zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sodba I Cp 1137/2005VSL5054306.04.2005Civilni oddelekstanovanjsko pravo - civilno procesno pravoKadar je stanovanje v denacionalizacijskem postopku vrnjeno v last upravičencu do denacionalizacije, ta kot najemodajalec vstopi v obstoječo najemno razmerje. Najemnik, ki je že sklenil najemno pogodbo s prejšnjim lastnikom stanovanja, zato od novega lastnika ne more zahtevati sklenitve nove najemne pogodbe. Če so se v stanovanje medtem vselili novi uporabniki, lahko zahteva le sklenitev...sklenitev najemne pogodbe - izostanek z naroka - preložitev naroka
VSL sodba I Cp 693/2004VSL5054420.04.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoStranke lahko sklepajo posle v krajih plačilnih sredstvih pod pogoji in način, določen z zakonom. Dovoljena je uporaba deviz v pogodbah med fizičnimi osebami, pri čemer je valuta izpolnitve vedno tolar.   tuja valuta - izpolnitev denarne obveznosti
VSL sklep I Cp 285/2005VSL5054520.04.2005Civilni oddelekobligacijsko pravo - civilno procesno pravoPritožnica utemeljeno očita neizvedbo dokaza s postavitvijo izvedenca konjarske stroke. Pritožbeno sodišče pri tem ugotavlja, da se sodišče prve stopnje do tega dokaznega predloga niti ni opredelilo, saj o njem ni odločalo z ustreznim dokaznim sklepom in tako opustitev izvedbe tega dokaza niti ni obrazložena (po določbi 2. odstavka 287. člena ZPP pa mora sodišče predlagane dokaze, za...bistvena kršitev določb pravdnega postopka - krivdna odgovornost
VSL sklep I Cp 1022/2004VSL5054613.04.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOOdgovornosti cestnega podjetja za prometno nezgodo zaradi na cestišče padlega drevesa ni mogoče izključiti le zato, ker je drevo prej stalo na zemljišču v privatni lasti, čeprav na območju varovalnega pasu.   vzdrževanje cest
VSL sodba in sklep I Cp 1306/2004VSL5054706.04.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoIzvedba predloženih dokazov ne more nadomestiti pomanjkljive trditvene podlage tožbe.   trditveno in dokazno breme
VSL sklep I Cp 1096/2004VSL5054813.04.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - NEPRAVDNO PRAVOV nepravdnem postopku se uporabljajo določbe ZPP, če udeleženec med postopkom umre.   vrnitev zaplenjenega premoženja - upravni postopek - smrt stranke
VSL sklep I Cp 2168/2004VSL5054913.04.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAOb preizkusu izpodbijanega sklepa po uradni dolžnosti je pritožbeno sodišče ugotovilo, da je bila v konkretnem primeru v korist upnice v izvršilni zadevi opr. št. In 61/2004 v zemljiški knjigi pod Dn. št. 907/94 že vknjižena hipoteka na sporni nepremičnini vl. št. xx k.o. Z., parc. št. yy v znesku 166.000,00 DEM oziroma v tolarski protivrednosti 13,280.000,00 SIT na dan 25.7.1994. V...zaznamba sklepa o izvršbi - hipoteka
VSL sklep I Cp 1192/2005VSL5055006.04.2005Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAPredlagatelja v tožbi, na podlagi katere sta vložila predlog za zaznambo spora, zatrjujeta pridobitev lastninske pravice na nepremičninah na podlagi kupoprodajne pogodbe. Glede na to in ker prvič šele v pritožbi trdita in dokazujeta, da v pravdi zatrjujeta pridobitev lastninske pravice na nepremičninah tudi na podlagi priposestvovanja, to pa zakon izrecno prepoveduje, je sodišče prve stopnje...zaznamba spora
VSL sklep I Cp 184/2005VSL5055113.04.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe gre za spor o nepremičnini, ni mogoče uporabiti določb 30. poglavja ZPP in izdati sodbe na podlagi odpovedi v smislu 456. čl. ZPP, čeprav je vrednost spornega predmeta določena na 100.000,00 SIT.   sodba na podlagi odpovedi - spor majhne vrednosti
VSL sklep I Cp 1519/2005VSL5055213.04.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - SODNE TAKSEKer znaša povprečni mesečni dohodek štiričlanske družine 373.000,00 SIT, taksa za tožbo pa 210.000,00 SIT, so podani pogoji za oprostitev plačila sodnih taks, saj bi bilo s plačilom sodne takse lahko ogroženo preživljanje prvotožnice, drugotožnika in njunih dveh otrok, upoštevaje, da je njun sin invalid, ki potrebuje 24 urno nego in pomoč, hči pa študentka izven domačega kraja.   oprostitev plačila - sodna taksa
VSL sodba I Cp 1583/2004VSL5055313.04.2005Civilni oddelekzavarovalno pravoToženec bi v tej regresni pravdi lahko podal vse ugovore, ki bi jih imel proti oškodovancu, med drugim tudi, da je višina izplačane odškodnine oškodovancu, ki jo je dokumentirano izkazala tožeča stranka, pretirana. Za to svojo trditev pa v vsem postopku kakšnega dokaza ni ponudil, torej svojega ugovora o previsoko izplačani odškodnini ni dokazal.   regresni zahtevek zavarovalnice - nezavarovano vozilo
VSL sklep I Cp 1782/2005VSL5055420.04.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVOKatere nepremičnine sestavljajo zaščiteno kmetijo se ugotavlja z odločbo upravnega organa.   zaščitena kmetija
VSL sodba in sklep I Cp 1609/2005VSL5055507.09.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoV konkretni zadevi tožena stranka z umikom tožbe ni soglašala. Privolitev tožene stranke je v takšni fazi postopka nujen pogoj za dopustnost umika. Ker torej privolitve tožene stranke ni bilo, delni umik tožbe ni dopusten, zato je moralo sodišče odločiti o celotnem tožbenem zahtevku, kot da delnega umika ni bilo. Zaključek prvostopnega sodišča, da uveljavljanje istega zneska na...sprememba tožbe - umik tožbe
VSL sodba I Cp 1619/2004VSL5055631.08.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOToženec je moral predvideti gibanje tožnice, tako kot tudi drugih najemnikov do vhoda hiše, mimo psa, ki se je prosto gibal znotraj ograje.   škoda, nastala po domači živali - nadzor
VSL sklep I Cp 1352/2004VSL5055725.05.2005Civilni oddeleksodne takseČe mora dvoje ali več oseb skupaj plačati takso, je njihova obveznost nerazdelna, zato mora sodišče, ko odloča o taksni oprostitvi, oceniti plačilno sposobnost vsake od njih v primerjavi s celotnim dolgovanim zneskom sodne takse.   oprostitev plačila sodne takse
VSL sklep I Cp 2040/2005VSL5055829.06.2005Civilni oddelekstvarno pravoNe gre za dopustno samopomoč, če soposestnik odvzame drugemu soposestniku soposest prostora, pri čemer pa v svoji soposesti prostora ni bil prizadet. Toženec se zato neutemeljeno sklicuje na samopomoč (namestitev nove ključavnice na vhod v klet), ki jo utemeljuje s tem, da je tožnica uporabljala njegove stvari - ozimnico in cev za vodo v kleti.   motenje posesti - varstvo posesti - samopomoč
VSL vmesna sodba in sklep I Cp 2153/2004VSL5055920.07.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOČetudi so tožnik in njegova družba sprožili potrebo po intervenciji prvega toženca kot redarja v nočnem klubu, pa ga njihovo ravnanje ni upravičevalo do fizičnega nasilja, kot ga je izvedel nad tožnikom. Redar mora namreč v takih primerih ravnati profesionalno ter uporabiti take strokovne prijeme, ki v najmanjši možni meri ogrožajo telesno integriteto gostov. Z udarci v obraz, ter še...povzročitev škode - odškodninska odgovornost - protipravno ravnanje - silobran - prekoračen silobran - vmesna sodba na drugi stopnji
VSL sodba I Cp 2167/2004VSL5056014.09.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoTerjatev tožeče stranke zoper toženo stranko za tekoče obveznosti iz naslova plačevanja elektrike, vodarine in ostalega, kar se je zavezala tožena stranka najemodajalki - tožnici po pogodbi, pa tega ni plačevala niti najemodajalki niti dobaviteljem, zastara tako zoper dobavitelja kot tudi zoper najemodajalko, ki je kasneje te terjatve plačala, v enoletnem zastaralnem roku. Odškodninska...zastarana terjatev - odškodnina zaradi kršitve pogodbenih obveznosti
VSL sodba I Cp 1273/2004VSL5056105.05.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVOOkoliščine, ki nastopijo po sklenitvi pogodbe, ne morejo biti razlog za njeno razveljavitev. Tožnik, ki se v tožbi ni skliceval na morebitne napake pri sklenitvi izročilne pogodbe, ampak je toženki očitana velika nehvaležnost in neizpolnitev prevzetih pogodbenih obveznosti, ne more zahtevati razveljavitve izročilne pogodbe, ampak jo ima pravico preklicati in zahtevati vrnitev izročenega...izročilna pogodba - preklic izročitve
VSL sodba in sklep I Cp 1629/2004VSL5056208.06.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoNačelo popolnosti listine (velja le tisto, kar je v predpisani obliki zapisano) velja le do tedaj, ko je sicer ustno sklenjena pogodba ali ustno sklenjeni del pogodbe, glede katere je sicer predpisana pisna oblika, realiziran v smislu specialne določbe cit. 73. člena ZOR. V tem primeru ima vse potrebne in veljavne pravne učinke tudi ustno sklenjena pogodba, za katero se sicer zahteva predpisana...navidezna pogodba - realizacija pogodbe - prodaja - bodoča stvar
 izberi vse

izbrane: izvozi

Kaznovanje slabih je varstvo dobrih.
Malorum poena praesidium est bonis.