zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep I Cp 1118/04VSL5039305.05.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoOba pogoja iz 157. člena ZPP - da toženec ni dal povoda za tožbo in da je pripoznal tožbeni zahtevek v odgovoru na tožbo oz. na glavni obravnavi, še preden se je spustil v obravnavanje glavne stvari - morata biti podana kumulativno, da je toženec upravičen do povračila svojih pravdnih stroškov.   stroški postopka
VSL sklep I Cp 2683/2005VSL5039408.06.2005Civilni oddelekZEMLJIŠKA KNJIGAZa vknjižbo predznambe lastninske pravice zadošča predložitev neoverjene kupne pogodbe, ki vsebuje ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo.   predznamba
VSL sklep I Cp 2117/2005VSL5039510.08.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravoV pravdi na ................in dela hiše, je treba razčistiti tožnikov ugovor, da je z dovoljenjem tožnikov ..... obrt. Če je bila pogodba o oddaji poslovnih prostorov realizirana, je mogoče govoriti o ........   poslovni prostor
VSL sodba I Cp 5570/2005VSL5039630.11.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravoPritožbeno sodišče meni, da bi s tem, ko bi naročniku naložili, da v primeru zatrjevanja zlorabe njegove naročniške številke, to v konkretnem primeru tudi izkaže, naložili absolutno pretežko dokazno breme. Po oceni pritožbenega sodišča naročnik sam namreč ne more dokazati, kje v celotnem telekomunikacijskem sistemu naj bi prišlo do zlorabe. Dejansko močnejši položaj tožnice je...dokazno breme
VSL sklep I Cp 2036/2003VSL5050714.07.2004Civilni oddelekobligacijsko pravo - pogodbeno pravoKot določa 2. odst. 490. člena ZOR, sme kupec predlagati razdrtje pogodbe tudi, ne da bi prodajalcu pustil primeren dodaten rok za izpolnitev pogodbe, če mu je prodajalec po obvestilu o napakah sporočil, da pogodbe ne bo izpolnil. Tudi tožniku tega ni bilo treba storiti, ker je toženka takoj zavrnila kakršnokoli odgovornost za napake prodanega avtomobila. Pogodbena klavzula "videno - kupljeno"...jamčevanje za napake - stvarna napaka - skrita napaka - razdrtje pogodbe - odgovornost za napake
VSL sklep I Cp 800/2004VSL5050829.09.2004Civilni oddelekcivilno procesno pravoTožena stranka je vložila popoln predlog za obnovo postopka, saj je substancirano navedla okoliščine, na podlagi katerih zahteva obnovo, okoliščine, iz katerih izhaja, da je predlog vložen v zakonitem roku, in predlagala dokaze (zaslišanje prič), ki podpirajo njene navedbe (2. odst. 397. člena ZPP). Sodišče prve stopnje je bilo dolžno trditveno podlago tožene stranke preizkusiti s...obnova postopka - popolna vloga - novo dejstvo
VSL sklep I Cp 1783/2003VSL5050915.09.2004Civilni oddelekcivilno procesno pravoKadar stranka ne izkaže upravičenega vzroka za zamudo pritožbenega roka, sodišče pritožbo kot prepozno zavrže.   prepozna pritožba - zamuda pritožbenega roka
VSL sklep I Cp 838/2004VSL5051022.09.2004Civilni oddelekcivilno procesno pravoPo določbi 151. čl. Zakona o pravdnem postopku (ZPP) pravdni stroški obsegajo tudi nagrado za delo odvetnika in drugih oseb, ki jim zakon priznava pravico do nagrade. To pomeni, da mora upravičenje drugih oseb, ki niso odvetniki, do nagrade izhajati iz zakona. Ker noben predpis ne določa temelja za priznanje nagrade subjektu, ki naj bi toženi stranki nudil pravno svetovanje, teh stroškov...stroški - pravno svetovanje
VSL sklep I Cp 2169/2003VSL5051123.06.2004Civilni oddelekobligacijsko pravo - pogodbeno pravo - civilno procesno pravoObveznost preneha tudi, če upnik v sporazumu z dolžnikom sprejme kaj drugega namesto tistega, kar mu ta dolguje. Kadar tožena stranka terjatev tožeče stranke ugovarja v pobot, mora biti izrek sodbe, če sodišče ugotovi obstoj ali neobstoj terjatve, ki je bila uveljavljana zaradi pobota, tročlenski.   nadomestna izpolnitev - pobot - izrek sodbe
VSL sklep I Cp 1131/2004VSL5051206.10.2004Civilni oddelekcivilno procesno pravoCenilsko mnenje, ki ga stranka pridobi pred pravdo, pa njegovi uporabi nasprotna stranka nasprotuje, ni dokaz in ga sodišče upošteva le kot navedbe stranke. Ker ni dokaz, se z dokaznim sklepom ne odloča o njegovi izvedbi (niti da se dopusti niti da se zavrne dokaz z njegovim vpogledom).   izvedensko mnenje
VSL sodba in sklep I Cp 1016/2004VSL5051310.11.2004Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO1. Zneska, ki sta bila tožnici že pravnomočno prisojena iz naslova kondikcije in neupravičene obogatitve, tožnica ne more uveljavljati, čeprav zoper drugo osebo, še na odškodninski podlagi. Ta dva zneska namreč ne moreta predstavljati škode. Škoda pa je eden izmed nujnih elementov odškodninskega delikta. Če škode ni, tudi ni odškodninskega delikta. 2. Kolikor sta dve osebi odgovorni...prevara - razveljavitev pogodbe - vrnitev dela kupnine - odškodnina - odškodninska odgovornost odvetnika - zmota - odvetnik
VSL sklep I Cp 1499/2004VSL5051415.09.2004Civilni oddelekcivilno procesno pravoZnačilnost procesnih predpisov je, da pričnejo veljati s trenutkom uveljavitve, kolikor prehodne določbe ne določajo drugače. V trenutku, ko je sodišče prve stopnje pritožnika pozvalo k plačilu sodne takse za vloženo izredno pravno sredstvo in ga opozorilo na posledice, sta določbi 1. odstavka 105.a člena in 6. odstavka 108. člena ZPP že veljali. Vendar pa ZPP-B ne predvideva istih...sodna taksa - dokaz o plačilu sodne takse - neplačana taksa
VSL sodba I Cp 1490/2004VSL5051527.10.2004Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOČe so s škodnim dejanjem oškodovancu povzročene fizične poškodbe, se škoda, ki oškodovancu pri tem nastane na njegovi časti in ugledu, obravnava v okviru nevšečnosti v času zdravljenja, ne pa kot samostojna oblika škode zaradi razžalitve časti ali dobrega imena.   odškodnina
VSL sklep I Cp 1348/2004VSL5051615.09.2004Civilni oddelekstanovanjsko pravoAktivno legitimiran za tožbo na izpraznitev stanovanja zaradi nezakonite uporabe le-tega je samo lastnik stanovanja.   nezakonita uporaba stanovanja - izpraznitev stanovanja - aktivna legitimacija
VSL sklep I Cp 1507/2004VSL5051715.09.2004Civilni oddelekstvarno pravoLokacijska informacija je potrdilo iz uradnih evidenc, ki vsebuje podatke o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, ki jih določajo izvedbeni prostorski akti. Lokacijska informacija zato ni upravna odločba, na podlagi katere bi se lahko spreminjalo posestno stanje in zato ne izključuje protipravnosti motilnega ravnanja.   motenje posesti
VSL sklep I Cp 909/2004VSL5051829.09.2004Civilni oddelekobligacijsko pravoRes je, kot je navedlo sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi, da je, s tem ko je Ustavno sodišče RS ugotovilo, da je bil 35. člen Pravilnika o štipendiranju za šolsko leto 91/92 v neskladju z Ustavo, odpadla ena izmed podlag, na katero je tožeča stranka opirala svoj tožbeni zahtevek. Prezrlo pa je, da vračila štipendije ni navezovala le na določbe razveljavljenega pravilnika, saj je...štipendijska pogodba - izvensodna poravnava - razveljavitev
VSL sklep I Cp 2158/2004VSL5051909.02.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoČe hoče tožeča stranka uspešno terjati povrnitev pravdnih stroškov, mora ob umiku tožbe izrecno navesti, da jo umika zato, ker je tožena stranka izpolnila tožbeni zahtevek. Toženka je končala šolanje, zato je tožeča stranka tožbo (tožbeni zahtevek se je glasil na vračilo štipendije) umaknila, vztraja pa pri plačilu pravdnih stroškov, ker toženka šolanja ni dokončala v roku...stroški pravdnega postopka - umik tožbe - izpolnitev zahtevka
VSL sodba in sklep I Cp 1928/2004VSL5052002.03.2005Civilni oddelekstanovanjsko pravoLastnik stanovanja v 2. odstavku 150. člena Stanovanjskega zakona nima pravne podlage, da bi od zavezanca iz 2. odstavka 155. člena Stanovanjskega zakona neposredno terjal plačilo razlike med profitno in neprofitno najemnino.   najemnina
VSL sodba I Cp 751/2004VSL5052109.03.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOV obravnavanem primeru je sodišče prve stopnje pri določanju pravične denarne odškodnine po 201. členu ZOR premalo upoštevalo, da je bila oškodovanka stara 82 let in da s tožnikom ni več živela v skupnem gospodinjstvu. Pravična denarna odškodnina po oceni pritožbenega sodišča tako znaša 1.300.000,00 SIT (po upoštevanju njene sokrivde pa 780.000,00 SIT).   višina odškodnine - duševne bolečine ob smrti bližnjega
VSL sklep I Cp 1330/2004VSL5052206.04.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoZamudni sklep o motenju posesti se ne sme izpodbijati zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.   pritožba zoper sklep
 izberi vse

izbrane: izvozi

Pravo izhaja iz dejstev.
Ex facto ius oritur.