zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cp 1905/2004VSL5052305.01.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVOČe je zapustnik v oporoki določil katere stvari gredo posameznim oporočnim dedičem, je tako določilo v oporoki šteti kot razdelitev zapuščine. Na tako določilo zapustnika v oporoki je zapuščinsko sodišče vezano, če dediči ne sklenejo drugačnega sporazuma o razdelitvi zapuščine. Nepremičnine, za katere je oporočitelj določil, da jih deduje določen dedič, se v zemljiški...delitev premoženja - oporoka
VSL sklep I Cp 2008/2004VSL5052426.01.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOZgolj pavšalnega pritožbenega navajanja in še drugih stvari, ki naj bi spadale v zapuščino, in v pritožbi prvič uveljavljanega nasprotovanja izločitvenega zahtevka dedinje, ki ga je dedič v zapuščinskem postopku že priznal, ni mogoče upoštevati v pritožbenem postopku.   prekluzija - nova dejstva - novote
VSL sklep I Cp 1986/2004VSL5052526.01.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOZahtevek za vrnitev daril je v zapuščinskem postopku mogoče uveljaviti le, če so med strankami zapuščinskega postopka dejstva nesporna oziroma so sporna le pravna vprašanja. Zoper osebe, ki ne spadajo v krog oseb iz 175. člena ZD (stranke zapuščinskega postopka), dediči v zapuščinskem postopku torej ne morejo uperiti zahtevka za vrnitev daril, s katerim zahtevajo povečanje obsega zapustnikovega...vrnitev darila - zapuščinski postopek
VSL sklep I Cp 1994/2004VSL5052623.02.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer gre za spor na uveljavitev malih avtorskih pravic, gre za spor iz prava intelektualne lastnine, zato je po določbi 103. člena Zakona o sodiščih izključno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.   stvarna pristojnost - avtorsko delo - pristojnost
VSL sklep I Cp 1884/2004VSL5052710.03.2005Civilni oddeleknepravdno pravo1. O dolžnosti upravičenca razlastitve, da zagotovi drugo enakovredno zemljišče, je mogoče govoriti le, če je tako zemljišče na razpolago. Če ga ni, mora plačati odškodnino. Tudi sicer določbe ZSZ o razlastitvi ne omogočajo razlage, da je primarna obveznost razlastitvenega upravičenca, da se restituira prvotno stanje z izročitvijo enakovredne nadomestne nepremičnine. Pri alternativnih...razlastitev - odškodnina - status zemljišča
VSL sodba I Cp 2220/2004VSL5052817.03.2005Civilni oddelekobligacijsko pravo - stvarno pravoPritožnica se sklicuje tudi na to, da se ni uresničil namen oziroma nagib (skupno življenje pravdnih strank), zaradi katerega je bila sklenjena takšna pogodba, ki je tudi tožencu omogočila vknjižbo solastninskega deleža na spornem stanovanju. S temi trditvami se tožnica smiselno zavzema za to, da ni več veljaven oziroma je prenehal dogovor pravdnih strank o solastništvu na spornem stanovanju....sklenitev pogodbe - pridobitev lastninske pravice - neupravičena pridobitev - nagib za sklenitev pogodbe
VSL sodba in sklep I Cp 161/2004VSL5052926.01.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - PRAVO DRUŽBČe ima samostojni podjetnik prokurista, lahko ta zanj veljavno sklepa pravne posle. Če je običajno in pričakovano, da ima oseba upravičenje za sklepanje poslov določene vrste, potem se šteje, da ima ista upravičenja tudi konkretni delavec. T.O. je bil zaposlen pri toženi stranki in je zanjo opravljal posle nepremičninskega posredovanja, zato je kot pooblaščenec po zaposlitvi lahko veljavno...pogodba o posredovanju - obličnost - samostojni podjetnik - pooblastilo
VSL sodba I Cp 1152/2004VSL5053023.02.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - stvarno pravoSolastnik, ki nima soglasja ostalih solastnikov za vlaganja v nepremičnino, ne more zahtevati večjega deleža na nepremičnini.   vlaganje v solastno stvar - dedovanje - predlaganje dokazov
VSL sklep I Cp 1626/2004VSL5053105.01.2005Civilni oddelekstvarno pravoAsfaltiranje obstoječe poti predstavlja vzdrževalna dela v smislu 1. alinee 1. odst. 51. člena Zakona o urejanju naselij (sodba VSRS I Up 182/2000). Asfaltiranje, vključno z vsemi komunalnimi deli, ki se običajno opravijo v zvezi ali zaradi asfaltiranja (ureditev odtokov, ureditev potrebne tamponske poslage in drugo) zato ni možno opredeliti kot gradnjo na tujem svetu v smislu 24. člena ZTLR,...gradnja na tujem zemljišču
VSL sklep I Cp 1938/2004VSL5053226.01.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoHitrost postopka zaradi motenja posesti je odvisna od narave (okoliščin) obravnavanega primera. Relevantne okoliščine so število v soglasju s strankama preloženih narokov, nepopolne vloge pravdnih strank, število izvedenih dokazov in drugo. Stranka, ki v postopku nosi dokazno breme glede določenega dejstva, mora to dejstvo dokazati ne glede na to, da ga nasprotna stranka ne prereka, razen...motenje posesti - izvajanje dokazov - motenje posesti
VSL sklep I Cp 179/2004VSL5053302.03.2005Civilni oddelekstvarno pravoNepremičnine se v postopku za njihovo razdelitev (praviloma) razdelijo fizično, in sicer tako, da vsak solastnik prejme del teh nepremičnin v skladu z njegovim solastniškim deležem. Če nobena od strank ne izkaže upravičenega interesa, da bi v naravi dobila delež, ki bi (bistveno) presegal njen solastniški delež, ni pogojev za uporabo kriterija fizične delitve z izplačilom razlike v...solastnina - delitev solastnine - upravičen interes
VSL sklep I Cp 1907/2004VSL5053412.01.2005Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZa umik predloga ne velja načelo vrstnega reda.   vrstni red vpisa - umik predloga
VSL sodba in sklep I Cp 2111/2004VSL5053516.02.2005Civilni oddelekobligacijsko pravo - denacionalizacijaSodišče prve stopnje je namreč ugotovilo ničnost sporne kupoprodajne pogodbe na podlagi okoliščine, da pogodba nasprotuje prepovedim uzakonjenim v dveh zakonskih predpisih, veljavnih na dan sklenitve sporne pogodbe - prepovedi odtujitve nepremičnine v družbeni lasti, ki je proglašena za spomenik ali znamenitost, vsebovani v 51. členu Zakona o naravni in kulturni dediščini (v nadaljevanju...ničnost pogodbe
VSL sklep I Cp 2040/2004VSL5053623.02.2005Civilni oddelekDEDNO PRAVOIzjava dediča, da sprejema dediščino ali se ji odpoveduje mora biti v skladu z določbo 208. člena Zakona o dedovanju. Izrecno mora izražati pravo in resnično voljo dediča, dano mora biti v predpisani obliki in sicer mora pisno izjavo dedič lastnoročno podpisati, na zapuščinski obravnavi ustno podano izjavo pa podpisati s podpisom zapisnika.   dedna izjava
VSL sodba I Cp 9/2005VSL5053706.04.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoStranka je pravočasno v postopu na prvi stopnji v skladu z dol. 286. čl. ZPP dolžna substancirano zatrjevati razloge za zadržanje zastaranja zaradi nepremagljivih ovir v smislu 383. člena ZOR.   zadržanje zastaranja
VSL sklep I Cp 936/2005VSL5053802.03.2005Civilni oddeleksodne takseZemljiškoknjižni lastnik kot dolžnik ni dolžan plačati takse za zaznambo izvršbe, temveč upnik v katerega interesu in na njegov predlog je bil izdan sklep o zaznambi izvršbe.   taksna obveznost
VSL sklep I Cp 225/2005VSL5053917.02.2005Civilni oddelekIZVRŠILNO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAZemljiškoknjižno sodišče je prejelo obvestilo izvršilnega sodišča in sklep o izvršbi že 23.12.2002. Navedeni dan je hkrati tudi datum vpisa plombe. Takrat so se tudi stekli vsi pogoji za odločitev o vpisu zaznambe sklepa o izvršbi v zemljiško knjigo in za izvršitev tega vpisa. Ker je o utemeljenosti vpisa že odločilo izvršilno sodišče, je bila obveznost zemljiškoknjižnega sodišča...vpis v zemljiško knjigo - odlog izvršbe
VSL sodba I Cp 1521/2004VSL5054026.01.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOOdškodninska odgovornost upravnika stavbe za škodo, ki jo utrpijo tretje osebe pri uporabi stavbe.   odškodninska odgovornost
VSL sodba I Cp 2030/2004VSL5054102.02.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVODuševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti zajemajo stalne omejitve, ki jih ima oškodovanec po končanem zdravljenju, omejitve v času zdravljenja pa se upoštevajo pri odmeri odškodnine iz naslova telesnih bolečin. Samo v primeru, če je zdravljenje zelo dolgotrajno in je oškodovanec pomembno prizadet lahko začasno zmanjšanje življenske aktivnosti predstavlja samostojno...odškodnina za nepremoženjsko škodo
VSL sklep I Cp 912/2005VSL5054202.03.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoKer je laični toženec vložil odgovor na tožbo znotraj 30 dnevnega roka pri nepristojnemu sodišču, je vloga pravočasna, kljub temu, da je odgovor na tožbo prispel k pristojnemu sodišču prepozno. Zato je bilo treba zamudno sodbo razveljaviti in vrniti zadevo sodišču prve stopnje v nadaljnje sojenje.   pravočasnost - rok - zamudna sodba
 izberi vse

izbrane: izvozi

Dobri zakoni se rodijo iz slabih navad. Makrobij.
Leges bonae ex malis moribus procreantur.