zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL vmesna sodba I Cp 1342/2004VSL5037305.10.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoKer je sodišče prve stopnje na podlagi ocene vseh izvedenih dokazov prišlo do ugotovitve, da je bilo stanovanje toženca prodano S. d.o.o., Ljubljana, na podlagi storitev in informacije, ki jih je posredovala tožnica G.-ju, je tožbeni zahtevek za plačilo provizije po temelju utemeljen. Vprašanje, ali se je toženec v času sklepanja prodajne pogodbe zavedal, da je stanovanje prodal zaradi...posredniška pogodba - provizija
VSL sklep I Cp 2152/2004VSL5037421.09.2005Civilni oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - ZEMLJIŠKA KNJIGAZa uveljavljanje zahtevka na plačilo uporabnine ni potrebno, da bi bila pogodba o fizični delitvi nepremičnine izvedena v zemljiški knjigi.   zemljiška knjiga
VSL sodba I Cp 1749/05VSL5037528.09.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoČe tožnik iz določene podlage zahteva zase pravico, mora iz iste podlage sprejeti tudi obveznost.   neupravičena pridobitev - zastaranje
VSL sklep I Cp 2236/2005VSL5037614.09.2005Civilni oddelekODŠKODNINSKO PRAVOPrvostopenjsko sodišče je intenzivnost in trajanje tožnikovih bolečin zaradi poškodbe pri delu dne 6.12.1995 ugotovilo le na podlagi vrste poškodbe tožnika, navedene v zdravniških potrdilih, te ugotovitve pa je podprlo še z utemeljitvijo, da gre za splošno znano dejstvo. Pritožbeno sodišče dvomi v pravilnost tako ugotovljenega dejanskega stanja, saj intenzivnost in trajanje telesnih...odškodnina za telesne bolečine - zaslišanje strank
VSL sklep I Cp 1856/2004VSL5037726.10.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - statusno pravoPravnomočna sodna odločba proti gospodarski družbi je izvršilni naslov tudi proti toženki, ki je družbenica izbrisane družbe. Za terjatev, ki jo tožeča stranka vtožuje, ima že pravnomočen sklep o izvršbi zoper družbo.   izbris iz sodnega registra - odgovornost družbenikov - prehod obveznosti - res iudicata
VSL sklep I Cp 489/2005VSL5037824.08.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVORazlogovanje sodišča prve stopnje, da bi tožeča stranka lahko postavila dajatveni tožbeni zahtevek, ruši opisano razmejitev pristojnosti pravdnega in nepravdnega sodišča in je v nasprotju z dolgoletno sodno prakso, po kateri je ugotovitev obsega in deležev na skupnem premoženju (in eventualna določitev solastninskih deležev na skupnem premoženju) stvar pravdnega, delitev celotnega...skupno premoženje - ugotovitvena tožba - pravni interes - sodba na podlagi pripoznave
VSL sklep I Cp 2776/2005VSL5037917.08.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - mednarodno zasebno pravoSlovensko sodišče je pristojno za odločanje v odškodninski zadevi proti tuji zavarovalnici le, če ima toženka sedež v naši državi ali če je škoda nastala na ozemlju RS. Če oškodovanec po nezgodi odide v drug kraj, tega novega kraja ni mogoče šteti za kraj nastanka škode, čeprav oškodovanec v njem trpi posledice škodnega dogodka.   pristojnost slovenskega sodišča
VSL sklep in sodba I Cp 1644/2004VSL5038015.06.2005Civilni oddelekDRUŽINSKO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOV obravnavanem primeru je sodišče zavrnilo predlog za spremembo tožbe, preden je o tem tožena stranka podala svojo izjavo volje. S tem je preseglo svoja procesna pooblastila oziroma kršilo določbo 185. člena ZPP. Prejšnje stanje v zemljiški knjigi bi moral tožnik doseči z zahtevkom na izbris vknjižbe oziroma tako, da bi s tožbo za ugotovitev neveljavnosti darilne pogodbe hkrati zahteval...sprememba tožbe - skupno premoženje
VSL sklep I Cp 120/2005VSL5038125.05.2005Civilni oddelekstvarno pravoOdgovornost družbenikov tako ni nastala neposredno z zakonom, temveč je bil njen nastanek odvisen od odločitve oziroma ravnanja obstoječih gospodarskih subjektov oziroma družbenikov teh subjektov. Kot se je izkazalo, pa je bila navedena ureditev ustavno sporna, kolikor se je nanašala na t.i. neprave oziroma pasivne družbenike tj. tiste, ki niso imeli vpliva na omenjeno zahtevano uskladitev družb.   gospodarska družba
VSL sodba I Cp 2006/2004VSL5038229.06.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoČe je kupec pred uresničitvijo pravice do sorazmernega znižanja cene (kupnine) zaradi stvarnih napak na kupljeni stvari plačal ceno (kupnino) v višjem znesku, z uresničitvijo pravice do sorazmernega znižanja cene (kupnine) pridobi kondikcijski zahtevek do prodajalca za vračilo razlike med zneskom opravljenega plačila in zneskom, na katerega je bila cena (kupnina) znižana, to pa z zakonskimi...prodajna pogodba - odgovornost za stvarne napake - pravice kupca
VSL sodba in sklep I Cp 2128/2004VSL5038320.07.2005Civilni oddelekpravo vrednostnih papirjev - obligacijsko pravo - civilno procesno pravoRazmerje med splošnimi določbami ZOR o vrednostnih papirjih ter med posebnimi predpisi, ki podrobneje regulirajo posamezne vrste vrednostnih papirjev, se ravna po splošnem interpretacijskem pravilu, po katerem specialni zakon razveljavlja splošnega, vendar pa to ne pomeni, da iz tega razloga splošnih določb ZOR sploh ni mogoče uporabiti. Splošna pravila ZOR se namreč še vedno uporabljajo...vrednostni papirji - stvarna pristojnost - pristojnost
VSL sklep I Cp 2474/2005VSL5038407.09.2005Civilni oddeleknepravdno pravoFizična delitev stavbe, kjer so za izvedbo take delitve potrebna vlaganja, je mogoče le ob soglasju.   civilna delitev
VSL sodba I Cp 1736/2005VSL5038522.06.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoZ določbama 1. in 2. odst. 919. člena ZOR je določen izpolnitveni rok zavarovalnici. Če ta ne plača odškodnine ali pogodbeno dogovorjene zavarovalnine v 14-ih dneh od izpolnitve predpostavk iz 1. oziroma 2. odst. 919. člena ZOR, pride zavarovalnica v dolžniško zamudo (324. člen ZOR). Obveznost zavarovalnice pri nezgodnem zavarovanju namreč nastane, če nastopi zavarovalni primer in če...nezgodno zavarovanje - devizna klavzula
VSL sklep I Cp 1092/2004VSL5038620.07.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravo - obligacijsko pravoZa pravilno razlago 2. odstavka 107. člena ZOR je treba ugotoviti, ali je bila sporna kupoprodajna pogodba izpolnjena in ali gre za prepoved prometa z zemljiščem v pomenu prepovedi manjšega pomena. V trenutku prodaje je bila sporna parcela del zaščitene kmetije, ki je nekaj mesecev zatem izgubila ta status in je pridobila status stavbnega zemljišča. Prodajalec pogodbe ni izpodbijal, dediči...zaščitena kmetija - delitev
VSL sklep I Cp 2655/2005VSL5038715.06.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPogoj za uveljavljanje obogatitvenega zahtevka ni zahteva po izročitvi ključev in plačlu najemnine.   neupravičena pridobitev
VSL sodba I Cp 1396/2005VSL5038824.08.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoPritrditi je treba stališču sodišča prve stopnje, da pravna podlaga za izplačilo štipendije ni odpadla in še vedno obstaja. Res je bil v odločbi z dne 14.10.1998 naveden namen dodelitve štipendije in res je tudi, da se ta ni uresničil. Ne glede na to (tudi če bi se torej odločbo presojalo na pogodbeni podlagi) pa tožeča stranka kot močnejša pogodbena stranka ne bi mogla zahtevati od...vrnitev - neupravičena obogatitev - odpadla podlaga
VSL sklep I Cp 2223/2004VSL5038913.07.2005Civilni oddelekobligacijsko pravoSodišče prve stopnje prezre, da je tožeča stranka ves čas postopka zatrjevala, da ji je tožena stranka zagotovila, da je z motorjem vse v redu, kar pa bi predstavljalo lastnost oziroma odliko, ki je bila med strankama izrecno dogovorjena (3. točka 479. člena ZOR). O tem, da je bilo o lastnostih motorja govora, navaja tudi tožena stranka (vendar le z razliko, da je bila cena zaradi tega med...stvarna napaka
VSL sklep I Cp 1216/2005VSL5039031.08.2005Civilni oddelekcivilno procesno pravoIzkaže se torej, da bi tožeča stranka zoper toženi stranki, na kateri je po zakonu prešla obveznost plačila pravnomočno ugotovljene terjatve proti gospodarski družbi, ki je bila izbrisana iz sodnega registra na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij, zahtevala izvršbo. Posledica okoliščine, da sta toženki univerzalni pravni naslednici gospodarske družbe, ki je bila izbrisana...res iudicata - davek na dodano vrednost
VSL sodba I Cp 1677/2004VSL5039114.09.2005Civilni oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - OSEBNOSTNE PRAVICE - ČLOVEKOVE PRAVICEPravica staršev do stikov z otrokom predstavlja osebnostno pravico, zato je v primeru posega vanjo, če so seveda podani vsi elementi odškodninske odgovornosti, mogoče zahtevati odškodnino za nepremoženjsko škodo iz naslova duševnih bolečin. Za ugotovitev obstoja nepremoženjske škode, stopnje bolečin in trajanja le-teh v primerih posegov v osebnostne pravice, je primerneje izvajanje dokazov...pravica - nepremoženjska škoda - dokaz - dokazovanje škode - odškodnina
VSL sodba I Cp 1978/04VSL5039206.07.2005Civilni oddelekstvarno pravo - obligacijsko pravoDoločena nepremičnina lahko pridobi status grajenega javnega dobrega samo z izdajo odločbe pristojnega organa, ki pa v obravnavanem primeru ni bila nikoli izdana. Ker sporna nepremičnina statusa grajenega javnega dobrega ni pridobila (in posledično tudi v zemljiški knjigi ni bila vpisana kot javno dobro), je bil pravni promet s to nepremičino dopusten.   pridobitev lastninske pravice - ničnost pogodbe - vpis v zemljiško knjigo
 izberi vse

izbrane: izvozi

Ljudstvo živi dobro tam, kjer se spoštujejo zakoni.
Ibi valet populus, ubi valent leges.