zapri pomoč

pomoč

Za pomoč pri uporabi spletnih strani sodstva se obrnite na:

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >

pomembno

zapri pomembno

S ponedeljkom, 16.11.2020, sodišča do preklica poslujejo v omejenem obsegu in naroke opravljajo le v nujnih zadevah.

Stranke in njihovi pooblaščenci naj za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Obisk sodišč za nevabljene stranke je možen le ob predhodnem dogovoru oz. najavi.

Več informacij >


vsebine po meri

zapri sistemska obvestila

Izberi rubriko

Skupine uporabnikov

Izberite skupino, ki najbolj ustreza vašemu profilu, oziroma obkljukajte tiste rubrike, katere želite spremljati.

Orodje "Vsebine po meri" vam omogoča, da na vstopni strani spremljate le tiste vsebine, ki vas zanimajo. Posamezne rubrike, ki jih boste izbrali, vas bodo na strani pričakale vsakič, ko jo boste obiskali. Osebne nastavitve lahko s klikom na gumb "vsebina po meri" v orodni vrstici kadarkoli spremenite.

Nekatere rubrike bodo prikazane le v primeru, če je vsebina smiselna za prikaz na posameznem sodišču. Na primer: rubrika Zemljiška knjiga bo vidna le na vstopnih straneh okrajnih sodišč ...

odločitve

Oddelki

Civilni oddelek
Gospodarski oddelek
Izvršilni oddelek
Kazenski oddelek
Oddelek za prekrške

Termin


Omejitev prikaza na dokumente, ki vsebujejo:

dodaj pogoj
izberiodločbadokumentdatum sejeoddelekpodročjejedroinstitut
VSL sklep Cst 197/2014VSL007849621.05.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVO – NEPRAVDNO PRAVOGlede zatrjevanega obstoja terjatve v znesku 2.000,00 EUR, ki ga je moral pritožnik plačati kot predujem za stroške sodnih cenilcev, pritožnik ne zatrjuje, da že razpolaga s sodno odločbo, s katero je dolžniku naloženo, da mora navedeni znesek kot strošek izvršilnega postopka plačati upniku. Njegova terjatev iz tega naslova zoper dolžnika torej še ni zapadla v plačilo. Glede te...začetek stečajnega postopka – upravičeni predlagatelj – verjetnost obstoja terjatve – pobot terjatev – sodni depozit – polog dolgovane stvari – zavrženje predloga za začetek stečajnega postopka
VSL Sklep Cst 196/2020VSL0003478411.06.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVOPritožbeno sodišče ne soglaša s stališčem prvostopenjskega sodišča o dopustnosti pritožbe zoper sklep o prodaji le upnikom stečajnega dolžnika, ne pa tudi dolžniku, s sklicevanjem na prvi odstavek 344. člena ZFPPIPP. Ustavno sodišče RS se je namreč že v odločbi Up-949/12 z dne 10. 10. 2013 opredelilo do smiselne uporabe prvega odstavka 344. člena ZFPPIPP, ki velja za stečajni...postopek osebnega stečaja - sklep o prodaji - pritožba stečajnega dolžnika zoper sklep o prodaji - dopustnost pritožbe - smiselna uporaba določb - kršitev pravice do pravnega sredstva - prepozna pritožba
VSL Sklep Cst 196/2017VSL0000093821.04.2017Gospodarski oddelekODVETNIŠTVO - PRAVO DRUŽB - STEČAJNO PRAVOV okviru ugovora proti vodenju postopka prisilne poravnave se presoja, ali so v NFP upoštevani taki ukrepi finančnega prestrukturiranja, ki ob obstoječih okoliščinah in dejstvih zagotavljajo odpravo vzrokov insolventnosti in zagotavljajo dolžnikovo kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost in ki morajo hkrati biti taki, da bodo zagotavljali, da bo dolžnik lahko obveznosti izpolnil...prisilna poravnava - finančno prestrukturiranje - načrt finančnega prestrukturiranja - ugovor proti vodenju postopka prisilne poravnave - dokazovanje izvedenec - izvedensko mnenje - odvetniški stroški - poplačilo terjatev upnikom
VSL Sklep Cst 195/2020VSL0003493010.06.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOGlede na navedeno pravno podlago (224. člen ZFPPIPP) je jasno, da mora upravitelj doseči, da se v stečajno maso vključi vse dolžnikovo premoženje.razrešitev upravitelja - razlogi za razrešitev stečajnega upravitelja - položaj in pristojnosti upravitelja - stečajna masa - dolžnikovo premoženje, ki gre v stečajno maso
VSL Sklep Cst 194/2020VSL0003520301.07.2020Gospodarski oddelekKAZENSKO MATERIALNO PRAVO - STEČAJNO PRAVOPritožbeno sodišče dolžnikovemu predlogu ne more slediti. ZFPPIPP ne predvideva podaljšanja preizkusnega obdobja v primeru, ko nastopi situacija iz 1. točke petega odstavka 407. člena ZFPPIPP, temveč nalaga sodišču, da v primeru, ko pred izdajo sklepa o odpustu obveznosti ugotovi, da je bil dolžnik pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu, pa ta obsodba...postopek odpusta obveznosti stečajnega dolžnika - ugovor proti odpustu obveznosti - ovira za odpust obveznosti - kaznivo dejanje proti premoženju ali gospodarstvu - kaznivo dejanje goljufije - kaznivo dejanje overitve lažne vsebine - pogojna obsodba - potek preizkusnega obdobja - izbris iz kazenske evidence - zavrnitev predloga za odpust obveznosti
VSL Sklep Cst 194/2019VSL0002328507.05.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - USTAVNO PRAVOLastninska pravica stečajnega dolžnika, natančneje rečeno upravičenje uporabljati stvar, se z začetkom stečajnega postopka nujno omeji zaradi dosege drugega, ravno tako ustavno dopustnega cilja. Ta cilj je pravica upnikov kot imetnikov obligacijske terjatve, ki mora biti učinkovito uveljavljena v stečajnem postopku.prodaja solastnega dela nepremičnine - izselitev iz stanovanja - pravica do zasebne lastnine - omejitev pravice
VSL sklep Cst 194/2019VSL0002476207.05.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOLastninska pravica stečajnega dolžnika, natančneje rečeno upravičenje uporabljati stvar, se z začetkom stečajnega postopka nujno omeji zaradi dosege drugega, ravno tako ustavno dopustnega cilja. Ta cilj je pravica upnikov kot imetnikov obligacijske terjatve, ki mora biti učinkovito uveljavljena v postopku v stečajnem postopku.postopek osebnega stečaja - prodaja premoženja stečajnega dolžnika - prodaja nepremičnine v postopku osebnega stečaja - izselitev iz stanovanja - rok za izselitev iz stanovanja - omejitev lastninske pravice - pravica do zasebne lastnine - pravica do sodnega varstva
VSL sklep Cst 194/2017VSL008520011.04.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOSodišče prve stopnje zaradi prepozno vloženega ugovora vsebinsko ni odločalo o pogojih za začetek stečajnega postopka, višje sodišče pa tega ne more storiti zaradi zagotavljanja pravice do pritožbe (25. člen Ustave RS).začetek stečajnega postopka – pritožba družbenika dolžnika – izpodbijanje domneve insolventnosti
VSL sklep Cst 194/2015 in Cst 195/2015VSL008143931.03.2015Gospodarski oddelekCIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVODolžnik predlagatelj stečajnega postopka ni dolžan založiti začetnega predujma iz 5. odstavka 141. člena ZFPPIPP, saj se začetni predujem za stečajni postopek plačuje le v primeru, ko je predlagatelj osebno odgovorni družbenik ali pa upnik, kadar je upnik lahko predlagatelj prisilne poravnave. Ker ob upoštevanju 141., 147. in 233. člena ZFPPIPP dolžnik začetnega predujma za stečajni...prisilna poravnava - zavrženje predloga za začetek prisilne poravnave - začetek stečajnega postopka - nepopoln predlog - nezaložitev predujma - zloraba procesnih pravic
VSL sklep Cst 194/2014VSL008081821.05.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – CIVILNO PROCESNO PRAVOSodišče prve stopnje je pri odločanju o tem, katere terjatve so verjetno izkazane, ravnalo po pravilih iz 68. člena ZFPPIPP, ki določajo, katere trditve in dokaze lahko ter katera dokazna pravila in domneve mora sodišče pri presoji upoštevati. Sodišče prve stopnje je ravnalo pravilno, ko je, ob (dokaj skopih) pojasnilih upravitelja o razlogih za neobstoj prerekani terjatev, upravitelju v...preizkus terjatev – verjetnost obstoja terjatve – prerekanje terjatve – listine v tujem jeziku
VSL sklep Cst 194/2013VSL007669804.06.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZ zamudo trimesečnega roka po objavi oklica o začetku stečajnega postopka upnik ne izgubi izločitvene pravice, izgubi jo šele takrat, ko upravitelj proda to premoženje. Pri tem pa je pomembno vprašanje, ali izločitvena pravica sploh obstaja. Smiselna uporaba določil o preizkusu terjatev pa narekuje, da upravitelj preizkusi tudi izločitvene pravice, ki so bile prijavljene...prijava izločitvene pravice - preizkus prijave izločitvene pravice - prijava po roku izločitvene pravice
VSL Sklep Cst 193/2020VSL0003487011.06.2020Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOZa presojo obstoja insolventnosti je dovolj obstoj enega od položajev po prvem odstavku 14. člena ZFPPIPP.postopek osebnega stečaja - pogoji za začetek stečajnega postopka - tek izvršilnega postopka - insolventnost - domneva trajnejše nelikvidnosti
VSL Sklep Cst 193/2019VSL0002401407.05.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOKer je upravitelj umaknil predlog za izdajo soglasja k plačilu stroškov, je sodišče prve stopnje o tem izdalo ugotovitveni sklep. Ker nima (več) upraviteljevega predloga za izdajo soglasja, sodišče o njem (zaenkrat) pač ne bo (ponovno) odločalo. Enak rezultat bi bil dosežen tudi, če sodišče prve stopnje izpodbijanega sklepa sploh ne bi izdalo. Z izdajo izpodbijanega sklepa se pritožnikov...soglasje k plačilu stroškov stečajnega postopka - umik predloga - sodna poravnava - odvetniški stroški
VSL sklep Cst 193/2014VSL006309401.07.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO – OBLIGACIJSKO PRAVOZakon ne izključuje kot predlagatelja upnika, katerega terjatev je zavarovana z zastavno pravico. Upniku ni mogoče odreči pravnega interesa za začetek postopka osebnega stečaja nad dolžnico z obrazložitvijo, da lahko svojo terjatev uveljavlja v stečajnem postopku zoper glavnega dolžnika, ne pa tudi v postopku zoper solidarnega poroka, saj lahko upnik presodi, da bo svoje...predlog za začetek stečajnega postopka – pravni interes – ločitveni upnik – solidarno poroštvo – stečajni dolžnik
VSL sklep Cst 193/2013VSL006959105.06.2013Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOIzterjava terjatev stečajnega dolžnika sodi v sklop dejanj za unovčenje stečajne mase, zato je stroške take izterjave, torej tudi pravdne stroške in v zvezi z njimi tudi predujem za stroške izvedenca, treba presojati kot občasni strošek stečajnega postopka po 8. točki tretjega odstavka 355. člena ZFPPIPP.stroški stečajnega postopka - izterjava terjatev stečajnega dolžnika - unovčenje stečajne mase
VSL Sklep Cst 192/2019VSL0002271115.05.2019Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOKer ima dolžnik položaj stranke postopka osebnega stečaja, bi lahko tudi on prerekal pravočasno prijavljene terjatve upnikov. Ker se za prerekanje prijavljenih terjatev uporabljajo smiselno določbe tega zakona o ugovoru upnika o prerekanju terjatev pomeni, da tudi za dolžnika veljajo enaki roki kot za upnika. Ne glede na dejstvo, da je sodišče prve stopnje njegovo vlogo o prerekanju terjatev...postopek osebnega stečaja - prerekanje terjatve - ugovor o prerekanju terjatve - smiselna uporaba določb zakona - sklep o preizkusu terjatev - prepozna pritožba
VSL sklep Cst 192/2017VSL008521018.04.2017Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOOb presoji predloga upravitelja za izdajo soglasja k sklenitvi prodajne pogodbe se ne presojajo okoliščine, ki jih želi uveljaviti pritožnik. Način prodaje in prodajna cena – v primeru javne dražbe gre za izklicno ceno – se presojata ob izdaji sklepa o prodaji iz 331. člena ZFPPIPP. Če upnik načinu prodaje in izklicni ceni ni ugovarjal v fazi izdaje sklepa o prodaji, tega kasneje ne...sklep o prodaji - sklep o soglasju k sklenitvi prodajne pogodbe
VSL sklep Cst 192/2016VSL007251329.03.2016Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOSodišče prve stopnje ni določilo skoraj najdaljšega trajanja preizkusnega obdobja, saj je razpon med najkrajšim in najdaljšim obdobjem tri leta, medtem ko je bilo dolžniku določeno preizkusno obdobje štirih let, torej v trajanju dve tretjini možnega obdobja določitve. Stečajnim dolžnikom je praviloma težko in prezadolženost in nemožnost poplačila obveznosti vpliva tudi...odpust obveznosti – začetek postopka odpusta obveznosti – preizkusno obdobje štirih let – psihično stanje
VSL sklep Cst 192/2015VSL007350601.04.2015Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVO - CIVILNO PROCESNO PRAVOKer gre za neizpodbojno domnevo dolžnikove trajnejše nelikvidnosti, bi se začetku stečajnega postopka dolžnik lahko pravočasno uprl le z vložitvijo ugovora, v katerem bi izpodbijal podlago za domnevo trajnejše nelikvidnosti, tako imenovano domnevno bazo. Trditi in izkazati bi moral, da ima zaposlenih več delavcev, ki jim minimalne plače, davke in prispevke redno obračunava oziroma plačuje...predlog za začetek stečajnega postopka - pravna oseba - upravičeni predlagatelj - delavec - procesna legitimacija - pravni interes - domneva trajnejše nelikvidnosti - zakonska domneva - insolventnost - prepozna pritožba
VSL sklep Cst 192/2014VSL008037515.05.2014Gospodarski oddelekSTEČAJNO PRAVOPodlaga za imenovanje (zamenjavo) člana upniškega odbora so do objave sklepa o preizkusu terjatev podatki o dolžnikovih (navadnih) upnikih, ki morajo v skladu z določbo 3. v zvezi s 1. točko 1.odstavka 142. člena v zvezi s 1. točko 3. odstavka 80. člena ZFPPIPP temeljiti na bilanci stanja, katere bilančni presečni dan je zadnji dan zadnjega koledarskega trimesečja, ki se je končal pred...člani upniškega odbora - imenovanje članov upniškega odbora - prenehanje položaja člana upniškega odbora - poročilo o finančnem položaju in poslovanju dolžnika
 izberi vse

izbrane: izvozi

Pravo izhaja iz dejstev.
Ex facto ius oritur.