zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cst 188/2014VSL007704606.05.2014Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVODolžnik bi si, kolikor se ni sposoben udeležiti naroka zaradi teže odločitve, kar nedvoumno izhaja iz konstantne želje po preložitvi naroka in v zvezi s tem obiskov zdravnika, v tem postopku moral priskrbeti zastopanje po pooblaščencu. Tudi ni mogoče sprejeti trditve, da si zaradi tega, ker je od vročitve vabila do naroka bilo le tri dni, ni mogel priskrbeti pravne pomoč, saj iz povzetega...začetek stečajnega postopka – izvedba naroka – preložitev naroka – opravičljiv razlog – zavlačevanje postopka
VSL sklep Cst 188/2013VSL006959528.05.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVONamen odpusta obveznosti, višina obveznosti in izvajanje nadzora nad dolžnico v času preizkusne dobe tako s strani upravitelja kot tudi upnikov, v tej fazi postopka niso odločilne. Navedene okoliščine so lahko predmet odločanja sodišča šele v nadaljnjem postopku, kolikor bodo upniki ali upravitelj vložili ugovor proti odpustu obveznosti.odločanje o predlogu za odpust obveznosti – selitev v tujino
VSL sklep Cst 188/2011VSL006335506.09.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpravitelj s tem, ko je dolžnici svetoval, da prodajo oglaša, še ni soglašal, da dolžnica sama sklene prodajno pogodbo in prevzame kupnino. Dolžnica je bila ne le z razgovorom z upraviteljem, ampak tudi z oklicem seznanjena s prepovedjo samostojnega sklepanja pogodb in opravljanja pravnih poslov, katerih predmet je razpolaganje s premoženjem, ki spada v stečajno maso.osebni stečaj – odpust obveznosti – ugovor stečajnega upravitelja – omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika – prepoved samostojnega sklepanja poslov in razpolaganja s premoženjem, ki spada v stečajno maso
VSL Sklep Cst 187/2019VSL0002407115.05.2019Gospodarski oddelekOBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO - STEČAJNO PRAVONavidezna pogodba je pogodba, ki sta jo stranki sklenili, ne da bi imeli namen prevzeti obveznosti in pridobiti pravice, ki so vsebina te pogodbe. Nujna značilnost navidezne pogodbe je, da stranki namenoma izjavita voljo z vsebino pogodbe, ki je ne želita skleniti. V situaciji, ko namesto pravega kupca sklepa pogodbo slamnati kupec, gre za navidezno pogodbo le v primeru, če prodajalec za dogovor...stečaj pravne osebe - prodaja premoženja v stečajnem postopku - vknjižba lastninske pravice - pogodba s slamnatim kupcem - navidezna (simulirana) pogodba - hoteno in sporazumno neskladje med voljo in izjavo pogodbenikov - pooblastilo za sklenitev pogodbe
VSL sklep Cst 187/2016VSL008071620.04.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpravitelj ni upravičen do pavšalnega nadomestila za prevzem poslov pred njim razrešenega upravitelja, če je tudi sam razrešen. Do pavšalnega nadomestila za prevzem poslov je upravičen le upravitelj, ki stečajni postopek zaključi.nagrada upravitelja - pavšalno nadomestilo za prevzem poslov razrešenega upravitelja - razrešitev upravitelja
VSL sklep Cst 187/2014VSL006308915.05.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOV primeru, ko dolžnik v roku za odgovor na predlog za začetek stečajnega postopka predlaga odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka in jo opraviči z vložitvijo predloga za poenostavljeno prisilno poravnavo, pride v povezavi z uporabo določil 237.a člena ZFPPIPP v zvezi z določili tretjega odstavka 238. člena ZFPPIPP v poštev tudi smiselna uporaba določil...poenostavljena prisilna poravnava – stečajni postopek – prekinitev predhodnega postopka za začetek stečajnega postopka – pravna praznina
VSL Sklep Cst 186/2019VSL0002545007.05.2019Gospodarski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOPo oceni višjega sodišča ni sprejemljivo pritožnikovo stališče, da bi bilo potrebno 1. točko drugega odstavka 399. člena ZFPPIPP razlagati tako, da predstavljajo oviro za odpust obveznosti le kazniva dejanja, ki so izrecno navedena v poglavju kaznivih dejanj zoper premoženje ali gospodarstvo. Ustaljena sodna praksa namreč določbo 1. točke drugega odstavka 399. člena ZFPPIPP razlaga tako,...postopek osebnega stečaja - ovira za odpust obveznosti - pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu - neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami
VSL sklep Cst 186/2017VSL008723312.04.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPritožnik sicer navaja spremenjena dejstva in okoliščine, ki naj bi opravičevale začetek novega postopka odpusta obveznosti. Vendar pa le-te, v kolikor primerjamo obravnavano situacijo s primeri, pri katerih je sodna praksa dopuščala začetek novega postopka odpusta obveznosti, čeprav je bil predlog za začetek postopka odpusta obveznosti enkrat že zavrnjen, tudi z vidika načela enakosti...osebni stečaj - odpust obveznosti - ugotovitev stanja dolžnikovega premoženja - ovira za odpust obveznosti - nov predlog za odpust obveznosti - omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika - dodatne obveznosti stečajnega dolžnika med preizkusnim obdobjem - načelo enakosti pred zakonom - enako varstvo pravic - navajanje neresničnih podatkov o premoženjskem stanju - ustavitev postopka odpusta obveznosti
VSL sklep Cst 186/2013VSL007778228.05.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOZFPPIPP celovito ureja razloge za razrešitev upravitelja, zato ni nobenih razlogov, da bi sodišče prve stopnje moralo uporabiti določila ZPP, ki veljajo za izvedence. Položaja nista v ničemer primerljiva, zato teh določb ZPP ni mogoče uporabiti niti smiselno, kaj šele neposredno. Če je upravitelj že ves razpoložljivi predujem porabil, ne da bi pri tem uspel najti...razširitev upravitelja – položaj upravitelja – položaj izvedenca – smiselna uporaba ZPP – delovna nezmožnost
VSL Sklep Cst 185/2020VSL0003458302.06.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZFPPIPP v drugem odstavku 395. člena določa trimesečni rok za izselitev. Rok je zakonski in ga mora sodišče določiti že ob izdaji sklepa o prodaji.postopek osebnega stečaja - prodaja nepremičnine v postopku osebnega stečaja - rok za izselitev iz stanovanja - zakonski rok
VSL sklep Cst 185/2014VSL008037206.05.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOUpravitelj ni stranka postopka zaradi insolventnosti, pritoži se lahko le zoper sklepe, ki zadevajo njega osebno, torej zoper sklepe o njegovi nagradi in njegovih stroških ter zoper sklepe o njegovi razrešitvi.pritožba stečajnega upravitelja - dovoljenost pritožbe
VSL sklep Cst 185/2013VSL007782306.06.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODoločila tretjega odstavka 330. člena ZFPPIPP v zvezi z določili 299. člena ZFPPIPP je treba v zvezi s pravočasnostjo prijave izločitvene pravice, ki pomeni oviro za prodajo premoženja, ki je predmet te pravice, smiselno razlagati tako, da se kot pravočasna prijava, ki pomeni oviro za prodajo premoženja, šteje prijava izločitvene pravice pred začetkom prodaje (natančneje pred pravnomočnostjo...izločitvena pravica – pravočasnost prijave izločitvene pravice – ovira za prodajo premoženja – prenehanje izločitvene pravice – načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov
VSL Sklep Cst 184/2020VSL0003439511.06.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODa bi sodišče predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave (v nadaljevanju: PPP) sploh lahko obravnavalo, mora biti popoln, kar pomeni, da mora jasno in nedvoumno vsebovati vse tiste podatke in listine, ki jih zakon določa in so našteti v prvem odstavku 221.d člena ZFPPIPP. Namen predložitve zakonsko predpisanih listin, kar vključuje tudi popolnost listin iz drugega odstavka...uvedba postopka zaradi insolventnosti - predhodni postopek zaradi insolventnosti - predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave - samostojni podjetnik - nepopoln predlog - poziv sodišča na dopolnitev predloga - nepopolna dopolnitev vloge - zavrženje predloga - poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika - bilanca stanja - identifikacijski podatki upnika - matična številka pravnega subjekta - ocenjena likvidacijska vrednost - načelo zagotavljanja najboljših pogojev za plačilo upnikov - načrt finančnega prestrukturiranja - insolventnost dolžnika
VSL Sklep Cst 184/2018VSL0001055417.04.2018Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOČe rok za izbris obsodbe do poteka preizkusnega obdobja še ni potekel, mora sodišče predlog za odpust obveznosti zavrniti. Tako je sodišče prve stopnje v danem primeru tudi ravnalo. Ker pogoji za izbris obsodbe iz kazenske evidence še niso bili izpolnjeni, predlogu za odpust obveznosti ni mogoče ugoditi.postopek osebnega stečaja - predlog za odpust obveznosti - ovire za odpust obveznosti - pravnomočna obsodba za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu - kazenska evidenca - rok za izbris obsodbe - namen osebnega stečaja in odpusta obveznosti
VSL sklep Cst 184/2011VSL006456614.07.2011Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOKer prvostopenjsko sodišče tudi v ponovljenem postopku dolžnici ni omogočilo, da se na naroku, ki je bil opravljen pred vročitvijo vabila dolžnici, izjasni o samem ugovoru, je podana absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka.postopek osebnega stečaja – odpust obveznosti stečajnega dolžnika – ugovor proti odpustu obveznosti – narok za obravnavo ugovora proti odpustu obveznosti – vročanje – fikcija vročitve
VSL Sklep Cst 183/2020VSL0003443203.06.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVODolžnik mora sodišču in upravitelju posredovati kontaktne podatke, na katerih je zanesljivo dosegljiv. Dolžnica niti v pritožbi ne pove, kateri so njeni drugi kontaktni podatki, na katerih bi bila zanesljivo dosegljiva. Pojasni pa, da sama črpa informacije o postopku s spletnih strani AJPES in da tudi sama pokliče po telefonu stečajnega upravitelja. Zmotno je stališče pritožnice, da je...postopek osebnega stečaja nad dolžnikom - postopek odpusta obveznosti - ugovor proti odpustu obveznosti - razlogi za ugovor - kršitev zakonsko določenih obveznosti stečajnega dolžnika - dosegljivost dolžnika sodišču in upravitelju - kršitev pravice do izjave v postopku
VSL sklep Cst 183/2016VSL006329005.04.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVORevizorjevo mnenje brez pridržkov je bistven pogoj za ugoditev zahtevi za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka.zahteva za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka - zakonski pogoji - zavrnitev zahteve - poročilo poslovodstva o ukrepih finančnega prestrukturiranja - pritrdilno mnenje poslovodstva - pooblaščeni revizor - revizorjevo mnenje brez pridržkov - bistven pogoj - sklep o odložitvi odločanja - imenovanje upravitelja
VSL sklep Cst 183/2015VSL008143531.03.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZa postopek poenostavljene prisilne poravnave je značilno, da se dolžnik z upniki sam zunajsodno dogovori o prestrukturiranju svojih obveznosti. Temu so prilagojene zakonske določbe, ki se uporabljajo v postopku poenostavljene prisilne poravnave. Pritožnik, katerega terjatev do dolžnika ni navedena na seznamu navadnih terjatev, nima položaja stranke v tem postopku.postopek poenostavljene prisilne poravnave – aktivna legitimacija
VSL sklep Cst 183/2014VSL008081507.05.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVOUpnik je kot del trditvene podlage v prijavi terjatev zatrjeval, da naj bi glavni dolžnik po začetku stečajnega postopka nad dolžnikom, le temu nakazal znesek 40.851,00 EUR v skladu z cesijsko pogodbo. Hkrati je zatrjeval, da je upnik s cesijsko pogodbo z dne 29.3.2011 prevzeto terjatev do C., d. o. o., odstopil v zastavo svojemu zastavnemu upniku R., d. o. o., ki pa v sodnem postopku ni uspel...prijava terjatve – rok za prijavo terjatve – izločitvena pravica - cesija
VSL sklep Cst 183/2012VSL007436811.07.2012Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO -Prodaja premoženja stečajnega dolžnika se začne s sklepom sodišča o prodaji, v katerem sodišče določi posamezno premoženje, način prodaje, izklicno oziroma izhodiščno ceno in znesek varščine. Šele po pravnomočnosti sklepa o prodaji pa sme in mora upravitelj sodišču predložiti razpis javne dražbe. To pomeni, da je presoja obsega in načina prodaje stvar sklepa sodišča o prodaji,...javna dražba – sklep o prodaji – razpis javne dražbe - soglasje sodišča k sklenitvi pogodbe – priviligiranje kupca v postopku prodaje
 izberi vse

izbrane: izvozi

Izrečene besede odletijo, zapisane ostanejo.
Verba volant, scripta manent.