZMZPP uporabi pravo, s katerim je razmerje najtesneje povezano, če posebne okoliščine primera ne napotujejo na drugo pravo, se šteje, da je najtesnejša zveza podana s pravom države,...posojilna pogodba - darilna pogodba - uporaba tujega prava - pomoč prava nevešči stranki - procesno vodstvo glavne obravnave - načelo kontradiktornosti - alternativna obveznost
VSL sodba I Cp 582/2005VSL5057105.10.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVOMed obnašanjem psa in tožnikovo reakcijo ni adekvatne vzročne zveze. Toženka kot imetnica psa zato ne odgovarja za tožnikovo škodo.   nevarna stvar - strah - vzročna zveza - odgovornost imetnika stvari
VSL sklep I Cp 1578/2005VSL5057226.10.2005Civilni oddeleknepravdno pravoV primeru umika predloga za delitev skupnega premoženja se o stroških postopka odloči po pravilih pravdnega postopka.   umik predloga - stroški postopka
VSL sklep I Cp 3621/2005VSL5057305.10.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoVložena ustavna pritožba zoper pravnomočno sodbo o temelju tožbenega zahtevka ni razlog za preknitev pravdnega postopka, ki še teče o višini zahtevka.   prekinitev postopka
VSL sklep I Cp 1159/2005VSL5057431.08.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoTeza o priznanju dejanskih navedb tožeče stranke je dopustna samo pod pogojem, da ni razumnih razlogov, ki bi vzbujali dvom v resničnost tožnikovih navedb. Če je sam tožnik v dokaz svojih navedb ponudil dokaze, s katerimi navedb očitno ni moč dokazati, je nedopustno pripisovati tožencu voljo, da s svojo pasivnostjo priznava resničnost dejanskih navedb v tožbi. Pritožbeno sodišče...zamudna sodba - nasprotje med dejstvi navedenimi v tožbi in predloženimi dokazi
VSL sodba I Cp 2588/2005VSL5057519.10.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOSodišče prve stopnje je pravilno ugotovilo, da tožnik s kraja prometne nesreče dne 31.10.1994 ni odšel z namenom izogniti se preiskusu alkoholiziranosti in da zato ni izgubil pravic iz zavarovalne pogodbe. Tudi če bi sodišče prve stopnje ugotovilo, da bi tožnik kot skrben voznik moral in mogel zaznati prometno nezgodo, takšen zaključek sam po sebi še ne bi izkazoval, da je tožnik odšel...izguba pravic iz obveznega zavarovanja - domneva alkoholiziranosti
VSL sklep I Cp 906/2005VSL5057621.09.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVOKer vlaganja v hišo v času zakonske zveze obeh pravdnih strank v skupni vrednosti 1.403.677,20 SIT ne spreminjajo substance hiše, oziroma kot ugotavlja sodišče prve stopnje, ne prispevajo k bistvenim spremembam glede stanja in vrednosti stanovanjske hiše, je tudi pravilno stališče sodišča prve stopnje, da je prispevek tožnice glede na vrednost nepremičnine minimalen (le 1,1%), ter zato...skupno premoženje zakoncev - posebno premoženje - prekoračitev tožbenega zahtevka - bistvena kršitev določb postopka
VSL sklep I Cp 3357/2005VSL5057731.08.2005Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPri odločanju o vpisih, o katerih odloča po uradni dolžnosti, mora zemljiškoknjižno sodišče upoštevati le pogoje iz 2. do 5. točke 1. odstavka 148. člena ZZK-1.   zaznamba sklepa o izvršbi - dovolitev vpisa
VSL sodba I Cp 2301/2005VSL5057806.10.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOŠkodo mora povrniti tisti, ki jo je povzročil, če ne dokaže, da je nastala brez njegove krivde (1. odstavek 154. člena Zakona o obligacijskih razmerjih, ZOR). V citirani določbi je uzakonjeno pravilo o obrnjenem dokaznem bremenu. Povzročitelj škode je tisti, ki mora dokazati, da ni kriv oziroma da je škoda nastala brez njegove krivde. V obravnavani zadevi sta bila tožnik in toženec...krivda - deljena odgovornost - domneva
VSL sklep I Cp 1698/2005VSL5057914.09.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPritožbeno sodišče bi soglašalo, da je toženec dolžan tožnici nadomestiti korist od uporabe njenega solastniškega deleža, ne glede na to katere prostore (je) sam de facto uporablja(l), vendar le ob predpostavki, da bi bilo ugotovljeno, da tožnica ni soglašala z uporabo njenega solastniškega deleža po otrokih, še posebej zato, ker sta te nepremičnine (so)uporabljala s tožnico že pred...neupravičena pridobitev - uporaba tuje stvari v svojo korist - solastnina
VSL sklep I Cp 3513/2005VSL5058005.10.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - DENACIONALIZACIJAOb uveljavljanju ničnosti pravnega posla sklenjenega med denacionalizacijskim postopkom sodišče ni pristojno odločati o tem ali obstajajo ovire za vrnitev nepremičnine v naravi, saj o tem odloča upravni organ.   začasna odredba
VSL sodba I Cp 2087/2004VSL5058105.10.2005Civilni oddelekobligacijsko pravo - civilno procesno pravoUgovor zastaranja je materialnopravni ugovor, saj se nanaša na utemeljenost tožbe. Sklicevanje na takšen ugovor zato ne zapade pod določbo 286. člena ZPP. Presoja njegove utemeljenosti pa je seveda vezana na konkretna dejstva v zvezi z ugotavljanjem pričetka teka zastaranja, eventualne prekinitve zastaranja ipd. Glede navajanja teh dejstev in predlaganja novih dokazov v zvezi s temi dejstvi,...ugovor zastaranja - odškodninska terjatev
VSL sklep I Cp 1929/2005VSL5058214.09.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoV 285. čl. ZOR je določen rok, v katerem je treba vložiti tožbo za izpodbijanje. Navedeno zakonsko določilo pravi, da se izpodbojna tožba v primeru razpolaganja iz 1. odst. 281. čl. lahko vloži v enem letu, v drugih primerih pa v treh letih. Citirano določbo je treba razlagati tako, da je rok za vložitev tožbe za izpodbijanje odplačnih dolžnikovih razpolaganj eno leto ne glede na to,...izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - rok
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kjer je družba, tam je pravo.
Ubi societas, ibi ius.